441 utbildningar hittades för Kurs Vår 2017

Advanced Programming

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 50%

Advanced Research Methodology

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 12 december 2016
Malmö dagtid 100%

Akademisk introduktionstermin

Kurs - grundnivå - 30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 100%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Akademisk text - RASK

Kurs - grundnivå - 4 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 08 augusti 2016
Malmö dagtid 100%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 12 september 2016
Malmö dagtid 50%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 50%

Akademiskt lärarskap

Kurs - avancerad nivå - 5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 07 november 2016
Malmö dagtid 50%
Öppet för sen anmälan
Start: 27 mars 2017
Distans (Malmö) flexibel 33%

Aktörskap, makt och motstånd i socialt arbete

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 27 mars 2017
Malmö dagtid 100%

Arabiska med didaktisk inriktning I

Kurs - grundnivå - 30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) dagtid 100% Antal obligatoriska träffar: 3

Arabiska med didaktisk inriktning II

Kurs - grundnivå - 30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Distans (Malmö) dagtid 100% Antal obligatoriska träffar: 4

Arabiska med didaktisk inriktning III

Kurs - grundnivå - 30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) dagtid 100% Antal obligatoriska träffar: 4

Arbetarlitteratur

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Distans (Malmö) flexibel 25%

Industrial and Organizational Psychology

Kurs - grundnivå - 7.5 hp

Öppnar för anmälan 21 februari 2017

Start: 05 juni 2017
Distans (Malmö) flexibel 50%

Arbetsinriktad rehabilitering

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Distans (Malmö) flexibel 50%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 50%

Arbetsrätt

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Distans (Malmö) flexibel 50%

Artificial Intelligence

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 50%

Ateljeristautbildning - kulturpedagogik för förskola och skola I

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö kvällstid 25%

Ateljeristautbildning - kulturpedagogik för förskola och skola II

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö kvällstid 25%

Att möta barn och elever i behov av särskilt stöd

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö eftermiddag/kväll 50%

Att skriva och publicera i digitala medier

Kurs - grundnivå - 30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 100%

Att vara lärare i Sverige I

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 50%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 50%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 100%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 100%

Att vara lärare i Sverige II

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 07 november 2016
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 100%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 50%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 27 mars 2017
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 100%

Avancerad programmering i C++

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 50%

Barn och ungdomar med psykisk ohälsa och sociala problem i studiemiljö

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö eftermiddag/kväll 50%

Basic English Grammar Skills for University

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 25%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 25%

Basic English Reading and Vocabulary Skills for University

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 25%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 25%

Basic English Writing and Presenting Skills for University

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 50%

Bedömning och betygsättning inom gymnasieskolans yrkesprogram

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 september 2016
Internationell antagningsomgång Distans (Malmö) dagtid 25% Antal obligatoriska träffar: 4

Computational Physics: Introductory Course

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 25%

Bild för lärare, åk 1-9, I+II

Kurs - grundnivå - 1-30 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö eftermiddag/kväll 50%

Bild för lärare, åk 1-9, II

Kurs - grundnivå - 16-30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö eftermiddag/kväll 50%

Bild för lärare, åk 1-9, III

Kurs - grundnivå - 31-45 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö eftermiddag/kväll 50%

Bild och funktionsdiagnostik med PET/CT

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 50%

Biomedicinsk laboratorievetenskap: Klinisk fysiologi och bilddiagnostik

Kurs - grundnivå - 18 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 100%

Business Administration: Entrepreneurship and International Strategy

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 07 november 2016
Malmö dagtid 100%

Business Administration: Leadership and Organisation from a Global Perspective

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 100%

Byggd miljö: Examensarbete för magisterexamen inom området hållbar stadsutveckling

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 50%

Byggd miljö: Hållbar urban mobilitet

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 50%

Byggnaden, teknik och funktion

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 15 augusti 2016
Internationell antagningsomgång Malmö veckoslut 100%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Internationell antagningsomgång Malmö veckoslut 100%

Caucasus Field and Case Studies

Kurs - grundnivå - 30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 100%

Caucasus Studies I

Kurs - grundnivå - 30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Distans (Malmö) flexibel 100%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 100%

Caucasus Studies II

Kurs - grundnivå - 31-60 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Distans (Malmö) flexibel 100%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 100%

Character Design

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 07 november 2016
Malmö dagtid 100%

Children's Literature in a Global Perspective

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 100%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Children's Rights

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 07 november 2016
Malmö dagtid 100%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 27 mars 2017
Malmö dagtid 100%

CoDesign - design, participation, democracy

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 100%

Comics, International Perspectives

Kurs - grundnivå - 30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Communication for Development: Advances in Social Action, Planning and Evaluation

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Internationell antagningsomgång Distans (Malmö) flexibel 50%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Distans (Malmö) flexibel 50%

