Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning

Program - grundnivå - 180 hp

Översikt

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c.

Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 8/A8

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Beskrivning

Datateknik och mobil IT, med programmering av Internet of Things och utvecklingen av inbyggda system, är ett av nutidens mest dynamiska områden.

Målet med den här utbildningen är att förstå funktionen av uppkopplade system för tillämpningar inom till exempel smarta byggnader, smarta städer och smarta transporter. Du lär dig att programmera egna applikationer och utveckla nya IT-lösningar med hjälp av uppkopplade och inbyggda system.

Programmet ger dig grundläggande kunskaper inom datavetenskap, elektroteknik, matematik/naturvetenskap och informationsteknik, IT. En viktig del av utbildningen är projektarbeten i grupp där studenterna förväntas spela en aktiv roll i att förverkliga egna idéer.

Utbildningen är utformad i samarbetet med näringslivet för att våra studenter ska få rätt kompetens och snabbt ska komma in i arbetslivet. Det finns också stora möjligheter att samarbeta med näringslivet i projekt- och examensarbeten.

Utbildningen förbereder också för vidare utbildning på magister och mastersnivå antingen på Malmö högskola eller på andra lärosäten runt om i landet.

Innehåll

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper inom datavetenskap, elektroteknik, matematik/naturvetenskap och informationsteknik (IT) så att du kan förstå funktionen av mobila enheter såsom smarta mobiltelefoner, läsplattor och framtida android-baserade elektronikprodukter.

Du lär dig programmera egna mobila applikationer samt utveckla nya mobila IT-lösningar med hjälp av nätanslutna inbyggda system. En viktig del i utbildningen är projektarbeten i ämnesövergripande grupper där studenterna förväntas spela en aktiv roll i att förverkliga egna idéer. Det finns stora möjligheter att samarbeta med näringslivet i projekt- och examensarbeten.

Det framtida arbetslivet i en ständigt utvecklande bransch

Nya affärsmodeller för den mobila framtiden utvecklas ständigt. Några exempel på mobila IT-tjänster som förväntas bli stora i framtiden är mobil hälsa, den mobila plånboken, maskin-till-maskin kommunikation, mobil marknadsföring, personliga informationsassistenter med mera.

Som ingenjör inom datateknik och mobil IT har du ett internationellt yrke med hela världen som arbetsfält och möjlighet att påverka och utveckla ett av nutidens mest dynamiska områden. Studenter som gått utbildningen kan arbeta med utveckling eller underhåll inom både mjukvara och hårdvara, som till exempel projektledare, kvalitetsgranskare eller leverantörsansvarig.

Du har stor möjlighet att själv utforma din framtida karriär och kan finna din roll i små eller stora företag, eller kanske som ledare för ett eget företag.

Intervjuer

Patricia vill lösa problem

Patricia Jönsson valde högskoleingenjörsutbildningen Datateknik och Mobil IT för att hon gillar att lösa problem. Hon har alltid tyckt om matte och fysik och när hon letade utbildning gick hon på

patricia2

ämnen som lät kul.

– Jag gick in och läste om alla utbildningar inom data på Malmö högskola och sökte efter de som hade matte, fysik och programmering. Det är ämnen som jag tyckte om på gymnasiet. Valet föll på Datateknik och mobilt IT, säger hon.

Programmering hade hon däremot aldrig provat på när hon började på utbildningen.
– Det lät som någonting som skulle vara kul att kunna och det är verkligen jättekul, säger hon.

Valet av lärosäte var inte självklart, Lund lockade men på Malmö högskola hittade hon rätt utbildning.
– Det är väldigt smidigt att bo och plugga i samma stad. 

Första året motiverar

Det första året på utbildningen är mer praktiskt än det andra året som är mer teoretiskt. Patricia uppskattade de praktiska inslagen mycket.
–  Det är mycket elektronik, där man lär sig att koppla och göra beräkningar.  Vi fick lära oss enklare programmering och bygga appar redan i ettan. Det var en kick att det fungerade och att man fick omgående feedback, säger hon.

Det andra året på utbildningen har mycket matte och fysik på schemat.
– Först tänker man ”Vad ska jag med all teori till?”, men när man gör sitt projektarbete och får använda all matte och fysik för att programmera en robot så förstår man.

Ett annat viktigt inslag i utbildningen är projektarbete. Patricia har uppskattat att arbeta med projekt, delvis för att det påminner om hur det går till i arbetslivet.
– Man får lära sig att samarbeta, planera, lita på varandra och hjälpa varandra. Det känns ju häftigt att ha byggt en robot som kan följa efter en person, säger hon.

Utveckla appar

År tre består bland annat valbara kurser. Hårdvaruprogrammering och utveckling av mobila applikationer står på schemat, likväl som ett stort examensarbete.
–  Det avgör vad man kommer att jobba med framöver.  Jag tycker absolut det är roligast med programmering för mobiler och datorer och kan också tänka mig att utveckla appar till mobiler.

Patricia har trivts bra med sin utbildning och oftast har det gått bra.
– Det viktigaste är att inte hamna efter. Det jobbigaste med att plugga är stressen över att klara tentorna, säger hon.

Utbildningen gav spännande jobb


Två månader efter det att Andreas Bjärntoft tagit examen från högskoleingenjörsutbildningen
Datateknik och mobilt IT på Malmö högskola fick han jobb som  
IT-ingenjör på Novotek i Malmö. 

andreas_1

–De ville ha en IT-ingenjör med fokus på Internet of Things och det tyckte jag lät jättespännande, säger han.

Andreas fick tips om jobbet på en workshop med bemanningsföretaget Academic Work.
– Annonsen tilltalade mig eftersom de sökte en  IT-ingenjör med kunskap om Internet of Things. Det känns väldigt spännande med tanke på att Internet of Things gått som en röd tråd genom hela utbildningen, säger han.  

Novotek är ett företag som arbetar med lösningar inom industriell it och automation.
– Jag utvecklar och kundanpassar system inom bland annat processplanering. Det kan bland annat handla om att effektivisera en tillverkningsprocess eller att få ett affärssystem med beställningar att synkas med ett produktionsplaneringssystem, säger han.
Andreas valde att plugga på Malmö högskola för att han tyckte att utbildningen verkade modernare än på andra lärosäten.
–Jag visste att jag ville jobba inom dataområdet och var inställd på att bli ingenjör. Jag är en av dem som valt att omskola mig. Jag  har tidigare arbetat med personalfrågor, säger han.

Utbildningen gav bra bas

–På utbildningen får man teknisk baskunskap om hur datorer och datateknik fungerar. Dessutom så inleder man med roliga kurser som programmering så att man har lite inspiration när de mer tunga teoretiska ämnena kör igång, säger han.

Utbildningen ger en bra bas, även om området i sig utvecklas väldigt snabbt med nya programmeringsspråk och tekniker.
–Den ger förmåga att ta till sig kunskap och man tränas i att lära sig nytt. Det tror jag är jätteviktigt med tanke på att utvecklingen går så väldigt fort, säger han.

På högskolan har man också mycket fokus på projektarbeten vilket Andreas Bjärntoft har uppskattat.
–Det är ett sätt att konkret få använda teori, det man lärt sig under året, i ett praktiskt fall, det blir verklighetsnära. Vi har jobbat i olika projekt, ibland flera olika program inblandade. Det är nyttigt att samarbeta med andra som har sina specialområden, så att man tillsammans löser problem, säger han.

–Studiemiljön i Niagara är fantastisk. Det känns som man får nära kontakt med lärarna.  Som student är man alltid välkommen och lärarna vill att man ska utvecklas. Det är jättepositivt.

Theodor03

Programmering – mycket mer än bara kodning

Theodor Lindquist har programmerat sedan tidiga tonåren och har alltid haft siktet inställt på att bli dataingenjör. På utbildningen Datateknik och Mobil IT har han fördjupat sina kunskaper – och kompletterat dem. Nu skriver han på sitt examensarbete, som är sista momentet i den treåriga utbildningen.

– Genom den här utbildningen har jag verkligen utvecklats. Visst hade jag erfarenhet av att skriva kod redan när jag började, men programmering handlar om så mycket mer än det. Framför allt har jag lärt mig att strukturera mitt arbete, säger Theodor.

Han hade noga jämfört kursupplägg mellan olika utbildningar innan han sökte in till just Malmö högskola. Att mycket av undervisningen bedrivs i projektform, precis som skarpa projekt ute i arbetslivet, var en av sakerna som tilltalade honom.

