Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning

Program - grundnivå - 180 hp

Översikt

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c.

Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 8/A8

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Beskrivning

Detta är ingenjörsutbildningen för dig som söker gedigen kunskap om hela produktutvecklingsprocessen: från idé till konstruktion, produktion och marknadsföring.

Utbildningen bygger på en plattform av matematik och tekniska ämnen samt kurser inom produktutvecklings- och designområdet. Här får du grundläggande ingenjörskurser i bland annat matematik, fysik, mekanik, hållfasthetslära, materialteknik och 3D-CAD. Du lär dig också att använda datorn som konstruktions- och designhjälpmedel, får kunskap om designerns arbetsmetoder samt tränas i samspelet mellan miljö, användare och produkt. Inom utbildningen förekommer kurser i direkt samarbete med industrin. I slutet av utbildningen gör du ett examensarbete som vanligtvis sker i samarbete med ett företag.

Innehåll

Produktutveckling och design är en ingenjörsutbildning med väsentliga inslag av design. Att det är en ingenjörsutbildning innebär att den ger goda kunskaper i matematik och naturvetenskap. Huvudämnet är Maskinteknik, ämnet som är en stor förklaring till varför saker ser ut som de gör. I maskinteknik lär man sig materialens möjligheter, tillverkningens möjligheter och hur man ser till att produkterna håller. Designkurserna kompletterar med förståelse för hur formgivning påverkar produktens uttryck och funktion. Dessutom läser man ekonomi och hållbar utveckling – aspekter som är nödvändiga för att kunna skapa goda produkter.

Så är de tre åren upplagda

3 år - 180 hp Utbildningen är tre år lång och omfattar 180 högskolepoäng.

Det första året inleds med Matematik och Skiss och ritteknik. I Skiss och ritteknik lär du dig presentera och förmedla dina idéer, du får också en introduktion till designarbete. Kursen Produktutveckling som startar i mitten av hösten och avslutas i slutet av mars ger dig grundläggande förståelse för varför produkter ser ut som de gör. Tillverkning, material, hållfasthet och form utgör det huvudsakliga innehållet och knyts samman i flera projekt. Denna kurs läses tillsammans med Produktdesign. Vårterminen avlutas med Matematik och Mekanik och hållfasthetslära. Matematik är ett viktigt verktyg för dig som ingenjör och Mekanik och hållfasthet är grundläggande för att kunna se till att produkter håller.

Det andra året ingår det 15 hp designkurser, datorverktyg som CAD och CAM, Ekonomi och Elteknik. Du får lära dig mer om material och hållfasthet. Du får också använda kunskaperna i ett projekt som genomförs med ett företag som uppdragsgivare.

Det tredje året ger dig ytterligare kunskaper inom design, ekonomi och entreprenörskap. Du får också lära dig att konstruera i polymera material, dvs. plast. Vårterminen består av valbara kurser och examensarbetet avslutar utbildningen. Efter genomförd utbildning får du titeln "Högskoleingenjör i Produktutveckling och design".

Om yrkeslivet efter utbildningen

Som ingenjör kan du till exempel arbeta med konstruktion av nya produkter, produktionsanpassning, upphandling av design- och produktutvecklingstjänster. Produktutveckling och designingenjörer finns i dag bl a inom konsultbranschen, förpacknings- och mobiltelefonindustrin samt inom områden för utveckling av hjälpmedel inom vården. Utbildningen kan också vara en språngbräda till eget företagande.

Intervjuer

Utvecklade stol åt Ikea

Petronella_Bengtsson_och_Charlotta_StigVisst lönar det sig med akademisk utbildning. Gå in på närmaste IKEA-varuhus nästa vår, där kommer du hitta en stol som produktutvecklats av studenter på Malmö högskola.

Petronella Bengtsson och Charlotta Stig lyckades få ett skarpt uppdrag på IKEA som examensprojekt på sin högskoleingenjörsutbildning Produktutveckling och design.

– Det vi kämpat för att lära oss under tre år på högskolan fungerar ute i verkligheten.

Genom att i god tid börja leta examensprojekt till sista terminen lyckades de ta sig till produktutvecklarnas mecka: IKEA of Sweden i Älmhult.

– Handledaren på IKEA var från början tydlig med att hon hade väldigt mycket på sitt bord. Så ville vi göra examensarbete hos dem var vi tvungna att hugga i med något av det som verkligen behövde bli gjort, och driva arbetet självständigt, säger Petronella. 

Skillnad på produktutveckling och design

För den oinvigde kan gränsen mellan design och produktutveckling te sig luddig.
– Att designa en produkt, i vårt fall en stol, är ett helt eget projekt. Fokus ligger på att ta hänsyn till hur produkten ska se ut i slutändan, hur den ska kännas att sitta på och vem som ska använda den. Resultatet är en skiss med tillhörande förklaringar, en design brief. Att produktutveckla stolen innebär att välja vilka material man ska använda, att göra beräkningar för hållfasthet och att skriva tekniska instruktioner till fabriken. Hela tiden med design briefen som kompass, säger Petronella Bengtsson.

Produktutveckling innebär ett ständigt samspel mellan design och produktion, och ibland måste designen anpassas för att det ska gå att massproducera produkten.
– Vi har varit med och påverkat den slutgiltiga stolen en hel del, trots att vi fick en färdig skiss att utgå från, säger Charlotta Stig. 

Vi har satsat på att vara strukturerade

Martinmarcusjesper webbMarcus och Martin läser Malmö högskolas program Produktutveckling och design medan Jesper läser Produktdesign. De uppskattar att få arbeta över programgränserna och att få arbeta med ett skarpt uppdrag.
– Produktutvecklare och produktdesigners arbetar ofta ihop i arbetslivet, därför är det bra att redan nu få känna på samarbetet. Det är viktigt att vi förstår varandra, säger de.

Marcus och Martin har alltid haft ett intresse av produkter och hur de fungerar, medan Jesper snarare drivits av det konstnärliga. Under några intensiva projektveckor har de samarbetat varje dag, enligt ett schema.
– Vi har satsat på att vara strukturerade, för att slippa sitta med allt på slutet. Därför har vi schemalagt vårt arbete, ned på timnivå. Vi har arbetat klockan nio till sjutton måndag till torsdag och fredagar till fyra på eftermiddagen. I ett sådant här projekt vill man ge allt.

Research

Arbetet inleddes med research av marknaden, produktens möjligheter, lagar, definitioner och framtid. De har också försökt sammanfatta för- och nackdelar med eldrift, gjort enkätintervjuer och tagit fram en funktionsanalys. För att bara nämna några av projektets beståndsdelar. Tre personer på Semcon har varit deras handledare.
– Det här är vårt första skarpa projekt i samarbete med ett företag. Det är väldigt kul att få en inblick i hur de arbetar på Semcons designavdelning och att kunna knyta kontakter, säger Martin.

Framtiden

De är överens om att det troligen är Martin och Marcus som kommer att ha lättast att få arbete efter studierna, eftersom högskoleingenjörer är hett eftertraktade på arbetsmarknaden. När det gäller val av studier och arbete är de också överens: det gäller att välja något man gillar.

Malin Hillerström_200

Alla pusselbitar föll på plats

Malin Hillerström gick högskoleingenjörsutbildningen Produktutveckling och design på på Malmö högskola
– På produktutveckling och design föll alla pusselbitar på plats. Framför allt fick jag utlopp för mitt stora tekniska intresse, och som en stor bonus innehöll utbildningen också kurser i formgivning och design, som jämte teknik är min stora hobby.

Högskoleingenjör smällde högt hos arbetsgivarna

– Jag hade mitt första anställningskontrakt påskrivet och klart innan jag ens gått ut och jag började jobba fyra dagar efter examen.

Idag jobbar Malin Hillerström med belysning.
– Bredden öppnar upp för jobb inom de mest skilda områden. Kompisar från utbildningen konstruerar lekplatser och kök. Och vem vet vad vi jobbar med imorgon? Det känns som att det här bara är början, vi har en solid bas med oss från utbildningen och möjligheterna är oändliga.

Bra grund

– För mig som var väldigt osäker på vad jag skulle plugga efter gymnasiet var det en perfekt utbildning. Grunden i den är så bred att det går att nischa sig efterhand, det gör ingenting att man inte från början vet vad man vill bli.

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2017

Programkod:
THPDA version 1
Engelsk benämning:
Product Development and Design: Bachelor of Science in Engineering
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
07 september 2011
Fastställandedatum:
09 december 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c.

Upplägg

Undervisning sker genom föreläsningar, övningar och laborationer. Flera kurser har ett projektorienterat innehåll, undervisningen bedrivs då praktiskt och processinriktat med stöttande ämnesföreläsningar och handledning.

Utbildningen följer ett tydligt progressionsmönster inom produktutveckling, både med hänsyn till maskinteknik men också design och ergonomi, där kunskapen successivt byggs vidare i stigande svårighetsgrad med syfte att utveckla studentens förmåga att identifiera komplicerade problem och lösa dessa. De inledande kurserna ger grundläggande kunskaper i verktyg och metoder. Dessa utökas och ökar i komplexitet under utbildningen och i projekt tillämpas de i praktisk användning. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete där den samlade kunskapen tillämpas i ett projektarbete.

Inom vissa kurser förekommer inslag där kopplingarna mellan teknik och samhälle belyses.

Genom samarbeten med företag i regionen erbjuds möjlighet till verklighetsbaserade projekt. Detta ger också en ständigt uppdaterad utbildning och många företagskontakter.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2017:
Höst 2017 - Termin 1
Vår 2018 - Termin 2
Höst 2018 - Termin 3
Vår 2019 - Termin 4
Höst 2019 - Termin 5
 • Se kommentar nedan
Vår 2020 - Termin 6
Under termin 5 läses valbara kurser om 22,5 hp.

Under termin 5 har studenten även möjlighet att studera utomlands. Vid utlandsstudier väljs kurser om 22,5 hp valfritt och den obligatoriska kursen MT167A produktionsanpassat utvecklingsprojekt ersätts med likvärdig projektkurs.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För högskoleingenjörsexamen skall studenten
 • visa kunskap inom området maskinteknik med betoning på produktens formgivning, dess vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet, samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa brett kunnande inom produktutveckling och design och relevant kunskap i matematik och naturvetenskap

Färdighet och förmåga
För högskoleingenjörsexamen skall studenten
 • kunna utforma, konstruera och realisera produkter utifrån uppsatta kravspecifikationer
 • visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar
 • visa förmåga att analysera och utvärdera olika tekniska lösningar
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap
 • visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information
 • visa förmåga att välja komponenter, material och tillverkningsmetoder med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
 • visa en fördjupad kunskap och färdighet inom tillämpningar av produktutveckling och design,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning och kompetenser är representerade
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För högskoleingenjörsexamen skall studenten
 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens
 • visa förmåga till och insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning
 • visa förmågan att självständigt kunna söka, inhämta, bedöma och värdera relevant information samt kunna göra självständiga och kritiska bedömningar

Examen

Högskoleingenjörsexamen.
Högskoleingenjörsexamen i Produktutveckling och design.
Bachelor of Science in Engineering in Product Development and Design.

Övrigt

För behörighet till årskurs 2 ska momenten Analys A i kursen MA209A - Analys A och linjär algebra samt Statik i kursen MT106A - Mekanik vara godkända.

Tillträdeskrav till kursen MT166A - Examensarbete i produktutveckling och design framgår av kursplan.

Kontakt

Mer information om utbildningen


Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på institutionen Medieteknik och produktutveckling