Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet

Program - grundnivå - 180 hp

Översikt

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Varför behövs utbildningen?

”Vi behöver medarbetare med stabil kunskapsgrund och förmåga att reflektera över sin relation till andra människor”
– Stefan Jönsson, erfarenhet som chef  inom LSS-området i flera skånska kommuner

 Studentfilm Funka 400

Se en studentfilm om utbildningen

Beskrivning

Det här är ett program för dig som vill jobba med och för människor med funktionsnedsättningar, psykiska såväl som fysiska. I alla åldrar. Du får verktyg och kompetens för att arbeta med utgångspunkt i den enskilda människans speciella situation och nätverk. Mötet mellan personal och brukare är i fokus samtidigt som frågor om makt, delaktighet, mänskliga rättigheter och social rättvisa är viktiga begrepp.

Innehåll

Utbildningen riktar sig till dig som är intresserad av att arbeta för och med människor med intellektuella, psykiska och fysiska funktionsnedsättningar i verksamheter som ger stöd, service och omsorg.

Fokus ligger på socialpedagogiskt arbete med personer med funktionsnedsättningar, oavsett ålder. Området omfattar såväl intellektuella, neuropsykiatriska eller psykiska som fysiska funktionsnedsättningar. Kunskapen om mötet mellan personal och brukare är central.

Du får kunskap såväl inom det pedagogiska som sociala området. Du får också en kandidatexamen inom huvudämnet Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap.

Kontakt med verkligheten

Under utbildningen får du personlig kontakt med en yrkesverksam mentor och dennes arbetsplats för att komma närmare det arbete du utbildas till. Genom examensarbeten kan du profilera din kompetens med sikte på framtida arbete.

Du kommer bland annat att ha kontakt med verksamheten på Kulturcentrum Skåne

I korthet

 • Många olika perspektiv på funktionshinder
 • Professionell kunskapsgrund som öppnar för en bred arbetsmarknad
 • Nära kontakt med yrkesverksamma mentorer
 • Sätter brukarens behov i fokus
 • Forskning och utveckling

  Fakulteten är sedan flera år knuten till forskning och kunskapsutveckling inom handikappvetenskap. Ett forum är en forskningsplattform i samarbete med Region Skåne, Lunds universitet och ett nationellt Centrum för handikapp- och rehabiliteringsforskning.

  Inspiration

  Livsbild är en digital insamling av berättelser och fotografier från personer med egen erfarenhet av funktionsnedsättning, och från anhöriga. 

  Kursöversikt

  År 1-2

  • Ger en samhälls- och socialvetenskaplig grund, med kurser kring exempelvis funktionshinder och välfärdssystemet och socialpedagogiskt arbete i individperspektiv.
  • Medicinsk orientering kring de mest förekommande funktionsnedsättningarna.

  År 3

  • Kurser om bland annat funktionshinder,modern teknik och IT.
  • Fördjupning med forskningsanknytning inom funktionshinderområdet.
  • Examensarbete inom huvudområdet Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap. Här profilerar du dig inför ditt kommande yrkesliv.

  Intervjuer

  Inspirationsfilm för i första hand gymnasieelever om utbildningar på Malmö högskola och jobbmöjligheter i Malmö stad inom området vård och omsorg.

   

  Lina Sandahl, 21 år brinner för att hjälpa andra

  lina_sandahl_web
  Vad gjorde du innan du började plugga här?
   — Läste samhällsvetenskapliga programmet med språkinriktning på gymnasiet och en termin sociologi på Lunds universitet. Dessutom har jag jobbat som elevassistent och i äldrevården.

  Varför valde du utbildningen?
  — Jag brinner för att hjälpa andra och vill göra det jag kan för att lyfta fram allas lika värde i samhället. Sociologi var intressant, men jag letade efter något annat. Efter att ha finkammat utbudet på jakt efter utbildningar, fick jag syn på det här nya programmet – det var mitt i prick!

  Vad tycker du om utbildningen?
  — Jag har hamnat helt rätt. Det känns verkligen som om man blir bemött som en person - stämningen är varm, öppen och trevlig. Samtidigt håller föreläsningarna hög kvalitet och alla lärare är väldigt engagerade. Vår grupp består av studenter med olika slags bakgrund och jag tycker att lärarna lyckas ta vara på det på ett jättebra sätt.

  Hur är undervisningen upplagd?
  — Under första terminen har vi mest fått en grund, översiktliga kurser om vad olika slags funktionsnedsättning är och hur lagar och myndigheter på området fungerar. Det är viktigt att känna till. Vi har också haft en del studiebesök, där de ansvariga kom tillbaka senare och jobbade med oss i workshops. Nu längtar jag efter att komma ännu mer ut i verksamheter och se hur det funkar.

  Vem ska söka utbildningen?
  — Den som vill hjälpa till att göra en insats för andra människor samtidigt som man också har ett samhällsintresse – individen måste sättas i sitt sammanhang. Det är bra att vara envis, tålmodig, engagerad och hyfsat trygg i sig själv.

  Vilket är dina bästa tips till blivande studenter?
  — Förbered dig ordentligt i god tid, både mentalt och med praktiska saker – kolla till exempel alla litteraturlistor och få en ungefärlig bild av hur mycket pengar du måste lägga på böcker. Var beredd på att det tar tid och energi att plugga, det är inget man gör vid sidan av!


  Anna Falk, 24 år vill lyfta fram allas förmågor


  Vad gjorde du innan du började plugga här?Anna200
  — Jag har bland annat rest i Sydamerika och Tanzania, jobbat på café och läst rättssociologi och kriminologi.

  Hur fick du information om utbildningen?
  — Jag hittade utbildningen när jag sökte utbildningar på studera.nu och kollade igenom vad som fanns. 

  Varför valde du utbildningen?
  — Jag fick intresset att arbeta med människor med funktionsnedsättning när jag praktiserade under gymnasiet. I Tanzania var jag volontär på ett barnhem och då kände jag att jag på något sätt drogs till dem av barnen som hade funktionsnedsättning. Jag har alltid varit intresserad av att arbeta med människor, det handlar om att både ge och få. Polisyrket har också intresserat mig. Men när jag såg detta nya program kändes det rätt. Det är viktigt att se varje individ och lyfta fram allas förmågor. Jag kommer att kunna vara med och bidra till detta och påverka.

  Vad tycker du om utbildningen?
  — Det vi läser är väldigt intressant och man får ut mycket. Jag känner att jag blir mer medveten och får större förståelse. Sammanhållningen i klassen är bra och det är också stämningen mellan lärare och studenter. Det finns en stor blandning i studentgruppen när det gäller ålder, bakgrund och erfarenheter, något som ger spännande diskussioner. Eftersom vi tillhör den första omgången studenter som går utbildningen är vi något av försökskaniner. Man märker att kursuppläggen inte testats på studenter tidigare, det finns inget att jämföra med. Det finns saker som kan förändras och göras bättre. Vi har möjlighet att vara med och påverka kursuppläggen för kommande studenter. Roligast hittills var när vi hade samarbete med olika verksamheter, bl a Fontänhuset, under en vecka. Vi hade gemensamma föreläsningar, studenter och ”brukare”, om bemötande.

  Hur är undervisningen upplagd?
  — Vi har föreläsningar, seminarier, grupparbeten och workshops (t ex när vi besökte verksamheter). Examinationerna har hittills bestått av hemtentor och mindre uppgifter.

  Finns det praktik i utbildningen?
  — Under andra året kommer vi att ha mentorer som vi träffar fyra gånger per termin. De kommer från olika verksamheter och vi får möjlighet att ställa frågor och få en inblick i vad de gör. Under tredje året finns en frivillig handledd studiepraktik på 7,5 högskolepoäng, dvs 5 veckor. 

  Vem ska söka utbildningen?
  — Den som vill vara med och stötta människor så att de kan utvecklas, som vill göra förändring och har förståelse för andras livssituation och som kan se möjligheter istället för hinder.

  Vilka är dina bästa tips till blivande studenter?
  — Utbildningen kräver mycket eget tänkande och självreflektion och förmåga att se från olika vinklar. Som student får man många nya tankar och lär sig nytt som förändrar ens syn på saker. Detta ska man vara beredd på. 

  Vad tänker du göra när du är klar med utbildningen?
  — Funktionshinderområdet är väldigt brett och vi som går den här utbildningen kan arbeta på många olika ställen med vår specialkompetens. Mina tankar kretsar kring arbete inom skolan som jag tror kan vara en bra grund när det gäller att stärka människors utveckling och förmågor. Men jag är nyfiken på var jag kommer att hamna. Eftersom jag är intresserad av foto och film är tanken spännande hur t ex Digital Storytelling kan användas som ett verktyg i olika verksamheter. Ungdomar kan göra självreflekterande filmer om sig själva och detta kan användas pedagogiskt.

  Studentfilm Funka 400

  Anna har tillsammans med tre kursare gjort en studentfilm om utbildningen och den kompetens den ger.
   Filmen riktar sig i första hand till mentorer för studenterna.
  Se filmen

  Arbetsgivaren Niklas Mandin:  Den speciella kompetensen behövs

  Inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning arbetar man ofta i team, där personalen måste kunna anpassa sig till brukare med olika slags problematik.

  Inför programmets start, har flera representanter för dem som kommer att anställa dig som gått utbildningen varit med i en referensgrupp. Niklas Mandin, från den privata vårdgivaren Attendo LSS är en av dem.

  niklas-mandin_web

  När han rekryterar personal idag måste han söka brett i grupper med väldigt olika bakgrund och kompetens, för att få en grupp med rätt sammansättning som kan möta brukarnas behov. Ofta har man specialistkunskap om bara en del, till exempel den medicinska eller metodiken.

  - Vi längtar efter personal med just denna speciella kompetens som det här programmet kommer att ge. Styrkan ligger i att man får kunskap om alla viktiga delar - lagstiftningen och dess intentioner som även innehåller etik och moral, en specifik kunskap om funktionshinder, vilket arbetssätt som passar när och hur man kvalitetssäkrar och dokumenterar, säger Niklas Mandin.

  Fler intervjuer

  Intervju med Ingrid Runesson, programansvarig:
  Ny utbildning tar vara på det friska hos människan

  Arbetsliv

  Att personer med funktionsnedsättning ska ha stöd utifrån deras individuella situation och nätverk blir alltmer accepterat i samhället. Det innebär ett arbetssätt där den enskilda människans behov står i centrum.

  Därför behövs medarbetare med en specifik kompetens på området. Det har uppmärksammats också från statligt och kommunalt håll.

  Utbildningen rustar dig med just de verktyg du behöver för att möta denna efterfrågan - en specifik kompetens om funktionsnedsättningar och funktionshinder utifrån en socialpedagogisk grund. Det öppnar för en bred arbetsmarknad.

  Du bli expert på att ge människor med funktionsnedsättning stöd och ledning såväl i vardagen som i ett mer långsiktigt perspektiv. Du kan komma att ha rollen som direkt stöd till brukare, resursstöd till personal, omsorgsassistent, habiliteringsassistent osv.

  Dessa tjänster finns inom habilitering/rehabilitering och verksamheter som ger stöd, service och omsorg.
  Exempel är särskilda boenden, daglig verksamhet inom kommunala LSS-enheter och arbetsförmedlingen samt
  verksamheter inom landsting, skola, rehabilitering, den privata sektorn och frivilligorganisationer.

  Utbildningsplan

  Utbildningsplan för studenter antagna höst 2015

  Annan termin:

  Programkod:
  SGSFU version 4
  Engelsk benämning:
  Social Pedagogical Work in the field of Disability
  Undervisningsspråk:
  Svenska, inslag av engelska kan förekomma
  Inrättandedatum:
  24 november 2011
  Fastställandedatum:
  24 november 2011
  Beslutande instans:
  Fakulteten för hälsa och samhälle
  Gäller från:
  31 augusti 2015

  Förkunskapskrav

  Grundläggande behörighet.

  Upplägg

  Utbildningens praktiska moment utförs i samarbete mellan undervisande lärare och studentens mentor (yrkesverksam inom funktionshinderfältet). Mötet med personer med egna erfarenheter av funktionshinder utgör en viktig del i utbildningen.
  Tillgodoräknande av kurser
  Tillgodoräknande prövas i enlighet med högskoleförordningen 6 kap. 12-14 §§ Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101.
  För tillträde till efterföljande kurs
  Kurserna skall genomgås i den ordning som anges i kursöversikten. För tillträde till andra studieåret krävs godkända kurser om minst 30 hp från första studieårer. För tillträde till tredje studieåret krävs 90 hp varav kurserna SF131A och SF141A skall vara godkända.
  Examination
  Examination sker individuellt enligt beskrivning i respektive kursplan.
  Rätt till omtentamen
  Student som underkänts i tentamen för viss kurs eller del av kurs ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt fastställda tider.
  Betyg
  Som betyg används något av uttrycken Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd i enlighet med föreskrifter i 6 kap 18-19 §§ Högskoloförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101.
  Examens- och kursbevis
  Examens och kursbevis utfärdas i enlighet med föreskrifterna i 6 kap. 9-11, 20 §§ Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101.

