Bilaga till utbildningsplan

Lärarutbildning: Examensprofil grundskolans senare skolår och gymnasieskola (LALAK version 5)
90 hp Distans (Malmö) dagtid 100%

Kurslista för LALAK11h90SG1 (start höst 2011)

Höst 2011 - Termin 1
Vår 2012 - Termin 2
Höst 2012 - Termin 3