Fastighetsförmedling

Program - grundnivå - 180 hp

Översikt

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 4/A4

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Emelie Nilsson i en skön gul fåtölj– De stora byggstenarna som finns i utbildningen; juridik, ekonomi, byggteknik och psykologi tycker jag är en bra grund att ha med i bagaget. Det är när man gör sin praktik man lär sig om hur "mäklandet" fungerar i praktiken. – Emelie Nilsson, som idag jobbar som mäklare på Svensk Fastighetsförmedling.

Beskrivning

Utbildningen uppfyller de teoretiska krav som ställs för en registrering till fastighetsmäklare men ger dig också kunskap och kompetens som ökar din anställningsbarhet inom andra verksamheter. Du får en bred bas att stå på och ett brett arbetsfält. Detta program ersätter det tidigare Fastighetsmäklarprogrammet 180 hp.
Flera av programmets kurser är framtagna i samråd med branschen. Huvudområdet Fastighetsvetenskap är tvärvetenskapligt uppbyggt och för samman kunskaper från olika discipliner: teknik, ekonomi, juridik, beteende- och samhällsvetenskap. Genom sin bredd öppnar ämnet för förståelse för mångfalden inom fastighetsrelaterade yrken. Fastighetsvetenskap berör hur vi planerar och bygger hus, men även hur fastigheter bildas, förvaltas, värderas och förmedlas. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete för kandidatexamen.
Syftet med en kandidatexamen i Fastighetsvetenskap är att göra dig mer attraktiv på arbetsmarknaden. Efter genomgången utbildning är målet att du, förutom att arbeta som fastighetsmäklare, även ska kunna arbeta med andra fastighetsrelaterade uppdrag inom fastighetssektorn, på fastighetsbolag, banker och försäkringsbolag.

Innehåll

Programmet fastighetsförmedling är en unik utbildning som vänder sig till dig som vill jobba med fastighetsförmedling på olika sätt. 

Detta gör oss unika:

 • Vi har utvecklat programmet i nära samarbete med branschen. Det ger dig möjlighet att under hela utbildningen knyta värdefulla kontakter med folk i branschen.
 • Det är människorna som är i fokus! Programmet ges utifrån ett kundperspektiv.
 • Programmet bygger på det flervetenskapliga ämnet fastighetsvetenskap.

Upplägg och pedagogik

Utbildningen utgår från ett studentaktivt lärande i olika former där du utvecklar din ämnesmässiga kompetens och din professionella identitet som fastighetsförmedlare liksom förmågan till och vana vid att arbeta såväl självständigt som i grupp. Undervisningen sker genom föreläsningar, övningar, seminarier och projektarbeten. Du har en kontinuerlig kontakt med arbetslivet, bland annat i form av studiebesök, projekt och gästföreläsningar. Utbildningen avslutas med att du skriver en uppsats i Fastighetsvetenskap. Under fliken Utbildningsplan hittar du mer information om innehåll, upplägg och pedagogik.

fastighetsformedling
Ladda ner folder om programmet.

Vad kan jag jobba med efter examen?

Fastighetsförmedling ger dig en bred kompetens, som är intressant för dina framtida arbetsgivare. Den vanligaste arbetsgivaren är ett fastighetsmäklarföretag men andra arbetsgivare kan vara banker, försäkringsbolag, byggbolag, fastighetsföretag, säljbolag och andra privata arbetsgivare, samt kommunala och statliga myndigheter inom arbetsfältet.

Samverkan med branschen

På Fastighetsförmedlingsprogrammet arbetar vi nära branschen, vilket skapar ett stort kontaktnät som kommer utbildningen och dig tillgodo. 
När du går på programmet får du även tillfälle att träffa branschens representanter och knyta egna kontakter genom att delta i arbetsmarknadsdagen, Bokorridoren.

Intervjuer

Joel fick jobb direkt efter examen

Det är mer än bara ett intresse försäljning som gör en bra mäklare. Engagemangen för husen, arkitekturen och mötet med kunden är tricket för att lyckas i branschen, berättar Joel Huotilainen.

Efter att ha flyttat från Haparanda till Malmö arbetar Joel nu på mäklarfirman Kiinteistömaailma i Helsingfors, och menar att programmets bredd öppnat en dörr på arbetsmarknaden.

Varierat program

–  Jag har alltid arbetat med försäljning, så fastighetsförmedling kändes som ett naturligt val för mig. Intresset för att arbeta med byggnader var med mig sedan tidigare, men jag ville hellre jobba med att presentera bostäderna än med finslipet. Då insåg jag att jag kunde kombinera mina försäljningskunskaper med min passion för arkitektur.

