Grafisk design

Program - grundnivå - 180 hp

Översikt

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6/A6

Urval:

Betyg 34%, Högskoleprov 34%, Särskilt prov 32%. Tillsättning av platserna i urvalet särskilt prov baserar sig på rangordning av inlämnade arbetsprov.

Amanda har läst Grafisk design.– Jag har velat arbeta med tidningsdesign under hela min utbildning. Under kursen "Att arbeta som designer" fick jag möjlighet att skapa kontakter och intervjua människor i branschen – Amanda Ghidoni, tidigare student.

Beskrivning

Var vi än är, vad vi än gör, så möts vi av visuella budskap förpackade utifrån en visuell retorik. Genom en grundlig förståelse för grafisk design blir du medveten om detta flöde och kan kritiskt granska, analysera och därefter skapa dina egna visuella uttryck.
Under utbildningen lär du dig olika designdiscipliner och tränas i att kommunicera och kritiskt analysera designförslag både skriftligt och muntligt. Du lär dig tolka och utforma företagsidentiteter, utställningar, typografi, layout, webb och förpackningar. Efter utbildningen är du väl förberedd för att arbeta med att visualisera idéer och koncept och att arbeta i team. Du kommer att kunna arbeta med design och kommunikation i många sammanhang: på design- och reklambyråer, inom ett förlag eller i ett designteam på en kommunikationsavdelning. Programmet har ett branschnära fokus och under studierna finns möjlighet att samarbeta med kommunikations- och reklambyråer, museer, konsthallar, kommuner eller företag

Innehåll

Besök på Kalmar konstmuseumAll samhällsförändring är på ett eller annat sätt beroende av en grafisk form. Var vi än är, vad vi än gör, så överöses vi av visuella budskap. Genom att gå en utbildning i grafisk design blir du medveten om detta flöde, för att kritiskt kunna granska, analysera och därefter skapa egna visuella uttryck. Alla budskap är förpackade, du måste förstå dessa förpackningars visuella retorik.

Grafisk design är det enda programmet i denna del av landet som utbildar och ger kandidatexamen i grafisk design. Vi har genom åren haft ett högt söktryck och vi har sökande från hela landet. 

Vad är specifikt för grafisk design vid Malmö högskola?

Det är en växande men framförallt föränderlig arbetsmarknad och som du tränas att förhålla dig till när du läser grafisk design på Malmö högskola.

Samarbete med branschen
Under hela utbildningen arbetar vi nära branschen. Vi arbetar tillsammans med byråer, museer, konsthallar, kommuner och även nystartade företag som på olika sätt behöver hjälp med sin grafiska kommunikation. Det sker till exempel i form av skarpa studentprojekt eller examensarbeten. 

Arbetslivsinriktningen kommer bland annat till uttryck i följande:

  • Kursen Att arbeta som designer som vi utvecklat och genomför i samspel med Malmö högskolas studie- och karriärvägledare, där du tar kontakt med och intervjuar branschföreträdare, och presenterar din portfolio för inbjudna gäster.
  • Representanter för branschen deltar i programråd.
  • En årlig examensutställning som ett större evenemang tillsammans med regionens designutbildningar.
  • Skarpa projekt i många av GD-kurserna. Under programmets gång tar du ett allt större ansvar för kontakterna med externa uppdragsgivare.
  • I examensarbetet uppmanas du att söka samarbete med externa parter, främst i form av ”halvskarpa” projekt som kan gå vidare efter examen. Många av våra gamla studenter har arbetat vidare med sina uppdragsgivare efter avslutad utbildning, via egna företag eller som anställda. 

Film, fotografi och teckning
Under din utbildning kan du söka fristående kurser på K3 i fotografi och film. Teckning ges inom programmet.

Kommunicera din kompetens
Vårt mål med utbildningen är att du ska få den kunskap och kompetens som dagens arbetsmarknad kräver av en grafisk designer. Men vi vill också att du ska känna dig trygg i designerrollen och att du ska kunna kommunicera din egen kompetens till exempel till blivande arbetsgivare. 

Programmets innehåll och upplägg

Under programmet lär du dig grafisk kommunikation och olika designdiscipliner genom reflektion samt arbete med projekt av varierande slag. Utbildningen bygger på de teoretiska grunderna för grafisk design men den innehåller även praktiskt arbete med exempelvis företagsidentiteter, utställningar, typografi, layout, webb och förpackningar.

Du kommer att arbeta med designförslag som granskas genom hela din utbildning och du tar aktiv del av andras designförslag. 

Tre spår i utbildningen
Utbildningens fyra första terminer har en gemensam struktur där kurserna i huvudområdet grafisk design är uppdelade i tre parallella spår:

  • ett projektbaserat spår   
  • ett gestaltande spår 
  • ett teoretiskt spår

Det projektbaserade spåret är det huvudsakliga. Detta spåret väver samman praktiska och teoretiska moment i olika former av projektarbete.

Det gestaltande spåret är i huvudsak praktiskt och tekniskt orienterat. Här får du testa och öva på olika verktyg i såväl tvådimensionell som tredimensionell, textorienterad och rumslig gestaltning. 

Det teoretiska spåret 
Här lär du dig exempelvis om olika vetenskapsteorier för designers. Olika teorier du lär dig ska du sedan väva in i dina projekt och i ditt examensprojekt.

Kurserna de två första åren ges på deltid över hela terminen och vävs ihop med varandra på olika sätt. Läs mer om programmets upplägg under fliken Utbildningsplan.

Studera utomlands eller valbara kurser hemma
Den femte terminen är en valbar termin. Det innebär att du kan välja att läsa en kurs inom ett helt annat ämnesområde men du kan också välja att fördjupa dig inom ditt specialområde. Ett alternativ består av en kurs som innehåller praktik på en för ämnet relevant arbetsplats. Om du vill, har du möjlighet att studera utomlands den här terminen.

Examensprojekt
Programmets sjätte och sista termin utgörs av ett självständigt examenarbete som även det innehåller projektbaserade, gestaltande och teoretiska utmaningar. Här ska du utveckla en egen produkt som ska beskrivas och presenteras.

Vad lär du dig? 

Under programmet lär du dig olika designdiscipliner till exempel grafisk design och produktdesign. Genom utbildningen tränas du i att kommunicera och kritiskt analysera designförslag både skriftligt och muntligt. Du lär dig att visualisera idéer och koncept och att arbeta i team.

Examen

Utbildningen leder till en kandidatexamen i grafisk design. 

Intervjuer

Sebastian vann Spotifys designtävling

Under sitt andra år på programmet deltog Sebastian Andersson i Spotifys världsomspännande designtävling - och vann. 

  The-worst-days-need-the-best-soundtracks-Sebastian-Andersson

Skapa något som förmedlar hur musik får dig att känna. Det var utmaningen från Spotify i en tävling för konstnärer, designers och filmskapare runtom i världen. 

– Konceptet till konstverket fick jag genom att tänka på vad jag skulle vilja ha i min Spotifyspellista om världen skulle gå under. MF Dooms låt Operation Doomsday skulle absolut vara med på den, säger Sebastian Andersson. 

Det tog honom 2-3 dagar att skapa formen som visar jordens undergång när asteroider faller från himlen och två personer njuter av sina sista stunder tillsammans med sin favoritspellista. Spotify skriver att "konstverket visar hur musik kan ha en snudd på magisk förmåga att vända de mest outhärdliga dagarna till något betryggande" och Sebastian belönades med 2 500 dollar och ett Spotifymedlemskap under ett år.

Gillar utbildningens praktiska fokus
– Design är ett ämne som går att använda i de flesta områden, och man har möjlighet att gå en massa olika spännande vägar med utbildningen. Det jag tycker om med programmet är dess fokus på praktiska moment. Trots att det är en vetenskaplig utbildning så arbetar vi ofta med längre projekt och uppgifter som examineras med en faktisk produkt. Att få möjlighet att vara kreativ och hitta nya lösningar på problem, och att få jämföra sina egna lösningar med de andra i klassen är väldigt utvecklande och roligt.

