Fastighetsföretagande

Program - grundnivå - 180 hp

Översikt

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 4/A4

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Nesme Jari, alumn "Jag fastnade för blandningen av ekonomi, juridik och teknik. Det är ett intressant program för att det är så brett, men ändå inriktat i en bransch och med bra kontakt med näringslivet, precis vad jag var ute efter." – Nesme Jari, alumn som fick jobb direkt efter examen.

Beskrivning

Malmö högskola har i nära samarbete med fastighetsbranschen utvecklat programmet i fastighetsföretagande för att möta branschens efterfrågan på kvalificerade medarbetare med bred kompetens. Utbildningen har ett kundperspektiv och fokuserar på service och relationer i fastighetsbranschen och berör hur vi planerar och bygger hus, hur fastigheter bildas, förvaltas, och värderas. Under utbildningen lär du dig att praktiskt tillämpa och kombinera fackkunskaper på fastigheter och brukare. Du lär dig också att leda processer på strategisk och operativ nivå och att ta ett helhetsansvar för kunder, fastigheter, personal, projektutveckling. Efter examen kan du arbeta med uthyrning, teknik, ekonomi, förvaltning, analys av projekt, lokaler eller fastigheter. Du kan även arbeta med affärsstöd, Facility Management, rådgivning och support vid fastighetstransaktioner samt förhandlingsstöd till hyresgäster eller fastighetsföretagare.

Innehåll

Med kunden i fokus

Utbildningen ges utifrån ett kundperspektiv och med brukaren, kunden och människan i fokus. Med utbildningen utvecklar du en professionell affärsmässighet i fastighetsrelaterade frågor.

Huvudämnet är fastighetsvetenskap. Det är ett flervetenskapligt ämne som består av teknik, ekonomi, juridik, beteende- och samhällsvetenskap.

Under utbildningen kommer du att lära dig att praktiskt tillämpa och kombinera fackkunskaper på fastigheter och brukare. Samtidigt lär du dig att leda och delta i processer på strategisk och operativ nivå och hur man tar ett helhetsansvar för kunder, fastigheter, installationer, personal, projektutveckling och fastighetsföretag. Utbildningen avslutas med att du skriver ett examensarbete. 

Upplägg och pedagogik

Under utbildningen arbetar du både självständigt och i grupp. Undervisningen består av föreläsningar, grupparbeten, övningar, laborationer, praktikfall med mera.  Du får träffa dina blivande kollegor i fastighetsbranschen som gästföreläsare, på studiebesök och när du genomför projektarbeten. Du kan även välja att skriva ditt examensarbete i samarbete med fastighetsbranschen. 

På Malmö högskola möter du engagerade och välmeriterade lärare och får kunskap om det allra senaste i branschen tack vare våra forskare, som är aktiva i undervisningen. Under utbildningen träffar du dina blivande kollegor och bygger redan där ditt framtida nätverk i branschen.

Samverkan med branschen och mentorsprogram

Fastighetsföretagarprogrammet deltar i olika nätverk och föreningar, vilket skapar ett stort kontaktnät, som kommer utbildningen och studenter tillgodo. En av våra samverkanspartners är Centrum för fastighetsföretagande (CFFF) som består av representanter för branschen, Malmö högskola och Lunds Tekniska Högskola. Studenter har även möjlighet att delta i ett mentorsprogram där de får ta del av erfarenheter och kunskaper via en personlig mentor som är yrkesverksam i fastighetsbranschen.

Bokorridoren är namnet på den årliga arbetsmarknadsmässa som studenter i föreningen Urbana studenter arrangerar på högskolan. Mässan är ett bra sätt för dig som student att möta fastighetsbranschen och tänkbara arbetsgivare redan under utbildningen. Ett uppskattat inslag är speedrekryteringen, det vill säga en möjlighet att snabbt och kort presentera sig för företagen. Det finns gott om exempel på studenter som har hittat sina framtida arbetsgivare på mässan.

Arbetslivet efter examen

Programmet ger dig en bred kompetens, som är intressant för dina framtida arbetsgivare inom privata och kommunala fastighetsbolag, konsultföretag, serviceföretag samt även inom förvaltning hos stat, kommun och landsting. Beroende på intresse kan du efter examen välja att arbeta med kunder, uthyrning, teknik, ekonomi, förvaltning, analys och utveckling av projekt, lokaler eller fastigheter. Du kan även arbeta med affärsstöd, Facility Management, rådgivning och support vid fastighetstransaktioner samt förhandlingsstöd till hyresgäster eller fastighetsföretagare. Inom branschen är det vanligt att man arbetar parallellt med flera av dessa områden.

Alumner inkluderar:

Försäljning och Marknadschef, Skanska
Rådgivare, Nordea
Projektutvecklingsansvarig, NCC Construction
Teknisk förvaltare, Vasakronan
Verksamhetschef Fastighetsservice, Riksbyggen
Fastighetsassistent, Ystadbostäder
Etableringschef, Lidl
Extern Förvaltare, Region Skåne
Underwriting Assistant, Trygg-Hansa
Fastighetsekonom, Bredablick Förvaltning
Uthyrare, Stena fastigheter 

Intervjuer

Nesme fick jobb direkt efter examen

När Nesme Jari letade utbildning ville hon ha chansen att lära, göra karriär och ta ansvar, och som tur var letar fastighetsbranschen efter just de kvaliteterna. Idag arbetar Nesme på Stena fastigheter i Malmö, och känner att hon är förberedd inför en växande yrkesroll.

Mångsidig utbildning

Nesme Jari, Alumn– Jag visste tidigt att jag ville jobba i branschen. I gymnasiet läste jag en kurs om ’staden och framtiden’ och fastnade direkt för ämnet. Arkitektutbildningen var inget för mig, så jag blev introducerad till programmet fastighetsföretagande och fastnade för att det erbjuder en bra blandning av ekonomi, juridik och teknik. Det är ett intressant program för att det är så brett, men ändå inriktat i en bransch och med bra kontakt med näringslivet, precis vad jag var ute efter.

”Vad blir jag egentligen om jag läser fastighetsföretagande?” Det var en av många frågor Nesme hade när hon började, men tillsammans med lärare och mentorer fick hon vägledning i vilka arbetsmöjligheter som finns vad som behövs i arbetslivet. Väl ute i branschen fick hon upp ögonen för hur många inriktningar det fans: 

– Det är en bred utbildning, vi har studerat projekt, vi har studerat byggprocesser och vi har studerat juridiken. Det är ju inte alltid så att man kan allt för att man gått en utbildning, det är också viktigt att det lägger en bra grund att bygga vidare på, och det gör detta programmet.

Bra kontakt med näringslivet

Att få möjligheten att lära även utanför klassrummet är viktigt. Nesme tog chansen att delta i mentorsprogrammet och knyta kontakter.

– Det var många föreläsare som kom in från näringslivet, och det är jätteviktigt för att ge oss en insikt i hur verkligheten ser ut. Även Centrum för fastighetsföretagande, frukostmöten med människor från hela fastighetsbranschen, var nyttigt, där fick vi studenter möjlighet att nätverka och knyta kontakter. Jag tog även chansen att vara med i mentorsprogrammet och fick stöd och tips från en mentor som arbetade i samma del av branschen som jag var intresserad av – det kan jag verkligen rekommendera!

Ljus framtid

Hur är det egentligen när utbildningen väl är över? Nesme själv har aldrig tvekat: hon har hittat en bransch hon trivs i och är här för att stanna:

– Jag fick jobb direkt efter examen, så för mig gick det fort. Är man på hugget under utbildningen så tror jag inte att det är några problem att få jobb. Fastighetsbranschen expanderar och det behövs alltid mer folk. Det är också det som är roligaste, det är varierande och det finns många olika delar av fastighetsbranschen att inrikta sig på även i framtiden.

”Vi arbetar med mer än bara bostäder, vi arbetar med hem”

Henrik Kjellgren sökte sig inte till fastighetsbranschen, den hittade honom. Idag är han VD för Kanslihuset, gästföreläsare och mentor i programmet i fastighetsföretagande och arbetar för att hjälpa studenter hitta sin väg in i yrket.

–  Egentligen var det mina kunskaper i teknik och data som gjorde att jag först intresserade mig för fastigheter. När jag letade utbildning imponerades jag av programmet i Malmö, det har en bra mix. Det är en utbildning som kombinerar ekonomi, teknik och juridik och lägger en bra grund för att utvecklas i arbetslivet.

Henrik Kjellgren, Alumn

Många fastighetsföretag kryllar av alumner från Malmö högskola, och det är lätt att känna att man har en gemensam nämnare. Kundperspektivet, som programmet bär nära hjärtat, är något att dra nytta av:  

– Jag arbetar framförallt med bostadsfastigheter, och under utbildningen fick vi bra verktyg för att tänka på hem som mer än bara en byggnad. Fastighetsbranschen är inte bara teknik, byggnader och juridik, vi arbetar med platser som ska bli folks hem, som ska fyllas med liv där människor lever tillsammans. Glömmer vi bort det blir det ingen framgångssaga.

Mentorsprogram i samverkan med näringslivet

Mentorsprogrammet är ett samarbete mellan Malmö högskola och branschen, och rör mentorskap i ordets verkliga bemärkelse. Studenter på programmet tilldelas en mentor från näringslivet och får möjlighet att prata om både högt och lågt.

– Det är en bra blandning av studenter som deltar. Vissa har redan satt ihop ett snyggt CV och fått in en fot på arbetsmarknaden, medan vissa är på ruta ett och behöver en boost för att komma igång med karriären och tro på sig själva. Det är både roligt och lärorikt och jag rekommenderar studenter att söka.

–  Programmet uppmuntrar studenter att ta för sig och nätverka. Högskolan är duktig på att fläta samman studenterna med den etablerade branschen. Är du klok och ser att det är nyckeln till att bygga sig ett nätverk och få en fot in i arbetslivet, då har du vunnit mycket.

