Caucasus Studies II

Kurs - grundnivå - 31-60 hp

Kursplan för studenter höst 2017, vår 2017, höst 2016, vår 2016, höst 2015, höst 2014, höst 2013, höst 2012

Kurskod:
IM113L version 1
Engelsk benämning:
Caucasus Studies II
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Engelska
Inrättandedatum:
09 februari 2012
Fastställandedatum:
01 mars 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
03 september 2012

Kursbeskrivning

Kaukasusstudier II fokuserar på centrala frågor i post-sovjetiska Kaukasus, bland annat nations- och statsbildning, inomstatliga konflikter och migrationsprocesser.

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: IM112E-Caucasus Studies I.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Assessments are based on mandatory assignments, group or individual on-line presentations and short essays. The language module is assessed differently (cf. syllabus of the language course). The total grade for the course is the amalgamate grade of the (ECTS) grades obtained for the four course modules.
There are two resubmission possibilities for failed assignments/ presentation/ essays. Each examination moment will be resubmitted in the same form as the original examination.

Innehåll eller kursinnehåll

The course develops the student’s understanding of processes related to the building of modern state structures and the construction of national identities in the politically complex and ethnically diverse Caucasus region.

Betygsgrader

Utmärkt (A), Mycket Bra (B), Bra (C), Tillfredsställande (D), Godkänd (E) eller Underkänd (U).

Kurslitteratur och övriga läromedel