Islamologi: Islam i dagens samhälle

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursens förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 1: Historia A och Samhällskunskap A.

Urval:

Platsgaranti för alla behöriga sökande.

Kursplan

Kommande version av kursplan är under behandling och ännu ej fastställd. Den kommer fastställas senast första ansökningsdag.

Kurskod:
IS9D01 version 1
Engelsk benämning:
Islamology: Present-Day Islam
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
Beslutande instans:
Gäller från:

Kontakt

Utbildningen ges på Institutionen för Lärarutbildning Lunds universitet.

Mer information om utbildningen