Communication for Development: Production Project

Kurs - avancerad nivå - 30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 100%

Computer Science: Master Thesis

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 27 mars 2017
Malmö dagtid 100%

Computer Science: Research Methodologies

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 07 november 2016
Malmö dagtid 50%

Creative Writing I

Kurs - grundnivå - 1-15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Distans (Malmö) flexibel 50%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 50%

Creative Writing II

Kurs - grundnivå - 16-30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Distans (Malmö) flexibel 50%

Creative Writing Project

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 50%

Criminal Careers

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 03 oktober 2016
Malmö dagtid 100%

Criminality and Ill-health

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Criminological Theory

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 27 mars 2017
Malmö dagtid 100%

Criminology: Degree Project

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 27 mars 2017
Malmö dagtid 100%

Criminology: Degree Project

Kurs - avancerad nivå - 30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Databasbaserad publicering

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 50%

Datavetenskap: Examensarbete

Kurs - grundnivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 50%

Computer Science: Internet of Things, Master's Course

Kurs - avancerad nivå - 60 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 100%

Degree Project in Criminology

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Den fotografiska bilden

Kurs - grundnivå - 30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 100%

Design för hållbar utveckling

Kurs - grundnivå - 30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Design och marknad

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 07 november 2016
Malmö dagtid 50%

Designing for wearables

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 100%

Designteori

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 07 november 2016
Malmö dagtid 100%

Det lilla barnet - att arbeta med de yngsta barnen i förskolan

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Distans (Malmö) dagtid 50% Antal obligatoriska träffar: 4
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 50% Antal obligatoriska träffar: 4

Didaktisk-metodisk kurs för verksamma modersmålslärare III

Kurs - grundnivå - 30 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) dagtid 50% Antal obligatoriska träffar: 10

Digital Comics

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Distans (Malmö) flexibel 50%

Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 26 augusti 2016
Internationell antagningsomgång Distans (Laholm) dagtid 25% Antal obligatoriska träffar: 5

Ekonomistyrning

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 24 oktober 2016
Internationell antagningsomgång Malmö veckoslut 50%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 27 mars 2017
Internationell antagningsomgång Malmö veckoslut 50%

Engelska för lärare, åk 1-3 (Ingår i Lärarlyftet II)

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 22 augusti 2016
Distans (Malmö) dagtid 50% Antal obligatoriska träffar: 4
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) dagtid 50% Antal obligatoriska träffar: 4

Engelska för lärare, åk 4-6 (Ingår i Lärarlyftet II)

Kurs - grundnivå - 30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) dagtid 50% Antal obligatoriska träffar: 8

Engelska i ett kontrastivt perspektiv

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Internationell antagningsomgång Distans (Malmö) dagtid 50%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Internationell antagningsomgång Distans (Malmö) dagtid 50%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 50%

English for Professional Purposes

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö eftermiddag/kväll 50%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö eftermiddag/kväll 50%

English I

Kurs - grundnivå - 1-30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 100%

English II

Kurs - grundnivå - 30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

English III, Literary option

Kurs - grundnivå - 30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Environmental Economics and Ecological Economics

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 50%

Etik och IT

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 25%

Evaluation Methodology and Application

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 12 december 2016
Malmö dagtid 100%

Evidence-based crime prevention

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 07 november 2016
Malmö dagtid 100%

Examensarbete

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 07 november 2016
Internationell antagningsomgång Distans (Malmö) dagtid 100%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 14 juni 2017
Internationell antagningsomgång Distans (Malmö) flexibel 50%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 01 februari 2017
Internationell antagningsomgång Distans (Malmö) flexibel 50%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 22 mars 2017
Internationell antagningsomgång Distans (Malmö) flexibel 50%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 27 mars 2017
Internationell antagningsomgång Distans (Malmö) dagtid 100%

Examensarbete

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 22 mars 2017
Internationell antagningsomgång Distans (Malmö) flexibel 50%

Extern redovisning och räkenskapsanalys

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Internationell antagningsomgång Malmö veckoslut 50%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 15 augusti 2016
Internationell antagningsomgång Malmö veckoslut 50%

Fastighetsvetenskap: Bostadsrätt

Kurs - grundnivå - 5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 24 oktober 2016
Internationell antagningsomgång Malmö veckoslut 34%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 27 mars 2017
Internationell antagningsomgång Malmö veckoslut 34%

Fastighetsvetenskap: Fastighetsförmedling

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 27 mars 2017
Internationell antagningsomgång Malmö veckoslut 100%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 24 oktober 2016
Internationell antagningsomgång Malmö veckoslut 100%

Fastighetsvetenskap: Fastighetsmarknad och värdering

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 15 augusti 2016
Internationell antagningsomgång Malmö veckoslut 100%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Internationell antagningsomgång Malmö veckoslut 100%

Fastighetsvetenskap: Fastighetsrätt

Kurs - grundnivå - 10 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 27 mars 2017
Internationell antagningsomgång Malmö veckoslut 66%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 24 oktober 2016
Internationell antagningsomgång Malmö veckoslut 66%

Fastighetsvetenskap: Mäklarrätt

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 24 oktober 2016
Internationell antagningsomgång Malmö veckoslut 50%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 27 mars 2017
Internationell antagningsomgång Malmö veckoslut 50%

Fastighetsvetenskap: Service Management

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 27 mars 2017
Internationell antagningsomgång Malmö veckoslut 50%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 24 oktober 2016
Internationell antagningsomgång Malmö veckoslut 50%

Flerdimensionell analys med tillämpningar

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 07 november 2016
Malmö dagtid 50%

Fotboll, kultur och samhälle

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 25%

Fotbollens historia

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Distans (Malmö) flexibel 25%

Freds- och konfliktvetenskap III

Kurs - grundnivå - 61-90 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Företagsekonomi III

Kurs - grundnivå - 30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 50%

Förvaltningsrätt

Kurs - grundnivå - 1-30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 100%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Förvaltningsrätt och socialrätt - inriktning ekonomiskt bistånd

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 15 december 2016
Internationell antagningsomgång Distans (Malmö) flexibel 25% Antal obligatoriska träffar: 5

Förvärvad högskolepedagogisk kompetens

Kurs - avancerad nivå - 3 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 30 januari 2017
Malmö dagtid 10%

Gender and Education - An Intersectional Perspective in Contemporary Settings

Kurs - grundnivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 27 mars 2017
Malmö dagtid 100%

Gender and Sports I

Kurs - grundnivå - 7.5 hp

Öppnar för anmälan 21 februari 2017

Start: 05 juni 2017
Distans (Malmö) flexibel 100%

Gender and Sports II

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp

Öppnar för anmälan 21 februari 2017

Start: 05 juni 2017
Distans (Malmö) flexibel 100%

Genusvetenskap I

Kurs - grundnivå - 1-30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Georgian I

Kurs - grundnivå - 1-15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Distans (Malmö) flexibel 50%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 50%

Globala politiska studier, Praktikkurs

Kurs - grundnivå - 30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Grafisk design

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 50%

Grafisk design och medier

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 100%

Grafisk produktion

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 50%

Grundläggande psykologi - mänskliga möten

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 27 mars 2017
Internationell antagningsomgång Malmö veckoslut 50%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 15 augusti 2016
Internationell antagningsomgång Malmö veckoslut 50%

Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap I

Kurs - grundnivå - 1-30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Distans (Malmö) flexibel 50%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 50%

Handikapprätt

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Distans (Malmö) flexibel 50%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 50%

Handikapprätt II

Kurs - grundnivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 50%

Handledarutbildning

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 september 2016
Malmö dagtid 25%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 25%

Handledarutbildning

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 28 augusti 2016
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 25%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 23 februari 2017
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 25%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 08 februari 2017
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 25%

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 25%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 25%

Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Distans (Malmö) dagtid 25% Antal obligatoriska träffar: 4
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) dagtid 25% Antal obligatoriska träffar: 4

Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 27 februari 2017
Malmö dagtid 25%

Health and health related aspects in a life course perspective

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 100%

Historia I

Kurs - grundnivå - 1-30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 100%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö kvällstid 100%

Historia II

Kurs - grundnivå - 30 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Historia III

Kurs - grundnivå - 30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 100%

Human Rights I

Kurs - grundnivå - 1-30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 100%

Human Rights II

Kurs - grundnivå - 31-60 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Human Rights III

Kurs - grundnivå - 61-90 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Hållbar stadsutveckling i teori och praktik

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 50%

Hälso- och sjukvårdsrätt

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Distans (Malmö) flexibel 50%

Hälsopedagogiska interventioner inom psykiatrisk vård

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 27 mars 2017
Malmö dagtid 50%

Idéer, religion, historia: Antiken och medeltiden

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Distans (Malmö) flexibel 50%

Idéer, religion, historia: Från upplysningen till postmodernitet

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 50%

Idrott för lärare, åk 1-9, I+II

Kurs - grundnivå - 1-30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 50%

Idrott för lärare, åk 1-9, II

Kurs - grundnivå - 16-30 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 50%

Idrott för lärare, åk 1-9, III

Kurs - grundnivå - 31-45 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 50%

Idrott och hållbar utveckling

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 07 november 2016
Distans (Malmö) dagtid 50% Antal obligatoriska träffar: 2

Idrottens etik och filosofi

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Distans (Malmö) dagtid 50%

Idrottspsykologi I

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Distans (Malmö) dagtid 50%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 50%

Idrottspsykologi II

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Distans (Malmö) flexibel 50%