Riktiga uppdrag redan innan examen

Julia Persson gick ut det treåriga programmet i Grafisk design 2012 och arbetar i egna företaget Tapper Geist som hon startade ihop med en kurskamrat direkt efter examen. De tog uppdrag redan under utbildningen och drev företaget tillsammans i 1 ½ år. Nu arbetar hon dock vidare på egen hand sedan kollegan fått ett erbjudande från en annan byrå.

– Jag sökte till utbildningen eftersom den lät lockande och jag alltid har varit intresserad av det visuella berättandet. Det var mer teori än vad jag trodde men det är jag glad över efteråt. Jag märkte också att den är i ständig utveckling, både ledning och lärare var lyhörda för vad vi tyckte. De ville ta reda på vad de kunde förändra – och gjorde ändringarna också, förklarar Julia Persson som är 35 år, bor i Skurup och har en karriär som fotograf i bagaget.

Något av det bästa med själva utbildningen tycker hon är den tydliga perspektivförflyttningen, att studenterna fick vrida och vända på varje sak och samtidigt vidgade sin egen världsbild som formgivare. En annan sak är konkreta samarbeten redan innan examen. Under studierna producerade klassen foldrar för fakulteten Kultur och samhälle på Malmö högskola, inbjudningskort för en examensutställning på Form Design Center i Malmö, och tog fram och pitchade visuella identiteter för Marint Centrum i Simrishamn.


– Det fanns flera tillfällen där vi introducerades för externa uppdragsgivare som beställde produkter. Examensarbetet var också en positiv avslutande del och gav tillfälle att på djupet tillämpa kunskaperna vi fått. En sak jag lärt mig sedan jag gick ut och som inte diskuterades så mycket i skolan är det faktum att man som grafisk designer idag nästan alltid arbetar som egen företagare. Bilden av att vara egen företagare skulle kunna bli mer nyanserad, det är inte bara en fantastisk frihet.

I nästa andetag säger hon att det varit spännande att öva sig på just detta under de första åren som företagare – att skapa uppdrag, hitta tillvägagångssätt och bygga upp kundkontakter.

– Efter examen höll jag och min f d kollega kursen Grafisk design III för andraårsstudenterna på programmet.

Julia Persson och Tomas Detlaff_illustration av Julia Persson har läst Grafiks design, 180 hp.
Julia Persson och Tomas Dettlaff. Illustration: Julia Persson

Studenterna fick i uppdrag att utforska området designpedagogik som Form Design Center i Malmö höll på att skriva en rapport om. De utvecklade allt från pedagogiska verktyg för undervisning till koncept för workshops ochslutsatserna användes i rapporten.

Tomas Dettlaff startade designbyrån Tapper Geist tillsammans med en kurskamrat efter examen i Grafisk Design 2012 men arbetar nu på kommunikationsbyrån W.

– Jag hade arbetat länge inom reklambranschen, med 3D-grafik, som originalare och som grafisk formgivare, innan jag sökte mig till högskolan. Jag var nyfiken på att förstå det jag höll på med, ur ett vetenskapligt perspektiv.

Tomas Dettlaff var intresserad av att forska inom grafisk design och en akademisk utbildning var en förutsättning. Han tyckte att programmet låg bra i linje med det han ville göra, och att det dessutom gav möjlighet till studieerfarenheter och nya perspektiv.

­– Under utbildningen blev jag ganska engagerad i upplägget av studierna. Jag var aktiv i programrådet och kom med tankar och idéer utifrån den erfarenhet jag hade med mig. Lärarna lyssnade på studenterna och diskussionerna i programrådet var verkligen konstruktiva.

Examensarbetet gjorde han tillsammans med kurskamraten, och senare kollegan Julia Persson. Ett år efter sin egen examen höll de två tillsammans kurser för andraårseleverna på programmet, någon han tyckte var både roligt, lärorikt och inspirerande.

– Jämfört med vad jag sett av andra skolor så tycker jag att programmet i grafisk design på Malmö högskola håller en bra nivå. Det kräver mycket eget engagemang, men är man beredd att lägga ner tiden är det oerhört lärorikt, avslutar Tomas Detlaff som är 38 år och bor i Malmö.

Det känns som min dröm har gått i uppfyllelse

Amanda har läst Grafisk design.
Amanda Ghidoni

Amanda Ghidoni läst grafisk design, på Malmö högskola. I dag arbetar hon som AD på European Media Partner men ska snart bli produktionsledare inom samma företag

– Jag visste att jag ville plugga design och att jag ville göra det i Malmö. Det var det enda programmet jag sökte – det var allt eller inget, berättar Amanda Ghidoni som bodde kvar i Vellinge medan hon pluggade.

Hon tyckte att utbildningen var riktigt bra, över förväntan. Det bästa var att den innehöll skarpa projekt, till exempel ett samarbete med Tetra Pak, vilket var en positiv överraskning. En annan fördel hon lyfter fram är att lärarna kändes mer som mentorer än som lärare.

– Man kunde fråga dem om allt möjligt, de hjälpte alltid till. Och de var inte bara lärare, de arbetade ute i verkligheten med egna saker samtidigt. En jättebra sak med utbildningen var att man fick väldigt många kontakter längst vägen. Det svåraste på hela utbildningen var däremot att skriva examensarbetet.

Amanda Ghidoni tycker att utbildningen gav henne väldigt mycket – allt från det praktiska, att lära sig olika program, till kunskap om hur man leder ett projekt eller hur man presenterar sig själv och säljer in sig själv.  

Amanda arbetar på European Media Partner, ett företag som jobbar med Content Marketing i form av tematidningar i bl.a. Sydsvenskan, Dagens Industri, Expressen och Göteborgs-Posten. 

Amanda började som Art Director och fick då layouta alla tidningar som producerade, och skapa allt grafiskt material som användes till företaget. Snart byter hon roll inom företaget och blir produktionsledare, vilket innebär att hon har hand om inbokningar av utgivningar och koordinerar så att allt flyter som det ska mellan projektledare och tidningar.

- Det är lite annorlunda att jobba som grafiker i en säljorganisation, men det roliga är det höga tempot och att man blir en del av en fantastisk teamkänsla.Jag trivs jättebra och känner att det finns stora utvecklingsmöjligheter både här och på våra nya utländska kontor.

Arbetsliv

Vad kan du jobba med efter examen?

Efter utbildningen i grafisk design kan du välja en rad olika karriärvägar. Det är en växande men framförallt föränderlig arbetsmarknad som du utbildar dig mot. Som student på programmet tränas du i att förhålla dig till den. Det är också en arbetsmarknad du som student själv är med och skapar, genom ett aktivt nätverksbygge. Under utbildningen stöttar vi detta nätverksbygge genom ständig kontakt med branschen, både genom vårt kursupplägg och genom våra programråd. 

Eftersom vi har utställningar utanför Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) och Malmö högskola samt samverkansprojekt med olika institutioner och företag, syns och märks vår utbildning och våra studenter, något som också är en fördel vid kontakten med framtida arbetsgivare.

Efter utbildningen är du väl förberedd för att arbeta med att visualisera idéeroch koncept och att arbeta i team. Du kommer att kunna arbeta med design och kommunikation i många sammanhang: på design-/reklambyråer och förlag eller i andra företag som del av informationsavdelning eller designteam. Du kan också välja att studera vidare inom designområdet, direkt eller efter några års arbetslivserfarenhet.

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2015

Annan termin:

Programkod:
KGGRD version 5
Engelsk benämning:
Graphic Design
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
12 augusti 2010
Fastställandedatum:
28 februari 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
01 september 2014
Ersätter utbildningsplan fastställd:
14 mars 2013

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Upplägg

Alla kurser där ej annat anges är obligatoriska. En förutsättning för att gå vidare till efterföljande termin är att minst 25 högskolepoäng av föregående termin avslutats.
För att gå vidare till termin tre krävs 45 högskolepoäng i avslutade kurser från de två första terminerna, varav minst en av kurserna Visuell kommunikation I (7,5 hp) eller Visuell kommunikation II (7,5 hp). Kurserna i Visuell kommunikation ger studenten de teoretiska kunskaperna inom grafisk design, som är en förutsättning för fortsatta studier inom programmet.
För att gå vidare till termin sex krävs att samtliga kurser från de fyra första terminerna är helt avslutade (120 hp).
Årskurs 1
Grafisk design 1 (15 hp)
Teckning och visuell gestaltning (7,5 hp)
Visuell kommunikation (15 hp)
Grafisk design 2 (15 hp)
Interaktion och design (7,5 hp)
Årskurs 2
Grafisk design 3 (15 hp)
Vetenskaplig praktik: teori och metod (15 hp)
Grafisk design 4 (15 hp)
Designperspektiv (7,5 hp)
Att arbeta som designer (7,5 hp)
Årskurs 3
Utbytesstudier om 30 hp eller två valbara kurser à 15 hp
Examensprojekt (30 hp)
Utbildningens fyra första terminer har en gemensam struktur där kurserna i huvudområdet är uppdelade i tre parallella spår: ett projektbaserat, ett gestaltande och ett teoretiskt. Det projektbaserade spåret är det huvudsakliga och väver samman praktiska och teoretiska moment i olika former av projektarbete. Det gestaltande spåret är i huvudsak praktisk och tekniskt orienterat och syftar till att ge en verktygsträning i såväl tvådimensionell som tredimensionell, textorienterad och rumslig gestaltning. Kurserna de två första åren ges alltså på deltid över hela terminen och integreras därmed med varandra både direkt och indirekt.
En utbytestermin på något av de flertal utländska universitet som K3 och Malmö högskola har avtal är förlagd till termin 5, alternativet är valbara kurser inom K3. Dessa kurser ges även för gästande studenter och är därför på engelska.
Den sista terminen utgörs av examensprojektet som även det innehåller projektbaserade, gestaltande och teoretiska utmaningar, i form av utvecklandet av den egna produkten, dess beskrivning och presentation.
Termin 1
Projektbaserat spår
-Grafisk design 1 (15 hp)
Gestaltningsspår
-Teckning och visuell gestaltning (7,5 hp)
Teoretiskt spår
-Visuell kommunikation(7,5 hp)
Termin 2
Projektbaserat spår:
-Grafisk design 2 (15 hp)
Gestaltningsspår:
-Interaktion och design (7,5 hp)
Teoretiskt spår:
-Visuell kommunikation, fortsättning (7,5 hp)
Termin 3
Projektbaserat spår:
-Grafisk design 3 (15 hp)
Gestaltnings-/teoretiskt spår:
Vetenskaplig praktik: teori och metod (15 hp)
Termin 4
Projektbaserat spår:
-Grafisk design 4 (15 hp)
Gestaltningsspår:
-Att arbeta som designer (7,5 hp)
Teoretiskt spår:
-Designperspektiv (7,5 hp)
Termin 5
-Valbar kurs inom K3 (2×15 hp) eller utbyte (30 hp)
Termin 6
-Examensprojekt (30 hp)
Progressionen i utbildningen bygger på ett iterativt förlopp kring projektarbeten med tilltagande grad av komplexitet. Uppdragen utvecklas från enkla designövningar med få parametrar via rollbaserade gruppuppdrag under verklighetstrogna förutsättningar till det avslutande examensprojektet med stort eget ansvar för idéutveckling, planering och genomförande.
Studenterna tränas aktivt i att utveckla ett professionellt förhållningssätt. Detta inbegriper förmåga att kunna diskutera arbetet såväl före som under processens gång, ta och ge kritik, vara konstruktiv och empatisk, tillgodogöra sig andras synpunkter i det egna arbetet. Parallellt med detta bygger studenterna upp en verktygslåda för gestaltning avpassad efter de praktiska uppgifterna.
Grundläggande skissande och handteckning utvecklas till ett tredimensionellt tänkande med övning i såväl manuella som datoriserade tekniker. Som berättandeverktyg utökas dessa med muntliga och skriftliga färdigheter samt övning i att använda ett rumsligt och dramaturgiskt tänkande för att presentera och diskutera design.
Dessa processer stöds av en teoretisk förståelse som utvecklas från fackrelaterade kunskaper till problematisering av yrkesrollen och dess relation till vidare samhällsfrågor.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2015:

Höst 2015

Vår 2016

Höst 2016

Vår 2017

Vår 2018

Lärandemål

Efter avslutad utbildning ska studenten
• kunna orientera sig i designområdet i ett historiskt och samtida perspektiv
• kunna använda en begreppsapparat kring visuell kommunikation som är förankrad både i aktuell forskning och estetisk praktik
• kunna förstå produktionsmetoder för digitala medier, trycksaker och produkter
• kunna förklara grundläggande kunskapsteoretiska begrepp inom designområdet
• kunna skissa, visualisera och bygga modeller med analoga och digitala verktyg
• kunna utvärdera olika designförslag, gestaltande metoder och projektmetodik
• kunna skapa och utforma trycksaker, digitala medier och produkter
• kunna planera och genomföra designprojekt på ett professionellt sätt, både självständigt och i samarbete med andra yrkeskompetenser
• kunna kommunicera sitt arbete i tal, text och bild
• kunna ta och ge kritik på egna och andras arbeten på ett konstruktivt sätt
• kunna identifiera problem inom designprojektets kontext och lösa dem
• kunna uppvisa ett professionellt förhållningssätt i relation till uppdragsgivare, samarbetsparter och slutanvändare
• kunna värdera sitt agerande som yrkesperson utifrån etiska, demokratiska och miljörelaterade perspektiv
Genus och etnicitet är särkskilt framträdande, både som del av teorispår och designprojekt. Miljöperspektiven behandlas bland annat i anknytning till materialval och diskussion av miljökonsekvenser i förhållande till olika typer av medieringar.

Examen

Kandidatexamen.
Kandidatexamen med huvudområde Grafisk design.
Degree of Bachelor of Arts with a major in Graphic Design.

Övrigt

Huvudämnet grafisk design vid K3 omfattar gestaltning av visuell kommunikation i tryck och digitala medier, rumslig utformning, samt produktgrafik. Ämnet tar sin utgångspunkt i en samtid där gränserna mellan olika teknologier och medier luckras upp, och där design är en integrerad del av utvecklingsprocessen mot produkter eller grafisk kommunikation. Detta ställer stora krav på designerns förmåga att arbeta i grupp. Andra viktiga kompetenser är förmågan att snabbt visualisera idéer och koncept och förmågan till helhetssyn på designförslagets olika aspekter och konsekvenser. Ämnet kombinerar praktiskt gestaltande med en teoretisk bas som innefattar visuell kultur, designhistoria, kognition och perception, samt kommunikation och projektmetodik.
För att kunna tillgodogöra utbildningen bör du ha vana vid något eller några datorprogram för design (t.ex. Adobe Photoshop, Indesign).
Utbildningen ges på svenska, med inslag av kurser på engelska, framförallt under termin 5.

Kontakt

Mer information om utbildningen

Åsa Ulemark, studieadministratör
Telefon: 040-66 57212
E-post: asa.ulemark@mah.se

Information om institutionen för konst, kultur och kommunikation

K3_vykort

K3 – Institutionen för konst, kultur och kommunikation vid Malmö högskola – samlar allt under ett tak. Vi sammanför teknik och kultur. Vi arbetar brett med nya medier, design och humaniora. Samarbete över gränser och förankring i samtiden är centralt för oss. På K3 har vi en öppen och kreativ men samtidigt kritisk blick på omvärlden. Vi vet att kunskap vidgar vyer.

Vi har utbildningsprogram och fristående kurser inom bland annat medie- och kommunikationsvetenskap, visuell kommunikation, grafisk design, interaktionsdesign, scenproduktion, engelska, kulturjournalistik, radio och film.


Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation