Spelutveckling

Program - grundnivå - 180 hp

Översikt

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C. Eller: Matematik 3b / 3c.

Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 4/A4

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

 

Välkommen att Prova På Programmering så kallat ProPP. Det här är ett material för dig som är nyfiken på programmering och har sökt Spelutveckling på Malmö högskola eller funderar på att söka: http://mah-propp.github.io/  

 

Introduktion till programmering

Välkommen att Prova På Programmering. Vi har tagit fram ett material för dig som är nyfiken på programmering och har sökt (eller funderar på att söka) Spelutveckling på Malmö högskola .

Prova På Programmering: 

Beskrivning

Det blir allt vanligare med spel och 3D-effekter i olika sammanhang, vilket gör spelindustrin till en av världens snabbast växande industrier. På spelutvecklingsprogrammet lär du dig hur man gör.

Under den treåriga utbildningen kommer du att, med fokus på programmering, lära dig utveckla mjukvara på ett sätt som är relevant för både spelföretag och andra mjukvarubaserade företag. Detta inkluderar programmering i språk som C# och C++, de senaste teknikerna för 3D-grafik och moderna agila metoder som Scrum och Lean Software Development. Du kommer även lära dig analysera produkter och prototyper för att identifiera och utnyttja fungerande designelement i ny produktutveckling. I utbildningen ingår flertalet omfattande projekt som gör dig van att arbeta i en professionell miljö tillsammans med andra.

Innehåll

Det blir allt vanligare med spel och 3D-effekter. Spelindustrin är numera en av världens snabbast växande industrier. Spelutveckling är en treårig datavetenskaplig heltidsutbildning. Utbildningen ger en datavetenskaplig kompetens med fokus på programmering och med fördjupning i spelprogrammering.

Första året

Under första året lär sig studenterna grundläggande programmering samt grunderna i spelprogrammering, 2D. Matematik är viktigt del i spelprogrammering, såväl som kunskap om databaser och fysik för spel. Man läser speldesign, som handlar om att analysera existerande spel för att förstå hur de är uppbyggda och vad som gör spelen engagerande. Under det första året lär man sig processer för att utveckla program, där teori omsätts i ett konkret projekt. 

Andra året

Andra året innebär framförallt en fördjupning i programmering;  C++ samt flertrådad programmering. Kurser som datastrukturer och algoritmer, artificiell intelligens och 3D-programmering står på schemat. Man lär sig grundläggande 3D-modellering för att kunna samarbeta med grafiker i framtiden och i yrkesutövningen. Kursen i spelstudier läses redan andra året även om den fungerar som en bas för det examensarbete som görs sista terminen på utbildningen.

Tredje året

Årskurs tre innehåller en projektkurs där målet är att utifrån en idé skapa ett färdigt spel. Under året gör studenterna dessutom sitt examensarbete. Parallellt med de obligatoriska kurserna ges valbara kurser vilket ger möjlighet till specialisering. Studenterna kan exempelvis välja att fördjupa sig ytterligare inom programmering, 3D-modellering, spel för mobila enheter och så vidare.

Efter examen

Efter avslutad utbildning är det vanligt att arbeta med spelprogrammering eller annan mjukvaruutveckling. Man kan utveckla spel för olika plattformar eller arbeta med verktygsutveckling för spelutveckling. I många arbeten samarbetar man med andra yrkeskategorier såsom speldesigners och grafiker. Utöver datorspelskonstruktion har programmet en bas i mjukvaruutveckling, vilket ger dig dubbla kompetenser så att du kan arbeta med utveckling av olika slags applikationer, till exempel mobilappar, databaser och nätverksprogrammering.

Intervjuer

Spelutveckling – ett programmeringspussel 

Camilla_alkmyr02webb

Camilla Alkmyr har alltid gillat att lösa problem. Om saker inte fungerar vill hon ta reda på varför, och sedan se till att ordna det. Det är en av anledningarna till att hon trivs på Spelutvecklarprogrammet, en programmerarutbildning med inriktning mot digitala spel.

– Programmering är ett enda stort problemlösande, säger Camilla. Man får en uppgift, med instruktioner om hur slutprodukten ska se ut: detta ska du få till – lös det!

Camilla gick samhällsvetarprogrammet på gymnasiet och kunde inte programmera alls när hon började på Malmö högskola för tre år sedan. Steg för steg har hon lärt sig konsten, och hon har upptäckt att hon gillar det.

– Att programmera är väldigt kreativt. Man ska skapa en figur, sedan en värld, en till nivå, och så vidare. Sedan ska man pussla ihop de olika delarna till en helhet. Det är kul när det man skapat fungerar, säger Camilla Alkmyr.

Bred utbildning
En annan sak Camilla uppskattar med utbildningen är dess bredd. Mindre delkurser avlöser varandra eller löper parallellt på halvfart. Det gör att studenterna kommer i kontakt med många olika ämnen, och har möjlighet att hitta det de själv tycker är kul.

Undervisningen är upplagd på föreläsningar och laborationer. De har både vanliga tentor och inlämningsuppgifter. Studenterna väljer ofta att göra programmeringsuppgifterna i mindre grupper eller två och två – något som gjort att de kommit nära varandra.

– Det har verkligen växt fram en bra sammanhållning i klassen, tack vare att man suttit och slitit tillsammans med olika uppgifter under snart tre år. Det händer ofta att vi stannar kvar på skolan och spelar ihop också när vi pluggat färdigt för dagen.

När Camilla Alkmyr tar examen nu i vår vill hon helst ha jobb på något större spelföretag. Men med den kompetens hon får med sig från utbildningen kan hon även söka andra kvalificerade jobb inom IT-branschen.

Raheb Naisan fick jobb som Software Developer efter Spelutvecklarprogrammet

Varför valde du spelutvecklarprogrammet?
Raheb Naisan– Jag älskar alla former av dataspel och fastnade direkt för programmeringen. Det kanske inte ser så kreativt ut när man sitter där framför sin dator och kodar. Men det är det! Själva utbildningen passar precis lika bra för tjejer som för killar, så det hade varit kul om fler tjejer sökte. Det viktiga är att man gillar spel – och programmering!

Om undervisningen
– Undervisningen varvar föreläsningar, där läraren går igenom och förklarar ett visst moment med labb då vi praktiskt får omsätta det vi lärt oss under lektionen. Vi jobbar också med projektarbeten. Större projekt i grupp är det roligaste, mycket för att man får fria händer. Vi vet vad målet är, men vägen dit bestämmer vi själva. Sista året kombinerade jag mina studier med att arbeta som labb-assistent på institutionen och hjälpte spelutvecklarstudenter i de lägre årskurserna. Jag gillade lärarrollen.

Fick jobb direkt efter examen
– Idag arbetar jag på ett företag i Västra hamnen i Malmö som heter Telavox . Jag är anställd som Software Developer och sitter i utvecklingsteamet. Mina arbetsuppgifter kan variera en hel del men i grund och botten är det programmering det handlar om. Jag får tillämpa mina kunskapar från Spelutvecklings programmet och vara med att utveckla företagets huvudtjänst. Det fina med programmet Spelutveckling är att vi fick utbildning i hur man utvecklar spel men även en hel del systemutveckling och databas-hantering. Men jag har fortfarande en massa spelidéer som jag skulle vilja förverkliga, och är inte främmande för att i framtiden starta eget.

eanette_eriksson_litenPopulär utbildning lockar spelintresserade 

Spel ligger i tiden och spelindustrin är idag en av världens snabbast växande industrier. Det blir allt vanligare med spel och 3D- effekter i olika sammanhang. Jeanette Eriksson är programansvarig för Spelutvecklingsprogrammet på Malmö högskola. Den första kullen tog examen våren 2013. Så här säger Jeanette om utbildningen:

Hur kom det sig att ni startade Spelutvecklingsprogrammet?
– Många av dem som söker sig till vårt program är uppväxta med spel och idag finns det ett stort intresse för en sådan utbildning. Digitala spel har exploderat och användaren har gått från en mindre grupp dedikerade spelare till en bredare allmänhet som spelar webbaserade spel och mobilspel.

Går hela utbildningen ut på att utveckla spel?
– Det är en tre år lång datavetenskaplig utbildning. Generellt kan man säga att studenterna lär sig datavetenskap, men med tillämning i spel. Nätverk, gränssnitt, programmering, generell systemutveckling, databaser och datastukturer är några av kurserna som står på schemat.

– Från första programmeringskursen utvecklas spel, enskilt eller i grupp. Studenterna lär sig också att jobba i projekt och med processtänkande för att kunna få fram ett spel i tid. Vi har inte mycket fokus på grafik och design, men det finns inslag av det på utbildningen.

Vem söker sig till utbildningen?
– Gemensamt för samtliga studenter är intresset för spel. Studenterna har lite olika bakgrund, en del kommer från naturvetenskapliga och tekniska gymnasieutbildningar andra från samhällsvetenskapliga. Målgruppen ligger någonstans mellan 19-30 år. Vi skulle gärna vilja ha in fler tjejer på utbildningen. Idag har vi totalt tre tjejer fördelat på samtlig årskurser.

Ska man vara duktig på något särskilt för att söka sig till utbildningen?
– Man ska ha intresse för datorer och framförallt att utveckla egna program. Vi jobbar mycket med programmering. Programmering kan man ha olika erfarenhet av och fallenhet för. Det är med programmering som med mycket annat, med hängivenhet och träning kommer man långt. Men studenterna placeras i en grupp som passar deras nivå så att de har möjlighet att utvecklas i sin takt.

Hur förbereds man på att komma ut i arbetslivet?
– Vi har en hel del gästföreläsare som kommer hit och föreläser för att ge en inblick i hur det fungerar ute på företagen. I år får dessutom alla som går i trean medverka på en stor nordisk spelmässa Nordic Game. Där får de chans att visa upp spel de har gjort under den avslutande projektkursen och de får möjlighet att komma i kontakt med människor som jobbar i branschen.

Vad blir man när man gått ut Spelutvecklingsprogrammet?
– Efter avslutad utbildning kan man arbeta som utvecklare i spelindustrin men också som programmerare eller konsult i vilket IT-företag som helst.

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2016

Annan termin:

Programkod:
TGSPA version 3
Engelsk benämning:
Game Development
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
18 november 2009
Fastställandedatum:
29 februari 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C. Eller: Matematik 3b / 3c.

Upplägg

Utbildningen är en datavetenskaplig utbildning med inriktning mot spelutveckling vilket innebär att studenterna tillägnar sig datavetenskaplig kompetens med fokus mot programmering och med en fördjupning i spelprogrammering. Inriktningen mot spelutveckling medför att även spelspecifika kurser såsom speldesign, spelstudier och 3D-modellering ingår. Dessa spelspecifika kurser medför en ökad förståelse för hela utvecklingskedjan från spelidé till färdigt spel. För att säkerställa det flervetenskapliga synsättet används tematiska seminarier under kursernas gång.

Projektarbete har en betydande roll som arbets- och studieform i utbildning. Projekten innebär att studenterna tränas i att använda sina kunskaper i en kontext som efterliknar situationer i en framtida profession. I projekten ingår även självvärdering ur både ett enskilt perspektiv och grupperspektiv vilket skapar en värdefull erfarenhet inför kommande arbetsliv. Parallellt med projekten sker undervisning genom föreläsningar, seminarier, övningar, laborationer och handledning. De olika projektformerna specificeras, tillsammans med obligatoriska moment och krav för examination, i respektive kursplan. Undervisningen planeras och genomförs för att utveckla studentens förmåga att arbeta både självständigt och som medlem i en projektgrupp. Den lärarledda undervisningen avser primärt att stödja studentens självstudier och vikten läggs vid helhet, förståelse och sammanhang. Obligatoriska moment anges i respektive kursplan.

Projekt inom utbildningen kan vara både studentinitierat såväl som näringslivsanknutet arbete inom programmet. Projekt initieras av företag och genomförs tillsammans med studenter i programmet. En förutsättning för framgång i projekten är ett aktivt deltagande – lärande – från båda parter.

Under första året lär sig studenterna grundläggande programmering samt grunderna i spelprogrammering (2D). Under hösten ingår även speldesign där studenterna bl.a. får lära sig analysera existerande spel för att förstå hur de är uppbyggda och vad som gör spelen engagerande. Matematik är viktigt i spelprogrammering och under det första året möter studenterna en matematikkurs med bl.a. algebra, geometri, trigonometri. Vårterminen årskurs 1 innehåller en kurser i databasteknik, fysik för spel, vilket är en viktig aspekt för hur ett spel upplevs, och dessutom en kurs där mjukvaruutvecklingsprocessens teori och praktik integreras i ett projekt.

Andra året innebär en fördjupning i programmering genom flertrådad programmering, datastrukturer och algoritmer, artificiell intelligens och 3D-programmering samt ytterligare programmering i C++ med analys och design. Dessutom lär sig studenterna grundläggande 3D-modellering. Under detta andra år ingår även en introduktion till spelstudier. Denna kurs fungerar som en bas för det examensarbete som görs under sista terminen.

Årskurs tre innehåller en projektkurs där målet är att skapa ett spel från idé till färdigt spel med hjälp av en för spelgenren lämplig spelmotor. Tredje året innehåller dessutom examensarbete samt 30hp valbara kurser. Det ges möjlighet till specialisering inom ramen för de valbara kurserna. Studenterna kan exempelvis välja att fördjupa sig ytterligare inom programmering, 3D-modellering, spel för mobila enheter m.m.

Samtliga kurser går på halvfart vilket innebär att studenterna alltid går två kurser parallellt.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2016:
Höst 2016 - Termin 1
Vår 2017 - Termin 2
Höst 2017 - Termin 3
Vår 2018 - Termin 4
Höst 2018 - Termin 5
Vår 2019 - Termin 6
Kommentar:

Under termin 5 och 6 ska studenten läsa 30hp valbara kurser.

Under termin 5 har studenten möjlighet att studera utomlands. I en sådan situation ersätts valbara kurser termin 6 med DA351A Informationssäkerhet samt DA352A Icke-relationella databaser.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor
 • visa kunskap och förståelse inom spelutveckling och datavetenskap
 • visa kunskap om spelutvecklingens vetenskapliga grund med fördjupning inom programmering samt kännedom om aktuella forskningsfrågor
 • visa kunskap om aktuella metoder och processer för utveckling av digitala spel och system
 • visa förståelse för hur design och implementation relaterar till spelupplevelsen
 • visa kunskap om förutsättningar för utveckling av digitala spel och datorsystem
 • visa förståelse för programmering som kärnkompetens för spelutveckling

Färdighet och förmåga
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser
 • kunna tillämpa aktuella metoder för utveckling av datorsystem, informationssystem och digitala spel
 • kunna välja en lösning för ett digitalt spel utifrån speldesign
 • kunna tillämpa vanligt förekommande processer för utveckling av digitala spel och system
 • kunna använda vanligt förekommande metoder för design av digitala spel och datorprogram

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens
 • visa förmåga att inom spelutveckling göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • kunna arbeta självständigt och ta ansvar för sitt eget lärande samt ha erhållit en grund för vidare studier på avancerad nivå
 • kunna kritiskt betrakta och analysera digitala spel ur flera perspektiv såsom estetiska objekt, tekniska konstruktioner och kulturella fenomen

Examen

Kandidatexamen.
Kandidatexamen i Datavetenskap med inriktning mot spelutveckling, 180hp.
Bachelor of Science in Computer Science with specialization in Game Development, 180 credits.

Kravet för kandidatexamen i Datavetenskap med inriktning mot spelutveckling är totalt 180 hp i avslutade kurser, varav 90 hp med successiv fördjupning inom huvudområdet, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp samt 45 hp i för inriktningen specifika kurser.

Inriktningsspecifika kurser
 • DA315A – Objektorienterad spelprogrammering, 15hp
 • DA301A – Speldesign, 7.5hp
 • DA307A - Datorgrafik och modellering, 15hp
 • DA380A – Datavetenskap: Spelstudier, 7.5hp

Övrigt

För behörighet till årskurs 2 ska antalet fullgjorda högskolepoäng vara minst 35 inom programmet. Tillträdeskrav till kurserna DA332A och DA338A framgår av respektive kursplan.

Kontakt

Mer information om utbildningen

Dorota Gorna, studievägledare
Telefon: 040-66 57037
E-post: dorota.gorna@mah.se

Diana Devlin, studieadministratör
Telefon: 040-66 57713
E-post: diana.devlin@mah.se

Steve Dahlskog, programansvarig
Telefon: 040-66 57127
E-post: steve.dahlskog@mah.se


Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på institutionen Datavetenskap