Grafisk design

Program - grundnivå - 180 hp

Översikt

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6/A6

Urval:

Betyg 34%, Högskoleprov 34%, Särskilt prov 32%. Tillsättning av platserna i urvalet särskilt prov baserar sig på rangordning av inlämnade arbetsprov.

Observera
Det här programmet har ytterligare information om behörighet eller urval under fliken Urval på den här sidan. Vänligen läs igenom instruktionerna noga!

Lucas Frisk Bergqvist

"Tjusningen med utbildningen är att pusha sig själv för att skapa något nytt. Jag får lära mig att reflektera och argumentera kring hela processen, från idé till färdig produkt. En uppgift var att skapa ett eget typsnitt, det var utmanande men kul!” säger Lucas Frisk Bergqvist som läser grafisk design och tycker Malmö är rätt stad för nya idéer.

Beskrivning

Var vi än är, vad vi än gör, så möts vi av visuella budskap förpackade utifrån en visuell retorik. Genom en grundlig förståelse för grafisk design blir du medveten om detta flöde och kan kritiskt granska, analysera och därefter skapa dina egna visuella uttryck.
Under utbildningen lär du dig olika designdiscipliner och tränas i att kommunicera och kritiskt analysera designförslag både skriftligt och muntligt. Du lär dig tolka och utforma företagsidentiteter, utställningar, typografi, layout, webb och förpackningar. Efter utbildningen är du väl förberedd för att arbeta med att visualisera idéer och koncept och att arbeta i team. Du kommer att kunna arbeta med design och kommunikation i många sammanhang: på design- och reklambyråer, inom ett förlag eller i ett designteam på en kommunikationsavdelning. Programmet har ett branschnära fokus och under studierna finns möjlighet att samarbeta med kommunikations- och reklambyråer, museer, konsthallar, kommuner eller företag

Urval

Sista dag att lämna in arbetsprov var 2 maj. Observera att en ny uppgift publiceras inför nästa ansökningsperiod HT2017.

Innehåll

Vad är specifikt för grafisk design på Malmö högskola?

grafisk_design_studentarbete_200x250px

Tätt samarbete med branschen
Under hela utbildningen arbetar vi nära branschen. Vi arbetar tillsammans med byråer, museer, konsthallar, kommuner och även nystartade företag som på olika sätt behöver hjälp med sin grafiska kommunikation. Det sker till exempel i form av skarpa studentprojekt eller examensarbeten. Det gör att du tränas i att förhålla dig till en växande men framförallt föränderlig arbetsmarknad redan under studietiden.

Arbetslivsinriktningen kommer bland annat till uttryck i följande:

  • Kursen Att arbeta som designer där du tillsammans med studie- och karriärvägledare har kontakt med och intervjuar de som redan arbetar i branschen. Du får möjlighet att presentera din portfolio för inbjudna gäster och få värdefull feedback.
  • Representanter för branschen deltar i programråd.
  • En årlig examensutställning som ett större evenemang tillsammans med regionens designutbildningar.
  • Skarpa projekt i många av kurserna. Under utbildningen tar du ett allt större ansvar för kontakt med externa uppdragsgivare.
  • I examensarbetet uppmanas du att söka samarbete med externa parter, främst i form av ”halvskarpa” projekt som kan gå vidare efter examen. Många av våra tidigare studenter har arbetat vidare med sina uppdragsgivare efter avslutad utbildning, via egna företag eller som anställda. 

Blandning av film, fotografi och teckning
Under din utbildning kan du söka fristående kurser på K3 i fotografi och film. Teckning ges inom programmet.

Bra på att kommunicera din kompetens
Vårt mål med utbildningen är att du ska få den kunskap och kompetens som dagens arbetsmarknad kräver av en grafisk designer. Men vi vill också att du ska känna dig trygg i designerrollen och att du ska kunna kommunicera din egen kompetens till blivande arbetsgivare. 

Vad lär du dig? 

Under programmet lär du dig olika designdiscipliner till exempel grafisk design och produktdesign. Genom utbildningen tränas du i att kommunicera och kritiskt analysera designförslag både skriftligt och muntligt. Du lär dig att visualisera idéer och koncept och att arbeta i team.

Programmets innehåll och upplägg

Under programmet lär du dig grafisk kommunikation och olika designdiscipliner genom reflektion samt arbete med projekt av varierande slag. Utbildningen bygger på teoretiska grunder för grafisk design men innehåller även praktiskt arbete med exempelvis företagsidentiteter, utställningar, typografi, layout, webb och förpackningar.

Du kommer att arbeta med designförslag som granskas genom hela din utbildning och du tar aktiv del av andras design. 

Tre spår i utbildningen
Utbildningens fyra första terminer har en gemensam struktur där kurserna i huvudområdet grafisk design är uppdelade i tre parallella spår:

  • ett projektbaserat spår   
  • ett gestaltande spår 
  • ett teoretiskt spår.

Det projektbaserade spåret
Det huvudsakliga. Detta spåret väver samman praktiska och teoretiska moment i olika former av projektarbete.

Det gestaltande spåret 
Är i huvudsak praktiskt och tekniskt orienterat. Här får du testa och öva på olika verktyg i såväl tvådimensionell som tredimensionell, textorienterad och rumslig gestaltning. 

Det teoretiska spåret 
Här lär du dig exempelvis om olika vetenskapsteorier för designers. Olika teorier du lär dig ska du sedan väva in i dina projekt och i ditt examensprojekt.

Kurserna de två första åren ges på deltid över hela terminen och vävs ihop med varandra på olika sätt. 

Studera utomlands eller valbara kurser hemma
Den femte terminen är en valbar termin. Det innebär att du kan välja att läsa en kurs inom ett helt annat ämnesområde eller välja att fördjupa dig inom ditt specialområde. Ett alternativ består av en kurs som innehåller praktik på en för ämnet relevant arbetsplats. Om du vill, har du möjlighet att studera utomlands den här terminen.

Examensprojekt
Programmets sjätte och sista termin utgörs av ett självständigt examensarbete som även det innehåller projektbaserade, gestaltande och teoretiska utmaningar. Här ska du utveckla en egen produkt som ska beskrivas och presenteras.

Vad kan du jobba med efter examen?

Du kan välja en rad olika karriärvägar. Grafisk design är en växande men framförallt föränderlig arbetsmarknad som du tränas i att förhålla dig till. Det är också en arbetsmarknad du som student själv är med och skapar, genom ett aktivt nätverksbygge. Under utbildningen stöttar vi detta nätverksbygge genom ständig kontakt med branschen, både genom vårt kursupplägg och genom våra programråd. 

Efter utbildningen är du väl förberedd för att arbeta med att visualisera idéer och koncept och att arbeta i team. Du kommer att kunna arbeta med design och kommunikation i många sammanhang: på design- och reklambyråer, på förlag eller som del av informationsavdelning eller designteam i andra företag. Du kan också välja att studera vidare inom designområdet.

Intervjuer

Utmanande och roligt med grafisk design 

Lucas Frisk BergqvistLucas Frisk Bergqvist läste tidigare foto och visuell kommunikation på Malmö högskola men började sedan intressera sig för grafisk design och formgivning. Det nyfunna intresset gjorde att Lucas istället började på Malmö högskolas program Grafisk design.

– Kunskapen från de olika inriktningarna kompletterar varandra bra och tillsammans är de väldigt fördelaktiga. Att plugga grafisk design i Malmö är dessutom kul eftersom det känns som att staden är väldigt tillåtande för nya idéer och förändring, säger Lucas. 

– Innan jag började på programmet ville jag lära mig mer om typsnitt och det visade sig att en av de första uppgifterna var att ta fram ett eget typsnitt. Det var kul men även utmanande att skapa något helt nytt. Det är en utmaning med grafisk design, att komma på saker som ännu inte är gjorda. Samtidigt tycker jag att det är tjusningen, att hela tiden behöva pusha sig själv. 

