Bilaga till utbildningsplan

Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning: Förvaltningsinriktning 30/120 hp (ZGASP version 2,1)
30/120 hp Malmö dagtid 100%

Kurslista för ZGASP11hFORV (start höst 2011)

Höst 2011 - Termin 1