Grafisk design

Program - grundnivå - 180 hp

Översikt

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6/A6

Urval:

Betyg 34%, Högskoleprov 34%, Särskilt prov 32%. Tillsättning av platserna i urvalet särskilt prov baserar sig på rangordning av inlämnade arbetsprov.

Information och anmälan till arbetsprov

Beskrivning

Var vi än är, vad vi än gör, så möts vi av visuella budskap förpackade utifrån en visuell retorik. Genom en grundlig förståelse för grafisk design blir du medveten om detta flöde och kan kritiskt granska, analysera och därefter skapa dina egna visuella uttryck.
Under utbildningen lär du dig olika designdiscipliner och tränas i att kommunicera och kritiskt analysera designförslag både skriftligt och muntligt. Du lär dig tolka och utforma företagsidentiteter, utställningar, typografi, layout, webb och förpackningar. Efter utbildningen är du väl förberedd för att arbeta med att visualisera idéer och koncept och att arbeta i team. Du kommer att kunna arbeta med design och kommunikation i många sammanhang: på design- och reklambyråer, inom ett förlag eller i ett designteam på en kommunikationsavdelning. Programmet har ett branschnära fokus och under studierna finns möjlighet att samarbeta med kommunikations- och reklambyråer, museer, konsthallar, kommuner eller företag

Innehåll

Vad är specifikt för grafisk design på Malmö högskola?

grafisk_design_studentarbete_200x250px

Tätt samarbete med branschen
Under hela utbildningen arbetar vi nära branschen. Vi arbetar tillsammans med byråer, museer, konsthallar, kommuner och även nystartade företag som på olika sätt behöver hjälp med sin grafiska kommunikation. Det sker till exempel i form av skarpa studentprojekt eller examensarbeten. Det gör att du tränas i att förhålla dig till en växande men framförallt föränderlig arbetsmarknad redan under studietiden.


Arbetslivsinriktningen kommer bland annat till uttryck i följande:

  • Kursen Att arbeta som designer där du tillsammans med studie- och karriärvägledare har kontakt med och intervjuar de som redan arbetar i branschen. Du får möjlighet att presentera din portfolio för inbjudna gäster och få värdefull feedback.
  • Representanter för branschen deltar i programråd.
  • En årlig examensutställning som ett större evenemang tillsammans med regionens designutbildningar.
  • Skarpa projekt i många av kurserna. Under utbildningen tar du ett allt större ansvar för kontakt med externa uppdragsgivare.
  • I examensarbetet uppmanas du att söka samarbete med externa parter, främst i form av ”halvskarpa” projekt som kan gå vidare efter examen. Många av våra tidigare studenter har arbetat vidare med sina uppdragsgivare efter avslutad utbildning, via egna företag eller som anställda. 

Blandning av film, fotografi och teckning
Under din utbildning kan du söka fristående kurser på K3 i fotografi och film. Teckning ges inom programmet.

Bra på att kommunicera din kompetens
Vårt mål med utbildningen är att du ska få den kunskap och kompetens som dagens arbetsmarknad kräver av en grafisk designer. Men vi vill också att du ska känna dig trygg i designerrollen och att du ska kunna kommunicera din egen kompetens till blivande arbetsgivare. 

Vad lär du dig? 

Under programmet lär du dig olika designdiscipliner till exempel grafisk design och produktdesign. Genom utbildningen tränas du i att kommunicera och kritiskt analysera designförslag både skriftligt och muntligt. Du lär dig att visualisera idéer och koncept och att arbeta i team.

Programmets innehåll och upplägg

Under programmet lär du dig grafisk kommunikation och olika designdiscipliner genom reflektion samt arbete med projekt av varierande slag. Utbildningen bygger på teoretiska grunder för grafisk design men innehåller även praktiskt arbete med exempelvis företagsidentiteter, utställningar, typografi, layout, webb och förpackningar.

Du kommer att arbeta med designförslag som granskas genom hela din utbildning och du tar aktiv del av andras design. 

Tre spår i utbildningen
Utbildningens fyra första terminer har en gemensam struktur där kurserna i huvudområdet grafisk design är uppdelade i tre parallella spår:

  • ett projektbaserat spår   
  • ett gestaltande spår 
  • ett teoretiskt spår

Det projektbaserade spåret är det huvudsakliga. Detta spåret väver samman praktiska och teoretiska moment i olika former av projektarbete.

Det gestaltande spåret är i huvudsak praktiskt och tekniskt orienterat. Här får du testa och öva på olika verktyg i såväl tvådimensionell som tredimensionell, textorienterad och rumslig gestaltning. 

Det teoretiska spåret 
Här lär du dig exempelvis om olika vetenskapsteorier för designers. Olika teorier du lär dig ska du sedan väva in i dina projekt och i ditt examensprojekt.

Kurserna de två första åren ges på deltid över hela terminen och vävs ihop med varandra på olika sätt. 

Studera utomlands eller valbara kurser hemma
Den femte terminen är en valbar termin. Det innebär att du kan välja att läsa en kurs inom ett helt annat ämnesområde eller välja att fördjupa dig inom ditt specialområde. Ett alternativ består av en kurs som innehåller praktik på en för ämnet relevant arbetsplats. Om du vill, har du möjlighet att studera utomlands den här terminen.

Examensprojekt
Programmets sjätte och sista termin utgörs av ett självständigt examensarbete som även det innehåller projektbaserade, gestaltande och teoretiska utmaningar. Här ska du utveckla en egen produkt som ska beskrivas och presenteras.

Vad kan du jobba med efter examen?

Du kan välja en rad olika karriärvägar. Grafisk design är en växande men framförallt föränderlig arbetsmarknad som du tränas i att förhålla dig till. Det är också en arbetsmarknad du som student själv är med och skapar, genom ett aktivt nätverksbygge. Under utbildningen stöttar vi detta nätverksbygge genom ständig kontakt med branschen, både genom vårt kursupplägg och genom våra programråd. 

Efter utbildningen är du väl förberedd för att arbeta med att visualisera idéer och koncept och att arbeta i team. Du kommer att kunna arbeta med design och kommunikation i många sammanhang: på design- och reklambyråer, på förlag eller som del av informationsavdelning eller designteam i andra företag. Du kan också välja att studera vidare inom designområdet.

Intervjuer

Utmanande och roligt med grafisk design 

Lucas Frisk BergqvistLucas Frisk Bergqvist läste tidigare foto och visuell kommunikation på Malmö högskola men började sedan intressera sig för grafisk design och formgivning. Det nyfunna intresset gjorde att Lucas istället började på Malmö högskolas program Grafisk design.

– Kunskapen från de olika inriktningarna kompletterar varandra bra och tillsammans är de väldigt fördelaktiga. Att plugga grafisk design i Malmö är dessutom kul eftersom det känns som att staden är väldigt tillåtande för nya idéer och förändringar, säger Lucas. 

– Innan jag började på programmet ville jag lära mig mer om typsnitt och det visade sig att en av de första uppgifterna var att ta fram ett eget typsnitt. Det var kul men även utmanande att skapa något helt nytt. Det är en utmaning med grafisk design, att komma på saker som ännu inte är gjorda. Samtidigt tycker jag att det är tjusningen, att hela tiden behöva pusha sig själv. 

Programmet har ett tydligt fokus på designprocessen, från idé till färdig produkt. En del av designprocessen handlar om att kunna argumentera för sina val och underbygga dem med kunskapen som finns.
– Att hela tiden reflektera under processen är viktigt och till stor nytta när vi sedan presenterar den färdiga produkten.

Konferens i Hong Kong
Lucas deltog nyligen i Business of design week som arrangerades i Hong Kong. Det är en årlig konferens som handlar om design och den här gången var Sverige värdland. Några utvalda skolor i Sverige fick delta och Malmö högskola var en av dem. Lucas och ytterligare en student fick möjligheten att åka till konferensen i Hong Kong.
– Årets tema var Living design och fokuserade på att design är mycket mer än formgivandet av en produkt. Det finns många fler problem som kan sättas i händerna på en designer, menar Lucas.

Arbetar som frilansfotograf
Vid sidan av studierna arbetar Lucas som fotograf och designer. Tillsammans med fyra andra har han en studio i centrala Malmö. För att få en hyfsad mjuk övergång till arbetslivet tycker Lucas att det är smart att antingen jobba eller engagera sig i något, i den mån det går under studietiden.

Sebastian vann Spotifys designtävling

Under sitt andra år på programmet deltog Sebastian Andersson i Spotifys världsomspännande designtävling - och vann. 

The-worst-days-need-the-best-soundtracks-Sebastian-AnderssonSkapa något som förmedlar hur musik får dig att känna. Det var utmaningen från Spotify i en tävling för konstnärer, designers och filmskapare runtom i världen. 

– Konceptet till konstverket fick jag genom att tänka på vad jag skulle vilja ha i min Spotifyspellista om världen skulle gå under. MF Dooms låt Operation Doomsday skulle absolut vara med på den, säger Sebastian Andersson. 

Det tog honom 2-3 dagar att skapa formen som visar jordens undergång när asteroider faller från himlen och två personer njuter av sina sista stunder tillsammans med sin favoritspellista. Spotify skriver att "konstverket visar hur musik kan ha en snudd på magisk förmåga att vända de mest outhärdliga dagarna till något betryggande" och Sebastian belönades med 2 500 dollar och ett Spotifymedlemskap under ett år.

Gillar utbildningens praktiska fokus
– Design är ett ämne som går att använda i de flesta områden, och man har möjlighet att gå en massa olika spännande vägar med utbildningen. Det jag tycker om med programmet är dess fokus på praktiska moment. Trots att det är en vetenskaplig utbildning så arbetar vi ofta med längre projekt och uppgifter som examineras med en faktisk produkt. Att få möjlighet att vara kreativ och hitta nya lösningar på problem, och att få jämföra sina egna lösningar med de andra i klassen är väldigt utvecklande och roligt.

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2015

Annan termin:

Programkod:
KGGRD version 5
Engelsk benämning:
Graphic Design
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
12 augusti 2010
Fastställandedatum:
28 februari 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
01 september 2014
Ersätter utbildningsplan fastställd:
14 mars 2013

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Upplägg

Alla kurser där ej annat anges är obligatoriska. En förutsättning för att gå vidare till efterföljande termin är att minst 25 högskolepoäng av föregående termin avslutats.
För att gå vidare till termin tre krävs 45 högskolepoäng i avslutade kurser från de två första terminerna, varav minst en av kurserna Visuell kommunikation I (7,5 hp) eller Visuell kommunikation II (7,5 hp). Kurserna i Visuell kommunikation ger studenten de teoretiska kunskaperna inom grafisk design, som är en förutsättning för fortsatta studier inom programmet.
För att gå vidare till termin sex krävs att samtliga kurser från de fyra första terminerna är helt avslutade (120 hp).
Årskurs 1
Grafisk design 1 (15 hp)
Teckning och visuell gestaltning (7,5 hp)
Visuell kommunikation (15 hp)
Grafisk design 2 (15 hp)
Interaktion och design (7,5 hp)
Årskurs 2
Grafisk design 3 (15 hp)
Vetenskaplig praktik: teori och metod (15 hp)
Grafisk design 4 (15 hp)
Designperspektiv (7,5 hp)
Att arbeta som designer (7,5 hp)
Årskurs 3
Utbytesstudier om 30 hp eller två valbara kurser à 15 hp
Examensprojekt (30 hp)
Utbildningens fyra första terminer har en gemensam struktur där kurserna i huvudområdet är uppdelade i tre parallella spår: ett projektbaserat, ett gestaltande och ett teoretiskt. Det projektbaserade spåret är det huvudsakliga och väver samman praktiska och teoretiska moment i olika former av projektarbete. Det gestaltande spåret är i huvudsak praktisk och tekniskt orienterat och syftar till att ge en verktygsträning i såväl tvådimensionell som tredimensionell, textorienterad och rumslig gestaltning. Kurserna de två första åren ges alltså på deltid över hela terminen och integreras därmed med varandra både direkt och indirekt.
En utbytestermin på något av de flertal utländska universitet som K3 och Malmö högskola har avtal är förlagd till termin 5, alternativet är valbara kurser inom K3. Dessa kurser ges även för gästande studenter och är därför på engelska.
Den sista terminen utgörs av examensprojektet som även det innehåller projektbaserade, gestaltande och teoretiska utmaningar, i form av utvecklandet av den egna produkten, dess beskrivning och presentation.
Termin 1
Projektbaserat spår
-Grafisk design 1 (15 hp)
Gestaltningsspår
-Teckning och visuell gestaltning (7,5 hp)
Teoretiskt spår
-Visuell kommunikation(7,5 hp)
Termin 2
Projektbaserat spår:
-Grafisk design 2 (15 hp)
Gestaltningsspår:
-Interaktion och design (7,5 hp)
Teoretiskt spår:
-Visuell kommunikation, fortsättning (7,5 hp)
Termin 3
Projektbaserat spår:
-Grafisk design 3 (15 hp)
Gestaltnings-/teoretiskt spår:
Vetenskaplig praktik: teori och metod (15 hp)
Termin 4
Projektbaserat spår:
-Grafisk design 4 (15 hp)
Gestaltningsspår:
-Att arbeta som designer (7,5 hp)
Teoretiskt spår:
-Designperspektiv (7,5 hp)
Termin 5
-Valbar kurs inom K3 (2×15 hp) eller utbyte (30 hp)
Termin 6
-Examensprojekt (30 hp)
Progressionen i utbildningen bygger på ett iterativt förlopp kring projektarbeten med tilltagande grad av komplexitet. Uppdragen utvecklas från enkla designövningar med få parametrar via rollbaserade gruppuppdrag under verklighetstrogna förutsättningar till det avslutande examensprojektet med stort eget ansvar för idéutveckling, planering och genomförande.
Studenterna tränas aktivt i att utveckla ett professionellt förhållningssätt. Detta inbegriper förmåga att kunna diskutera arbetet såväl före som under processens gång, ta och ge kritik, vara konstruktiv och empatisk, tillgodogöra sig andras synpunkter i det egna arbetet. Parallellt med detta bygger studenterna upp en verktygslåda för gestaltning avpassad efter de praktiska uppgifterna.
Grundläggande skissande och handteckning utvecklas till ett tredimensionellt tänkande med övning i såväl manuella som datoriserade tekniker. Som berättandeverktyg utökas dessa med muntliga och skriftliga färdigheter samt övning i att använda ett rumsligt och dramaturgiskt tänkande för att presentera och diskutera design.
Dessa processer stöds av en teoretisk förståelse som utvecklas från fackrelaterade kunskaper till problematisering av yrkesrollen och dess relation till vidare samhällsfrågor.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2015:

Höst 2015

Vår 2016

Höst 2016

Vår 2017

Vår 2018

Lärandemål

Efter avslutad utbildning ska studenten
• kunna orientera sig i designområdet i ett historiskt och samtida perspektiv
• kunna använda en begreppsapparat kring visuell kommunikation som är förankrad både i aktuell forskning och estetisk praktik
• kunna förstå produktionsmetoder för digitala medier, trycksaker och produkter
• kunna förklara grundläggande kunskapsteoretiska begrepp inom designområdet
• kunna skissa, visualisera och bygga modeller med analoga och digitala verktyg
• kunna utvärdera olika designförslag, gestaltande metoder och projektmetodik
• kunna skapa och utforma trycksaker, digitala medier och produkter
• kunna planera och genomföra designprojekt på ett professionellt sätt, både självständigt och i samarbete med andra yrkeskompetenser
• kunna kommunicera sitt arbete i tal, text och bild
• kunna ta och ge kritik på egna och andras arbeten på ett konstruktivt sätt
• kunna identifiera problem inom designprojektets kontext och lösa dem
• kunna uppvisa ett professionellt förhållningssätt i relation till uppdragsgivare, samarbetsparter och slutanvändare
• kunna värdera sitt agerande som yrkesperson utifrån etiska, demokratiska och miljörelaterade perspektiv
Genus och etnicitet är särkskilt framträdande, både som del av teorispår och designprojekt. Miljöperspektiven behandlas bland annat i anknytning till materialval och diskussion av miljökonsekvenser i förhållande till olika typer av medieringar.

Examen

Kandidatexamen.
Kandidatexamen med huvudområde Grafisk design.
Degree of Bachelor of Arts with a major in Graphic Design.

Övrigt

Huvudämnet grafisk design vid K3 omfattar gestaltning av visuell kommunikation i tryck och digitala medier, rumslig utformning, samt produktgrafik. Ämnet tar sin utgångspunkt i en samtid där gränserna mellan olika teknologier och medier luckras upp, och där design är en integrerad del av utvecklingsprocessen mot produkter eller grafisk kommunikation. Detta ställer stora krav på designerns förmåga att arbeta i grupp. Andra viktiga kompetenser är förmågan att snabbt visualisera idéer och koncept och förmågan till helhetssyn på designförslagets olika aspekter och konsekvenser. Ämnet kombinerar praktiskt gestaltande med en teoretisk bas som innefattar visuell kultur, designhistoria, kognition och perception, samt kommunikation och projektmetodik.
För att kunna tillgodogöra utbildningen bör du ha vana vid något eller några datorprogram för design (t.ex. Adobe Photoshop, Indesign).
Utbildningen ges på svenska, med inslag av kurser på engelska, framförallt under termin 5.

Kontakt

Mer information om utbildningen

Åsa Ulemark, studieadministratör
Telefon: 040-66 57212
E-post: asa.ulemark@mah.se

Information om institutionen för konst, kultur och kommunikation

K3_vykort

K3 – Institutionen för konst, kultur och kommunikation vid Malmö högskola – samlar allt under ett tak. Vi sammanför teknik och kultur. Vi arbetar brett med nya medier, design och humaniora. Samarbete över gränser och förankring i samtiden är centralt för oss. På K3 har vi en öppen och kreativ men samtidigt kritisk blick på omvärlden. Vi vet att kunskap vidgar vyer.

Vi har utbildningsprogram och fristående kurser inom bland annat medie- och kommunikationsvetenskap, visuell kommunikation, grafisk design, interaktionsdesign, scenproduktion, engelska, kulturjournalistik, radio och film.


Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation