Studie- och yrkesvägledarutbildningen

Program - grundnivå - 180 hp

Översikt

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap A. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. OBS: Olika anmälningskoder för programmet i Malmö resp. Varberg.

Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6/A6

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Beskrivning

Studie- och yrkesvägledarprogrammet riktar sig till dig med ett genuint människointresse och förmågan att leva dig in i andras situation. Du utbildas till att kunna hjälpa andra finna vägar till en yrkeskarriär eller utbildning och blicka framåt. Studie- och yrkesvägledare är ett positivt arbete där du får mycket tillbaka. I din yrkesroll har du individuella samtal men kan också behöva informera större grupper av föräldrar, lärare eller personal.

Utbildningen är indelad i fyra block: ett beteendevetenskapligt, ett samhällsvetenskapligt, verksamhetsförlagd utbildning (VFU), samt ett block med inriktning på karriärvägledning där du utvecklar kunskap och färdigheter inom kommunikation och samtal.

Efter utbildningen kan du arbeta inom många olika områden. Majoriteten arbetar inom skolsektorn, men under senare år har många studie- och yrkesvägledare anställts för nya uppgifter inom såväl den offentliga som den privata sektorn. Du kan också göra en del av studierna utomlands.

Innehåll

Varför ska jag bli studie- och yrkesvägledare?

Det är ett spännande, omväxlande och stimulerande yrke som ger karriärmöjligheter inom både offentlig och privat sektor. Du kan jobba med vägledning genom hela skolsektorn och på Arbetsförmedlingen men du har också möjlighet att arbeta med kompetensutveckling på företag eller på rekryteringsföretag.  Utbildningen ger dig en god insikt i hur människor, samhället och arbetslivet fungerar. Redan under första året läser du beteendevetenskapliga ämnen, pedagogik och samtalsmetodik. Du möter människor som ofta är inne i ett positivt förändringsarbete och som är på väg mot något nytt. Som studie- och yrkesvägledare ska du kunna lyssna och förstå men också motivera människor till att ta steget framåt.

Varför ska jag utbilda mig till studie- och yrkesvägledare på Malmö högskola?

Utbildningen på Malmö högskola ger goda möjligheter att förlägga den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) även utanför skolsektorn. Under det sista studieåret läser du en kurs som är en kombination av VFU och ett projekt där du bland annat arbetar med kompetensutveckling i arbetslivet. 

Vägledningsarbete kan vara ett tacksamt överflöd av valmöjligheter men också tillfällen då möjligheterna är mer begränsade. Utbildningen innehåller en särskild kurs som behandlar coachning, rehabilitering och omställningar i arbetslivet som ger dig verktygen du behöver för att möta människor utifrån deras olika förutsättningar.

Studera vid basorten Varberg

Du kan välja att läsa studie- och yrkesvägledarutbildningen från basorten Varberg. Utbildningen är särskilt riktad till dig som bor i Västsverige och ges på helfart i ett samarbete med Campus Varberg. Utbildningen har samma innehåll som i Malmö och undervisningen sker på liknande sätt och med samma lärarlag men med undantaget att vissa föreläsningar filmas så att du kan se dem via kursplattformen. Viss webbaserad handledning kan förekomma.

Du måste kunna delta i den obligatoriska undervisningen i Varberg samt i de fall den är förlagd till Malmö. Studerar du med Varberg som basort har du möjlighet att göra din verksamhetsförlagda utbildning på hemorten. 

Undervisningens upplägg vid basorten Varberg

  • Fem gånger per läsår är undervisningen förlagd till Malmö med två-tre dagar åt gången.
  • I snitt kommer du att tillbringa en dag per vecka i Varberg där du har tillgång till lokaler med datoruppkoppling. I Varberg är undervisningen oftast ledd av lärare på plats eller undantagsvis via länk från Malmö till salen på Campus Varberg.
  • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår i utbildningen med 17 veckor. VFU kan göras på hemorten om platsen uppfyller de krav som ställs vid den specifika kursen. 
  • Utbildningen är på heltid vilket innebär att du inte kan ställa krav på att undervisningen skall ske vissa dagar i veckan.

Studera utomlands under studietiden

Malmö högskola har avtal med partneruniversitet över hela världen så du har många möjligheter till utlandsstudier som student. På studie- och yrkesvägledarutbildningen kan du ansöka om att åka utomlands termin fyra. 

Intervjuer

Praktik öppnade Pers ögon för möjligheterna efter examen 

Efter gymnasiet läste Per Ehn fristående kurser inom socialantropologi och genusvetenskap. Men efter några terminer kände han att det var dags att satsa på en längre utbildning.

Per_Ehn_student_studie_och_yrkesvagledare

– Jag hade faktiskt lite åldersnoja redan som 21 åring. Jag ville komma någonvart och veta vad jag skulle ”bli”. Det har lagt sig lite nu när jag kommit en bit in på utbildningen. Först hade Per planer på att läsa till socionom men på olika vägar hittade han till Studie- och yrkesvägledarprogrammet. Under utbildningen upptäckte han att studie- och yrkesvägledning passade honom väldigt bra eftersom han ville jobba med att hjälpa människor i olika situationer i livet.

Brett yrke väntar

– Min bild av studievägledaryrket var att man jobbade på en skola och hade hand om praktikplatser och pratade med ungdomar. Men jag har insett att det är så mycket mer. Du kan jobba med allt från rehabilitering av personer som vill tillbaka in i arbetslivet, ge vägledning åt ungdomar som hoppat av skolan eller hjälpa pensionärer att hitta en sysselsättning efter att de gått i pension.

Egna erfarenheter delas i klassen

Per uppskattar det samhällsvetenskapliga perspektivet under utbildningen - att läsa teorier och sedan applicera det på det verkliga livet.

– Jag vill förstå världen kan man säga. Till exempel, varför finns det ojämlikheter och vad kan man göra åt det? I klassen diskuterar vi mycket och vi uppmuntras att hela tiden ge exempel från något ur vårt eget liv. Vi har väldigt olika bakgrunder och olika åldrar, några är som jag men andra har barn och har haft en karriär men valt att omskola sig.

– Därför är det bra om man tycker om att prata framför andra och delta i diskussioner i klassen. Det är också viktigt om man ska hålla i gruppvägledning och andra typer av vägledningar sen efter examen. Jag vet att man kan ha svårt för det. Jag har hållit i ganska många föreläsningar och workshops inom ideella organisationer så jag har vant mig vid att prata inför grupper med människor.

Vill hjälpa andra att göra samma resa

Per kommer själv från ett studieovant hem och berättar om sin skoltid i en skolmiljö som var stökig och där många skolkade.

– Jag vet hur den tiden var, att det var tufft. och om jag kan hjälpa andra som är i samma situation som jag var i att göra samma resa som jag har gjort, så är jag glad.

Fick unga att se ljust på framtiden

Under utbildningen gör studenterna praktik på flera arbetsplatser och under olika lång tid. Per har hittills praktiserat på Arbetsförmedlingen, i en grundskola och på Vägledningscentrum i Malmö. Att praktisera är ett jättebra sätt att få upp ögonen för vad man kan göra efter examen, menar Per.

– På Arbetsförmedlingen var jag runt på många olika avdelningar och fick se flera delar av deras verksamhet, bland annat fick jag följa med och träffa en person som varit långtidssjukskriven men som genom rehabilitering nu var tillbaka i jobb och trivdes. Under en annan praktik fick jag hålla i en gruppvägledning med ungdomar som läste upp sina betyg på folkhögskola. I början var de en rätt dyster grupp men genom olika övningar där de fick berätta om hur de såg sig själva i framtiden lyste de upp. Det var häftigt att se!

Johan coachar och motiverar arbetssökande

Det var intresset för att hjälpa människor framåt tillsammans med bredden i utbildningen och möjligheterna på arbetsmarknaden som fick Johan Jönsson att söka sig till Studie- och yrkesvägledarprogrammet.

Johan startade dock sina högskolestudier med ett år på lärarutbildningen och ämnet engelska.
– Det kändes efterhand lite för snävt för mig. När jag var ute i skolorna blev jag intresserad av elevernas förhållningssätt, vilka spår de väljer, varför vissa elever ser möjligheter med sin skolgång och andra inte gör det.

Programmets fokus på att lotsa människor framåt och fördjupning i områden som samtalspedagogik och coaching var klockrent för Johan. Förutom kunskap och kompetens gav det honom en stor portion motivation och grundbultar för hans egen framtida yrkesroll.

Engagerade personligheter som lärare

– Lärare och mentorer var engagerade, skickliga och hade olika personligheter, vilket tillsammans tillförde kunskap och intressanta perspektiv. Det kändes dessutom optimalt för mig att läsa en bred utbildning, utan att exakt behöva bestämma mig för precis vad jag ska jobba med efteråt.

Stor nytta av utbildningen

Johan tog sin examen som studie- och yrkesvägledare i juni 2011 och jobbar nu på Arbetsförmedlingen i Lund med coachande insatser i ett nytt projekt där han har stor nytta av kursen i CV-skrivande på utbildningen.

– En dag i veckan tar vi emot ungdomar upp till 26 år i vårt Jobbforum, andra dagar ligger fokus på branscher i tre olika Branschforum. Vi har en särskild CV-jour som vi i det coachande insatsteamet bemannar i vår Direkt Service, där vi hjälper till med besökarnas frågor och funderingar kring sin CV, sina personliga brev samt förberedelser inför anställningsintervjuer. Stort fokus läggs på olika punktinsatser och på att möta individen där den befinner sig för tillfället.

Johan tycker att har stor nytta av sin vägledarutbildning i arbetet på Arbetsförmedlingen.

– Studie- och yrkesvägledarutbildningen är helt rätt för den som vill göra skillnad för andra människor i ett kommande uppdrag. Tre års utbildning känns lagom och den ger en stabil bas att ha med sig och öppnar många dörrar till arbetsmarknaden.

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2016

Annan termin:

Programkod:
LGSYL version 7
Engelsk benämning:
Bachelor of Arts in Study and Career Guidance
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
22 oktober 2004
Fastställandedatum:
13 februari 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap A. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. OBS: Olika anmälningskoder för programmet i Malmö resp. Varberg.

Upplägg

Vägledarutbildningen kan beskrivas som kombination av beteendevetenskap, samhällsvetenskap och ett praktikblock. I utbildningen behandlas teoribildning inom psykologi, pedagogik och samhällsvetenskap. Första året innehåller breda översikter av teoribildningen ovan med syfte att efterhand stegvis fördjupa insikterna och mera omsorgsfullt studera och analysera teoribildning inom studie- och yrkesvägledningsområdet.

Undervisningen kring såväl vägledningsteori och vägledningsmetodik samt karriärutvecklingsteori har byggts upp stegvis för att studerande skall förstå och utveckla sina kunskaper och färdigheter med en god grad av progression.

Utbildningen inleds med en kurs där det ges breda översikter av vägledningens utveckling och dess teoretiska fundament. Bland annat ges översikter av vägledningens utveckling, såväl nationellt som internationellt. Under kurs 1 genomförs även grundläggande kommunikationsövningar och litteratur studeras i anslutning till dessa. Som inledning till att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt genomförs ett fältarbete som utmynnar i en skriftlig rapport. I kurs 2, Individ och samhälle, ges en bred beteendevetenskaplig och samhällsvetenskaplig bas. I denna kurs studeras samhälleliga beslutsprocesser och grundläggande begrepp inom sociologi, socialpsykologi och samhällsvetenskap introduceras.

Termin 2 inleds av kursen Den föränderliga människan (kurs 3) som är en beteendevetenskaplig kurs med särskilt inriktning på individen och dennes beteendemönster. Fokus läggs på teorier och begrepp inom psykologi och socialpsykologi.
Andra delen av terminen, upptas av en grundläggande kurs i vägledningens teori och metodik (kurs 4). I kursen ingår tre veckors praktik där studenterna praktiserar vägledning i olika konstellationer och orienterar sig i utbildningssystemet.

Under termin 3 fördjupas undervisningen kring vägledning och karriärutveckling i ett utvecklings- och lärandeperspektiv (kurs 5). I denna kurs ingår fyra veckors praktik, varav en vecka utgörs av handledd praktik hos lärare i utbildningssystemet. Studenterna genomför uppgifter i såväl enskild vägledning som gruppvägledning samt planerar och genomför undervisnings- och informationsinsatser med bäring på studie- och yrkesvalsproblematik.
Här introduceras karriärutvecklingsteorier och de studerande genomför intervjuer med syfte att testa och tillämpa dessa teorier.

Andra delkursen under termin 3 (kurs 6) har en inriktning mot arbetsmarknad och ekonomi (kurs 6). I kursen ges en bred överblick över svensk och internationell arbetsmarknad och sambandet mellan utbildning och arbetsmarknad. Kursen omfattar även två veckors praktik riktad mot verksamheter och projekt inom såväl offentlig som privat sektor.

Den fjärde terminen inleds med kursen Coaching i omställning och rehabilitering(kurs 7) som fördjupar kunskapen om coachning och lösningsfokuserade arbetssätt. I kursen belyses även motivationsteorier och därtill kopplade arbetsmetoder. Begreppen omställning och rehabilitering behandlas utifrån olika perspektiv och de studerande genomför uppgifter inom verksamhetsområden med koppling till begreppen ovan.

Under andra delen av termin fyra introduceras forskningsmetodik och vetenskapsteoretiska perspektiv och studenterna genomför ett självständigt skriftligt fördjupningsarbete. (kurs 8 och 9).

Termin fem startar med kursen Ledarskap och förändringsarbete (kurs 10) som riktas mot vägledarens konsultativa roll i olika sammanhang inom och utanför utbildningssystemet. Kursen belyser särskilt teorier kring ledarskap och implementering i avsikt att tydliggöra och stödja vägledarens roll och funktion i förändrings- och utvecklingsarbete.
Studie- och yrkesvägledning i ett normkritiskt perspektiv (kurs 11) som följer har fokus på grupper och individer med särskilda behov där vägledning integreras med andra åtgärder. I kursen belyses globala och mångkulturella perspektiv.

Termin fem avslutas och termin sex inleds med kursen Vägledningens metod och teori (kurs 12). I denna kurs fördjupas undervisningen kring vägledning och karriärutveckling genom mer kvalificerade uppgifter och genom anknytning till en breddad och fördjupad forskningsöversikt. I kursen genomförs den 8 veckor långa slutpraktiken.

Utbildningen avslutas med en fördjupad kurs kring Forskningsmetodik och vetenskapsteori (kurs 13) samt det avslutande Examensarbetet (kurs 14).

Examensarbetet (kurs 14) skall anknyta till studie- och yrkesvägledningsområdet. Kursen avslutas med uppsatsseminarier där studenterna opponerar respektive försvarar sitt arbete.

Ur ett övergripande perspektiv syftar utbildningen till de studerande skall erhålla såväl en akademisk utbildning med god kvalitet som en yrkesinriktning mot verksamhet inom studie- och yrkesvägledningssektorn.

Som en röd tråd i programmet löper praktik eller verksamhetsförlagd utbildning motsvarande 17 veckor. Detta innebär att studenten under alla tre åren har olika former av praktik som anknyts till den eller de kurser som genomförs. Under praktiken genomförs uppgifter som redovisas efter genomförd praktik.

Inom programmet finns flera utbytesprogram med Vägledarutbildningar i andra europeiska länder.

Innehåll

Kurslista:

Lärandemål

Utdrag ur Högskolelagen 2006:173:
”Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning. Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.”

Utdrag ur Högskoleförordningen 2008:944:
”Kunskap och förståelse
För studie- och yrkesvägledarexamen skall studenten:
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund, kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
- visa insikt i barns, ungdomars och vuxnas utveckling och lärande samt om individers och gruppers val och socialisation i ett perspektiv av livslångt lärande,
- visa kunskap om utbildning, arbetsliv och samhällsutveckling såväl nationellt som internationellt, och
- visa insikt om betydelsen av ett jämställdhetsperspektiv i studie- och yrkesvalssituationen samt på arbetsmarknaden.

Färdighet och förmåga
För studie- och yrkesvägledarexamen skall studenten:
- visa förmåga att bidra till att förverkliga målen för det offentliga skolväsendet,
- visa förmåga att analysera och förstå individers och gruppers studie- och yrkesval samt utifrån denna förmåga identifiera deras behov av stöd och utveckling,
- visa förmåga att tillämpa olika teorier och metoder för vägledning utifrån individers och gruppers behov,
- visa förmåga att inom sitt verksamhetsområde stödja övrig personal i deras studie- och yrkesorienterande insatser,
- visa förmåga att i samarbete med andra planera och utveckla stödinsatser för människor med särskilda svårigheter och behov för att underlätta inträde till studier och arbetsmarknad,
- visa förmåga att samla och kritiskt tolka information för att informera och vägleda ungdomar och vuxna inför framtida studier och arbete,
- visa förmåga att skapa och utveckla kontakter med olika intressenter i samhället av betydelse för verksamheten, och
- visa förmåga att såväl muntligt som skriftligt diskutera nya fakta inom studie- och yrkesvägledningsområdet med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För studie- och yrkesvägledarexamen skall studenten:
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga att inom området studie- och yrkesvägledning göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
- visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.”

Examen

Studie- och yrkesvägledarexamen.
Studie och yrkesvägledarexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 180 högskolepoäng. För att erhålla studie- och yrkesvägledarexamen skall studenten ha fullgjort handledd praktik. Engelsk benämning är Bachelor of Arts in Study and Career Guidance.

Övrigt

Föreskrifter
För att äga tillträde till studier på utbildningens femte termin ska minst 90 högskolepoäng inom programstudierna vara godkända.
För att äga tillträde till kursen Examensarbete, 15 högskolepoäng, ska kursen Fördjupningsarbete, 7,5 högskolepoäng, vara godkänd.
Examensarbetet ska vara förberett för elektronisk publicering.

Mer information finns på - www.mah.se/ls/utbildning

Kontakt

Mer information om utbildningen

Monica Roth Mirenhart, studieadministratör
Telefon: 040-66 58394
E-post: monica.roth@mah.se

Hans Åke Hansson, programansvarig
Telefon: 040-66 58360
E-post: hans-ake.hansson@mah.se

Studievägledning LS,
E-post: lsvagledning@mah.se


Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Lärande och samhälle