Idrottsvetenskapligt program: Sport Management

Program - grundnivå - 180 hp

Översikt

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap A. Eller: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6/6)

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Detta är en inriktning av Idrottsvetenskapligt program

Beskrivning

Idrottens värld är i ständig utveckling och har med tiden fått en mer professionell karaktär. Ett tecken på detta är att idrott numera har en given plats i underhållningsindustrin, med multiarenor och event som drivkrafter. Dessutom växer gymindustrin och fler anmäler sig till sportarrangemang, deltar i motionslopp och amatörtävlingar.
Utbildningen Sport Management tar avstamp i idrott som underhållnings- och konsumtionskultur och vänder sig till dig som vill arbeta med planering och ledarskap inom idrottsvärlden. Du studerar juridiska, ekonomiska och strategiska frågor kopplat till idrottens värld ihop med ett samhällsvetenskapligt perspektiv på idrott som en kulturföreteelse som både återspeglar och påverkar det omgivande samhället.

Innehåll

Svensk idrott befinner sig i stark förändring och idrottsmarknaden blir allt mer professionaliserad och kommersialiserad. Nya arenor byggs för att profilera städer och på landsbygden satsas på allt från golfbanor till hästturism. Samtidigt är barn- och ungdomsidrotten den största organiserade socialiseringsmiljön efter familjen och skolan. Idrotten ses också som allt viktigare för integration och hälsa och är i dag en stor och viktig del av många människors liv. I idrottsvetenskap studerar du idrottens roll och vad den betyder för människor i olika åldrar. Med Sport Management som inriktning studerar du idrott som konsumtion, livsstil, varumärke.

Utbildningens upplägg

I utbildningen studerar du ekonomiska, juridiska och strategiska frågor kopplade till idrottens värld. Du studerar huvudämnet idrottsvetenskap tillsammans med kurser inom bland annat ekonomi, juridik, projektledning, marknadsföring och entreprenörskap. Den avslutande terminen skriver du ett vetenskapligt arbete, kandidatuppsats, utifrån ditt intresseområde inom sport management.

I studierna läggs tonvikt vid ett analytiskt och reflekterande förhållningssätt till idrotten och dess olika funktioner. Programmet bygger på samhällsvetenskapliga perspektiv och utgångspunkten att idrotten som kulturföreteelse både återspeglar och påverkar det omgivande samhället. Olika managementmodeller och verktyg används för att analysera och utveckla såväl ideell, kommersiell som offentlig verksamhet. 

I utbildningen integreras samverkan med utomstående aktörer i de olika momenten vilket ger dig en praktisk erfarenhet som komplement till de teoretiska studierna. Som student ges du stort utrymme för nätverksskapande och nytänkande under utbildningen.

Stark forskningsmiljö

Idrottsvetenskapen på Malmö högskola har en stark forskarmiljö och en framträdande roll i debatten kring idrottsfrågor. Programmet, som utvecklats i nära samarbete med företrädare från idrotten, bygger på en bred flervetenskaplig grund. 

Studera utomlands

Som student vid Malmö högskola har du många möjligheter till utlandsstudier eftersom högskolan har avtal med omkring 250 partneruniversitet över hela världen. 

Efter examen

Det finns ett stort behov av personer som har kompetens inom sport management och efter utbildningen har du kompetens att arbeta med ledning och planering inom idrottsvärlden. Idrotten erbjuder i dag ett brett verksamhetsfält och omfattar även företag som arbetar med allt från evenemang, sponsring, varumärkesutveckling och sportturism till försäljning av produkter och tjänster. 

Utbildningsplan

Kommande version av utbildningsplan är under behandling och ännu ej fastställd. Den kommer fastställas senast första ansökningsdag.

Programkod:
LGIDV version 11
Engelsk benämning:
Sport Sciences
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
01 februari 2002
Fastställandedatum:
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:

Kontakt

Mer information om utbildningen

Liselotte Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-66 58130
E-post: liselotte.sterner@mah.se

Torbjörn Andersson, programansvarig
Telefon: 040-66 58126
E-post: torbjorn.andersson@mah.se

Studievägledning LS,
E-post: lsvagledning@mah.se


Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Lärande och samhälle