Systemutvecklare

Program - grundnivå - 180 hp

Översikt

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c.

Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6b/A6b

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Beskrivning

En systemutvecklares uppgift är att konstruera hållbara och användarvänliga digitala system. På det här programmet lär du dig att modellera, utveckla, organisera och analysera digitala informationssystem för olika tillämpningar som till exempel webb eller mobila applikationer.

Utveckling av informationssystem är ett växande behov i samhället, där nya kanaler och medier ska göra digitaliserad information tillgänglig för allt fler. Ämnen som ingår i utbildningen är: datavetenskap, informationsteknik, programmeringsmetodik och informationssäkerhet, allt med fokus på modellering, konstruktion och analys av digitala system. Undervisningen bygger på ett projektdrivet lärande där projekt kan genomföras i samverkan med näringslivet eller andra externa aktörer så att du som student får träning i den framtida yrkesrollen.

Innehåll

Högsta betyg för utbildningen

Examen i datavetenskap på Malmö högskola håller "Mycket hög kvalitet" – högsta betyg – enligt utvärderingen från Universitetskanslerämbetet, UKÄ, 2013. 

Tillhör du dem som bryr dig om ifall hemsidor och informationsflöden på till exempel webben känns onaturliga eller krångliga? Som önskar att du fått vara med och bygga upp dem från grunden? Då är Systemutvecklar-programmet något för dig!

En systemutvecklares uppgift är att konstruera hållbara, användarvänliga digitala system.

På den här utbildningen lär du dig att analysera, organisera och utveckla digitala informationstjänster från olika informationsflöden och system, till exempel hemsidor eller personalsystem.

Kristina von HausswolffIntervju med Kristina von Hausswolff, lärare i datavetenskap som var med och startade upp programmet 2009.

– Idén till Systemutvecklare-programmet växte fram under arbetet med en annan utbildning vid Teknik och samhälle: Informationsarkitekt-programmet - IA-, berättar Kristina von Hausswolff.

– När vi startade Systemutvecklaren ville vi fånga upp dem på IA som under utbildningen upptäckte att deras stora passion i själva verket var programmering. Det här är ett program för dem som har förståelse och intresse för användbarhetsaspekterna, men som är ännu mer intresserade av back-end-lösningarna. Dessutom innehåller det mer hands-on och praktisk tillämpning än en vanlig systemvetarutbildning, avslöjar Kristina von Hausswolff.

Från och med hösten 2009 ges Systemutvecklaren parallellt med IA, och under framför allt det första året sker det mycket samläsning mellan de två programmen. Så småningom profilerar sig Informationsarkitekten mot användbarhet, medan Systemutvecklaren lägger fokus på det praktiska. Under hela utbildningstiden samarbetar man intensivt och driver gemensamma projekt.

– Systemutvecklaren och Informationsarkitekten kan ses som systerprogram, säger Kristina von Hausswolff. Studenterna samarbetar i alla projekt, men axlar olika roller: informationsarkitekten designar utifrån sina användbarhetsperspektiv, och systemutvecklaren står för dynamisk och solid implementation.

Praktiskt förankrad

Kristina von Hausswolff är noga med att understryka att Systemutvecklaren, som länge bar arbetsnamnet ”Utveckling av digitala tjänster”, är en praktiskt förankrad utbildning. Huvudämnet är data- och systemvetenskap, och det läggs stor vikt vid programmering i en rad olika miljöer och i olika språk. Dessutom ingår databashantering, ändringshantering, rapportskrivning och prototypande – områden som samtliga borgar för utbildningens praktiska inriktning.

Som utexaminerad får man en kandidatexamen med datavetenskap som grund och är då väl rustad att ge sig ut i arbetslivet. Målet är att man ska kunna gå direkt ut till företag och hantera befintliga system. Kristina von Hausswolff kan inte dölja sin glädje över att Systemutvecklare-programmet är på plats:

– Det här programmet fyller så många tomrum! säger hon entusiastiskt. Både på Malmö högskola och i övriga Sverige har det saknats en utbildning med fokus på data- och systemvetenskap som samtidigt tar hänsyn till ”de mjuka” aspekterna, förklarar hon.

– Efterfrågan på kunniga programmerare med intresse för systemutveckling och informationsflöden är stor idag, förklarar hon. Utan tvivel har värdet av interaktionsdesign och användbarhet slagit rot i folks medvetande, och jag är själv helt övertygad om att det är människan som ska styra tekniken, och inte tvärtom. Men den första frågan man får om man söker jobben ifråga är likväl ”Hur mycket kan du programmera?”. Därför skapade vi Systemutvecklaren, avslutar Kristina von Hausswolff.

Intervjuer

Porten till en teknisk värld

Johanna_webbJohanna Bertilsson är språkintresserad och vill jobba med projektledning – och går Systemutvecklarprogrammet på Malmö högskola. Är det verkligen rätt utbildning för en person med hennes intressen?

– Absolut, säger Johanna. IT finns överallt, och genom att plugga systemutveckling får jag en bakgrund som utvecklare som jag kan kombinera med exempelvis mitt intresse för språk och ledarskap.

Programmeringen börjar från noll
Johanna hade, som så många andra, uppfattningen att man var tvungen att vara en inbiten programmerare sedan tidigare för att ha en chans att klara sig på den här utbildningen. Men så är inte fallet, menar hon. Visst innehåller utbildningen en hel del programmering, men undervisningen börjar från absolut scratch och kräver inga förkunskaper. Dessutom innehåller utbildningen så mycket annat.

Johanna beskriver Systemutvecklar-programmet som en bred utbildning, som kan delas upp i två huvudinriktningar: den ena har fokus på programmering, den andra ser till systemutveckling som en helhet, där programmering ingår som en del.

– Programmeringen är inte allt, men det är viktigt att lära sig behärska programmeringen för att komma in i det ”tekniska tänket”, säger Johanna.

IT-världen behöver olika yrkesgrupper
Att plugga IT behöver alltså inte nödvändigtvis innebära att man satsar på ett yrkesliv inom den rent tekniska biten. Informationsteknik – IT – handlar i grunden om att göra information lättillgänglig för många. Det kan gälla ordersystem, hemsidor eller appar för organisationer och företag som sysslar med alltifrån musik till miljö och politik.

Johanna nämner nätbaserade företag som säljer kläder, exempelvis Zalando.se. Som projektledare för uppbyggnaden av en sådan hemsida behöver man både vara insatt i hur klädintresserade människor tänker och söker, och hur systemet bakom skulle kunna byggas upp – även om det i slutändan inte är man själv som skriver koden.

– IT-världen behöver så många fler yrkesgrupper än tekniker. Statistik visar att många av de IT-projekt som misslyckas gör det för att projektledaren inte har tillräckliga teknikkunskaper. Och saknas den biten spelar det ingen roll hur duktiga kodarna är.

– Därför gillar jag det här programmet – de har fattat att alla bitar är viktiga, och ger oss bredden. Och genom valbara kurser kan man nischa sig mot det man är mest intresserad av.

Inte bara för ”tekniknördar”
Genom att slå hål på myten om att IT-utbildningar enbart är för ”tekniknördar” hoppas Johanna att även fler tjejer får upp ögonen för dem; det är fortfarande betydligt färre tjejer än killar som söker till Systemutvecklarprogrammet.

– Det är verkligen synd, säger Johanna Bertilsson. Hade det på förhand varit mer känt vad IT går ut på så tror jag att många fler tjejer hade sökt hit. Oavsett om deras huvudsakliga intresse är mode eller ekologisk mat, eller om de vill bli projektledare, som jag.

 

Eddy hade aldrig programmerat tidigare

Eddy_Orellana_Emeztica_webb

Att systemutveckling handlar om att utveckla digitala system låter kanske inte så överraskande, men alla vet inte att det omfattar mycket mer än bara programmering.

– Visst har vi programmerat en hel del på utbildningen, speciellt första och andra året, säger Eddy Orellana. Men utbildningen täcker hela spektrat från kodning till dokumentationen efteråt, och omfattar därför även moment som att jobba direkt mot kunderna. Det är där jag hör hemma!

Eddy beskriver sig själv som en social person som har lätt att interagera med människor. Under gemensamma projektarbeten har han gärna tagit rollen som projektledare, och den femte terminen, då det finns utrymme för valbara kurser, pluggade han en kurs i projektledning.

– Jag har nischat mig mot mjukvarutestning, och att vara ansiktet utåt mot kunderna. Rent konkret kan det innebära att tillsammans med kunden gå igenom en webbsida de beställt, samla in deras feedback och ta det tillbaka till utvecklarteamet.

Malmö som stad lockade
Eddy växte upp och gick i gymnasiet i Lund. Efter studenten jobbade han i åtta år innan han bestämde sig för att börja plugga. Ett generellt dataintresse och de goda prognoserna på arbetsmarknaden gjorde att han började titta efter utbildningar i datavetenskap. Systemutvecklarutbildningen på Malmö högskola hade gott rykte och blev hans förstahandsval.

– Jag hade lust att komma till en större stad, med nya människor. Jag hade också hört att det rådde en bra och öppen stämning på Malmö högskola, vilket tilltalade mig.

Projektarbeten
Tempot på utbildningen har varit högt från början. Och vissa delkurser har varit svårare än andra. Eddy hade inte programmerat en rad innan han började på högskolan, och fick lägga mycket tid på att sätta sig in i det. När de började skapa större kodningsprojekt, och arbeta i grupp, blev det till och med riktigt kul.

– Projektarbetena var verkligen det roligaste på utbildningen – att testa på det man lärt sig, och att lära känna folk i klassen bättre. Sammanhållningen har blivit riktigt stark tack vare att vi jobbat så mycket och haft kul ihop.

Ta vara på tiden på högskolan
Till blivande studenter vill Eddy egentligen bara ge ett råd: ta vara på all handledd tid på labbar och övningar, och jobba extra hemma. Var aldrig rädd att fråga lärarna över saker du undrar.

– Lärarna på utbildningen är underbara. De lägger ner massvis med tid på att hjälpa dig om du skulle behöva, till och med efter att kursen är avslutad.

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2016

Annan termin:

Programkod:
TGSYA version 3
Engelsk benämning:
Computer Systems Developer
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
07 september 2011
Fastställandedatum:
29 februari 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c.

Upplägg

Utbildningen är en datavetenskaplig utbildning med inriktning mot utveckling av stora och komplexa datasystem. Det innebär att studenterna tillägnar sig datavetenskaplig kompetens med fokus mot programmering av datasystem på många olika abstraktionsnivåer, t.ex. system som implementerar tjänster på webben, systemprogramvara för styrning och kontroll av hårdvara eller andra system, eller system för manipulation och analys av vanliga mediatyper, text, ljud, bild och video.

Det första året fokuserar på grundläggande programmeringsfärdigheter. Dessutom introduceras mjukvaruutveckling, både med strukturerade och inkrementella metoder i samband med projektarbetet under den andra terminen.

Det andra läsåret omfattar fördjupning i centrala delar av datavetenskapen, datastrukturer och algoritmer, avancerade metoder för text- och bildhantering, flertrådad programmering, men också delar som har särskilt fokus på utveckling av komplexa datasystem, backendsystem för webbtjänster och systemprogramvara samt fördjupning inom systemutveckling. Året avslutas med ett projekt och en vetenskapsteoretisk metodkurs som förberedelse inför det tredje årets examensarbete.

Det avslutande läsåret omfattar dels valbara kurser den femte terminen vilka ger möjlighet för studenten att själv välja specialisering och fördjupning på sin utbildning. Den sista terminen görs examensarbete parallellt med ytterligare fördjupning i informationssäkerhet och databaser.

Utbildningen utgår från ett aktivt lärande där studenten utvecklar sin kompetens och förmåga såväl självständigt som i grupp genom eget arbete. De stora projektkurserna på första och andra åren är avsedda att träna detta i en så yrkesnära miljö som möjligt. Projekt av mindre omfattning förekommer även på andra kurser i utbildningen. Den lärarledda undervisningen avser primärt att stödja studentens självstudier och huvudvikten i denna läggs vid det som ger förståelse, sammanhang och förmåga till egen analys.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2016:
Höst 2016 - Termin 1
Vår 2017 - Termin 2
Höst 2017 - Termin 3
Vår 2018 - Termin 4
Höst 2018 - Termin 5
 • Se kommentar nedan
Vår 2019 - Termin 6
Kommentar:

Under termin 5 läses valbara kurser om 30 hp.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad utbildning ska studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom systemutveckling och datavetenskap
 • visa kunskap om systemutvecklings vetenskapliga grund med fördjupning inom programmering samt kännedom om aktuella forskningsfrågor
 • visa kunskap om aktuella metoder för utveckling av datorprogram, informationssystem och digitala tjänster
 • visa kunskap om användardriven utveckling av digitala informationssystem
 • visa kunskap om förutsättningar för utveckling av digitala system och tjänster
 • visa förståelse för begreppet användbarhet som mätbar kvalitet i utveckling av kostnadseffektiva lösningar
 • visa förståelse för programmering som kärnkompetens för systemutveckling

Färdighet och förmåga

Efter avslutad utbildning ska studenten:

 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt och i projektgrupper arbeta inom systemutveckling
 • kunna rekommendera en digital systemlösning utifrån behovs- eller kravanalys
 • kunna tillämpa vanligt förekommande processer för utveckling av komplexa informationssystem
 • kunna använda vanligt förekommande metoder för design av datorprogram och datorbaserade tjänster
 • kunna specificera, konfigurera, integrera och vidareutveckla distribuerade informationssystem

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad utbildning ska studenten:

 • visa förmåga att inom systemutveckling göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens
 • kunna arbeta självständigt och ta ansvar för sitt eget lärande samt ha erhållit en grund för vidare studier på avancerad nivå

Examen

Kandidatexamen.
Kandidatexamen i datavetenskap med inriktning mot systemutveckling, 180hp.

Bachelor of Science in Computer Science with specialization in Computer Systems Development, 180 credits.

Kravet för kandidatexamen i Datavetenskap med inriktning mot systemutveckling är totalt 180hp i avslutade kurser, varav 90hp med successiv fördjupning inom huvudområdet, inklusive ett självständigt arbete om minst 15hp samt 60hp i för inriktningen specifika kurser.

Inriktningsspecifika kurser

 • DA157A - Introduktion till interaktionsdesign, 7.5hp
 • DA336A - Systemutveckling och projekt I, 15hp
 • DA358A – Backendsystem för webbtjänster, 7,5hp
 • DA359A - Systemprogramvara, 7,5hp
 • DA239A – Systemutveckling II, 7,5hp
 • DA351A - Informationssäkerhet 7,5hp
 • DA357A – Avancerade metoder för text och bildbehandling, 7,5hp

Övrigt

För behörighet till årskurs 2 ska antalet fullgjorda högskolepoäng vara minst 35 inom programmet. Tillträdeskrav till kurserna DA271A och DA230A framgår av respektive kursplan.

Kontakt

Mer information om utbildningen

Dorota Gorna, studievägledare
Telefon: 040-66 57037
E-post: dorota.gorna@mah.se

Bodil Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-66 57620
E-post: bodil.sterner@mah.se

Kristina Allder, programansvarig
Telefon: 040-66 57132
E-post: kristina.allder@mah.se


Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på institutionen Datavetenskap