Medieproduktion och processdesign

Program - grundnivå - 180 hp

Översikt

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6/A6

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

bostad_paulina_liten"Det är väldigt bra balans mellan teori och praktik på utbildningen. Ofta får vi en labbuppgift direkt efter att vi har haft en föreläsningar. Genom valbara kurser har vi möjlighet att själv välja ämnen vi vill fördjupa oss i." - säger Paulina Nordling som går andra året på programmet Medieproduktion och processdesign.

Beskrivning

Programmet riktar sig till dig som är intresserad av att utveckla och integrera olika medier och som vill fungera som en kreativ problemlösare inom medieproduktion.

Utbildningen behandlar olika typer av publiceringar och publiceringsmetoder. Förutom klassiska publiceringsmetoder som tryck och webb, täcker den in modern informationspublicering för exempelvis mobiler. Som processdesigner tar du ansvar för hela det tekniska produktionsförloppet, från idé till färdig produkt eller tjänst, oavsett om det är en trycksak, mediedatabas, webbsida eller något annat. Utbildningen och examensarbetet kan ske i nära samarbete med företag i branschen, vilket ger goda möjligheter att redan under utbildningen skapa värdefulla kontakter och nätverk. Det är en bred utbildning där du själv har stor möjlighet att välja vad du vill rikta in dig på.

Innehåll

Examen i medieteknik på Malmö högskola håller "Mycket hög kvalitet" – högsta betyg – enligt
utvärderingen från Universitetskanslerämbetet, UKÄ, 2013.

Medieproduktion är på många sätt mycket enklare idag än förr.

Föränderliga processer kräver föränderliga medarbetare. Nya och effektiva redskap för informationsproduktion och till synes oändliga valmöjligheter ställer delvis helt nya krav på medarbetarna och det blir allt viktigare med flexibilitet, styrning och uppföljning av produktionsförloppet, och inte minst överblick.

Medieproduktion och processdesign är en utbildning inom vilken du tillgodogör dig dels övergripande kunskaper inom alla de områden som ingår i en medieproduktion och dels fördjupade kunskaper inom valda delar. Som processdesigner ska du kunna ta ansvar för hela det tekniska produktionsförloppet; från idé till färdig produkt eller tjänst, oavsett om det är en trycksak, mediedatabas, webbsida, eller något annat.

Nära samarbete med företag

Utbildningen sker i nära samarbete med företag i branschen och examensarbeten sker ofta i form av företagssamarbeten. Du kan också välja att genomföra en praktikkurs där du kan skaffa dig ytterligare erfarenhet. Efter utbildningen har du en framtida yrkesroll på företag som arbetar med utformning och distribution av information. Det kan vara allt från renodlade tryckerier till reklambyråer. Du väljer själv vad du vill inrikta dig på, inte minst när det gäller dina valbara kurser.

Hitta lösningar på verklighetsbaserade problem

Under utbildningen lär du dig att utnyttja ny medietekniks många möjligheter. Du får också självständigt och kreativt skapa lösningar utifrån verklighetsbaserade problem. Du lär dig analysera, hantera och utveckla processer i olika medier samt får planera och vara delaktig i utveckling av lösningar för informationsproduktion och informationsdistribution. Lärandet är till stor del studentdrivet vilket gör att du själv kan påverka din studiesituation.

Att reflektera över sitt lärande, kritiskt granska information, samt att varva teori och praktik är naturliga delar av utbildningen. Vi står med ena foten i det ibland mer teoretiskt akademiska förhållningssättet, och den andra i näringslivets ibland mer praktiska tillämpning. Båda är viktiga för oss, och är inte varandras motsatser utan förutsätter varandra!

Under utbildningen lär du dig även att knyta kontakter och skapa nätverk för framtiden samt att arbeta effektivt i grupper med olika sammansättning. Programmet innehåller bland annat kurser i trycksaksframställning, webbpublicering, crossmedia-publicering och programmering. Kurser och upplägg är i ständig förändring för att hålla jämna steg med utvecklingen.

