avancerad nivå 7.5 hp

Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling II

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: SO122F-Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I eller SO156F-Handledning och bedömning av lärarstuderande I eller SO141F-Från novis till professionell - att möta lärarstudenter under den verksamhetsförlagda tiden.

Urval:

högskolepoäng 60% betyg 20% högskoleprov 20%

Kursplan

Kommande version av kursplan är under behandling och ännu ej fastställd. Den kommer fastställas senast första ansökningsdag.

Kurskod:
SO634F version 1
Engelsk benämning:
Supervison and Assessment of Teachers' Professional Development II
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:

Provkoder

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Skolutveckling och ledarskap.

Mer information om utbildningen

Ann-Sofie Larsson, studieadministratör
Telefon: 040-66 58249
Pia Thimgren, kursansvarig
Telefon: 040-66 58112

Anmälan

28 augusti 2017 - 14 januari 2018 Dagtid 25% Distans (Malmö) Antal obligatoriska träffar: 4 Öppnar för anmälan 15 mars 2017.

Detta är en utskrift från Malmö högskolas webbplats edu.mah.se