– Min syster rekommenderade Malmö högskola, så jag bestämde mig för att flytta hit. Det lät som ett mångsidigt program, och levde definitivt upp till förväntningarna. Utbildningen gav oss en bra inblick i det juridiska, det känns som att jag har ett ess i rockärmen när kunderna kommer med svåra frågor. Vi läste även psykologi, som jag alltid har i bakhuvudet när jag arbetar med kundkontakt.

Bra kontakt med näringslivet

Utbildningen kombinerar seminarier, gästföreläsningar och studiebesök, och det är de varierande kurserna tillsammans med närheten till näringslivet som är populärt, menar Joel.

– Jag pluggar även i Finland, och märker skillnaden mellan Malmö högskola och andra universitet. Programmet använder mycket casestudier och lärarledda diskussioner, vilket är perfekt för mig.

– Årets höjdpunkt var definitivt Bokkorridoren, ett evenemang av studenter i samarbete med sponsorer och mäklarbyråer med tävlingar och tester. Det är dels kul att knyta kontakter inom branschen, men också för att det är kul att tävla - och vi som jobbar inom fastighetsförmedling har ofta en tävlingsmänniska i oss!

”Frihet under ansvar är något som alltid tilltalat mig.”

För Emelie Nilsson är det viktigt med ett utmanande arbete med möjligheter att själv styra arbetsdagarna. I mäklaryrket hittade hon en perfekt kombination av ansvar och variation.

Emelie Nilsson – Jag ville ha ett arbete som jag trivs med och tycker är roligt. Det man tycker är roligt lägger man ner mycket tid på och det man lägger ner mycket tid på blir man till sist riktigt bra på.

 – Frihet under ansvar är något som alltid tilltalat mig. I mäklaryrket finns möjligheten att på relativt kort tid arbeta fram en lyckad karriär och det finns även möjligheter att i framtiden få större ansvar och klättra inom företaget.

Möter potentiella arbetsgivare

Programmet i fastighetsförmedling ger studenterna en möjlighet att komma i kontakt med potentiella framtida arbetsgivare redan i början av utbildningen. Under utbildningen erbjuds många gästföreläsningar från personer som är aktiva i branschen vilket ger studenterna en möjlighet att få en uppriktig bild av vad yrket innebär.

 – Bokorridoren är ett exempel på när högskolan och studenterna samarbetar med företagen och skapar en mässa där många av de större företagen ställer ut och träffar studenterna.

 – De stora byggstenarna som finns i utbildningen; juridik, ekonomi, byggteknik och psykologi tycker jag är en bra grund att ha med i bagaget. Det är när man gör sin praktik man lär sig om hur "mäklandet" fungerar i praktiken. 

Idag jobbar Emelie som mäklare på Svensk Fastighetsförmedling, och har hittat ett jobb hon verkligen trivs med.

 – Jag kände till Svensk Fastighetsförmedling redan innan jag började min utbildning och efter en av deras gästföreläsningar blev jag intresserad av företaget. Det som gjorde att jag valde att arbeta här var att de har bra verktyg för att lyckas.

 – Även om du är en grym säljare så behöver du ha rätt verktyg för att kunna göra ett bra jobb. En annan viktig faktor som tilltalade mig var deras sunda värderingar. Det är viktigt att hitta ett företag med sunda värderingar som du trivs med och själv kan stå bakom. Värderingar är stommen i företagskulturen och de olika mäklarföretagen skiljer sig en del så det gäller att välja med omsorg. 

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2016

Annan termin:

Programkod:
TGFFM version 8
Engelsk benämning:
Real Estate Brokerage
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
19 november 2010
Fastställandedatum:
14 januari 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Upplägg

Utbildningens innehåll styrs av examenskravet och uppfyller dessutom de krav som fastighetsmäklarinspektionen ställer för registrering till fastighetsmäklare. Kraven för registrering uppfylls efter fem terminer. Om fastighetsmäklarinspektionen justerar sina krav kommer utbildningen att justeras i förhållande till dem.
Utbildningen utgår från ett studentaktivt lärande i olika former där studenten utvecklar sin ämnesmässiga kompetens och sin professionella identitet som fastighetsförmedlare liksom förmågan till och vana vid att arbeta såväl självständigt som i grupp. Undervisningen sker genom föreläsningar, övningar, seminarier, laborationer, projektarbeten och handledning. Under utbildningen har studenten kontinuerligt kontakt med arbetslivet, bland annat i form av studiebesök, projekt och gästföreläsningar.
Genom samarbete med branschen kan programmets innehåll ständigt vara uppdaterat och ge möjlighet till många branschkontakter.
Med utgångspunkt i helheten i examensmålen sker en progression såväl ämnesmässigt som akademiskt. Progressionen sker inom huvudområdet Fastighetsvetenskap. För examen med inriktning mot fastighetsförmedling måste studenten läsa alla kurser inom huvudområdet Fastighetsvetenskap på samtliga nivåer inom progressionen, samt övriga kurser som ingår i programmet.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2016:
Höst 2016 - Termin 1
Vår 2017 - Termin 2
Höst 2017 - Termin 3
Vår 2018 - Termin 4
Höst 2018 - Termin 5
Vår 2019 - Termin 6

Lärandemål

Nationella lärandemål för kandidatexamen
Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.
Självständigt arbete (examensarbete)
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.
Lokala lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning skall studenten:
 • visa kunskap om arkitektur och samhällsbyggnad
 • visa kunskap om att självständigt arbeta med fastighetsförmedling
 • visa kunskap om området fastighetsvetenskaps vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet med fördjupning inom fastighetsförmedling
 • visa kunskap om och förståelse av god fastighetsmäklarsed
 • ha orienterat sig om internationell fastighetsförmedling och fastighetsrätt i andra länder samt visa på kunskap om och förståelse av EG-rättens struktur och fastighetsmäklarrollen i ett internationellt perspektiv
 • känna till generella olikheter i internationell fastighetsförmedling och fastighetsrätt
 • visa kunskap om att leda ett företag i fastighetsbranschen
Färdighet och förmåga
Efter avslutad utbildning skall studenten kunna:
 • tillämpa de lagar och seder som styr en fastighetsmäklares verksamhet
 • förklara innebörden av oberoende mellanman samt kunna agera därefter
 • behärska EG-rättens struktur samt fastighetsmäklarrollen ur ett internationellt perspektiv
 • analysera fastighetsmarknaden samt samhällets påverkansfaktorer
 • visa förmåga att värdera och ta beslut i den strategiska utvecklingen av ett företags organisation
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning skall studenten:
 • kunna uppvisa ett ansvarsfullt förhållningssätt till fastighetsmäklarrollen i enlighet med gällande lagstiftning och god fastighetsmäklarsed
 • kunna identifiera psykologiska, juridiska, ekonomiska och tekniska problem och finna lösningar som är anpassade till köparens och säljarens individuella behov och önskemål
 • kunna agera som rådgivare i sin relation till köpare, säljare och spekulanter
 • genom att förstå säljarens, köparens eller spekulantens informationsbehov kunna vara rådgivande i gränsöverskridande fastighetsförmedling

Examen

Kandidatexamen.
Kandidatexamen med huvudområde Fastighetsvetenskap - Inriktning mot fastighetsförmedling.
Bachelor of Science with a Major in Real Estate Science - Specialization in Real Estate Brokerage.
Krav för examen i Fastighetsvetenskap med inriktning mot fastighetsförmedling: 92,5 hp i Fastighetsvetenskap samt 87,5 hp bestående av övriga kurser inom programmet Fastighetsförmedling.

Övrigt

För att kunna fullfölja studierna inom programmet, dvs uppnå behörighet för kurser på högre nivå i programmet, skall vissa förkunskapskrav vara uppfyllda. Förkunskapskraven anges i respektive kursplan.
För att kunna registreras som fastighetsmäklare enligt fastighetsmäklarinspektionens krav krävs förutom av fastighetsmäklarinspektionen fastställda 120 högskolepoäng teoretiska kurser även 10 veckors handledd praktik hos en i Sverige fullständigt registrerad fastighetsmäklare. Denna praktik ska göras under eller efter den teoretiska utbildningen. Det är studenten själv som ordnar denna praktik.

Kontakt

Mer information om utbildningen

Ola Püschel, studievägledare
Telefon: 040-66 58199
E-post: ola.puschel@mah.se

Annette Andersson, studieadministratör
Telefon: 040-66 57181
E-post: annette.andersson@mah.se

Birgitta Vitestam-Blomqvist, programansvarig
Telefon: 040-66 57613
E-post: birgitta.vitestam-blomqvist@mah.se


Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier