Bilaga till utbildningsplan

Sjuksköterskeprogrammet (VGSJU version 20)
180 hp Malmö dagtid 100%

Kurslista för VGSJU21v (start vår 2021)

Vår 2021 - Termin 1
Höst 2021 - Termin 2
Vår 2022 - Termin 3
Höst 2022 - Termin 4
Vår 2023 - Termin 5
Höst 2023 - Termin 6