En stabil fot in på arbetsmarknaden

–  Programmet är perfekt för dig som tycker det är spännande med hem och bygga städer. Du kan arbeta med väldigt mycket, både juridik och ekonomi, och blir spindeln i nätet när bostäderna väl börjar leva. Programmet ger dig dessutom chansen att synas på arbetsmarknaden, delta i mässor, seminarier och nätverka och få en bra start på karriären!

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2016

Annan termin:

Programkod:
TGFFF version 6
Engelsk benämning:
Real Estate Management
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
19 november 2010
Fastställandedatum:
14 januari 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Upplägg

Utbildningens utgår från ett studentaktivt lärande i olika former där studenten utvecklar sin ämnesmässiga kompetens och sin professionella identitet som fastighetsföretagare liksom förmågan till och vana vid att arbeta såväl självständigt som i grupp. Undervisningen sker genom föreläsningar, övningar, seminarier, laborationer, projektarbeten och handledning. Under utbildningen har studenten kontinuerligt kontakt med arbetslivet, bland annat i form av studiebesök, projekt och gästföreläsningar.
Genom samarbete med fastighetsbranschen kan programmets innehåll ständigt vara uppdaterat och ge möjlighet till många kontakter inom fastighetsbranschen.
Med utgångspunkt i helheten i examensmålen sker en progression såväl ämnesmässigt som akademiskt. Progressionen sker inom huvudområdet Fastighetsvetenskap. För examen med inriktning mot fastighetsföretagande måste studenten läsa alla kurser inom Fastighetsvetenskap inom samtliga nivåer inom progressionen samt övriga kurser som ingår i programmet.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2016:
Höst 2016 - Termin 1
Vår 2017 - Termin 2
Höst 2017 - Termin 3
Vår 2018 - Termin 4
Höst 2018 - Termin 5
Vår 2019 - Termin 6

Lärandemål

Nationella lärandemål för kandidatexamen
Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.
Självständigt arbete (examensarbete)
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.
Lokala lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning skall studenten:
 • visa kunskap om arkitektur och samhällsbyggnad
 • visa kunskap om Fastighetsvetenskap med fokus på fastighetsföretagande i en sådan omfattning som fordras för att kunna tillämpa dem inom förvaltning av fastigheter och närliggande verksamheter
 • förstå samband mellan brukaren/kundens önskemål, byggnadens användning, konstruktion och ekonomi
Färdighet och förmåga
Efter avslutad utbildning skall studenten kunna:
 • ta ansvar för såväl kundrelationer, fastighetsekonomi som för fastighets- och förvaltningsorganisationen
 • analysera fastighetsmarknaden samt samhällets påverkansfaktorer
 • leda förvaltningsprocessen för fastigheter
 • leda facility management processen för fastigheter
 • organisera och stödja samverkan mellan uthyrning, förvaltning, lokalplanering och byggprocessen
 • planera och leda projekt inom fastighetsbranschen och andra närliggande branscher
 • visa ett analytiskt förhållningssätt vid genomförande av utredningar, upprättande av budget och verksamhetsplaner
 • visa förmåga att värdera och ta beslut i den strategiska utvecklingen av ett företags organisation
 • visa ett analytiskt förhållningssätt vid genomförande av drift och underhåll, utredningar och projektering av fastighetstekniska installationer
 • visa förmåga att värdera och ta beslut i den strategiska utvecklingen av ett företags fastighetsbestånd
 • följa och utvärdera utvecklingen inom Fastighetsvetenskap
 • kommunicera tekniska, juridiska och ekonomiska frågeställningar såväl muntligen som skriftligen med kunder, operativa och strategiska funktioner i den egna organisationen, konsulter, myndigheter och allmänheten
 • visa förmåga att fungera som länk mellan personer med specialkunskap, exempelvis inom fastighetsekonomi, och personer utan dessa specialkunskaper
 • följa och utvärdera utvecklingen inom Fastighetsvetenskap
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning skall studenten kunna:
 • identifiera och analysera problemställningar och behov inom förvaltning av fastigheter samt kunna utvärdera och kritiskt diskutera möjliga lösningar
 • identifiera och analysera problemställningar och behov inom facility management samt kunna utvärdera och kritiskt diskutera möjliga lösningar

Examen

Kandidatexamen.
Kandidatexamen med huvudområde Fastighetsvetenskap - Inriktning mot fastighetsföretagande.
Bachelor of Science with a Major in Real Estate Science - Specialization in Real Estate Management.
Krav för examen i Fastighetsvetenskap med inriktning mot fastighetsföretagande:
92,5 hp i fastighetsvetenskap samt 87,5 hp bestående av övriga kurser inom programmet Fastighetsföretagande.

Övrigt

För att kunna fullfölja studierna inom programmet, dvs uppnå behörighet för kurser på högre nivå i programmet, skall vissa förkunskapskrav vara uppfyllda. Förkunskapskraven anges i respektive kursplan.

Kontakt

Mer information om utbildningen

Ola Püschel, studievägledare
Telefon: 040-66 58199
E-post: ola.puschel@mah.se

Annette Andersson, studieadministratör
Telefon: 040-66 57181
E-post: annette.andersson@mah.se

Ann-Charlotte Lyvall, programansvarig
Telefon: 040-66 57746
E-post: ann-charlotte.lyvall@mah.se


Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier