Bilaga till utbildningsplan

Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning: Förvaltningsinriktning 30/120 hp (ZGASP version 1)
30/120 hp Malmö dagtid 100%

Kurslista för ZGASP09hFORV (start höst 2009)

Höst 2009 - Termin 1