Om yrkeslivet efter utbildningen

Som processdesigner kommer du att kunna initiera och utveckla projekt inom medieproduktion.
Tänkbara arbetsplatserär webbyråer, reklambyråer, tryckerier, produktionsbyråer av olika slag, marknads- eller informationsavdelningar, förlag eller företag med annan verksamhet som på något vis omfattar informationspublicering. Stommen i arbetet är ofta webb- och trycksaksproduktion men det kan även innefatta produktion av e-böcker, ljud och rörlig bild samt övriga digitala medier.Eftersom branschen är i ständig förändring är det ibland är svårt att peka på en tydlig yrkesroll efter utbildningen. Vi ser detta som något positivt eftersom det betyder att man ofta själv har chansen att skapa sin egen yrkesroll.

Intervjuer

bostad_paulina_litenDrömmen är att få jobba inom reklam och marknadsföring, gärna med sociala medier

Paulina Nordling går andra året på programmet Medieproduktion och processdesign på Malmö högskola. Hon har länge vetat att hon i framtiden vill jobba med media och redan under gymnasiet läste hon samhällsprogrammet med inriktning mot journalistik och media.
Drömmen är att få jobba inom reklam och marknadsföring, gärna med inriktning sociala medier. 

– Jag bestämde mig tidigt för att flytta till Malmö. Jag gillar skånska och att Malmö ligger så nära Köpenhamn. Det var därför valet föll på Malmö högskola. Sen var det så klart bra att det fanns många olika utbildningar inom media på högskolan vilket gjorde att det blev ett enkelt val för mig.

Valet föll på Medieproduktion och processdesign, en utbildning som riktar sig till personer som är intresserade av att utveckla och integrera olika medier och fungera som en kreativ problemlösare inom medieproduktion.

–  Från början trodde jag att utbildningen mer skulle handla om grafisk design men vi har valbara kurser så jag har valt till det. Det är också väldigt bra balans mellan teori och praktik. Vi får ofta en labbuppgift att lösa efter att vi har haft föreläsningar. Utbildningen ger oss en väldigt bred grund där vi får en känsla för helheten. Den känns helt rätt för mig. Fräscha föreläsningssalar och lärare som bryr sig gör att Malmö högskola känns modernt och öppet, menar Paulina.

– Innan jag började plugga på Malmö högskola trodde jag att man som student skulle vara en i mängden men våra lärare är väldigt bra och vill verkligen se att vi lyckas. Det är lätt att få kontakt med dem och de är väldigt kunniga och engagerade.

 

elin1

Vi får en unik chans att ta del av och forma utvecklingen

Elin Sjödelius Johansson gick medieprogrammet med inriktning grafisk kommunikation på gymnasiet. Nu läser hon fjärde terminen på Medieproduktion och processdesign på Malmö högskola.

– Det här är en väldigt bred utbildning för alla oss som är intresserade av media, och av tekniken bakom det man ser på en skärm eller den tryckta broschyren, berättar Elin, som drömmer om att en dag arbeta på tryckeri.

På utbildningen lär sig studenterna att lägga upp hela processen för exempelvis en trycksak eller en hemsida – från idé till färdig produkt. Det breda spektrat av kurser ger möjlighet att nischa in sig mot de områden man intresserar sig för mest, samtidigt som man skaffar sig förståelse för alla led i processen. Därför ingår kurser i såväl trycktekniker och webbpublicering som affärsverksamhet och entreprenörskap.

Insatta och uppdaterade lärare
En av de saker Elin Sjödelius Johansson uppskattar mest med utbildningen är att både lärarna och de ofta förekommande gästföreläsarna är så uppdaterade på de senaste trenderna inom branschen.

– Jag tror att vi som går den här utbildningen får en unik chans att både ta del av och forma utvecklingen, säger hon. Vi har flera gästföreläsare per termin som till vardags är ute och jobbar med det nyaste inom medieteknik– det de lär oss är det som är på g just nu – inte nåt som hände för tio år sedan, förklarar hon med entusiasm.

– Även lärarna är oerhört kunniga och insatta, och väldigt måna om att vi ska hålla oss ajour med vad som händer – och hela tiden blicka framåt. Det gör att vi håller oss i framkant redan från början.

Utbildningens bredd ger nya idéer
Elin läser just nu en kurs i crossmedia – publicering i flera kanaler. Samtidigt funderar hon på vad hon ska välja för fördjupningskurs till höstterminen; utbildningen innehåller 30 hp valbara kurser.Detta är en stor fördel, tycker Elin:

– Tack vare utbildningens bredd har vi kommit i kontakt med så många olika ämnen, och det har öppnat upp för en mängd olika alternativ, säger Elin som själv funderar på att fördjupa sig i design eller ledarskap.

Viktigt med ett personligt intresse
Men hon vill understryka att de som enbart är ute efter exempelvis det estetiska bör välja en annan utbildning:

– Visst läser vi kurser i både grafisk design och projektledning, och visst kan man välja att fördjupa sig inom detta. Men om man är ute efter att bli AD eller grafisk designer finns det andra, mer lämpliga, utbildningar. Likaså om man vill fokusera mest på projektledning. Har man däremot intresse för media generellt, och för all den nya teknik som vi omger oss med i vår vardag – då är det här rätt program!


sara1Jag har en kompetens som många företag efterfrågar

Sara Ali, 22 år, har en examen i Medieproduktion och processdesign och jobbar idag som vd-assistent på företaget Nordisk e-handel i Malmö.

Egentligen hade Sara Ali tänkt att bli byggnadsingenjör. I sista stund fick hon kalla fötter och valde istället att lyssna på sin magkänsla. Hon gjorde då en efteranmälan till kandidatprogrammet i Medieproduktion och processdesign.

– Eftersom jag läste naturvetenskaplig linje på gymnasiet hade jag ingen erfarenhet av medieproduktion alls, till skillnad från många andra i min klass. Men det visade sig att utbildningen ändå passade mig som handen i handsken. 

Under en kurs i processledning gästföreläste en kvinna från ett tryckeri om vikten av kvalitets- och förbättringsarbete i en organisation. Det väckte Sara Alis intresse.

– För mig var det en aha-upplevelse. Jag visste inte att det fanns personer som hade sådana roller på ett företag. Jag kände att jag bara var tvungen att lära mig mer.

Sara lyckades fixa praktik på tryckeriet och fick möjlighet att vara där en gång i veckan under resten av sin studietid. Redan innan examen blev hon dessutom erbjuden en anställning på Nordisk E-handel.

– Jag känner att jag har en kompetens som många företag efterfrågar. Det mesta som jag lärde mig under min utbildning har jag haft nytta av i min arbetsroll. Framför allt har jag lärt mig att fatta beslut som bygger på fakta och realistiska underlag.

 

axel1Från grafik till master i datavetenskap

Axel Olsson gick kandidatutbildningen Medieproduktion och processdesign. Nu går han en masterutbildning i datavetenskap: Media Software Design, och undersöker hur vi människor samarbetar och kommunicerar med varandra – med datorn som medium.

– När jag sökte in till Medieproduktion och processdesign var det främst det grafiska som tilltalade mig, berättar Axel. Jag var intresserad av layout och tryckteknik, och drömde om att en dag jobba på tryckeri.

Programmeringsmomentet på utbildningen kom som en behaglig överraskning för Axel. Han hade aldrig tidigare intresserat sig särskilt för programmering, men en obligatoriska kurs i Java väckte hans nyfikenhet. Intresset ökade i takt med att han fick mer kunskaper, och han upptäckte dessutom att han kunde tillämpa sin fallenhet för layout och design likaväl när han programmerade för webben – där det fanns mycket att förbättra och utveckla:

– I internets början kunde en hemsida se ut lite hur som helst, det var textbaserad information rakt upp och ner, menar Axel. Men de senare åren har det också kommit att handla om att forma informationen, så att den tilltalar användare och besökare, säger han.

Axel gled mer och mer in på webbpublicering på utbildningen, började få rykte som hemsidesmakare i bekantskapskretsen och extraknäckte som webbdesign-lärare på gymnasiet.

Inspirerades till förståelse för tekniken
Efter examen tog Axel vara på det nätverk av kontakter han skaffat sig under utbildningen, och jobbade som webbkonsult på olika företag. Under den här tiden fördjupades intresset för teknik relaterad till media ytterligare; Axel blev alltmer nyfiken på hur själva systemen bakom det vi ser på skärmen ser ut. Han förklarar:

– Det handlar ju i grunden om information som skickas iväg och hamnar någonstans, till exempel när någon beställer en vara på en hemsida. Hur är dessa informationssystem egentligen uppbyggda, och hur pratar de med varandra?

Master i datavetenskap
I denna veva fick Axel höra talas om det alldeles nya masterprogrammet i datavetenskap på Teknik och samhälle: Media Software Design – en utbildning som fokuserar på just de system som dagens alla medier är uppbyggda av, och hur de interagerar. Han sökte in och har snart gått sitt första år på utbildningen.

– Man skulle kanske kunna tro att en master i datavetenskap skulle kräva jättemycket förkunskaper i exempelvis programmering, men den Java jag hade med från Medieproduktion och processdesign räckte fint, säger Axel.

Dock tror han att det är dumt att vara helt grön på området:

– Det är inte så att jag vill avskräcka någon från att söka, men det hade gynnat alla på utbildningen om man hade skrivit kod innan åtminstone minst en gång – med alltför skiftande nivåer på studenterna blir det obalans exempelvis när man gör projekt ihop.

För övrigt stormtrivs han på utbildningen och konstaterar att åren på Malmö högskola förändrat hans planer för framtiden:

– Att jobba på tryckeri är kanske inte helt otänkbart, men närmare till hands ligger antingen att forska vidare eller att starta eget företag, avslutar Axel.

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2016

Annan termin:

Programkod:
TGMPP version 7
Engelsk benämning:
Media Production and Process Design
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
23 november 2007
Fastställandedatum:
29 februari 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Upplägg

Lärandet är upplagt så att studenten parallellt läser en kurs med huvudinriktning mot medieteknik och en kurs med fördjupning i datatekniska appliceringar inom medieteknik. Progression sker genom en ökad komplexitet med avseende på teknikdjup, antal medier/plattformar, branschspecialicering och interaktion med användaren.

I samtliga kurser ingår moment av reflektion över lärandet. Kursernas inbördes förhållande kan studeras i progressionsmatris med utgångspunkt från utbildningens lärandemål. Inom varje kurs sker en avpassning av läraktiviteter, examination, återkoppling till studenten till lärandemålen. Såväl inom generella färdigheter och förmågor som ämneskompetens sker en progression under utbildningens tre år.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2016:
Höst 2016 - Termin 1
Vår 2017 - Termin 2
Höst 2017 - Termin 3
Vår 2018 - Termin 4
Höst 2018 - Termin 5
Vår 2019 - Termin 6
Kurserna Medieteknik: Examensarbete samt Affärsverksamhet i medieindustrin är obligatoriska för examen och kan antingen läsas termin 5 eller 6. Utöver dessa kurser ska studenten läsa 30 hp valbara kurser.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta med medieteknik
 • visa kunskap om medietekniks vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
 • uppvisa en helhetssyn grundad på processkunskaper inom tryck och digital publicering

Färdighet och förmåga
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning inom medieproduktion
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar
 • visa förmåga, att med helhetssyn, självständigt och kreativt identifiera, formulera, diskutera och hantera frågeställningar inom medieteknik samt föreslå, analysera och utvärdera olika lösningar i kortare och längre perspektiv
 • kunna knyta kontakter och skapa nätverk för framtiden samt kunna arbeta effektivt i grupper med olika sammansättning
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
 • kunna tillämpa metoder för problemlösning samt ha tränat problemlösning på vetenskaplig grund

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa insikt i medieteknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens

Examen

Kandidatexamen.
Kandidatexamen i Medieteknik
Bachelor of Science in Media Technology

Övrigt

Kvällsundervisning kan förekomma.

I respektive kursplan framgår de förkunskapskrav som krävs för uppflyttning inom programmet.

Kontakt

Mer information om utbildningen

Dorota Gorna, studievägledare
Telefon: 040-66 57037
E-post: dorota.gorna@mah.se

Bodil Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-66 57620
E-post: bodil.sterner@mah.se

Bo Peterson, programansvarig
Telefon: 040-66 57619
E-post: bo.peterson@mah.se

Läs mer på Medietekniks blogg.


Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på institutionen Medieteknik och produktutveckling