Transport Management

Program - grundnivå - 180 hp

Översikt

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c.

Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 7/A7

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Madeleine Grove Haensch"Jag har alltid tyckt att hållbarhet är intressant och att tänka på nästa generation är viktigt. Hållbarhet med inriktning på transport finns dessutom inom många områden." - Madeleine Haensch-Grove läser på programmet Transport Management.

Beskrivning

Den globala ekonomin ställer helt nya krav på transportsektorn. Transporterna ska gå snabbare, bli miljövänligare och vara säkrare. Ständigt nya krav gör att det behövs allt fler medarbetare med helhetssyn på transportnäringen och med kompetens för att klara av nya kvalificerade arbetsuppgifter.
Under utbildningen kommer du att utveckla förmågan att initiera, planera, och leda verksamheter inom ett transport- eller logistikrelaterat område. Du får de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som krävs för en bransch i ständig utveckling. Utbildningen innehåller kurser i bl a logistik, ekonomi, marknadsföring, organisation och ledarskap, juridik, IT och miljö. Alla kurser är utformade i nära samarbete med företag och organisationer inom transportnäringen, och många väljer att skriva sitt examensarbete tillsammans med ett företag.
Målet är att du vid examen har den kunskap och kompetens som krävs för kvalificerade arbetsuppgifter inom olika transport- och logistikverksamheter. En Transport Manager kan arbeta som t ex speditör, transport- eller logistikchef, trafikplanerare, utredare eller projektledare i såväl näringslivet som offentlig sektor, eller som egen företagare. Inom transport, trafik och logistik finns i dag ett behov av kompetent personal på olika nivåer.

Innehåll

Vad är en Transport Manager?

En Transport Manager är generalist inom transportområdet och i takt med att flödena av varor och tjänster ökar i samhället, både nationellt och internationellt, ökar också behovet av Transport Managers kompetenser.

Killar på Plattan

Eftersom utbildningen till sitt innehåll är mycket bred, kan en du arbeta inom många olika sektorer i samhället, som till exempel med att sälja eller administrera transportlösningar, med transport- och trafikplanering, som speditör på ett producerande företag/tjänsteföretag eller vara upphandlare av transporter. Inom transportbranschen finns ett stort behov av kompetent personal på mellanchefs- och chefsnivå.

Vad får jag lära mig på utbildningen?

Utbildningen ger dig kompetens i logistik och transportinriktad ekonomi, juridik och miljökunskap samt IT, och ledarskap. Det är dessa breda, tvärvetenskapliga kompetenser som är nödvändiga i dagens och morgondagens transportnäring oavsett var man anställs eller om man väljer att bli egen företagare.

När samhället allt mer präglas av tjänster och information har nya former för resurssnål produktion, plattare organisationer samt avreglering och globalisering radikalt förändrat konkurrenssituationen i transportsektorn. Rationell logistik, ny teknik och alternativa affärslösningar har blivit allt viktigare som konkurrensmedel. Utbildningen ger dig god kompetens i logistik och transportinriktad ekonomi, juridik och miljökunskap samt IT, trafikplanering, Supply Chain Management och ledarskap. Det är dessa breda, flervetenskapliga kompetenser som är nödvändiga i dagens och morgondagens transportnäring när transporternas roll i samhället både vad gäller tillväxt och miljö ställs allt mer i fokus.

En bred arbetsmarknad

En Transport Manager kan arbeta både i transportföretag som t.ex. speditör eller transportsäljare och i producerande företag som logistiker, transportupphandlare/speditör eller skeppsmäklare. Utbildningens bredd gör att du också kan jobba som ekonom, kvalitets- eller verksamhetsutvecklare eller som projektledare, utredare inom infrastruktur eller som trafikplanerare/-analytiker: Möjligheterna är många!

Gemensamt för Transport Managers oavsett var de arbetar, i företag, organisationer eller på en myndigheter, är att de självständigt kan driva den löpande verksamheten, kan analysera och lösa olika typer av transportrelaterade problem samt kan vara drivande i förnyelse- och innovationsarbetet inom sin verksamhet.

Jobbmöjligheter efter utbildningen

 

 • Transportföretag (åkerier, speditionsfirmor, transportmäklare/fjärdepartslogistik, järnvägsföretag, rederier, flygföretag) 
 • Infrastrukturhållare (Trafikverket, hamnar) 
 • Staten, kommuner, länsstyrelser, landsting, organisationer
 • Producerande företag eller handelsföretag
 • Eget företag eller konsult inom Transport Management

Intervjuer

Från skräddare till Transport Manager

Madeleine Grove HaenschMadeleine läser tredje året på programmet och trivs bra på Malmö högskola. Madeleine är lite äldre än sina kursare och arbetade länge som skräddare innan hon började plugga. Efter 20 år i branschen var det dags att tänka om och att börja studera blev aktuellt. Intresset för hållbarhet och programmets bredd var det som lockade Madeleine att söka till Transport Management.

– Jag har alltid tyckt att hållbarhetstänket är intressant och hur resebeteende inom transportbranschen kan påverkas på olika sätt. Det är viktigt att tänka på nästa generation. Samtidigt tyckte jag att programmet hade mycket att erbjuda. Om jag läser en utbildning som är bred kan jag välja lite bredare i arbetslivet också.

Programmet består av en rad viktiga kurser som ger en bred kunskapsgrund att stå på. Alla är inriktade på transport och möjliggör arbete inom många olika områden i branschen.

– Under programmet har vi fått skriva en del uppsatser, löst Case-uppgifter och skrivit rapporter. En del muntliga redovisningar och grupparbeten har också förekommit.

Möte med branschen
Madeleine sitter med i programrådet tillsammans med representanter från branschen och programansvarige. Hon har även varit involverad i arbetsmarknadsdagar där olika verksamheter blir inbjudna för att träffa studenterna.

För ett tag sedan hölls en workshop om hållbarhet i Malmö. Madeleine var med i en grupp som diskuterade olika idéer om hur Volvo Trucks kan påskynda utvecklingen av godstrafiken i städerna, minska koldioxidutsläppen och samtidigt bidra till att minska både buller och trängsel. Det är viktigt som student att engagera sig och utnyttja tillfällen till att knyta kontakter, säger Madeleine.

– Efter utbildningen är målet såklart att hitta ett jobb. IKEA är högt upp på listan över ställen jag vill jobba på, men även läkare utan gränser och Malmö stad. För en transport manager finns det helt enkelt många vägar att gå.

Jobbet inspirerade till studier

Oskar MüntzigOskar Müntzing började sina studier inom data- och elektroteknik men insåg efter ett tag att det inte var rätt. Efter en period, där den stora frågan var vilken väg han skulle ta i livet, fick han ett jobb via Academic work på DHL ute i oljehamnen i Malmö.

– Jag började riktigt tidigt på morgonen och under cykelturen till jobbet fick jag se ett tomt Malmö. När jag kom fram till distributionsterminalen på DHL var det däremot febril aktivitet. Truckar körde fram och tillbaka och lastbilar kom och lämnade. Det var här jag fick upp mitt intresse för logistik och kände att det var något jag ville lära mig mer om. Jag hittade programmet Transport Management på Malmö högskola, sökte och blev antagen.

– En stor fördel med programmet, som jag inte har upplevt under tidigare studier, var att det hela tiden fanns en koppling till arbetslivet. Vi var ute på arbetsplatser och diskuterade de ämnen som kurserna behandlade och fick även lyssna på presentationer från olika företag.

Arbetslivet efter utbildningen
Efter utbildningen fick Oskar en anställning som logistiker och projektledare i ett pilotprojekt på Malmö stad. Oskar arbetade i ett IT-system för att positionera och planera servicepersonalens arbete. På sikt var målet att effektivisera allt servicearbete i kommunen.

Pilotprojektet tog slut och Oskar gav sig ut på en längre resa till Australien och Thailand. Väl hemma igen fick Oskar ytterligare ett jobb via Academic work, på företaget Nederman i Helsingborg. Från början var det ett vikariat men efter ett år övergick det till en fast tjänst.

På Nederman arbetar Oskar som Logistics developer med Europa som sitt ansvarsområde. I sin roll förhandlar Oskar fram olika transportavtal. Det innebär bland annat att hitta samarbete med lokala fabriker för att hålla kostnaderna nere men även för att skapa miljövänliga transporter. Oskar är även delaktig i olika förbättringsprojekt på Nedermans fabrik i Helsingborg.        

– Transport Management tillhör en bransch som påverkas mycket av politiska beslut och när det sker samhällsförändringar märks det i branschen. Vi blir till exempel påverkade av att kilometerskatten görs om och när lagar för utsläppsnivåer ändras. Det är viktigt att lära sig hur förändringarna påverkar och att hålla sig uppdaterad om vad som händer. 

Prognosläggare på Findus Sverige AB

Kristian AhlgrenKristian Ahlgrens önskemål var en bred utbildning och ett ansvarsfullt och stimulerande jobb. Genom utbildningen Transport Management hittade han vägen till jobbet som demand planner på ett av landets ledande livsmedelsföretag, Findus Sverige AB.

– Det var bredden i utbildningen och fördjupningen i basblocken ekonomi, logistik och juridik som fick mig att välja denna inriktning, som jag har stor användning för idag.

Som prognosläggare är Kristian Ahlgren ”spindeln i nätet” mellan företagets försäljning, marknad och produktion. Han ansvarar för de prognoser på den svenska marknaden som ligger till grund för all produktion, kapacitetsplanering, inköp av färdigvaruprodukter, råmaterial, förpackningsmaterial, nya maskiner, budget och avtal.

– Det är det som är så spännande med det här jobbet. Man får inblick i hela värdekedjan, ser hela sammanhanget och har ett stort ansvar. Kontaktytan är väldigt bred.

Kristian Ahlgrens kontaktyta går också långt utanför Sverige. Han är moderator för Findus sales and operation möten, där produktionsplanerare och andra nyckelpersoner från olika länder deltar.

– Nyckeltal som under studietiden upplevdes som ganska tunga blir här lättöverskådliga och indikerar vad som måste förbättras i företaget.

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2016

Annan termin:

Programkod:
SGTRA version 5,1
Engelsk benämning:
Transport Management
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
22 november 2003
Fastställandedatum:
08 juni 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016
Ersätter utbildningsplan fastställd:
10 december 2014

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c.

Upplägg

Att verka i, och utveckla Transport Management är att kombinera flera transportrelaterade forskningsområden för att vetenskapligt kunna analysera transporternas roll i företag, organisationer, myndigheter och samhället i stort, såväl lokalt, regionalt och nationellt som globalt.
Utbildningen genomförs genom föreläsningar, seminarier, gästföreläsningar och studiebesök. Dessutom förekommer projektarbeten i samverkan med företag inom transportsektorn. Grupparbeten, gruppövningar, case och övningar förekommer också. Studenten förutsätts själv ta stort ansvar för sitt lärande.
Programmets ingående kurser redovisas nedan under rubriken Innehåll. Kurser markerade Obligatorisk Huvudområde: Företagsekonomi ingår i huvudområdet och krävs för kandidatexamen i företagsekonomi. Kurser märkta Obligatorisk krävs för kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning mot Transport Management. Under vissa förutsättningar kan högskoleexamen utfärdas efter två års studier.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2016:
Höst 2016 - Termin 1
Vår 2017 - Termin 2
Höst 2017 - Termin 3
Vår 2018 - Termin 4
Höst 2018 - Termin 5
Vår 2019 - Termin 6

Lärandemål

För kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning mot Transport Management
Kunskap och förståelse
Studenten skall efter avslutad utbildning kunna:
 • visa kunskap och förståelse inom företagsekonomi med inriktning mot Transport Management, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
 • identifiera, förklara och förstå transportsystemens utveckling och betydelse i det moderna samhället, regionalt, nationellt och globalt samt de vetenskapliga metoder som är tillämpliga inom Transport Management
 • analysera och förklara olika vetenskapliga metoder och modeller för utveckling av hållbara transporter i det moderna samhället
Färdighet och förmåga
Studenten skall efter avslutad utbildning kunna:
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer.
 • visa förmåga att självständigt identifiera, analysera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • visa förmåga att formulera olika transport- och logistiklösningar samt intermodala flödesstrukturer i relation till god miljö- och jämställdhetshänsyn, lönsamhet samt samhällsekonomisk effektivitet med hänsyn tagen till hela försörjningskedjan
 • utvärdera hur olika lösningar, metoder och modeller kan förenas för att hantera flöden av gods, personer och information i företag och samhälle, regionalt, nationellt och globalt i samklang med mål om hållbar tillväxt och utveckling
 • analysera olika transportrelaterade och infrastrukturella modeller i relation till hållbar miljö- och samhällsutveckling
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera olika transport- och logistiklösningar i dialog med olika grupper
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta i verksamheter som berörs av Transport Management
 • arbeta självständigt och i grupp samt ta ansvar för sitt eget lärande
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten skall efter avslutad utbildning kunna:
 • visa förmåga att inom företagsekonomi och Transport Management göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • förhålla sig till den transportpolitiska debatten, målen och besluten och den vetenskapliga och tillämpade metodutvecklingen inom transportforskningsområdet
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens

Examen

Kandidatexamen.
Kandidatexamen med huvudområde Företagsekonomi - Inriktning mot Transport Management.
Bachelor of Science with a Major in Business Administration - Specialization in Transport Management.
(Högskoleexamen med huvudområde Företagsekonomi - Inriktning mot Transport Management. Higher Education Diploma with a Major in Business Administration - Specialization in Transport Management.)

Övrigt

För att kunna fullfölja sina studier inom programmet, dvs uppnå behörighet för kurser på högre nivå i programmet, skall vissa förkunskapskrav vara uppfyllda. Förkunskapskraven anges i respektive kursplan.
Delar av utbildningsinnehållet kan ingå i det Öresundsregionala utbildningssamarbetet Strategic Transport Management i Öresundsregionen (STMÖ).

Kontakt

Mer information om utbildningen

Ola Püschel, studievägledare
Telefon: 040-66 58199
E-post: ola.puschel@mah.se

Eva Stockelius, studieadministratör
Telefon: 040-66 57179
E-post: eva.stockelius@mah.se

Carl-Magnus Carlsson, programansvarig
Telefon: 040-66 57725
E-post: carl-magnus.carlsson@mah.se


Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier