Bilaga till utbildningsplan

Lärarutbildning: Examensprofil grundskolans senare skolår och gymnasieskola (LALAK version 5)
90 hp Distans (Malmö) dagtid 100%

Kurslista för LALAK12v90SG (start vår 2012)

Vår 2012 - Termin 1
Höst 2012 - Termin 2
Vår 2013 - Termin 3