414 utbildningar hittades för Vår 2017 Höst 2017

Arkitektur, visualisering och kommunikation

Program - grundnivå - 180 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Biomedical Surface Science, Master´s Programme (Two-Year)

Program - avancerad nivå - 120 hp
Öppet för anmälan
Start: 28 augusti 2017
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 100%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Biomedicinska analytikerprogrammet

Program - grundnivå - 180 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 29 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Byggingenjör: Byggteknik

Program - grundnivå - 180 hp

Öppnar för anmälan 20 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Byggingenjör: Projekt- och produktionsledning

Program - grundnivå - 180 hp

Öppnar för anmälan 20 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Byggingenjör: Teknik och arkitektur

Program - grundnivå - 180 hp

Öppnar för anmälan 20 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Communication for Development

Program - avancerad nivå - 60 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 50%
Öppet för anmälan
Start: 28 augusti 2017
Internationell antagningsomgång Distans (Malmö) flexibel 50%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Distans (Malmö) flexibel 50%

Computer Science, Master's Programme (One-Year)

Program - avancerad nivå - 60 hp
Öppet för anmälan
Start: 28 augusti 2017
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 100%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Criminology, Master's Programme (Two-Year)

Program - avancerad nivå - 120 hp
Öppet för anmälan
Start: 28 augusti 2017
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 100%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Datavetenskap och applikationsutveckling

Program - grundnivå - 180 hp

Öppnar för anmälan 20 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

English Studies

Program - grundnivå - 180 hp
Öppet för anmälan
Start: 28 augusti 2017
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 100%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

European Studies – Politics, Societies and Cultures, Bachelor's Programme

Program - grundnivå - 180/180 hp
Öppet för anmälan
Start: 28 augusti 2017
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 100%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Fastighetsföretagande

Program - grundnivå - 180 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Fastighetsförmedling

Program - grundnivå - 180 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Förskollärarutbildning: Flexibel variant

Program - grundnivå - 210 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Förskollärarutbildning: Förskollärarutbildning

Program - grundnivå - 210 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Förskollärarutbildning: Musikprofil

Program - grundnivå - 210 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Grafisk design

Program - grundnivå - 180 hp

Öppnar för anmälan 17 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Grundlärarutbildning: Fritidshem

Program - grundnivå och avancerad nivå - 180/240 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Grundlärarutbildning: Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Program - grundnivå och avancerad nivå - 180/240 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Grundlärarutbildning: Grundskolans årskurs 4-6

Program - grundnivå och avancerad nivå - 180/240 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Historiska studier - magister-/masterprogram

Program - avancerad nivå - 60/120 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Human Rights

Program - grundnivå - 180 hp
Öppet för anmälan
Start: 28 augusti 2017
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 100%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Hållbar stadsutveckling: Ledning och organisering - magisterprogram

Program - avancerad nivå - 60 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 50%

Idrottsvetenskap: Idrott i förändring, magisterprogram

Program - avancerad nivå - 60 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Idrottsvetenskap: Idrott i förändring, masterprogram

Program - avancerad nivå - 120 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Idrottsvetenskapligt program: Fysisk aktivitet och hälsa

Program - grundnivå - 180 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Idrottsvetenskapligt program: Sport Management

Program - grundnivå - 180 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Informationsarkitekt

Program - grundnivå - 180 hp

Öppnar för anmälan 20 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Interaction Design, Master's Programme (One-Year)

Program - avancerad nivå - 60 hp
Öppet för anmälan
Start: 28 augusti 2017
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 100%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Interaction Design, Master's Programme (Two-Year)

Program - avancerad nivå - 120 hp
Öppet för anmälan
Start: 28 augusti 2017
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 100%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Interaction Design

Program - grundnivå - 180 hp

Öppnar för anmälan 12 december 2016

Start: 28 augusti 2017
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 100%

International Migration and Ethnic Relations

Program - grundnivå - 180 hp
Öppet för anmälan
Start: 28 augusti 2017
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 100%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

International Migration and Ethnic Relations, Master's Programme (One-Year)

Program - avancerad nivå - 60 hp
Öppet för anmälan
Start: 28 augusti 2017
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 100%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

International Migration and Ethnic Relations, Master's Programme (Two-Year)

Program - avancerad nivå - 120 hp
Öppet för anmälan
Start: 28 augusti 2017
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 100%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

International Relations

Program - grundnivå - 180 hp
Öppet för anmälan
Start: 28 augusti 2017
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 100%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

IT och ekonomi, kandidatprogram

Program - grundnivå - 180 hp

Öppnar för anmälan 20 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Kompletterande pedagogisk utbildning: Ämneslärare grundskolans åk 7-9, ett undervisningsämne

Program - grundnivå och avancerad nivå - 90 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Distans (Malmö) dagtid 100%

Kompletterande pedagogisk utbildning: Ämneslärare grundskolans åk 7-9, tre undervisningsämnen

Program - grundnivå och avancerad nivå - 90 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Distans (Malmö) dagtid 100%

Kompletterande pedagogisk utbildning: Ämneslärare grundskolans åk 7-9, två undervisningsämnen

Program - grundnivå och avancerad nivå - 90 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Distans (Malmö) dagtid 100%

Kompletterande pedagogisk utbildning: Ämneslärare gymnasieskolan, ett undervisningsämne

Program - grundnivå och avancerad nivå - 90 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Distans (Malmö) dagtid 100%

Kompletterande pedagogisk utbildning: Ämneslärare gymnasieskolan, två undervisningsämnen

Program - grundnivå och avancerad nivå - 90 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Distans (Malmö) dagtid 100%

Kriminologiprogrammet

Program - grundnivå - 180 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Leadership for Sustainability, Master's Programme (One-Year)

Program - avancerad nivå - 60 hp
Öppet för anmälan
Start: 28 augusti 2017
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 100%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 100%

Ledarskap och offentlig organisation, magisterprogram

Program - avancerad nivå - 60 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Media and Communication Studies: Culture, Collaborative Media, and Creative Industries, Master's programme (One-Year)

Program - avancerad nivå - 60/60 hp
Öppet för anmälan
Start: 28 augusti 2017
Internationell antagningsomgång Distans (Malmö) flexibel 100%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Distans (Malmö) flexibel 100%

Media and Communication Studies: Culture, Collaborative Media, and Creative Industries, Master's programme (Two-Year)

Program - avancerad nivå - 120/120 hp
Öppet för anmälan
Start: 28 augusti 2017
Internationell antagningsomgång Distans (Malmö) flexibel 100%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Distans (Malmö) flexibel 100%

Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap

Program - grundnivå - 180 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Medieproduktion och processdesign

Program - grundnivå - 180 hp

Öppnar för anmälan 20 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Media Technology: Strategic Media Development, Master’s Programme (One-Year)

Program - avancerad nivå - 60 hp
Öppet för anmälan
Start: 28 augusti 2017
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 100%

Öppnar för anmälan 20 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle

Program - grundnivå - 180 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Mångfaldsstudier

Program - grundnivå - 180 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Naturvetenskapligt/tekniskt basår

Program - gymnasienivå - 40 veckor

Öppnar för anmälan 20 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Omvårdnad, masterprogram

Program - avancerad nivå - 120 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Peace and Conflict Studies

Program - grundnivå - 180 hp
Öppet för anmälan
Start: 28 augusti 2017
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 100%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Produktdesign

Program - grundnivå - 180 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Produktionsledare: Media

Program - grundnivå - 180 hp

Öppnar för anmälan 20 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Receptarieprogrammet

Program - grundnivå - 180 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Sexologi, masterprogram

Program - avancerad nivå - 120 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 50%

Sjuksköterskeprogrammet

Program - grundnivå - 180 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Trelleborg dagtid 100%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Ystad dagtid 100%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Trelleborg dagtid 100%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Ystad dagtid 100%

Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet

Program - grundnivå - 180 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Socialpsykiatri, kandidatprogram

Program - grundnivå - 180 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Socialt arbete, masterprogram

Program - avancerad nivå - 120 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Socionomprogrammet

Program - grundnivå - 210 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Program - avancerad nivå - 60 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot medicinsk vård

Program - avancerad nivå - 60 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård

Program - avancerad nivå - 60 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre

Program - avancerad nivå - 60 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Speciallärarprogrammet: Grav språkstörning

Program - avancerad nivå - 90 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 50%

Speciallärarprogrammet: Matematikutveckling

Program - avancerad nivå - 90 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 50%

Speciallärarprogrammet: Språk-, skriv- och läsutveckling

Program - avancerad nivå - 90 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 50%

Specialpedagogprogrammet

Program - avancerad nivå - 90 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 50%

Spelutveckling

Program - grundnivå - 180 hp

Öppnar för anmälan 20 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering

Program - grundnivå - 180 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Political Science: Global Politics and Societal Change, Master’s Programme (One-Year)

Program - avancerad nivå - 60 hp
Öppet för anmälan
Start: 28 augusti 2017
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 100%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Political Science: Global Politics, Master’s Programme (Two-year)

Program - avancerad nivå - 120 hp
Öppet för anmälan
Start: 28 augusti 2017
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 100%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning, kandidatprogram

Program - grundnivå - 180 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Studie- och yrkesvägledarutbildningen

Program - grundnivå - 180 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Varberg dagtid 100%

Systemutvecklare

Program - grundnivå - 180 hp

Öppnar för anmälan 20 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Transport Management

Program - grundnivå - 180 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Urban Studies, Master's Programme (Two-Year)

Program - avancerad nivå - 120 hp
Öppet för anmälan
Start: 28 augusti 2017
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 100%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 100%

Visuell kommunikation

Program - grundnivå - 180 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Välfärd och hälsa: masterprogram

Program - avancerad nivå - 120 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Yrkeslärarutbildning

Program - grundnivå - 90 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) dagtid 75%

Ämneslärarutbildning: Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Bild

Program - grundnivå och avancerad nivå - 270/300 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Ämneslärarutbildning: Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska

Program - grundnivå och avancerad nivå - 270/300 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Ämneslärarutbildning: Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Historia

Program - grundnivå och avancerad nivå - 270/300 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Ämneslärarutbildning: Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Idrott

Program - grundnivå och avancerad nivå - 270/300 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Ämneslärarutbildning: Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik

Program - grundnivå och avancerad nivå - 270/300 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Ämneslärarutbildning: Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Religion

Program - grundnivå och avancerad nivå - 270/300 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Ämneslärarutbildning: Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Samhällskunskap

Program - grundnivå och avancerad nivå - 270/300 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Ämneslärarutbildning: Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska

Program - grundnivå och avancerad nivå - 270/300 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Ämneslärarutbildning: Gymnasieskolan, förstaämne Engelska

Program - grundnivå och avancerad nivå - 270/300 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Ämneslärarutbildning: Gymnasieskolan, förstaämne Historia

Program - grundnivå och avancerad nivå - 270/300 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Ämneslärarutbildning: Gymnasieskolan, förstaämne Idrott

Program - grundnivå och avancerad nivå - 270/300 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Ämneslärarutbildning: Gymnasieskolan, förstaämne Matematik

Program - grundnivå och avancerad nivå - 270/300 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Ämneslärarutbildning: Gymnasieskolan, förstaämne Religion

Program - grundnivå och avancerad nivå - 270/300 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Ämneslärarutbildning: Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap

Program - grundnivå och avancerad nivå - 270/300 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Ämneslärarutbildning: Gymnasieskolan, förstaämne Svenska

Program - grundnivå och avancerad nivå - 270/300 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Akademisk introduktionstermin

Kurs - grundnivå - 30 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Akademisk text - RASK

Kurs - grundnivå - 4 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 50%

Akademiskt lärarskap

Kurs - avancerad nivå - 5 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 27 mars 2017
Distans (Malmö) flexibel 33%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 06 november 2017
Malmö dagtid 33%

Aktörskap, makt och motstånd i socialt arbete

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 27 mars 2017
Malmö dagtid 100%

Arabiska med didaktisk inriktning I

Kurs - grundnivå - 30 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) dagtid 100% Antal obligatoriska träffar: 3

Arabiska med didaktisk inriktning II

Kurs - grundnivå - 30 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Distans (Malmö) dagtid 100% Antal obligatoriska träffar: 4

Arabiska med didaktisk inriktning III

Kurs - grundnivå - 30 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) dagtid 100% Antal obligatoriska träffar: 4

Arbetsinriktad rehabilitering

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 50%

Ateljeristautbildning - kulturpedagogik för förskola och skola I

Kurs - grundnivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö kvällstid 25%

Ateljeristautbildning - kulturpedagogik för förskola och skola II

Kurs - grundnivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö kvällstid 25%

Att möta barn och elever i behov av särskilt stöd

Kurs - grundnivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö eftermiddag/kväll 50%

Att skriva och publicera i digitala medier

Kurs - grundnivå - 30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Att vara lärare i Sverige I

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 50%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 100%

Att vara lärare i Sverige II

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 27 mars 2017
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 100%

Avancerad programmering i C++

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 50%

Basic English Grammar Skills for University

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 25%

Basic English Reading and Vocabulary Skills for University

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 25%

Basic English Writing and Presenting Skills for University

Kurs - grundnivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 50%

Computational Physics: Introductory Course

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 25%

Bild för lärare, åk 1-9, I+II

Kurs - grundnivå - 1-30 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö eftermiddag/kväll 50%

Bild för lärare, åk 1-9, II

Kurs - grundnivå - 16-30 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö eftermiddag/kväll 50%

Bild för lärare, åk 1-9, III

Kurs - grundnivå - 31-45 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö eftermiddag/kväll 50%

Business Administration: Entrepreneurship and International Strategy

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 06 november 2017
Malmö dagtid 100%

Business Administration: Leadership and Organisation from a Global Perspective

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Byggd miljö: Examensarbete för magisterexamen inom området hållbar stadsutveckling

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 50%

Byggd miljö: Hållbar urban mobilitet

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 50%

Byggnaden, teknik och funktion

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Internationell antagningsomgång Malmö veckoslut 100%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 28 augusti 2017
Internationell antagningsomgång Malmö veckoslut 100%

Caucasus Field and Case Studies

Kurs - grundnivå - 30 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 100%

Caucasus Studies I

Kurs - grundnivå - 30 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 100%

Caucasus Studies II

Kurs - grundnivå - 31-60 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 100%

Children's Literature in a Global Perspective

Kurs - grundnivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Children's Rights

Kurs - grundnivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 27 mars 2017
Malmö dagtid 100%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 06 november 2017
Malmö dagtid 100%

Comics, International Perspectives

Kurs - grundnivå - 30 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Communication for Development: Advances in Social Action, Planning and Evaluation

Kurs - avancerad nivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Distans (Malmö) flexibel 50%

Communication for Development: Production Project

Kurs - avancerad nivå - 30 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 100%