Idrottstränare I

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Distans (Malmö) flexibel 50% Antal obligatoriska träffar: 4

Idrottstränare II

Kurs - grundnivå - 30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Distans (Malmö) flexibel 50% Antal obligatoriska träffar: 8

IMER II: Europe and International Migration

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 07 november 2016
Malmö dagtid 100%

IMER II: The Challenges of Ethnic Diversity

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 100%

IMER III: Research Methodology

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Individual Characteristics, Environment and Crime

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 100%

Informationsteknologi, hälsa och förutsättningar för tvärvetenskaplig forskning

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 27 mars 2017
Malmö dagtid 100%

Inledande webbprogrammering med JavaScript

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 50%

Interaction Design

Kurs - grundnivå - 30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Interaktionsdesign och medier

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 07 november 2016
Malmö dagtid 100%

Interkulturell kommunikation

Kurs - grundnivå - 1-15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö eftermiddag/kväll 50%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö eftermiddag/kväll 50%

International Migration and Ethnic Relations I

Kurs - grundnivå - 1-30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 100%

International Peace and Security - Public International Law and International Politics

Kurs - grundnivå - 30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 100%

International Relations I

Kurs - grundnivå - 1-30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 100%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

International Relations III

Kurs - grundnivå - 61-90 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

International Migration and Ethnic Relations: Bachelor's Thesis

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 27 mars 2017
Malmö dagtid 100%

Internationella relationer III

Kurs - grundnivå - 61-90 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Introduktionsutbildning - behörighetsgivande kurs i svenska

Kurs - gymnasienivå - 20 veckor
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Introduktionsutbildning - behörighetsgivande kurs i svenska

Kurs - gymnasienivå - 20 veckor
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö eftermiddag/kväll 50%

Introduktionsutbildning - behörighetsgivande utbildning i svenska

Kurs - gymnasienivå - 40 veckor
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 100%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Juridisk översiktskurs

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 15 augusti 2016
Internationell antagningsomgång Malmö veckoslut 100%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Internationell antagningsomgång Malmö veckoslut 100%

Karriär - RASK

Kurs - grundnivå - 3 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 05 juni 2017
Malmö dagtid 100%

Karriär och arbete

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 100%

Klientorienterat arbete inom arbetsmarknadssektorn

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Internationell antagningsomgång Distans (Malmö) flexibel 50%

Kompetensförsörjning och planering av kompetensutveckling

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Distans (Malmö) flexibel 50%

Kompetenshöjning genom utveckling och rekrytering

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 50%

Kriminologi: fortsättningskurs

Kurs - grundnivå - 30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 100%

Kriminologi: Grundkurs

Kurs - grundnivå - 30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 100%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Kriminologi: Kandidatkurs

Kurs - grundnivå - 30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Kulturarv och kulturarvspedagogik

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 50%

Kulturjournalistik

Kurs - grundnivå - 30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Distans (Malmö) flexibel 50% Antal obligatoriska träffar: 5

Learning and Teaching in Multicultural Schools

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 100%

Ledarskap och ledning av verksamhetsutveckling

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 03 februari 2017
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 25%

Ledarskap och lärande

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 06 februari 2017
Internationell antagningsomgång Distans (Malmö) kvällstid 50% Antal obligatoriska träffar: 3

Ledarskap och organisation I

Kurs - grundnivå - 1-30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 100%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 50%

Ledarskap och organisation II

Kurs - grundnivå - 30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 50%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Ledarskap och organisation III

Kurs - grundnivå - 30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 100%

Linjär algebra med statistik

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 50%

Community Work in Urban Transformation

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 100%

Läs- och skrivsvårigheter, specialpedagogisk och språkvetenskaplig fördjupning

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 50%

Läs- och skrivutveckling hos flerspråkiga barn i ett didaktiskt perspektiv

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Distans (Malmö) dagtid 50% Antal obligatoriska träffar: 5

Malmös historia 1850-2000

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö kvällstid 50%

Matematik för lärare, gymnasieskolan (Ingår i Lärarlyftet II)

Kurs - grundnivå - 90 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 22 augusti 2016
Distans (Malmö) dagtid 50% Antal obligatoriska träffar: 15
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) dagtid 75% Antal obligatoriska träffar: 14

Matematik för lärare, gymnasieskolan, IV

Kurs - grundnivå - 61-90 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 100%

Matematik för lärare, åk 1-6, I

Kurs - grundnivå - 1-15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Distans (Malmö) dagtid 50% Antal obligatoriska träffar: 6

Matematik för lärare, åk 1-6, II

Kurs - grundnivå - 16-30 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) dagtid 50% Antal obligatoriska träffar: 6

Matematik för lärare, åk 7-9 (Ingår i Lärarlyftet II)

Kurs - grundnivå - 45 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 22 augusti 2016
Distans (Malmö) dagtid 50% Antal obligatoriska träffar: 9
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) dagtid 50% Antal obligatoriska träffar: 9

