Bilaga till utbildningsplan

Studie- och yrkesvägledarutbildningen (LGSYL version 11)
180 hp Varberg dagtid 100%

Kurslista för LGSYL20h1 (start höst 2020)

Höst 2020 - Termin 1
Vår 2021 - Termin 2
Höst 2021 - Termin 3
Vår 2022 - Termin 4
Höst 2022 - Termin 5
Vår 2023 - Termin 6