Community Work in Urban Transformation

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Computer Science: Master Thesis

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 27 mars 2017
Malmö dagtid 100%

Creative Writing I

Kurs - grundnivå - 1-15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 50%

Creative Writing Project

Kurs - grundnivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 50%

Criminality and Ill-health

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Criminological Theory

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 27 mars 2017
Malmö dagtid 100%

Criminology: Degree Project

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 27 mars 2017
Malmö dagtid 100%

Criminology: Degree Project

Kurs - avancerad nivå - 30 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Datavetenskap: Examensarbete

Kurs - grundnivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 50%

Computer Science: Internet of Things, Master's Course

Kurs - avancerad nivå - 60 hp

Öppnar för anmälan 16 december 2016

Start: 28 augusti 2017
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 100%

Degree Project in Criminology

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Den fotografiska bilden

Kurs - grundnivå - 30 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Design för hållbar utveckling

Kurs - grundnivå - 30 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Det lilla barnet - att arbeta med de yngsta barnen i förskolan

Kurs - grundnivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 50% Antal obligatoriska träffar: 4

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Distans (Malmö) flexibel 50% Antal obligatoriska träffar: 4

Didaktisk-metodisk kurs för verksamma modersmålslärare III

Kurs - grundnivå - 30 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) dagtid 50% Antal obligatoriska träffar: 10

Ekonomistyrning

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 06 november 2017
Internationell antagningsomgång Malmö veckoslut 50%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 27 mars 2017
Internationell antagningsomgång Malmö veckoslut 50%

Elevtexter – Bedömning och språkutveckling i modersmålsundervisningen

Kurs - grundnivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Distans (Malmö) dagtid 50% Antal obligatoriska träffar: 5

Engelska för lärare, åk 1-3 (Ingår i Lärarlyftet II)

Kurs - grundnivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) dagtid 50% Antal obligatoriska träffar: 4

Engelska för lärare, åk 4-6 (Ingår i Lärarlyftet II)

Kurs - grundnivå - 30 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) dagtid 50% Antal obligatoriska träffar: 8

Engelska i ett kontrastivt perspektiv

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Internationell antagningsomgång Distans (Malmö) dagtid 50%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Internationell antagningsomgång Distans (Malmö) dagtid 50%

English for Professional Purposes

Kurs - grundnivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö eftermiddag/kväll 50%

English II

Kurs - grundnivå - 30 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

English III, Literary option

Kurs - grundnivå - 30 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Environmental Economics and Ecological Economics

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 50%

Evaluation Methodology and Application

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 11 december 2017
Malmö dagtid 100%

Evidence-based crime prevention

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 06 november 2017
Malmö dagtid 100%

Examensarbete

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 01 februari 2017
Internationell antagningsomgång Distans (Malmö) flexibel 50%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 22 mars 2017
Internationell antagningsomgång Distans (Malmö) flexibel 50%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 14 juni 2017
Internationell antagningsomgång Distans (Malmö) flexibel 50%

Examensarbete

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 22 mars 2017
Internationell antagningsomgång Distans (Malmö) flexibel 50%

Extern redovisning och räkenskapsanalys

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Internationell antagningsomgång Malmö veckoslut 50%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 28 augusti 2017
Internationell antagningsomgång Malmö veckoslut 50%

Fastighetsvetenskap: Bostadsrätt

Kurs - grundnivå - 5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 06 november 2017
Internationell antagningsomgång Malmö veckoslut 34%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 27 mars 2017
Internationell antagningsomgång Malmö veckoslut 34%

Fastighetsvetenskap: Fastighetsförmedling

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 27 mars 2017
Internationell antagningsomgång Malmö veckoslut 100%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 06 november 2017
Internationell antagningsomgång Malmö veckoslut 100%

Fastighetsvetenskap: Fastighetsmarknad och värdering

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 28 augusti 2017
Internationell antagningsomgång Malmö veckoslut 100%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Internationell antagningsomgång Malmö veckoslut 100%

Fastighetsvetenskap: Fastighetsrätt

Kurs - grundnivå - 10 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 27 mars 2017
Internationell antagningsomgång Malmö veckoslut 66%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 06 november 2017
Internationell antagningsomgång Malmö veckoslut 66%

Fastighetsvetenskap: Mäklarrätt

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 06 november 2017
Internationell antagningsomgång Malmö veckoslut 50%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 27 mars 2017
Internationell antagningsomgång Malmö veckoslut 50%

Fastighetsvetenskap: Service Management

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 27 mars 2017
Internationell antagningsomgång Malmö veckoslut 50%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 06 november 2017
Internationell antagningsomgång Malmö veckoslut 50%

Fotboll, kultur och samhälle

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 25%

Fotbollens historia

Kurs - grundnivå - 7.5 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Distans (Malmö) flexibel 25%

Freds- och konfliktvetenskap III

Kurs - grundnivå - 61-90 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Förvaltningsrätt

Kurs - grundnivå - 1-30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Förvärvad högskolepedagogisk kompetens

Kurs - avancerad nivå - 3 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 30 januari 2017
Malmö dagtid 10%

Gender and Education - An Intersectional Perspective in Contemporary Settings

Kurs - grundnivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 27 mars 2017
Malmö dagtid 100%

Gender and Sports I

Kurs - grundnivå - 7.5 hp

Öppnar för anmälan 21 februari 2017

Start: 05 juni 2017
Distans (Malmö) flexibel 100%

Genusvetenskap I

Kurs - grundnivå - 1-30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Georgian I

Kurs - grundnivå - 1-15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 50%

Globala politiska studier, Praktikkurs

Kurs - grundnivå - 30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Grafisk design

Kurs - grundnivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 50%

Grafisk design och medier

Kurs - grundnivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Grafisk produktion

Kurs - grundnivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 50%

Grundläggande psykologi - mänskliga möten

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 27 mars 2017
Internationell antagningsomgång Malmö veckoslut 50%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 06 november 2017
Internationell antagningsomgång Malmö veckoslut 50%

Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap I

Kurs - grundnivå - 1-30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 50%

Handikapprätt

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 50%

Handikapprätt II

Kurs - grundnivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 50%

Handledarutbildning

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 25%

Handledarutbildning

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 23 februari 2017
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 25%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 08 februari 2017
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 25%

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 25%

Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) dagtid 25% Antal obligatoriska träffar: 4

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Distans (Malmö) dagtid 25% Antal obligatoriska träffar: 4

Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 27 februari 2017
Malmö dagtid 25%

Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling II

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Distans (Malmö) dagtid 25% Antal obligatoriska träffar: 4

Health and health related aspects in a life course perspective

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Historia I

Kurs - grundnivå - 1-30 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö kvällstid 100%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Historia II

Kurs - grundnivå - 30 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Historia III

Kurs - grundnivå - 30 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Human Rights I

Kurs - grundnivå - 1-30 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Human Rights II

Kurs - grundnivå - 31-60 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Human Rights III

Kurs - grundnivå - 61-90 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Hållbar stadsutveckling i teori och praktik

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 50%

Hälsopedagogiska interventioner inom psykiatrisk vård

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 27 mars 2017
Malmö dagtid 50%

Idéer, religion, historia: Antiken och medeltiden

Kurs - grundnivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Distans (Malmö) flexibel 50%

Idéer, religion, historia: Från upplysningen till postmodernitet

Kurs - grundnivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 50%

Idrott för lärare, åk 1-9, I+II

Kurs - grundnivå - 1-30 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 50%

Idrott för lärare, åk 1-9, II

Kurs - grundnivå - 16-30 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 50%

Idrott för lärare, åk 1-9, III

Kurs - grundnivå - 31-45 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 50%

Idrott och hållbar utveckling

Kurs - grundnivå - 7.5 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 06 november 2017
Distans (Malmö) dagtid 50% Antal obligatoriska träffar: 2

Idrottens arenor

Kurs - grundnivå - 7.5 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Distans (Malmö) dagtid 50% Antal obligatoriska träffar: 2

Idrottens etik och filosofi

Kurs - grundnivå - 7.5 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Distans (Malmö) dagtid 50%

Idrottspsykologi I

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 50%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Distans (Malmö) flexibel 50%

Idrottspsykologi II

Kurs - grundnivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Distans (Malmö) flexibel 50%

Idrottstränare I

Kurs - grundnivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Distans (Malmö) flexibel 50% Antal obligatoriska träffar: 4

IMER II: Europe and International Migration

Kurs - grundnivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 06 november 2017
Malmö dagtid 100%

IMER II: The Challenges of Ethnic Diversity

Kurs - grundnivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

IMER III: Research Methodology

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Informationsteknologi, hälsa och förutsättningar för tvärvetenskaplig forskning

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 27 mars 2017
Malmö dagtid 100%

Inledande webbprogrammering med JavaScript

Kurs - grundnivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 50%

Interaction Design

Kurs - grundnivå - 30 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Interaktionsdesign och medier

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 06 november 2017
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 100%

Interkulturell kommunikation

Kurs - grundnivå - 1-15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö eftermiddag/kväll 50%

International Migration and Ethnic Relations I

Kurs - grundnivå - 1-30 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

International Relations I

Kurs - grundnivå - 1-30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

International Relations II

Kurs - grundnivå - 31-60 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

International Relations III

Kurs - grundnivå - 61-90 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

International Migration and Ethnic Relations: Bachelor's Thesis

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 27 mars 2017
Malmö dagtid 100%

Internationella relationer III

Kurs - grundnivå - 61-90 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Introduktionsutbildning - behörighetsgivande kurs i svenska

Kurs - gymnasienivå - 20 veckor
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Introduktionsutbildning - behörighetsgivande utbildning i svenska

Kurs - gymnasienivå - 40 veckor
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Juridisk översiktskurs

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Internationell antagningsomgång Malmö veckoslut 100%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 28 augusti 2017
Internationell antagningsomgång Malmö veckoslut 100%

Karriär - RASK

Kurs - grundnivå - 3 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 05 juni 2017
Malmö dagtid 100%

Klientorienterat arbete inom arbetsmarknadssektorn

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Internationell antagningsomgång Distans (Malmö) flexibel 50%

Kompetensförsörjning och planering av kompetensutveckling

Kurs - grundnivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Distans (Malmö) flexibel 50%

Kompetenshöjning genom utveckling och rekrytering

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 50%

Kriminologi: Grundkurs

Kurs - grundnivå - 30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Kriminologi: Kandidatkurs

Kurs - grundnivå - 30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Kulturarv och kulturarvspedagogik

Kurs - grundnivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 50%

Learning and Teaching in Multicultural Schools

Kurs - grundnivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Ledarskap och lärande

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 06 februari 2017
Internationell antagningsomgång Distans (Malmö) kvällstid 50% Antal obligatoriska träffar: 3

Ledarskap och organisation I

Kurs - grundnivå - 1-30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 50%

Ledarskap och organisation II

Kurs - grundnivå - 30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 50%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Ledarskap och organisation III

Kurs - grundnivå - 30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Ledarskap, organisationsförändring och stabilitet inom sjukvård

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Internationell antagningsomgång Distans (Malmö) flexibel 15%

Linjär algebra med statistik

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 50%

Läs- och skrivsvårigheter, specialpedagogisk och språkvetenskaplig fördjupning

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 50%

Matematik för lärare, gymnasieskolan (Ingår i Lärarlyftet II)

Kurs - grundnivå - 90 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) dagtid 75% Antal obligatoriska träffar: 14

Matematik för lärare, gymnasieskolan, IV

Kurs - grundnivå - 61-90 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Matematik för lärare, åk 1-6, I

Kurs - grundnivå - 1-15 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Distans (Malmö) dagtid 50% Antal obligatoriska träffar: 6

Matematik för lärare, åk 1-6, II

Kurs - grundnivå - 16-30 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) dagtid 50% Antal obligatoriska träffar: 6

Matematik för lärare, åk 7-9 (Ingår i Lärarlyftet II)

Kurs - grundnivå - 45 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) dagtid 50% Antal obligatoriska träffar: 9

Matematik för lärare, åk 7-9, I

Kurs - grundnivå - 30 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Distans (Malmö) dagtid 50% Antal obligatoriska träffar: 8

Matematik för lärare, åk 7-9, II

Kurs - grundnivå - 31-45 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Distans (Malmö) dagtid 50% Antal obligatoriska träffar: 4

Media and Communication Studies: Network Society Studies

Kurs - avancerad nivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Internationell antagningsomgång Distans (Malmö) flexibel 100%

Medieproduktion - Rörlig bild

Kurs - grundnivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 50%

Miljömanagement

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 50%

Miljörätt

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 50%

Montessoripedagogik I + II

Kurs - grundnivå - 1-30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) veckoslut 50% Antal obligatoriska träffar: 6

Montessoripedagogik III

Kurs - grundnivå - 30 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) veckoslut 50% Antal obligatoriska träffar: 6

Musik för lärare, åk 1-6, I+II

Kurs - grundnivå - 1-30 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö eftermiddag/kväll 50%

Mänskliga rättigheter III

Kurs - grundnivå - 61-90 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

NO och teknik för lärare, åk 1-6, I

Kurs - grundnivå - 1-15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö eftermiddag/kväll 50%

NO och teknik för lärare, åk 1-6, II

Kurs - grundnivå - 16-30 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö eftermiddag/kväll 50%

Olika vägar till kunskap i modersmålsundervisningen

Kurs - grundnivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) dagtid 50% Antal obligatoriska träffar: 5

Omvårdnad vid kärlsjukdomar och kärlkirurgisk/endovaskulär behandling

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 25%

Outdoor Pedagogy

Kurs - grundnivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 27 mars 2017
Malmö dagtid 100%

Peace and Conflict Studies I

Kurs - grundnivå - 1-30 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Peace and Conflict Studies II

Kurs - grundnivå - 31-60 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Peace and Conflict Studies III

Kurs - grundnivå - 61-90 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Pedagogik: Förändringsledarskap i skolan

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö kvällstid 50%

Pedagogik: Kunskapsområde och forskning

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö eftermiddag/kväll 50%

Pedagogik: Pedagogisk forskning och utveckling i verksamheter för yngre

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö kvällstid 50%

Pedagogik: Perspektiv på forskningsöversikter

Kurs - avancerad nivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö kvällstid 50%

Pedagogik: Självständigt arbete I

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö kvällstid 50%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö kvällstid 50%

Pedagogik: Självständigt arbete I + II

Kurs - avancerad nivå - 30 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö kvällstid 50%

Pedagogik: Självständigt arbete II

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö kvällstid 50%

Pedagogik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 06 november 2017
Malmö eftermiddag/kväll 50%

Pedagogik: Övergångar mellan utbildningar och arbeten

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö kvällstid 50%

Pedagogiskt drama I, Drama och kommunikation

Kurs - grundnivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö kvällstid 50%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö kvällstid 50%

Pedagogiskt drama II, Drama i mötet med andra, rummet och samhället

Kurs - grundnivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö kvällstid 50%

Pedagogiskt drama III, Berättande genom drama

Kurs - grundnivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö kvällstid 50%

Pedagogiskt drama IV, Ledarskap och gestaltning

Kurs - grundnivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö kvällstid 50%

Perspektiv på och metoder för utmaningsbaserat lärande

Kurs - avancerad nivå - 5 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 30 januari 2017
Malmö dagtid 33%

Physical Education and Sports from a Swedish Perspective

Kurs - grundnivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Programmering med C#, II

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 25%

Programming in C#, II

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 25%

Project and Process Management for Sustainable Urban Development

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 06 november 2017
Malmö dagtid 100%

Project Management: Plan, Execute and Evaluate

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 27 mars 2017
Malmö dagtid 100%

Projekt- och processledning i hållbar stadsutveckling

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 50%

Projektledning I

Kurs - grundnivå - 1-30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Refugees and Asylum Law

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Rekryteringsutbildning för blivande skolledare/förskolechefer

Kurs - grundnivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 25%

Retorik I

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö kvällstid 25%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö kvällstid 25%

Retorik II

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö kvällstid 25%

Ryska I

Kurs - grundnivå - 1-15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 50%

Rörlig bild och webcasting

Kurs - grundnivå - 30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 28 augusti 2017
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 100%

Samhällsekonomi

Kurs - grundnivå - 1-15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 27 mars 2017
Malmö dagtid 100%

Samhällsekonomi och välfärdsstat i förändring

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 01 maj 2017
Malmö dagtid 100%

Scenproduktion: Illustrera med ljud, metoder och tekniker inom ljuddesign

Kurs - grundnivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Scenproduktion: Kulturproduktion inom det sceniska området

Kurs - grundnivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 27 mars 2017
Malmö dagtid 100%

Sexologi

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 50%

Sexualitet och funktionshinder

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 06 november 2017
Malmö dagtid 50%

Sexualitet och rusmedel

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 06 november 2017
Malmö dagtid 50%

Skatterätt för mäklare

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Internationell antagningsomgång Malmö veckoslut 50%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 28 augusti 2017
Internationell antagningsomgång Malmö veckoslut 50%

Skola, värdegrund och samhälle

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 01 februari 2017
Internationell antagningsomgång Distans (Malmö) flexibel 50% Antal obligatoriska träffar: 3
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 14 juni 2017
Internationell antagningsomgång Distans (Malmö) flexibel 50% Antal obligatoriska träffar: 3

SO för lärare, åk 1-6, I

Kurs - grundnivå - 1-15 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö kvällstid 50%

SO för lärare, åk 1-6, II

Kurs - grundnivå - 16-30 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö kvällstid 50%

Social innovation och entreprenörskap - förändringsarbete i välfärdssektorn

Kurs - grundnivå - 7.5 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 02 oktober 2017
Malmö dagtid 100%

Social Policies in Europe

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) dagtid 50% Antal obligatoriska träffar: 5 Antal frivilliga träffar: 7

Socialt arbete

Kurs - grundnivå - 1-30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 100%

Social work in a Local and Global context - Continuation

Kurs - grundnivå - 30 hp
Öppet för anmälan
Start: 28 augusti 2017
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 100%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Socialt arbete, inriktning funktionshinder och rehabilitering

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 50%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Distans (Malmö) flexibel 50%

Socialt arbete: examensarbete (magisterkurs)

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 27 mars 2017
Malmö eftermiddag/kväll 100%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 50%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 13 november 2017
Malmö eftermiddag/kväll 100%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö eftermiddag/kväll 50%

Socialt arbete: examensarbete (masterkurs)

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö eftermiddag/kväll 50%
Öppet för sen anmälan
Start: 27 mars 2017
Malmö eftermiddag/kväll 100%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö eftermiddag/kväll 50%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 06 november 2017
Malmö eftermiddag/kväll 100%

Socialt arbete: examensarbete (masterkurs)

Kurs - avancerad nivå - 30 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö eftermiddag/kväll 100%
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö eftermiddag/kväll 50%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö eftermiddag/kväll 100%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö eftermiddag/kväll 50%

Special needs education, introductory course

Kurs - grundnivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Specialpedagogen och specialläraren som handledare av professionsgrupper

Kurs - avancerad nivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 25%

Specialpedagogik: Kunskapsområde och forskning

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö eftermiddag/kväll 50%

Specialpedagogik: Perspektiv på forskningsöversikter

Kurs - avancerad nivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö kvällstid 50%

Specialpedagogik: Självständigt arbete I

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö kvällstid 50%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö kvällstid 50%

Specialpedagogik: Självständigt arbete I+II

Kurs - avancerad nivå - 30 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö kvällstid 50%

Specialpedagogik: Självständigt arbete II

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö kvällstid 50%

Specialpedagogik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 06 november 2017
Internationell antagningsomgång Malmö kvällstid 50%

Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning - språkutveckling

Kurs - avancerad nivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 50%

Speech and Presentation Technique through Drama - RASK

Kurs - grundnivå - 4 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 30%

Sport, konsumtion och kultur

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 27 mars 2017
Distans (Malmö) flexibel 50%

Sport, marknadsföring och varumärken

Kurs - grundnivå - 7.5 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Distans (Malmö) flexibel 50%

Sports Psychology

Kurs - grundnivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 27 mars 2017
Malmö dagtid 100%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 06 november 2017
Malmö dagtid 100%

Statistical Analysis: To Apply, Interpret and Understand

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 20 februari 2017
Malmö dagtid 100%

Statsvetenskap I

Kurs - grundnivå - 1-30 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Studieteknik - RASK

Kurs - grundnivå - 3 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 19 januari 2017
Malmö dagtid 50%

Styrdokument, ämnesdidaktik och bedömning

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 01 februari 2017
Internationell antagningsomgång Distans (Malmö) flexibel 50% Antal obligatoriska träffar: 3
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 14 juni 2017
Internationell antagningsomgång Distans (Malmö) flexibel 50% Antal obligatoriska träffar: 3

Swedish Language, Culture and Society II

Kurs - grundnivå - 11-20 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 13 februari 2017
Malmö eftermiddag/kväll 33%

Swedish Language, Culture and Society IV

Kurs - grundnivå - 10 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 13 februari 2017
Malmö eftermiddag/kväll 33%

Svenska för lärare, åk 1-6, I

Kurs - grundnivå - 1-15 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö eftermiddag/kväll 50%

Svenska för lärare, åk 1-6, II

Kurs - grundnivå - 16-30 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö eftermiddag/kväll 50%

Swedish for Exchange Students: Intermediate

Kurs - grundnivå - 4.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 11 januari 2017
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 100%

Swedish for Exchange Students: Beginners 2

Kurs - grundnivå - 4.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 13 februari 2017
Internationell antagningsomgång Malmö eftermiddag/kväll 33%

Swedish for Exchange Students, Beginners I

Kurs - grundnivå - 1-4.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 11 januari 2017
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 100%

Svenska som andraspråk för lärare I

Kurs - grundnivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö eftermiddag/kväll 50%

Svenska som andraspråk för lärare II

Kurs - grundnivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö eftermiddag/kväll 50%

Svenska som andraspråk för lärare, åk 4-6 (Ingår i Lärarlyftet II)

Kurs - grundnivå - 30 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) dagtid 50% Antal obligatoriska träffar: 8

Svenska som andraspråk för lärare, åk 7-9 (Ingår i Lärarlyftet II)

Kurs - grundnivå - 45 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) dagtid 50% Antal obligatoriska träffar: 12

Teaching for Sustainability

Kurs - grundnivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 06 november 2017
Malmö dagtid 100%

Teknik för lärare, åk 1-6, I

Kurs - grundnivå - 1-7.5 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Distans (Malmö) dagtid 25% Antal obligatoriska träffar: 3

Tvåspråkighet och identitet

Kurs - grundnivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 50%

Typografi och grafisk design

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 50%

Undervisning och handledning av vuxna I

Kurs - grundnivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 50%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Distans (Malmö) flexibel 50%

Utepedagogik för förskolan och de tidiga skolåren

Kurs - grundnivå - 7.5 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 25%

Utställningsdesign

Kurs - grundnivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö eftermiddag/kväll 50%

Utveckling, lärande och specialpedagogik

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 01 februari 2017
Internationell antagningsomgång Distans (Malmö) flexibel 50% Antal obligatoriska träffar: 3
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 22 mars 2017
Internationell antagningsomgång Distans (Malmö) flexibel 50% Antal obligatoriska träffar: 3
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 14 juni 2017
Internationell antagningsomgång Distans (Malmö) flexibel 50% Antal obligatoriska träffar: 3

Webbutveckling I

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 25%

Vetenskapsteori och forskningsmetodik

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Violence Risk Assessment

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 02 oktober 2017
Malmö dagtid 100%

Välfärd och hälsa: Examensarbete (magisternivå)

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 27 mars 2017
Malmö dagtid 100%

Åldrande och socialt arbete

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Lund dagtid 100%

Ämnesdidaktik: Kunskapsområde och forskning

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 06 november 2017
Malmö eftermiddag/kväll 50%

Ämnesdidaktik: Perspektiv på forskningsöversikter

Kurs - avancerad nivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö kvällstid 50%

Ämnesdidaktik: Självständigt arbete I

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö kvällstid 50%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö kvällstid 50%

Ämnesdidaktik: Självständigt arbete I + II

Kurs - avancerad nivå - 30 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö kvällstid 50%

Ämnesdidaktik: Självständigt arbete II

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö kvällstid 50%

Ämnesdidaktik: Språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö kvällstid 50%

Ämnesdidaktik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 06 november 2017
Malmö eftermiddag/kväll 50%