Matematik för lärare, åk 7-9, I

Kurs - grundnivå - 30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Distans (Malmö) dagtid 50% Antal obligatoriska träffar: 8

Matematik: Analys A

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 50%

Matematik: Analys B

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 50%

Media and Communication Studies: Network Society Studies

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Distans (Malmö) flexibel 100%

Medicinsk vård II

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 50%

Medieproduktion - Rörlig bild

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 50%

Medieteknik: Webbpublicering

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 50%

Miljömanagement

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 50%

Miljörätt

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 50%

Montessoripedagogik I + II

Kurs - grundnivå - 1-30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) veckoslut 50% Antal obligatoriska träffar: 6

Montessoripedagogik III

Kurs - grundnivå - 30 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) veckoslut 50% Antal obligatoriska träffar: 6

Musik för lärare, åk 1-6, I+II

Kurs - grundnivå - 1-30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö eftermiddag/kväll 75%

Mänskliga rättigheter III

Kurs - grundnivå - 61-90 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Naturorienterande ämnen och teknik för lärare, åk 4-6 (Ingår i Lärarlyftet II)

Kurs - grundnivå - 30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 22 augusti 2016
Distans (Malmö) dagtid 50% Antal obligatoriska träffar: 10

NO och teknik för lärare, åk 1-6, I

Kurs - grundnivå - 1-15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö eftermiddag/kväll 50%

Normkritisk pedagogik för vägledning

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 13 september 2016
Internationell antagningsomgång Distans (Malmö) dagtid 25% Antal obligatoriska träffar: 4

Nyanländas lärande - mottagning, inkludering och skolframgång

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 14 september 2016
Internationell antagningsomgång Distans (Malmö) dagtid 25% Antal obligatoriska träffar: 6

Odontology: Comprehensive dentistry

Kurs - avancerad nivå - 30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 06 februari 2017
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 50%

Olika vägar till kunskap i modersmålsundervisningen

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) dagtid 50% Antal obligatoriska träffar: 5

Omvårdnad - Examensarbete (mastersnivå)

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 25%

Omvårdnad- examensarbete (magisternivå)

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 25%

Omvårdnad vid diabetes A

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 50%

Omvårdnad vid kärlsjukdomar och kärlkirurgisk/endovaskulär behandling

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 25%

Originalproduktion

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 50%

Outdoor Pedagogy

Kurs - grundnivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 27 mars 2017
Malmö dagtid 100%

Patientsäkerhet och kvalitetsförbättring med fokus mot personcentrerad vård

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 25%

Peace and Conflict Studies I

Kurs - grundnivå - 1-30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 100%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Peace and Conflict Studies II

Kurs - grundnivå - 31-60 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Peace and Conflict Studies III

Kurs - grundnivå - 61-90 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Pedagogik: Förändringsledarskap i skolan

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö kvällstid 50%

Pedagogik: Kunskapsområde och forskningsfält

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö eftermiddag/kväll 50%

Pedagogik: Pedagogik med inriktning mot undervisning, lärande och pedagogiskt ledarskap

Kurs - grundnivå - 30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö eftermiddag/kväll 50%

Pedagogik: Pedagogisk forskning och utveckling i verksamheter för yngre

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö kvällstid 50%

Pedagogik: Perspektiv på forskningsöversikter

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö kvällstid 50%

Pedagogik: Självständigt arbete I

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö kvällstid 50%
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö kvällstid 50%

Pedagogik: Självständigt arbete I + II

Kurs - avancerad nivå - 30 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö kvällstid 50%

Pedagogik: Självständigt arbete II

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö kvällstid 50%

Pedagogik: Vetenskapsteori och forskningsmetoder

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 07 november 2016
Malmö kvällstid 50%

Pedagogik: Övergångar mellan utbildningar och arbeten

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö kvällstid 50%

Pedagogiskt drama I, Drama och kommunikation

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö kvällstid 50%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö kvällstid 50%

Pedagogiskt drama II, Drama i mötet med andra, rummet och samhället

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö kvällstid 50%

Pedagogiskt drama III, Berättande genom drama

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö kvällstid 50%

Pedagogiskt drama IV, Ledarskap och gestaltning

Kurs - grundnivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö kvällstid 50%

Pedagogiskt ledarskap i förskolan

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 27 september 2016
Internationell antagningsomgång Distans (Ystad) dagtid 25% Antal obligatoriska träffar: 8

Perspektiv och strategier för utveckling av öppen ungdomsverksamhet

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 09 november 2016
Internationell antagningsomgång Distans (Malmö) dagtid 25%

Perspektiv på forskningsbaserat lärande i högskoleutbildning

Kurs - avancerad nivå - 5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 19 september 2016
Malmö dagtid 33%