Programmet har ett tydligt fokus på designprocessen, från idé till färdig produkt. En del av designprocessen handlar om att kunna argumentera för sina val och underbygga dem med kunskapen som finns.
– Att hela tiden reflektera under processen är viktigt och till stor nytta när vi sedan presenterar den färdiga produkten.

Konferens i Hong Kong

Lucas deltog nyligen i Business of Design Week som arrangerades i Hong Kong. Det är en årlig konferens som handlar om design och den här gången fick några utvalda skolor i Sverige delta, och Malmö högskola var en av dem. Lucas och ytterligare en student fick möjligheten att åka till konferensen i Hong Kong.
– Årets tema var Living Design och fokuserade på att design är mycket mer än formgivandet av en produkt. Det finns många fler problem som kan sättas i händerna på en designer, menar Lucas.

Arbetar som frilansfotograf

Vid sidan av studierna arbetar Lucas som fotograf och designer. Tillsammans med fyra andra har han en studio i centrala Malmö. För att få en hyfsad mjuk övergång till arbetslivet tycker Lucas att det är smart att antingen jobba eller engagera sig i något, i den mån det går under studietiden.

Kunskaper sattes i större sammanhang under praktiktermin

Amanda Englund är finlandssvensken som ville bli konstnär som liten och flyttade till Malmö direkt efter studenten. Nu läser hon sin femte termin på programmet Grafisk design.amandaenglund1

– Jag har alltid gillat att teckna och fotografera, så att studera grafisk design kändes som ett rätt så naturligt val för mig.

Efter gymnasiet var Amanda säker på att hon skulle fortsätta sin fotohobby och studera inom ämnet för att sedan arbeta som fotograf. Men för att få en bredare kunskaper inom branschen valde hon att söka in till grafisk design programmet.

– Utbildningen ger en bra grund inom allt möjligt som har med grafisk design att göra. Den är väldigt fokuserad på koncepttänk. De mer praktiska sakerna som att lära sig olika designprogram får man ta tag i mer självständigt och lära sig på egen hand.

– Jag läste en blogg om en tjej som gick samma utbildning och tyckte det verkade intressant. Anledningen till att jag började just i Malmö var mer för utbildningen i sig än studieorten. Vi har en del drivna lärare som kan sin sak och det är jätteinspirerande att umgås med likasinnade varje dag!

Teori och praktik varvas

Undervisningen består främst av föreläsningar, workshops med olika teman och ett och annat studiebesök. Ibland kommer även gästföreläsare in som knyter an programmet till arbetslivet och ger mer expertråd. Men utbildningen fokuserar på det kreativa tänkandet, poängterar Amanda. Det är en teoretisk utbildning, även om man läser mycket praktiska kurser parallellt med de teoretiska.

– Jag har lärt mig extremt mycket av och tillsammans med mina klasskamrater. Alla är så duktiga och kan olika saker, det är väldigt utvecklande!

Praktiken har gett mest

Den femte terminen är en valbar termin, vilket innebar att Amanda kunde välja mellan att fortsätta studera, åka på en utbytestermin utomlands eller att ha praktik. För att fördjupa sina kunskaper och sätta allt hon har lärt sig i ett större sammanhang sökte Amanda praktik, verksamhetsförlagda studier, hos en kommunikationsbyrå i Malmö.

–Det känns som om att jag lärt mig mest på praktiken. För ett par veckor sedan fick jag reda på att jag får ett halvår förlängd praktik och att det finns chans till jobb efter. Jag trivs väldigt bra här och det är rätt svårt att få jobb i branschen, så jag hoppas verkligen på det bästa och att jag får vara kvar!

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2017

Annan termin:

Programkod:
KGGRD version 7
Engelsk benämning:
Graphic Design
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
12 augusti 2010
Fastställandedatum:
12 februari 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
01 september 2014
Ersätter utbildningsplan fastställd:
14 mars 2013

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Upplägg

Alla kurser där ej annat anges är obligatoriska. En förutsättning för att gå vidare till efterföljande termin är att minst 25 högskolepoäng av föregående termin avslutats.
För att gå vidare till termin tre krävs 45 högskolepoäng i avslutade kurser från de två första terminerna, varav minst en av kurserna Visuell kommunikation I (7,5 hp) eller Visuell kommunikation II (7,5 hp). Kurserna i Visuell kommunikation ger studenten de teoretiska kunskaperna inom grafisk design, som är en förutsättning för fortsatta studier inom programmet.
För att gå vidare till termin sex krävs att samtliga kurser från de fyra första terminerna är helt avslutade (120 hp).
Årskurs 1
Grafisk design 1 (15 hp)
Teckning och visuell gestaltning (7,5 hp)
Visuell kommunikation (15 hp)
Grafisk design 2 (15 hp)
Interaktion och design (7,5 hp)
Årskurs 2
Grafisk design 3 (15 hp)
Vetenskaplig praktik: teori och metod (15 hp)
Grafisk design 4 (15 hp)
Designperspektiv (7,5 hp)
Att arbeta som designer (7,5 hp)
Årskurs 3
Utbytesstudier om 30 hp eller två valbara kurser à 15 hp
Examensprojekt (30 hp)
Utbildningens fyra första terminer har en gemensam struktur där kurserna i huvudområdet är uppdelade i tre parallella spår: ett projektbaserat, ett gestaltande och ett teoretiskt. Det projektbaserade spåret är det huvudsakliga och väver samman praktiska och teoretiska moment i olika former av projektarbete. Det gestaltande spåret är i huvudsak praktisk och tekniskt orienterat och syftar till att ge en verktygsträning i såväl tvådimensionell som tredimensionell, textorienterad och rumslig gestaltning. Kurserna de två första åren ges alltså på deltid över hela terminen och integreras därmed med varandra både direkt och indirekt.
En utbytestermin på något av de flertal utländska universitet som K3 och Malmö högskola har avtal är förlagd till termin 5, alternativet är valbara kurser inom K3. Dessa kurser ges även för gästande studenter och är därför på engelska.
Den sista terminen utgörs av examensprojektet som även det innehåller projektbaserade, gestaltande och teoretiska utmaningar, i form av utvecklandet av den egna produkten, dess beskrivning och presentation.
Termin 1
Projektbaserat spår
-Grafisk design 1 (15 hp)
Gestaltningsspår
-Teckning och visuell gestaltning (7,5 hp)
Teoretiskt spår
-Visuell kommunikation(7,5 hp)
Termin 2
Projektbaserat spår:
-Grafisk design 2 (15 hp)
Gestaltningsspår:
-Interaktion och design (7,5 hp)
Teoretiskt spår:
-Visuell kommunikation, fortsättning (7,5 hp)
Termin 3
Projektbaserat spår:
-Grafisk design 3 (15 hp)
Gestaltnings-/teoretiskt spår:
Vetenskaplig praktik: teori och metod (15 hp)
Termin 4
Projektbaserat spår:
-Grafisk design 4 (15 hp)
Gestaltningsspår:
-Att arbeta som designer (7,5 hp)
Teoretiskt spår:
-Designperspektiv (7,5 hp)
Termin 5
-Valbar kurs inom K3 (2×15 hp) eller utbyte (30 hp)
Termin 6
-Examensprojekt (30 hp)
Progressionen i utbildningen bygger på ett iterativt förlopp kring projektarbeten med tilltagande grad av komplexitet. Uppdragen utvecklas från enkla designövningar med få parametrar via rollbaserade gruppuppdrag under verklighetstrogna förutsättningar till det avslutande examensprojektet med stort eget ansvar för idéutveckling, planering och genomförande.
Studenterna tränas aktivt i att utveckla ett professionellt förhållningssätt. Detta inbegriper förmåga att kunna diskutera arbetet såväl före som under processens gång, ta och ge kritik, vara konstruktiv och empatisk, tillgodogöra sig andras synpunkter i det egna arbetet. Parallellt med detta bygger studenterna upp en verktygslåda för gestaltning avpassad efter de praktiska uppgifterna.
Grundläggande skissande och handteckning utvecklas till ett tredimensionellt tänkande med övning i såväl manuella som datoriserade tekniker. Som berättandeverktyg utökas dessa med muntliga och skriftliga färdigheter samt övning i att använda ett rumsligt och dramaturgiskt tänkande för att presentera och diskutera design.
Dessa processer stöds av en teoretisk förståelse som utvecklas från fackrelaterade kunskaper till problematisering av yrkesrollen och dess relation till vidare samhällsfrågor.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2017:
Höst 2017 - Termin 1
Vår 2018 - Termin 2
Höst 2018 - Termin 3
Vår 2019 - Termin 4
Höst 2019 - Termin 5
  • Se kommentar nedan
Vår 2020 - Termin 6
Under termin 5 läses valbara kurser om 30 hp.

Lärandemål

Efter avslutad utbildning ska studenten
• kunna orientera sig i designområdet i ett historiskt och samtida perspektiv
• kunna använda en begreppsapparat kring visuell kommunikation som är förankrad både i aktuell forskning och estetisk praktik
• kunna förstå produktionsmetoder för digitala medier, trycksaker och produkter
• kunna förklara grundläggande kunskapsteoretiska begrepp inom designområdet
• kunna skissa, visualisera och bygga modeller med analoga och digitala verktyg
• kunna utvärdera olika designförslag, gestaltande metoder och projektmetodik
• kunna skapa och utforma trycksaker, digitala medier och produkter
• kunna planera och genomföra designprojekt på ett professionellt sätt, både självständigt och i samarbete med andra yrkeskompetenser
• kunna kommunicera sitt arbete i tal, text och bild
• kunna ta och ge kritik på egna och andras arbeten på ett konstruktivt sätt
• kunna identifiera problem inom designprojektets kontext och lösa dem
• kunna uppvisa ett professionellt förhållningssätt i relation till uppdragsgivare, samarbetsparter och slutanvändare
• kunna värdera sitt agerande som yrkesperson utifrån etiska, demokratiska och miljörelaterade perspektiv
Genus och etnicitet är särkskilt framträdande, både som del av teorispår och designprojekt. Miljöperspektiven behandlas bland annat i anknytning till materialval och diskussion av miljökonsekvenser i förhållande till olika typer av medieringar.

Examen

Kandidatexamen.
Kandidatexamen med huvudområde Grafisk design.
Degree of Bachelor of Arts with a major in Graphic Design.

Övrigt

Huvudämnet grafisk design vid K3 omfattar gestaltning av visuell kommunikation i tryck och digitala medier, rumslig utformning, samt produktgrafik. Ämnet tar sin utgångspunkt i en samtid där gränserna mellan olika teknologier och medier luckras upp, och där design är en integrerad del av utvecklingsprocessen mot produkter eller grafisk kommunikation. Detta ställer stora krav på designerns förmåga att arbeta i grupp. Andra viktiga kompetenser är förmågan att snabbt visualisera idéer och koncept och förmågan till helhetssyn på designförslagets olika aspekter och konsekvenser. Ämnet kombinerar praktiskt gestaltande med en teoretisk bas som innefattar visuell kultur, designhistoria, kognition och perception, samt kommunikation och projektmetodik.
För att kunna tillgodogöra utbildningen bör du ha vana vid något eller några datorprogram för design (t.ex. Adobe Photoshop, Indesign).
Utbildningen ges på svenska, med inslag av kurser på engelska, framförallt under termin 5.

Kontakt

Mer information om utbildningen

Om du har frågor kring programmet Grafisk design är du välkommen att kontakta K3:s studieadministration, K3student@mah.se

För att komma i kontakt med studie- och karriärvägledare, Viktoria Brännström, viktoria.brannstrom@mah.se


Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation