Naturvetenskapligt/tekniskt basår

Program - gymnasienivå - 40 veckor

Översikt

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c.

Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 7/A7

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Hanna student basår

En fördel med basåret på högskolan framför att läsa in behörigheten på Komvux är att man går i en klass, och det är trevligt med den gemenskapen. Jag tänkte också att det kunde vara en fördel att läsa på en högskola eftersom jag ville fortsätta med högskolestudier.” - Jonna Bodman läste Naturvetenskapligt/tekniskt basår.

Är du student på Basåret hittar du mer information om kurserna och schema på Basårets hemsida.


Beskrivning

Naturvetenskapligt/tekniskt basår är en förutbildning för dig som vill bli ingenjör inom ämnena teknik, matematik eller naturvetenskap, men saknar behörighet.
Förutbildningen ger dig möjlighet att på ett år komplettera dina betyg så att du får behörighet till den utbildning du vill söka in på.
Tänk på att till skillnad från komvuxbetygen så påverkar inte basårsbetygen ditt gymnasiebetyg. Du kan alltså inte sänka eller höja ditt betygsmedelvärde, utan bara skaffa dig behörighet genom att läsa kurser som motsvarar gymnasiekurserna.
Efter godkänt basår har du platsgaranti på högskoleingenjörsutbildningar vid Malmö högskola som startar nästkommande hösttermin. Behörigheten måste vara uppfylld vid sista kompletteringsdatum och utbildningen sökt senast sista ordinarie ansökningsdatum.

Innehåll

Basåret kompletterar gymnasiet

Syftet med basåret är att komplettera en annan gymnasieutbildning än naturvetenskaplig eller teknisk med de förkunskaper som behövs för fortsatta studier inom naturvetenskap och teknik. Basåret ger kunskaper i de aktuella ämnena motsvarande de nya gymnasiekurserna på naturvetenskapsprogrammet.

Kurser inom matematik, fysik och kemi ingår i Basåret. Se detaljerad kurslista under Utbildningsplan. 

Platsgaranti på högskoleingejörsutbildningar efteråt

Efter godkänt basår har du platsgaranti på högskoleingenjörsutbildningar vid Malmö högskola som startar nästkommande hösttermin. Behörigheten måste vara uppfylld vid sista kompletteringsdatum och utbildningen sökt senast sista ordinarie ansökningsdatum.

Intervjuer

Samarbete med näringslivet lockade

Gustaf Brahme läste energiprogrammet på gymnasiet och utbildade sigGustaf03
till rörmokare. Efter ett par år i arbetslivet sökte han sig till Basåret.
– Jag har hela tiden haft siktet inställt på att läsa vidare på högskoleingenjörsutbildningen Byggingenjör, säger han.

Vad kom det sig att du sökte till Malmö högskola?

– För att kunna bli högskoleingenjör krävdes det att jag kompletterade vissa ämnen som matte och fysik. Jag valde Malmö högskola främst för att jag fått uppfattningen att de hade ett bra samarbete med näringslivet och för att jag tycker att det händer spännande saker i Malmö som tilltalar mig. Dessutom ligger högskolan bra till geografiskt för mig eftersom jag bor utanför Lund.

Vad tyckte du om utbildningen?

– Jag kom i en underbar klass med jättebra sammanhållning vilket var toppen. Utbildningen var förvånansvärt ansträngande, jag fick en smärre chock först. Men det gick bra, tack vare väldigt bra stöd från lärare som alltid fanns till hands. Platsgarantin till vidare utbildning på Malmö högskola var också viktigt.

Vad gör du idag?

– Jag läser andra terminen på Byggingenjörsutbildningen. Första terminen var inte så jobbig, där tror jag att studierna på basåret gett mig en fördel. Jag tycker att byggnadsbranschen är häftig, det händer oerhört mycket inom den och det finns stora utvecklingsområden.​

En utbildning som förbereder för högskolestudier

Jonna Bodman läste samhällsprogrammet på gymnasiet, och saknade därför behörighet för att söka in på Hanna student basårutbildningen till högskoleingenjör. För att komplettera sin gymnasieutbildning fanns det två val för henne, antingen att läsa Naturvetenskapligt/tekniskt basår vid ett lärosäte eller att läsa in behörigheten på Komvux. Hon valde basåret vid Malmö högskola. Ett val som hon är mycket nöjd med idag.

Varför valde du att läsa Naturvetenskapligt/tekniskt basår?

– En kompis till mig läste basåret vid Malmö högskola, det var så jag fick reda på att utbildningen fanns i Malmö, jag är nämligen från Västerås. En fördel med högskolan framför Komvux är att man går i en klass, och det är trevligt med den gemenskapen. Jag tänkte också att det kunde vara en fördel att läsa på en högskola, som i mitt fall, eftersom jag ville fortsätta med högskolestudier. Jag hade också företräde till högskoleingenjörsutbildningarna, efter det att jag lyckats ta mig in på basåret.

Vad är bra med utbildningen?

– Lärarna är väldigt kunniga, många forskar så de har mycket kompetens och det är inspirerande. Det är en tuff och intensiv utbildning som verkligen förbereder en för vidare högskolestudier och det är verkligen bra tycker jag. För min del ledde utbildningen till att jag fick upp ögonen för högskoleingenjörsutbildningen Produktutveckling och design, som jag nu läser första året på. Som det ser ut idag skulle jag gärna vilja jobba med någon form av produktutveckling inom möbeldesign i framtiden, säger hon.

Vad tycker du om Malmö högskola?

– Jag tycker att det är en bra högskola. Jag fick fin kontakt med lärarna och jag kände mig alltid välkommen till deras rum. En annan fördel med högskolan är att den ligger väldigt bra till för alla som pendlar, med Malmö central alldeles intill.

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2016

Annan termin:

Programkod:
NZNTB version 4
Engelsk benämning:
Natural Science/Technology foundation year
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
15 augusti 2012
Fastställandedatum:
30 september 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2016

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c.

Upplägg

Syftet med basåret vid Malmö högskola är att komplettera en annan gymnasieutbildning än naturvetenskaplig eller teknisk med de förkunskaper som behövs för fortsatta studier i naturvetenskap och teknik vid högskolan. Basåret ger, i de aktuella ämnena, kunskaper motsvarande gymnasiekurserna på naturvetenskapsprogrammet.

Efter utbildningen:
Student med godkända resultat på samtliga obligatoriska kurser erhåller ett utbildningsbevis över genomgånget basår. Utbildningsbeviset redovisar de behörighetsnivåer som studenten har uppnått. Prestationer på basår kan ej medtagas i akademisk examen.

Studenter med godkända resultat i några kurser får ut dessa via ett ladok-utdrag/studieintyg.

Gymnasiebehörighet ihop med behörighet från basåret bestämmer till vilka program man är behörig.

Garantiplats ges på svenskspråkiga högskoleingenjörsutbildningar vid Malmö högskola med start året efter påbörjat basår under förutsättning att man sökt denna utbildning senast sista ordinarie ansökningsdatum, uppnått behörighet till denna utbildning och sänt in kompletteringen senast sista kompletteringsdatum.

Man kan efter denna fortsatta utbildnings genomförande erhålla en examen, se respektive utbildnings utbildningsplan.

Om en viss utbildning blir översökt sker urvalet till garantiplatserna på grundval av basårsbetyget. Förutom att utnyttja en garantiplats kan man söka utbildning enbart via UHR och då konkurrera med övriga meriter. Uppnådda behörigheter på basåret får användas för att söka andra högskoleutbildningar som kräver sådan behörighet.

Basåret är en förutbildning som regleras enligt särskild förordning (SFS 1992:819, SFS 2002:759,SFS 2007:432).

Malmö högskolas basår är en förutbildning med obligatoriska kurser som framgår av kursförteckningen nedan.

Obligatoriska kurser (40 veckor):
  • NT010B Naturvetenskaplig metodik
  • MA030B Matematik 3c
  • MA040B Matematik 4
  • FY010B Fysik 1a
  • FY020B Fysik 2
  • KE010B Kemi 1
Undervisning och examination:
Undervisning sker genom föreläsningar, övningar, laborationer, konsultationer m.m. Obligatoriska moment anges i respektive kursplan.

Undervisningen planeras så att den ger studenten förmåga till och vana vid att arbeta såväl självständigt som i grupp. Metodkunskap prioriteras framför detaljkunskap. Den lärarledda undervisningen avser primärt att stödja studentens självstudier och huvudvikten i denna läggs vid det som ger förståelse, överblick och sammanhang. Detta avspeglar sig i examinationen. De olika kurserna utformas så långt som är möjligt så att de stödjer och drar nytta av varandra.

Examination sker genom tentamina, laborationer, redovisningar och andra inlämningsuppgifter enligt vad som framgår i respektive kursplan.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2016:
Höst 2016 - Termin 1
Vår 2017 - Termin 2

Lärandemål

Lärandemålen är att studenten inom de kurser som ingår ska uppnå de av Skolverket fastställda målen samt att studenten ska ha uppnått värderingsförmåga och förhållningssätt till naturvetenskaplig utbildning och förbereda inför fortsatta högskolestudier.
Programmet leder inte till någon examen enligt examensordningen.

Övrigt

Kursmoment avseende laborationssäkerhet i kursen Naturvetenskaplig metodik måste vara avklarat för att man ska få laborera i fysik och kemi med undantag för första laborationen i Fysik 1. Detta krav grundar sig på arbetsmiljöregler i t ex AFS 1997:10, AFS 2000:4, AFS 1997:7, AFS 2009:7, AFS 2011:18 och AFS 2011:19.

Kontakt

Mer information om utbildningen

Dorota Gorna, studievägledare
Telefon: 040-66 57037
E-post: dorota.gorna@mah.se

Bodil Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-66 57620
E-post: bodil.sterner@mah.se

Lennart Karlsson, programansvarig
Telefon: 040-66 57184
E-post: lennart.karlsson@mah.se


Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på institutionen Medieteknik och produktutveckling