Idrottsvetenskapligt program: Fysisk aktivitet och hälsa

Program - grundnivå - 180 hp

Översikt

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap A. Eller: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6/6)

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Detta är en inriktning av Idrottsvetenskapligt program

Beskrivning

Intresset för hälsofrågor och fysisk aktivitet bara växer. Det ökade motions- och hälsointresset har både breddat idrotten som samhällsföreteelse och också skapat förutsättningar för en omfattande och global hälsoindustri. För många har idrott och en aktiv livsstil blivit viktigt för att må bra och undvika ohälsa. Trots vetskapen om att fysisk aktivitet är något som ger positiva hälsoeffekter ökar ohälsan då det många gånger är svårt för individen att genomföra de förändringar som krävs.
Utbildningen tar avstamp i idrott som hälso- och kroppskultur och vänder sig till dig som vill arbeta med att utveckla, leda och stödja individer och grupper i idrott- och hälsofrågor. Du studerar ämnen som hälsa, näringsfysiologi, anatomi, prestationspsykologi ihop med ett samhällsvetenskapligt perspektiv på idrott som en kulturföreteelse.

Innehåll

Utgångspunkten för utbildningen är att idrott och fysisk aktivitet spelar en viktig roll för människors hälsa då vi idag lever med en ökande ohälsa både på ett nationellt och globalt plan. Det som kallas för folksjukdomar ökar och psykisk ohälsa som depressioner och utbrändhet är ett stort samhällsproblem. Men trots vetskapen om att fysisk aktivitet är något som ger positiva hälsoeffekter är det många gånger svårt för individen förändra sin livsstil. 

Under utbildningen lär du dig att vad som krävs för att driva förändringar och hantera hälsofrågor i stort. Här är fokus på individen en nyckel. Under utbildningen får du också kunskap om de samhälleliga och kulturella strukturer och villkor som påverkar hälsan hos människor och grupper. 

Utbildningens upplägg

Du studerar huvudämnet idrottsvetenskap tillsammans med kurser inom bland annat coaching, näringsfysiologi, prestationspsykologi, anatomi och biomekanik. I studierna läggs tonvikt vid ett analytiskt och reflekterande förhållningssätt till idrotten och dess olika funktioner. Programmet bygger på samhällsvetenskapliga perspektiv och utgångspunkten att idrotten som kulturföreteelse både återspeglar och påverkar det omgivande samhället. Under utbildningen får du inblick i olika teoretiska perspektiv och hur de kan tillämpas inom skilda idrotts- och motionsaktiviteter. Den avslutande terminen skriver du ett vetenskapligt arbete, kandidatuppsats, utifrån ditt intresseområde.

I utbildningen integreras samverkan med utomstående aktörer i de olika momenten vilket ger dig en praktisk erfarenhet som komplement till de teoretiska studierna. Som student ges du stort utrymme för nätverksskapande och nytänkande under utbildningen.

Stark forskningsmiljö

Idrottsvetenskapen på Malmö högskola har en stark forskarmiljö och en framträdande roll i debatten kring idrottsfrågor. Programmet, som utvecklats i nära samarbete med företrädare från idrotten, bygger på en bred flervetenskaplig grund. 

Studera utomlands

Som student vid Malmö högskola har du många möjligheter till utlandsstudier eftersom högskolan har avtal med omkring 250 partneruniversitet över hela världen. 

Efter examen

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med att leda och utveckla människor inom idrotts- och hälsoaktiviteter. Idrottssektorn omfattar även företag som arbetar med allt från fitness, kostrådgivning, fysisk träning till hälso- och friskvårdsfrågor.

Utbildningsplan

Kommande version av utbildningsplan är under behandling och ännu ej fastställd. Den kommer fastställas senast första ansökningsdag.

Programkod:
LGIDV version 11
Engelsk benämning:
Sport Sciences
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
01 februari 2002
Fastställandedatum:
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:

Kontakt

Mer information om utbildningen

Liselotte Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-66 58130
E-post: liselotte.sterner@mah.se

Torbjörn Andersson, programansvarig
Telefon: 040-66 58126
E-post: torbjorn.andersson@mah.se

Studievägledning LS,
E-post: lsvagledning@mah.se


Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Lärande och samhälle