191 utbildningar hittades för Vår 2017 Höst 2017

Communication for Development

Program - avancerad nivå - 60 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 50%

Förskollärarutbildning: Flexibel variant

Program - grundnivå - 210 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Förskollärarutbildning: Förskollärarutbildning

Program - grundnivå - 210 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Förskollärarutbildning: Musikprofil

Program - grundnivå - 210 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Yrkeslärarutbildning

Program - grundnivå - 90 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) dagtid 75%

Aktörskap, makt och motstånd i socialt arbete

Kurs - avancerad nivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 27 mars 2017
Malmö dagtid 100%

Arabiska med didaktisk inriktning I

Kurs - grundnivå - 30 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) dagtid 100% Antal obligatoriska träffar: 3

Arabiska med didaktisk inriktning II

Kurs - grundnivå - 30 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Distans (Malmö) dagtid 100% Antal obligatoriska träffar: 4

Arabiska med didaktisk inriktning III

Kurs - grundnivå - 30 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) dagtid 100% Antal obligatoriska träffar: 4

Ateljeristautbildning - kulturpedagogik för förskola och skola I

Kurs - grundnivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö kvällstid 25%

Ateljeristautbildning - kulturpedagogik för förskola och skola II

Kurs - grundnivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö kvällstid 25%

Att möta barn och elever i behov av särskilt stöd

Kurs - grundnivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Malmö eftermiddag/kväll 50%

Att skriva och publicera i digitala medier

Kurs - grundnivå - 30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Avancerad programmering i C++

Kurs - grundnivå - 7.5 hp

Öppnar för anmälan 16 september 2016

Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 50%

Barn, ungdomar och familjer i utsatta livssituationer

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 50%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 06 november 2017
Malmö dagtid 100%

Bild för lärare, åk 1-9, I+II

Kurs - grundnivå - 1-30 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Malmö eftermiddag/kväll 50%

Bild för lärare, åk 1-9, II

Kurs - grundnivå - 16-30 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö eftermiddag/kväll 50%

Bild för lärare, åk 1-9, III

Kurs - grundnivå - 31-45 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Malmö eftermiddag/kväll 50%

Byggd miljö: Hållbar urban mobilitet

Kurs - avancerad nivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 50%

Children's Literature in a Global Perspective

Kurs - grundnivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Children's Rights

Kurs - grundnivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 27 mars 2017
Malmö dagtid 100%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 06 november 2017
Malmö dagtid 100%

Comics, International Perspectives

Kurs - grundnivå - 30 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Communication for Development: Production Project

Kurs - avancerad nivå - 30 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 100%

Criminality and Ill-health

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Criminological Theory

Kurs - avancerad nivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 27 mars 2017
Malmö dagtid 100%

Criminology: Degree Project

Kurs - avancerad nivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 27 mars 2017
Malmö dagtid 100%

Criminology: Degree Project

Kurs - avancerad nivå - 30 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Degree Project in Criminology

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Den fotografiska bilden

Kurs - grundnivå - 30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 28 augusti 2017
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 100%

Den fotografiska bilden II

Kurs - grundnivå - 30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Design för hållbar utveckling

Kurs - grundnivå - 30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Det lilla barnet - att arbeta med de yngsta barnen i förskolan

Kurs - grundnivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 50% Antal obligatoriska träffar: 4

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Distans (Malmö) flexibel 50% Antal obligatoriska träffar: 4

Didaktisk-metodisk kurs för verksamma modersmålslärare III

Kurs - grundnivå - 30 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) dagtid 50% Antal obligatoriska träffar: 10

Elevtexter – Bedömning och språkutveckling i modersmålsundervisningen

Kurs - grundnivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Distans (Malmö) dagtid 50% Antal obligatoriska träffar: 5

English II

Kurs - grundnivå - 30 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

English III, Literary option

Kurs - grundnivå - 30 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 100%

Environmental Economics and Ecological Economics

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 50%

Evaluation Methodology and Application

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 11 december 2017
Malmö dagtid 100%

Evidence-based crime prevention

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 06 november 2017
Malmö dagtid 100%

Fotboll, kultur och samhälle

Kurs - grundnivå - 7.5 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 25%

Fotbollens historia

Kurs - grundnivå - 7.5 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Distans (Malmö) flexibel 25%

Freds- och konfliktvetenskap III

Kurs - grundnivå - 61-90 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 100%

Gender and Education - An Intersectional Perspective in Contemporary Settings

Kurs - grundnivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 27 mars 2017
Malmö dagtid 100%

Gender and sports I

Kurs - grundnivå - 7.5 hp

Öppnar för anmälan 21 februari 2017

Start: 05 juni 2017
Distans (Malmö) flexibel 100%

Grafisk design och medier

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 28 augusti 2017
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 100%

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 25%

Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I

Kurs - grundnivå - 7.5 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) dagtid 25% Antal obligatoriska träffar: 4

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Distans (Malmö) dagtid 25% Antal obligatoriska träffar: 4

Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I

Kurs - grundnivå - 7.5 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 27 februari 2017
Malmö dagtid 25%

Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling II

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Distans (Malmö) dagtid 25% Antal obligatoriska träffar: 4

Health and health related aspects in a life course perspective

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Historia I

Kurs - grundnivå - 1-30 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Malmö kvällstid 100%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Historia II

Kurs - grundnivå - 30 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Historia III

Kurs - grundnivå - 30 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Human Rights II

Kurs - grundnivå - 31-60 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Human Rights III

Kurs - grundnivå - 61-90 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Hållbar stadsutveckling: Projektkurs

Kurs - avancerad nivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Malmö eftermiddag/kväll 50%

Hälsopedagogiska interventioner inom psykiatrisk vård

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 27 mars 2017
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 50%

Idéer, religion, historia: Antiken och medeltiden

Kurs - grundnivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Distans (Malmö) flexibel 50%

Idéer, religion, historia: Från upplysningen till postmodernitet

Kurs - grundnivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 50%

Idrott för lärare, åk 1-9, I+II

Kurs - grundnivå - 1-30 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 50%

Idrott för lärare, åk 1-9, II

Kurs - grundnivå - 16-30 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 50%

Idrott för lärare, åk 1-9, III

Kurs - grundnivå - 31-45 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 50%

Idrott och hållbar utveckling

Kurs - grundnivå - 7.5 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 06 november 2017
Distans (Malmö) dagtid 50% Antal obligatoriska träffar: 2

Idrottens arenor

Kurs - grundnivå - 7.5 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Distans (Malmö) dagtid 50% Antal obligatoriska träffar: 2

Idrottens etik och filosofi

Kurs - grundnivå - 7.5 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Distans (Malmö) dagtid 50%

Idrottspsykologi I

Kurs - grundnivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 50%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Distans (Malmö) flexibel 50%

Idrottspsykologi II

Kurs - grundnivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Distans (Malmö) flexibel 50%

Idrottstränare I

Kurs - grundnivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Distans (Malmö) flexibel 50% Antal obligatoriska träffar: 4

IMER II: Europe and International Migration

Kurs - grundnivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 06 november 2017
Malmö dagtid 100%

IMER II: The Challenges of Ethnic Diversity

Kurs - grundnivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

IMER III: Project Work

Kurs - grundnivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 27 mars 2017
Malmö dagtid 100%

IMER III: Research Methodology

Kurs - grundnivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Interaction Design

Kurs - grundnivå - 30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Interaktionsdesign och medier

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 06 november 2017
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 100%

International Relations II

Kurs - grundnivå - 31-60 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

International Relations III

Kurs - grundnivå - 61-90 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 30%

Internationella relationer III

Kurs - grundnivå - 61-90 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 100%

Kompetensförsörjning och planering av kompetensutveckling

Kurs - grundnivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Distans (Malmö) flexibel 50%

Kompetenshöjning genom utveckling och rekrytering

Kurs - grundnivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 50%

Kulturarv och kulturarvspedagogik

Kurs - grundnivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 50%

Learning and Teaching in Multicultural Schools

Kurs - grundnivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Läs- och skrivsvårigheter, specialpedagogisk och språkvetenskaplig fördjupning

Kurs - avancerad nivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 50%

Matematik för förskollärare

Kurs - grundnivå - 1-15 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Malmö eftermiddag/kväll 50%

Matematik för lärare, gymnasieskolan, IV

Kurs - grundnivå - 61-90 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Matematik för lärare, åk 1-6, I

Kurs - grundnivå - 1-15 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Distans (Malmö) dagtid 50% Antal obligatoriska träffar: 6

Matematik för lärare, åk 1-6, II

Kurs - grundnivå - 16-30 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) dagtid 50% Antal obligatoriska träffar: 6

Matematik för lärare, åk 7-9, I

Kurs - grundnivå - 30 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Distans (Malmö) dagtid 50% Antal obligatoriska träffar: 8

Matematik för lärare, åk 7-9, II

Kurs - grundnivå - 31-45 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Distans (Malmö) dagtid 50% Antal obligatoriska träffar: 4

Media and Communication Studies: Network Society Studies

Kurs - avancerad nivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Internationell antagningsomgång Distans (Malmö) flexibel 100%

Miljömanagement

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 50%

Montessoripedagogik I + II

Kurs - grundnivå - 1-30 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) veckoslut 50% Antal obligatoriska träffar: 6

Montessoripedagogik III

Kurs - grundnivå - 30 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) veckoslut 50% Antal obligatoriska träffar: 6

Musik för lärare, åk 1-6, I+II

Kurs - grundnivå - 1-30 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö eftermiddag/kväll 50%

Mänskliga rättigheter III

Kurs - grundnivå - 61-90 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 100%

NO och teknik för lärare, åk 1-6, I

Kurs - grundnivå - 1-15 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Malmö eftermiddag/kväll 50%

NO och teknik för lärare, åk 1-6, II

Kurs - grundnivå - 16-30 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö eftermiddag/kväll 50%

Olika vägar till kunskap i modersmålsundervisningen

Kurs - grundnivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) dagtid 50% Antal obligatoriska träffar: 5

Outdoor Pedagogy

Kurs - grundnivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 27 mars 2017
Malmö dagtid 100%

Peace and Conflict Studies II

Kurs - grundnivå - 31-60 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Peace and Conflict Studies III

Kurs - grundnivå - 61-90 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 100%

Pedagogik: Förändringsledarskap i skolan

Kurs - avancerad nivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Malmö kvällstid 50%

Pedagogik: Kunskapsområde och forskning

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö eftermiddag/kväll 50%

Pedagogik: Pedagogisk forskning och utveckling i verksamheter för yngre

Kurs - avancerad nivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Malmö kvällstid 50%

Pedagogik: Perspektiv på forskningsöversikter

Kurs - avancerad nivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö kvällstid 50%

Pedagogik: Självständigt arbete I

Kurs - avancerad nivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Malmö kvällstid 50%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö kvällstid 50%

Pedagogik: Självständigt arbete I + II

Kurs - avancerad nivå - 30 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Malmö kvällstid 50%

Pedagogik: Självständigt arbete II

Kurs - avancerad nivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Malmö kvällstid 50%

Pedagogik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 06 november 2017
Malmö eftermiddag/kväll 50%

Pedagogiskt drama I, Drama och kommunikation

Kurs - grundnivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Malmö kvällstid 50%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö kvällstid 50%

Pedagogiskt drama II, Drama i mötet med andra, rummet och samhället

Kurs - grundnivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Malmö kvällstid 50%

Pedagogiskt drama III, Berättande genom drama

Kurs - grundnivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö kvällstid 50%

Physical Education and Sports from a Swedish Perspective

Kurs - grundnivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 100%

Programmering med C#, II

Kurs - grundnivå - 7.5 hp

Öppnar för anmälan 16 september 2016

Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 25%

Programming in C#, II

Kurs - grundnivå - 7.5 hp

Öppnar för anmälan 16 september 2016

Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 25%

Project Management: Plan, Execute and Evaluate

Kurs - grundnivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 27 mars 2017
Malmö dagtid 100%

Projekt- och processledning i hållbar stadsutveckling

Kurs - avancerad nivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 50%

Refugees and Asylum Law

Kurs - grundnivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Rekryteringsutbildning för blivande skolledare/förskolechefer

Kurs - grundnivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 25%

Retorik I

Kurs - grundnivå - 7.5 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Malmö kvällstid 25%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö kvällstid 25%

Retorik II

Kurs - grundnivå - 7.5 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Malmö kvällstid 25%

Rörlig bild och webcasting

Kurs - grundnivå - 30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 28 augusti 2017
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 100%

Samhällsekonomi

Kurs - grundnivå - 1-15 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 27 mars 2017
Malmö dagtid 100%

Scenproduktion: Illustrera med ljud, metoder och tekniker inom ljuddesign

Kurs - grundnivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Scenproduktion: Kulturproduktion inom det sceniska området

Kurs - grundnivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 27 mars 2017
Malmö dagtid 100%

Sexualitet och funktionshinder

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 06 november 2017
Malmö dagtid 50%

Sexualitet och rusmedel

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 06 november 2017
Malmö dagtid 50%

Skolans styrning och skoljuridik

Kurs - grundnivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Malmö kvällstid 50%

SO för lärare, åk 1-6, I

Kurs - grundnivå - 1-15 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö kvällstid 50%

SO för lärare, åk 1-6, II

Kurs - grundnivå - 16-30 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Malmö kvällstid 50%

Social innovation och entreprenörskap - förändringsarbete i välfärdssektorn

Kurs - grundnivå - 7.5 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 02 oktober 2017
Malmö dagtid 50%

Socialt arbete, inriktning funktionshinder och rehabilitering

Kurs - avancerad nivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 50%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Distans (Malmö) flexibel 50%

Socialt arbete: examensarbete (magisterkurs)

Kurs - avancerad nivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 27 mars 2017
Malmö eftermiddag/kväll 100%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 13 november 2017
Malmö eftermiddag/kväll 100%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö eftermiddag/kväll 50%

Socialt arbete: examensarbete (masterkurs)

Kurs - avancerad nivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Malmö eftermiddag/kväll 50%

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 27 mars 2017
Malmö eftermiddag/kväll 100%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö eftermiddag/kväll 50%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 06 november 2017
Malmö eftermiddag/kväll 100%

Socialt arbete: examensarbete (masterkurs)

Kurs - avancerad nivå - 30 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Malmö eftermiddag/kväll 100%

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Malmö eftermiddag/kväll 50%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö eftermiddag/kväll 100%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö eftermiddag/kväll 50%

Special needs education, introductory course

Kurs - grundnivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Specialpedagog och speciallärare som handledare

Kurs - avancerad nivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 25%

Specialpedagogik: Kunskapsområde och forskning

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö eftermiddag/kväll 50%

Specialpedagogik: Perspektiv på forskningsöversikter

Kurs - avancerad nivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö kvällstid 50%

Specialpedagogik: Självständigt arbete I

Kurs - avancerad nivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Malmö kvällstid 50%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö kvällstid 50%

Specialpedagogik: Självständigt arbete I+II

Kurs - avancerad nivå - 30 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Malmö kvällstid 50%

Specialpedagogik: Självständigt arbete II

Kurs - avancerad nivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Malmö kvällstid 50%

Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning - språkutveckling

Kurs - avancerad nivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö dagtid 50%

Sport, konsumtion och kultur

Kurs - grundnivå - 7.5 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 27 mars 2017
Distans (Malmö) flexibel 50%

Sport, marknadsföring och varumärken

Kurs - grundnivå - 7.5 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Distans (Malmö) flexibel 50%

Sports Psychology

Kurs - grundnivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 27 mars 2017
Malmö dagtid 100%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 06 november 2017
Malmö dagtid 100%

Statistical Analysis: To Apply, Interpret and Understand

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 20 februari 2017
Malmö dagtid 100%

Svenska för lärare, åk 1-6, I

Kurs - grundnivå - 1-15 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö eftermiddag/kväll 50%

Svenska som andraspråk för lärare I

Kurs - grundnivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö eftermiddag/kväll 50%

Svenska som andraspråk för lärare II

Kurs - grundnivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Malmö eftermiddag/kväll 50%

Teaching for Sustainability

Kurs - grundnivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 06 november 2017
Malmö dagtid 100%

Teknik för lärare, åk 1-6, I

Kurs - grundnivå - 1-7.5 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) dagtid 25% Antal obligatoriska träffar: 3

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Distans (Malmö) dagtid 25% Antal obligatoriska träffar: 3

Typografi och grafisk design

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 50%

Undervisning och handledning av vuxna I

Kurs - grundnivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 50%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Distans (Malmö) flexibel 50%

Utepedagogik för förskolan och de tidiga skolåren

Kurs - grundnivå - 7.5 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Malmö veckoslut 25%

Utställningsdesign

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö eftermiddag/kväll 50%

Webbutveckling I

Kurs - grundnivå - 7.5 hp

Öppnar för anmälan 16 september 2016

Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 25%

Vetenskapsteori och forskningsmetodik

Kurs - avancerad nivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Malmö eftermiddag/kväll 50%

Violence Risk Assessment

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 02 oktober 2017
Malmö dagtid 100%

Åldrande och socialt arbete

Kurs - avancerad nivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Ämnesdidaktik: Kunskapsområde och forskning

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 06 november 2017
Malmö eftermiddag/kväll 50%

Ämnesdidaktik: Perspektiv på forskningsöversikter

Kurs - avancerad nivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö kvällstid 50%

Ämnesdidaktik: Självständigt arbete I

Kurs - avancerad nivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Malmö kvällstid 50%

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 28 augusti 2017
Malmö kvällstid 50%

Ämnesdidaktik: Självständigt arbete I + II

Kurs - avancerad nivå - 30 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Malmö kvällstid 50%

Ämnesdidaktik: Självständigt arbete II

Kurs - avancerad nivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Malmö kvällstid 50%

Ämnesdidaktik: Språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning

Kurs - avancerad nivå - 15 hp

Öppnar för anmälan 15 september 2016

Start: 16 januari 2017
Malmö kvällstid 50%

Ämnesdidaktik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp

Öppnar för anmälan 15 mars 2017

Start: 06 november 2017
Malmö eftermiddag/kväll 50%