– Ibland har vi jobbat två och två, ibland fler. Någon gång var vi så många som tolv-tretton personer i ett utvecklingsprojekt. Då måste man tänka till innan man börjar programmera, ha en plan, så att koden blir begriplig för andra än en själv, säger han.

Bred utbildning
Utbildningens bredd kom som en positiv överraskning för Theodor, även om det tog ett tag innan han förstod hur säcken skulle knytas ihop.

– Vi fick upp ögonen för hur mycket som krävs för att få exempelvis en dator att interagera med omvärlden. Det är utveckling av kod kombinerat med till exempel signalbehandling, elektronik och reglerteknik.

Det nära samarbetet i projekten har lett till en bra sammanhållning i klassen. Theodor, som inte är från Malmö från början, lärde också känna en massa nya människor genom sitt engagemang i Kåren och Festmästeriet, speciellt första året. Sedan räckte tiden inte riktigt till.

Viktigt att satsa
– Det har ställts högre krav från skolan än vad jag hade förväntat mig. Tempot var högt, framför allt andra och tredje året, och krävde både engagemang och mycket närvaro. Det är inte en utbildning man bara sitter sig igenom – det gäller att satsa, och lägga mycket tid på studierna, säger Theodor. 

Tidigare har Theodor sommarjobbat och extraknäckt lite här och var: på lager, inom industrin och som biltvättare. Under studietiden har han jobbat extra som utvecklare och systemadministratör på ett företag. Förhoppningen är att få jobba vidare där på heltid när han tagit examen, något han ser mycket fram emot. Studierna ser han som väl investerad tid i en framtid han vet att han kommer trivas med.

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2017

Programkod:
THDTB version 1
Engelsk benämning:
Bachelor of Science in Engineering in Computer Science
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
07 september 2011
Fastställandedatum:
09 december 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c.

Upplägg

I utbildningen betonas förståelsen för helheten av distribuerade, mobila system - från utveckling av inbyggda mikroprocessorsystem, datorteknik och programmering, till programmeringen av mobila enheter och kombinationen av alla delar inom internet-of-things och mobila nätverk. Stor vikt läggs på praktiska tillämpningar och möjligheter av distribuerade och mobila system i integrerande projektkurser.

Första året lär sig studenterna datateknikens grunder med elteknik, elektronik, digitalteknik, mikroprocessorprogrammering, datorteknik, Java- och Android-programmering och Internetteknik.

Andra året fortsätter med mobila system och lägger fokus på inbyggda system och deras tillämpningar inom sensorteknik, signalbearbetning och filterteknik.
Kurser i matematik och fysik utvecklar studentens kunskaper och färdigheter för att kunna förstå, modellera, simulera och utveckla tillämpningar med hjälp av datorbaserade verktyg på ett ingenjörsmässigt sätt.

Det avslutande läsåret omfattar valbara kurser den femte terminen vilka ger möjlighet för studenten att själv välja specialisering och fördjupning på sin utbildning, antingen för vidare studier eller ytterligare förberedelse som yrkesverksam ingenjör. Studenterna uppmuntras att delta i utbytesprogram med något av våra partneruniversitet.
Studenten avslutar den treåriga grundutbildningen med ett examensarbete. Arbetet görs inom områden i vilka det finns ett nära samarbete med näringslivet. Gruppseminarier, gästföreläsningar och studiebesök utgör en del i examensarbetet.

Utbildningen utgår från ett studentaktivt lärande i olika former där studenten utvecklar sin ämnesmässiga kompetens och sin professionella identitet som ingenjör. Undervisningen planeras så att den ger den studerande förmåga till och vana vid att arbeta såväl självständigt som i grupp.
Projekt har en central roll i utbildningen och innebär att studenterna tränas i att använda ämneskunskaperna i en kontext som svarar mot en förväntad profession. Detta ställer krav på förmågan att kunna planera sitt arbete och bryta ner problem i konkreta aktiviteter.

Den lärarledda undervisningen avser primärt att stödja studentens egna studier och huvudvikten läggs vid systemtänkande, att angripa problem med ett helhetsperspektiv och att kunna sätta sig in ett problems sammanhang. Matematik är ett verktyg för ingenjören att lösa problem och används i samtliga kurser. Studenternas förmåga att identifiera kunskapsgap och att ta till sig ny kunskap och kunna värdera information övas i samtliga kurser. Detta avspeglar sig i examinationen, till exempel i form av projektredovisningar och portföljer.
De olika kurserna utformas så långt som är möjligt så att de stödjer och drar nytta av varandra.
Studentens lärande sker genom projektarbete, föreläsningar, övningar, fallstudier, laborationer, seminarier, handledning, självstudier med mera. Obligatoriska moment anges i respektive kursplan.

Engelskspråkig kurslitteratur används i sådan omfattning att studenten uppnår färdigheter i att använda facklitteratur och facktermer på engelska.

Kurser inom programmet

Höst 2017 - Termin 1

- Datateknik, 15 hp (DA215A) obligatorisk
- Objektorienterad programmering, 15 hp (DA339A) obligatorisk

Vår 2018 - Termin 2

- Dator- och internetteknik, 7.5 hp (DA216A) obligatorisk
- Objektorienterad programutveckling, trådar och datakommunikation, 7.5 hp (DA343A) obligatorisk
- Projekt I för ingenjörer, 15 hp (DA363A) obligatorisk

Höst 2018 - Termin 3

- Programmering av inbyggda system 7.5 hp (DA267A) obligatorisk
- Analys A och Linjär algebra, 15 hp (MA209A) obligatorisk
- Mobila system 7.5 hp (DA268A) obligatorisk

Vår 2019 - Termin 4

- Signalbehandling, 7.5 hp (DA383A) obligatorisk
- Modeller och verklighet (FY122A) obligatorisk
- Intelligenta distribuerade system 7.5 hp (DA382A) obligatorisk
- Matematik: Analys B, 7.5 hp (MA206A) obligatorisk

Höst 2019 - Termin 5
Två alternativa spår:
 • Spår 1
- Modeling and Simulation in Matlab/GNU Octave 7.5 hp (MA211A)
- Mathematical Statistics 7.5 hp (MA210A)
- Valbara kurser om 15 hp
 • Spår 2
- Ingenjörsprojekt 15 hp (DA384A)
- Systemutveckling II 7.5 hp (DA329A)
- Valbar kurs om 7.5 hp

Vår 2019 - Termin 6

- Ingenjörsmässig problemlösning och examensarbete, 30 hp (DA340A) obligatorisk

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2017:
Höst 2017 - Termin 1
Vår 2018 - Termin 2
Höst 2018 - Termin 3
Vår 2019 - Termin 4
Höst 2019 - Termin 5
 • Se kommentar nedan
Vår 2020 - Termin 6
Termin 5 väljer studenten ett av följande spår. Kurserna i respektive spår är obligatoriska för examen.

Spår 1 består av:
MA210A Mathematical Statistics 7,5 hp
MA211A Modeling and Simulation in Matlab/GNU Octave 7,5 hp

Spår 2 består av:
DA384A Ingenjörsprojekt 15 hp
DA329A Systemutveckling II 7,5 hp

Utöver kurserna i respektive spår väljs även valfria kurser om 15 hp alternativt 7,5 hp.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa kunskap om datateknikområdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa brett kunnande inom datateknik och relevant kunskap i matematik och naturvetenskap.
Färdighet och förmåga

Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information
 • visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
 • visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som högskoleingenjör inom området datateknik och speciellt med tillämpningar av mobil IT
 • kunna utveckla och realisera produkter inom datateknikområdet utifrån uppsatta kravspecifikationer
Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter

Examen

Högskoleingenjörsexamen.
Högskoleingenjörsexamen i datateknik, 180 hp.
Bachelor of Science in Engineering in Computer Science, 180 credits.

Övrigt

För behörighet till årskurs 2 ska antalet fullgjorda högskolepoäng vara minst 35 inom programmet. Tillträdeskrav till kursen DA340A framgår av kursplan.
Vissa kurser under tredje läsåret kan komma att ges helt eller delvis på engelska.

Kontakt

Mer information om utbildningen

Dorota Gorna, studievägledare
Telefon: 040-66 57037
E-post: dorota.gorna@mah.se

Bodil Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-66 57620
E-post: bodil.sterner@mah.se

Ulrik Eklund, programansvarig
Telefon: 040-66 57293
E-post: ulrik.eklund@mah.se


Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på institutionen Datavetenskap