Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning

Program - grundnivå - 180 hp

Översikt

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c.

Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 8/A8

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Beskrivning

Detta är en ingenjörsutbildning inom maskin-teknik, med profilering mot materials egenskaper, materialval, ekodesign och användning.

Utbildningen bygger på en plattform av matematik och tekniska ämnen samt kurser inom maskin- och materialteknikområdet. Programmet innehåller grundläggande ingenjörskurser i bland annat matematik, fysik, kemi, mekanik, hållfasthetslära, materialteknik och 3D-CAD.

Du får extra kunskap om material och deras uppbyggnad samt förståelse för hur denna uppbyggnad påverkar ett materials egenskaper. Du lär dig också att använda datorn som konstruktions- och beräkningshjälpmedel. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som vanligtvis sker i samarbete med ett företag.

Innehåll

Maskin- och materialteknik är en ingenjörsutbildning, som ger goda kunskaper i matematik och naturvetenskap. Huvudämnet är maskinteknik, som handlar om egenskaperna hos olika typer av material, vad som är möjligt att tillverka med olika tillverkningsmetoder, samt hur produkter håller för de mekaniska belastningar de utsätts för. Ekonomi och hållbar utveckling ingår också i utbildningen - aspekter som är nödvändiga för att kunna skapa goda produkter. En viktig del i undervisningen är att lära sig använda datorn som konstruktions- och beräkningshjälpmedel. Efter avslutad utbildning finns det möjlighet att studera vidare på magisternivå.

Programmets upplägg

Undervisning sker bland annat genom föreläsningar, övningar och laborationer. Flera kurser har ett projektorienterat innehåll, undervisningen bedrivs då praktiskt och processinriktat. Det första året inleds med kurser i matematik samt i skiss- och ritteknik. I skiss- och ritteknik ingår att presentera och förmedla egna produkt- och konstruktionsidéer. I kursen termodynamik och experimentella metoder ges en introduktion i grundläggande fysikaliska begrepp. Andra kurser är matematik, materialteknik och mekanik som är grundläggande ämnen för en ingenjör.

Under det andra året ingår det fler maskintekniska kurser såsom; hållfasthetslära, maskinelement och mekanisk provning, men även designinriktade kurser; CAD och CAM, materialval, tillämpad konstruktion och produktionsteknik. Det blir också en fördjupning i material och hållfasthet. Du får nu också tillämpa dina kunskaper praktiskt i ett projektarbete.

Det tredje året ger ännu fler beräkningsverktyg, som du har användning för som färdig ingenjör. Vårterminen består av valbara kurser samt ett examensarbete som avslutar utbildningen. Examensarbetet sker ofta i samarbete med organisationer eller företag utanför högskolan. Utbildningen ger titeln "högskoleingenjör i maskin- och materialteknik".

Efter examen

Som ingenjör i maskin- och materialteknik kan du till exempel arbeta med konstruktion av nya produkter, produktionsanpassning samt olika typer av produktutvecklingstjänster. Ingenjörer inom maskin- och materialteknik finns inom konsultbranschen, förpacknings- och mobiltelefonindustrin samt inom områden som t ex utveckling av hjälpmedel inom vården. En del högskoleingenjörer i maskin- och materialteknik väljer att arbeta som egenföretagare. 

Intervjuer

Fin miljö och hjälpsamma lärare

lina1

Lina Nyman, läser sista terminen på högskoleingenjörsutbildningen Maskin- och materialteknik på Malmö högskola. Hon har redan varit på flera intervjuer, trots att hon har en termin kvar på programmet. 
–  En klar fördel med utbildningen är att det är lätt att få jobb. Det känns skönt att man är så attraktiv på arbetsmarknaden.

Varför valde du Maskin–  och materialteknik?
– Jag har arbetat mycket tillsammans med ingenjörer tidigare fast då har jag arbetat bredvid. Redan då kände jag att jag ville göra jobbet som de gjorde.

Lina Nyman var klar över att hon ville bli ingenjör. Hon visste att det bara var ett sätt att få en högskoleingenjörsexamen, det var att sätta sig i skolbänken igen. Fast Maskin-och materialteknik var inte hennes första val.
– Jag sökt ett par andra utbildningar med mer fokus på datavetenskap i första hand men de låg i andra städer. Jag ska erkänna att jag gick mest på att utbildningen fanns i Malmö. Det är en fantastisk stad, det finns mycket att göra om man inte vill delta i studentlivet.

Vad tycker du om utbildningen?

– Utbildningen är bra. Den har varit tuffare än jag tänkt mig. De är mycket teori och många tunga ämnen som matte, fysik och kemi. Men det är samtidigt utmanande och roligt.

Lina Nyman går sista året på en utbildning som var ny när hon började. Fördelningen på programmet är ungefär 50/50 killar och tjejer.
– Jag gick som förstaårsstudent när utbildningen var nystartad, så vissa saker var röriga då, men jag tror att de har fallit på plats.

Fördelen med en mindre högskola, och kanske framförallt vår fakultet är att det blir personlig kontakt med lärare, man är inte bara en i mängden.
– Lärarna har varit väldigt hjälpsamma och trevliga.  Vi sitter i ett nybyggt hus Niagara och miljön är fantastisk.

Vad vill du arbeta med?

– Jag skulle vilja arbeta med konstruktion. Helst inom den teoretiska delen med beräkningar. Gärna i CAD och 3D. Det kan vara  byggnader, bilar, eller broar. Drömjobbet har Lina Nyman redan hittat.
– Jag var på intervju på Saab. De bygger bland annat satelliter. Det såg riktigt häftigt ut.

Den sista terminen innebär bland annat att studenterna gör sina examensarbeten. Lina gör sitt exjobb tillsammans med en tjej som läser Produktutveckling och design.
– Vi hjälper en holländsk designer som ska göra en gästkollektion för IKEA. Vi ska designa en fåtölj, vilket innebär att utifrån hans grundidé ta fram en CAD modell, beräkna hållfastheten och testa produkten, ta fram lämpliga material samt en prototyp och vara med längs hela produktionskedjan.

Staden Malmö och intresse för material lockade till Malmö högskola

erik_2Erik Flank tycker om att klura på saker. Det passar honom att verkligen försöka förstå saker för att hitta olika lösningar. Han läser till högskoleingenjör i Maskin- och materialteknik.

Varför valde du att läsa Maskin- och materialteknik?

När Erik sökte sig till Malmö högskola var han klar över att han ville bli högskoleingenjör och inte civilingenjör, som Malmö högskola erbjuder.
– Jag upptäckte när jag pluggade på annan ort, att ämnen som finns på ingenjörsutbildningen passar mig. Man måste verkligen förstå vad man läser för att hitta lösningar och det finns ofta mer än en lösning på ett problem. Ämnen inom ekonomi tilltalar mig inte på samma sätt, säger han.

Eftersom utbildningen var helt ny när han sökte den, visste han inte så mycket om den. Däremot hade han hade hört gott om andra ingenjörsutbildningarna på Malmö högskola. 
– Det är en utbildning med mycket matte och fysik, och det är bra om man är förberedd på det. Men jag har verkligen uppskattat de praktiska momenten som att hålla på med CAD-modeller i datorn och alla laborationer som är jättekul, säger han.

Utbildningen är nischad mot material,vilket Erik har uppskattat. 
–  Vi har läst väldigt mycket material, materialkemi och materialval med mera. Min tanke är att nischa mig inom produktutveckling, där jag kan bil expert på material. Jag har hört också att just maskin- och materialvetare är väldigt eftertraktade på arbetsmarknaden.

Varför valde du Malmö högskola?

– Jag valde Malmö högskola för att jag har många kompisar här. Dessutom tycker jag  om att åka skateboard och Malmö är skatestaden nummer ett i Sverige. Jag gillar verkligen Malmö. Jag gick i gymnasiet i Lund.

Miljön är också någonting som Erik har uppskattat. Det nybyggda huset Niagara inte minst.
– Det tilltalar mig är att det är så blandat med studenter som läser olika ämnen här, vi är ingenjörer, ekonomer och många olika sorters studenter i samma byggnad. Att man har byggt ett sånt här fint hus visar också att man vill ligga i framkant, säger han.

Vad vill du göra efter din utbildning?

Erik vill hellre jobba i ett litet bolag än i ett stort. Men han har inte siktat in sig på något särskilt företag ännu, utan är ännu öppen för olika alternativ.
– Mitt framtida jobb hoppas jag finnas inom produktutveckling det kan vara inom möbel eller förpackningsindustrin till exempel. Vi har läst väldigt mycket materialkunskap, materialkemi och materialval. Så om jag nischar mig inom produktutveckling blir jag experten på material.

Fokus på material

John Ion och Martin Fisk är lärare på programmet och berättar om utbildningen.

– Under utbildningen studerar man olika material och deras egenskaper. Vilket material ska man välja när man ska tillverka en viss produkt? Denna kunskap efterfrågas inom så gott som hela tillverkningsindustrin, från tillverkare av möbler och leksaker till joggingskor.

Hundratals materialval ligger bakom dagens produkter

– Ta till exempel en modern smartphone med pekskärm. Det ligger hundratals materialval bakom tillverkningen av en sådan; plasten i höljet ska vara tålig och se snygg ut, skärmen ska vara känslig för tryck men okänslig för fettfläckar, hela telefonen ska tåla värme och kyla och i viss mån fukt och så vidare. Listan kan göras hur lång som helst.

Var kan man jobba sen?

– Efterfrågan på högskoleingenjörer inom maskin- och materialteknik är redan stor och väntas bli ännu större de närmaste åren. Stora företag, som IKEA, har egna utvecklingsavdelningar där folk med den här kompetensen har en självklar plats. Små och medelstora företag behöver kunnig personal för att kunna skriva kravspecifikationer och göra rätt inköp när de beställer komponenter från underleverantörer till exempel, säger John Ion.

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2017

Programkod:
THMMA version 1
Engelsk benämning:
Mechanical and Materials Engineering: Bachelor of Engineering
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
01 november 2012
Fastställandedatum:
09 december 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c.

Upplägg

Undervisning sker bland annat genom föreläsningar, övningar och laborationer. Flera kurser har ett projektorienterat innehåll, undervisningen bedrivs då praktiskt och processinriktat med stödjande ämnesföreläsningar och handledning.

Utbildningen följer ett tydligt progressionsmönster inom maskinteknik, där kunskapen successivt byggs vidare i stigande svårighetsgrad med syfte att utveckla studentens förmåga att identifiera komplicerade problem och hitta lösningar. De inledande kurserna ger grundläggande kunskaper i verktyg och metoder. Dessa utökas och ökar i komplexitet under utbildningen och i projekt tillämpas de i praktisk användning. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete där den samlade kunskapen tillämpas.

Inom vissa kurser förekommer inslag där kopplingarna mellan teknik och samhälle belyses.

Genom samarbeten med företag i regionen erbjuds möjlighet till projektarbeten. Detta ger också en ständigt uppdaterad utbildning och många företagskontakter.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2017:
Höst 2017 - Termin 1
Vår 2018 - Termin 2
Höst 2018 - Termin 3
Vår 2019 - Termin 4
Höst 2019 - Termin 5
Vår 2020 - Termin 6
Under termin 5 läses valbara kurser om 22,5 hp.

Under termin 5 har studenten även möjlighet att studera utomlands. Vid utlandsstudier väljs kurser om 22,5 hp valfritt och den obligatoriska kursen MT162A Finita elementmetoden ersätts med likvärdig numerisk modelleringskurs.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För högskoleingenjörsexamen skall studenten
 • visa kunskap inom området maskinteknik, dess vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet, samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa brett kunnande inom maskin- och materialteknik och relevant kunskap i matematik och naturvetenskap

Färdighet och förmåga
För högskoleingenjörsexamen skall studenten
 • kunna beräkna, konstruera och realisera produkter inom maskinteknikområdet utifrån uppsatta kravspecifikationer
 • visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar
 • visa förmåga att analysera och utvärdera olika tekniska lösningar
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap
 • visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information
 • visa förmåga att välja komponenter, material och tillverkningsmetoder med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
 • visa en fördjupad kunskap och färdighet inom tillämpningar av maskin- och materialteknik
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För högskoleingenjörsexamen skall studenten
 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens
 • visa förmåga till och insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning
 • visa förmågan att självständigt kunna söka, inhämta, bedöma och värdera relevant information samt kunna göra självständiga och kritiska bedömningar

Examen

Högskoleingenjörsexamen.
Högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik.
Bachelor of Science in Mechanical Engineering.

Övrigt

För behörighet till årskurs 2 ska momentet Analys A i kursen MA209A - Analys A och linjär algebra samt Statik i kursen MT106A - Mekanik vara godkända.
Tillträdeskrav till kurserna MT162A - Finita elementmetoden samt MT165A - Examensarbete i maskinteknik framgår av respektive kursplan.

Kontakt

Mer information om utbildningen


Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på institutionen Medieteknik och produktutveckling