Perspektiv på och metoder för utmaningsbaserat lärande

Kurs - avancerad nivå - 5 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 30 januari 2017
Malmö dagtid 33%

Physical Education and Sports from a Swedish Perspective

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 100%
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Postcoloniality and Intersectionality

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 100%

Problembaserat lärande - Malmömodellen

Kurs - grundnivå - 5 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 28 mars 2017
Malmö dagtid 20%

Procedural Content Generation

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 07 november 2016
Malmö dagtid 50%

Processledning av produktion, kvalitet och miljö

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 50%

Professionsutveckling på vetenskaplig grund

Kurs - avancerad nivå - 9 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Internationell antagningsomgång Distans (Malmö) dagtid 100%

Programmering med C#

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Distans (Malmö) flexibel 25%

Programmering med C#, II

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 25%

Programming in C#, III

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Distans (Malmö) flexibel 25%

Programming in C#

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Distans (Malmö) flexibel 25%

Programming in C#, II

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 25%

Project Management: Plan, Execute and Evaluate

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 27 mars 2017
Malmö dagtid 100%

Projekt- och processledning i hållbar stadsutveckling

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 50%

Project and Process Management for Sustainable Urban Development

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 07 november 2016
Malmö dagtid 100%

Projektledning I

Kurs - grundnivå - 1-30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 100%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Projektledning, tillämpad IT

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 25%

Psykiatrisk omvårdnad med socialpsykiatrisk inriktning: individ och familj i ett mångkulturellt samhälle

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 07 november 2016
Malmö dagtid 50%

Refugees and Asylum Law

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Rekryteringsutbildning för blivande skolledare/förskolechefer

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 25%

Retorik I

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö kvällstid 25%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö kvällstid 25%

Retorik II

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö kvällstid 25%

Ryska I

Kurs - grundnivå - 1-15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Distans (Malmö) flexibel 50%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 50%

Ryska II

Kurs - grundnivå - 16-30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Distans (Malmö) flexibel 50%

Rörlig bild och webcasting

Kurs - grundnivå - 30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 100%

Samhällsekonomi

Kurs - grundnivå - 1-15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 27 mars 2017
Malmö dagtid 100%

Samhällsekonomi och välfärdsstat i förändring

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 01 maj 2017
Malmö dagtid 100%

Scenproduktion: Illustrera med ljud, metoder och tekniker inom ljuddesign

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Scenproduktion: introduktion till rum, ljus, ljud och produktion inom det sceniska området

Kurs - grundnivå - 60 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 100%

Scenproduktion: Kulturproduktion inom det sceniska området

Kurs - grundnivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 27 mars 2017
Malmö dagtid 100%

Scenproduktion: Ljusdesign – ljussättningens metoder och tekniker

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 07 november 2016
Malmö dagtid 100%

Scenproduktion: Rumslig gestaltning

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 100%

Serieteckning och visuellt berättande

Kurs - grundnivå - 30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 100%

Sexologi

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 50%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 50%

Sexualitet och funktionshinder

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 07 november 2016
Malmö dagtid 50%

Sexualitet och rusmedel

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 07 november 2016
Malmö dagtid 50%

Skatterätt för mäklare

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 15 augusti 2016
Internationell antagningsomgång Malmö veckoslut 50%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Internationell antagningsomgång Malmö veckoslut 50%

Skola, värdegrund och samhälle

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 01 februari 2017
Internationell antagningsomgång Distans (Malmö) flexibel 50% Antal obligatoriska träffar: 3
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 14 juni 2017
Internationell antagningsomgång Distans (Malmö) flexibel 50% Antal obligatoriska träffar: 3

SO för lärare, åk 1-6, I

Kurs - grundnivå - 1-15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö kvällstid 50%

SO för lärare, åk 1-6, II

Kurs - grundnivå - 16-30 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö kvällstid 50%

Social innovation och entreprenörskap - förändringsarbete i välfärdssektorn

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 03 oktober 2016
Malmö dagtid 100%

Social Policies in Europe

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) dagtid 50% Antal obligatoriska träffar: 5 Antal frivilliga träffar: 7

Socialrätt

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 17 oktober 2016
Internationell antagningsomgång Distans (Malmö) flexibel 50%

Socialrätt

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Distans (Malmö) flexibel 50%

Socialt arbete

Kurs - grundnivå - 1-30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Distans (Malmö) flexibel 100%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 100%

Social work in a Local and Global context

Kurs - grundnivå - 30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 100%

Socialt arbete, inriktning funktionshinder och rehabilitering

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Distans (Malmö) flexibel 50%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 50%

Socialt arbete: examensarbete (magisterkurs)

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö eftermiddag/kväll 50%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 07 november 2016
Malmö eftermiddag/kväll 100%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 27 mars 2017
Malmö eftermiddag/kväll 100%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 50%

Socialt arbete: examensarbete (masterkurs)

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö eftermiddag/kväll 50%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 07 november 2016
Malmö eftermiddag/kväll 100%
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö eftermiddag/kväll 50%
Öppet för sen anmälan
Start: 27 mars 2017
Malmö eftermiddag/kväll 100%

Socialt arbete: examensarbete (masterkurs)

Kurs - avancerad nivå - 30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö eftermiddag/kväll 100%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö eftermiddag/kväll 50%
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö eftermiddag/kväll 100%
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö eftermiddag/kväll 50%

Socialt arbete: Social utsatthet och förändringsprocesser i perspektiv

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö eftermiddag/kväll 50%

Special needs education, introductory course

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Specialpedagogik: Kunskapsområde och forskningsfält

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö kvällstid 50%

Specialpedagogik: Perspektiv på forskningsöversikter

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö kvällstid 50%

Specialpedagogik: Självständigt arbete I

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö kvällstid 50%
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö kvällstid 50%

Specialpedagogik: Självständigt arbete I+II

Kurs - avancerad nivå - 30 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö kvällstid 50%

Specialpedagogik: Självständigt arbete II

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö kvällstid 50%

Specialpedagogik: Vetenskapsteori och forskningsmetoder

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 07 november 2016
Malmö kvällstid 50%

Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning tal-och språkutveckling

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 50%

Speech and Presentation Technique through Drama - RASK

Kurs - grundnivå - 4 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 30%

Sport, konsumtion och kultur

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 27 mars 2017
Distans (Malmö) flexibel 50%

Sport, marknadsföring och varumärken

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Distans (Malmö) flexibel 50%

Sports Psychology

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 07 november 2016
Malmö dagtid 100%
Öppet för sen anmälan
Start: 27 mars 2017
Malmö dagtid 100%

Statistical Analysis: To Apply, Interpret and Understand

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 20 februari 2017
Malmö dagtid 100%

Statsvetenskap I

Kurs - grundnivå - 1-30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 100%
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Storytelling - Narration Across Media

Kurs - grundnivå - 30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 100%

Studieteknik - RASK

Kurs - grundnivå - 3 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 08 augusti 2016
Malmö dagtid 100%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 12 september 2016
Malmö dagtid 33%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 19 januari 2017
Malmö dagtid 50%

Styrdokument, ämnesdidaktik och bedömning

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 01 februari 2017
Internationell antagningsomgång Distans (Malmö) flexibel 50% Antal obligatoriska träffar: 3
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 14 juni 2017
Internationell antagningsomgång Distans (Malmö) flexibel 50% Antal obligatoriska träffar: 3

Styrdokument, ämnesdidaktik och bedömning

Kurs - grundnivå - 9 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Internationell antagningsomgång Distans (Malmö) dagtid 100%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Internationell antagningsomgång Distans (Malmö) dagtid 100%

Styrdokument, ämnesdidaktik och bedömning

Kurs - grundnivå - 9 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Internationell antagningsomgång Distans (Malmö) dagtid 100%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Internationell antagningsomgång Distans (Malmö) dagtid 100%

Swedish Language, Culture and Society I

Kurs - grundnivå - 1-10 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 19 september 2016
Malmö eftermiddag/kväll 33%

Swedish Language, Culture and Society II

Kurs - grundnivå - 11-20 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 13 februari 2017
Malmö eftermiddag/kväll 33%

Swedish Language, Culture and Society III

Kurs - grundnivå - 10 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 19 september 2016
Malmö eftermiddag/kväll 33%

Swedish Language, Culture and Society IV

Kurs - grundnivå - 10 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 13 februari 2017
Malmö eftermiddag/kväll 33%

Svenska för lärare, åk 1-6, I

Kurs - grundnivå - 1-15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö eftermiddag/kväll 50%

Svenska för lärare, åk 1-6, II

Kurs - grundnivå - 16-30 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö eftermiddag/kväll 50%

Swedish for Exchange Students: Intermediate

Kurs - grundnivå - 4.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 11 januari 2017
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 100%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 08 augusti 2016
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 100%

Swedish for Exchange Students: Beginners 2

Kurs - grundnivå - 4.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 26 september 2016
Internationell antagningsomgång Malmö eftermiddag/kväll 50%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 13 februari 2017
Internationell antagningsomgång Malmö eftermiddag/kväll 33%

Swedish for Exchange Students, Beginners I

Kurs - grundnivå - 1-4.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 11 januari 2017
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 100%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 18 augusti 2016
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 100%

Svenska för utländska pedagoger

Kurs - gymnasienivå - 10 veckor
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Internationell antagningsomgång Malmö dagtid 50%

Svenska som andraspråk för lärare I

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö eftermiddag/kväll 50%

Svenska som andraspråk för lärare II

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö eftermiddag/kväll 50%

Svenska som andraspråk för lärare, åk 4-6 (Ingår i Lärarlyftet II)

Kurs - grundnivå - 30 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 22 augusti 2016
Distans (Malmö) dagtid 50% Antal obligatoriska träffar: 8
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) dagtid 50% Antal obligatoriska träffar: 8

Svenska som andraspråk för lärare, åk 7-9 (Ingår i Lärarlyftet II)

Kurs - grundnivå - 45 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 22 augusti 2016
Distans (Malmö) dagtid 50% Antal obligatoriska träffar: 12
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) dagtid 50% Antal obligatoriska träffar: 12

Svenska som andraspråk för lärare: Migration, språk och kultur i ett utbildningsperspektiv

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 08 november 2016
Internationell antagningsomgång Distans (Malmö) dagtid 25% Antal obligatoriska träffar: 9

Teaching for Sustainability

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 07 november 2016
Malmö dagtid 100%

Teknik för lärare, åk 1-3 (Ingår i Lärarlyftet II)

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 22 augusti 2016
Distans (Malmö) dagtid 25% Antal obligatoriska träffar: 3

Teknik för lärare, åk 1-6, I

Kurs - grundnivå - 1-7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Distans (Malmö) dagtid 25% Antal obligatoriska träffar: 3

Teknik för lärare, åk 4-6 (Ingår i Lärarlyftet II)

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 22 augusti 2016
Distans (Malmö) dagtid 25% Antal obligatoriska träffar: 3

Tematisk högskolepedagogik, Bedömning

Kurs - avancerad nivå - 5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 05 september 2016
Malmö dagtid 50%

Teoretiska och praktiska perspektiv på studenters skrivande i högre utbildning

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 01 september 2016
Malmö dagtid 25%

Theatre in English - Theory and Performance I

Kurs - grundnivå - 1-15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö dagtid 50%

Tvåspråkighet och identitet

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 50%

Typografi och grafisk design

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 50%

Undervisning och handledning av vuxna I

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Distans (Malmö) flexibel 50%
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 50%

Utställningsdesign

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö eftermiddag/kväll 50%

Utveckling, lärande och specialpedagogik

Kurs - grundnivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 01 februari 2017
Internationell antagningsomgång Distans (Malmö) flexibel 50% Antal obligatoriska träffar: 3
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 22 mars 2017
Internationell antagningsomgång Distans (Malmö) flexibel 50% Antal obligatoriska träffar: 3
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 14 juni 2017
Internationell antagningsomgång Distans (Malmö) flexibel 50% Antal obligatoriska träffar: 3

Utveckling, lärande och specialpedagogik

Kurs - grundnivå - 9 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 27 mars 2017
Internationell antagningsomgång Distans (Malmö) dagtid 100%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Internationell antagningsomgång Distans (Malmö) dagtid 100%

Utveckling, lärande och specialpedagogik

Kurs - grundnivå - 9 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Internationell antagningsomgång Distans (Malmö) dagtid 100%
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 27 mars 2017
Internationell antagningsomgång Distans (Malmö) dagtid 100%

Webbutveckling I

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Distans (Malmö) flexibel 25%

Webbutveckling II - Klient

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Distans (Malmö) flexibel 25%

Webbutveckling II - Server

Kurs - grundnivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Distans (Malmö) flexibel 25%

Vetenskapsteori och forskningsmetodik

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö dagtid 100%

Vetenskapsteori och forskningsmetodik

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö eftermiddag/kväll 50%

Victimology

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 07 november 2016
Malmö dagtid 100%

Violence Risk Assessment

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 03 oktober 2016
Malmö dagtid 100%

Välfärd och hälsa: Examensarbete (magisternivå)

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 27 mars 2017
Malmö dagtid 100%

Åldrande och socialt arbete

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 16 januari 2017
Lund dagtid 100%

Ämnesdidaktik: Kunskapsområde och forskningsfält

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö kvällstid 50%

Ämnesdidaktik: Perspektiv på forskningsöversikter

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö kvällstid 50%

Ämnesdidaktik: Självständigt arbete I

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 29 augusti 2016
Malmö kvällstid 50%
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö kvällstid 50%

Ämnesdidaktik: Självständigt arbete I + II

Kurs - avancerad nivå - 30 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö kvällstid 50%

Ämnesdidaktik: Självständigt arbete II

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö kvällstid 50%

Ämnesdidaktik: Språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning

Kurs - avancerad nivå - 15 hp
Öppet för sen anmälan
Start: 16 januari 2017
Malmö kvällstid 50%

Ämnesdidaktik: Vetenskapsteori och forskningsmetoder

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp
Tillfället är stängt för anmälan
Start: 07 november 2016
Malmö kvällstid 50%