  Innehåll

  Kurser inom programmet

  För programtillfälle med start Höst 2015:

  Höst 2015

  Vår 2016

  Höst 2016

  Vår 2017

  Höst 2017

  Vår 2018

  Lärandemål

  Mål för utbildning på grundnivå
  I kap 8 § Högskolelagen (1992:1434) i dess lydelse 070101
  Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
  - förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
  - förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
  - beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
  Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
  - söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
  - följa kunskapsutvecklingen, och
  - utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.
  Mål för kandidatexamen i handikapp- och rehabiliteringsvetenskap
  Högskoleförordningen (1993:100)
  Kunskap och förståelse
  För kandidatexamen i handikapp- och rehabiliteringsvetenskap skall studenten
  - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet handikapp- och rehabiliteringsvetenskap, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund,
  - visa kunskap om tillämpliga metoder inom området,
  - visa fördjupad kunskap inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
  Färdighet och förmåga
  För kandidatexamen i handikapp- och rehabiliteringsvetenskap skall studenten
  - visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
  - visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
  - visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
  - visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det handikapp- och rehabiliteringsvetenskapliga området.
  Värderingsförmåga och förhållningssätt
  För kandidatexamen i handikapp- och rehabiliteringsvetenskap skall studenten
  - visa förmåga att inom huvudområdet handikapp- och rehabiliteringsvetenskap göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
  - visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
  - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.
  Självständigt arbete (examensarbete)
  För kandidatexamen i handikapp- och rehabiliteringsvetenskap skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet.
  Lokal profil
  Programmet anordnas vid fakulteten för Hälsa och samhälle, ett av Malmö högskolas områden för utbildning och forskning. Vid fakulteten utbildas även socionomer, kriminologer, äldrepedagoger, folkhälsovetare, sjuksköterskor m.fl. Vid Hälsa och samhälle finns en strävan mot att utveckla flervetenskapligt grundad utbildning och forskning som tar sig uttryck i samarbete över traditionella ämnes- och programgränser. Det finns också en uttalad ambition att utveckla studenternas interprofessionella kompetens, vilket innebär att varje student efter genomgången utbildning skall förstå betydelsen av, och kunna visa förmåga till, samarbete med andra professioner inom det människobehandlande området.
  Utbildningen bidrar till arbetsmarknadens behov av kompletterande kompetens inom funktionshinderområdet. Den kombinerar samhällsvetenskaplig och medicinsk kunskap. Syftet är att utveckla studenternas förmåga att med utgångspunkt i en analys av människors fysiska, psykiska och sociala hälsa bistå med pedagogiska insatser för enskilda individer med funktionshinder och professionella aktörer.
  Pedagogisk grundsyn
  Programmet är en yrkesinriktad högskoleutbildning som vilar på flervetenskaplig grund. Utbildningen syftar till en integration mellan kurser och kunskapsområden samt mellan teoretiska och praktiska moment. De teoretiska studierna utgör en förståelseram för det professionella arbetets villkor, innehåll, evidens och utveckling. Vidare syftar utbildningen till utveckling och integration av kunskap och självkännedom som grund för framtida yrkesverksamhet och forskning.
  Utgångspunkten för undervisningen är att såväl fortsatta studier som framtida yrkesverksamhet bygger på studenternas förmåga till självständig kunskapsutveckling samt förmåga att samla in, bearbeta och kritiskt granska texter och annan information. Studenten utvecklar dessa förmågor genom ett aktivt deltagande i och ansvarstagande för både sin egen och andra studenters kunskapsbildning. Undervisningsformerna syftar slutligen till att främja utvecklingen av självkännedom, empatisk förmåga och ett förhållningssätt som vilar på grundläggande etiska värderingar i det socialpedagogiska arbetet.

  Examen

  Kandidatexamen.

  Övrigt

  För att tillgodose nuvarande och framtida behov inom funktionshinderområdet anordnar Malmö högskola en treårig kandidatutbildning för arbete inom olika verksamheter på funktionshinderområdet. Den syftar till att utveckla kompetens i socialpedagogiskt arbete med människor och deras nätverk.

  Kontakt

  Mer information om utbildningen

  Carina Grujic, studievägledare
  Telefon: 040-66 57783
  E-post: carina.grujic@mah.se

  Åsa Nilsson, studieadministratör
  Telefon: 040-66 57589
  E-post: asa.nilsson@mah.se

  Hanna Egard, programansvarig
  Telefon: 040-66 57466
  E-post: hanna.egard@mah.se

  Ingrid Runesson, programansvarig
  Tjl febr-april 2014
  Telefon: 040-66 57947
  E-post: ingrid.runesson@mah.se


  Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på institutionen Hälso- och välfärdsstudier: Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap