Bilaga till utbildningsplan

Sexologi, masterprogram (SASXL version 2)
120 hp Malmö dagtid 50%

Kurslista för SASXL08h (start höst 2008)

Höst 2008 - Termin 1
Vår 2009 - Termin 2
Höst 2009 - Termin 3
Vår 2010 - Termin 4
Höst 2010 - Termin 5
Vår 2011 - Termin 6
Höst 2011 - Termin 7
  • -
Vår 2012 - Termin 8
  • -