Bilaga till utbildningsplan

Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning: Allmän inriktning 30/120 hp (ZGASP version 1)
30/120 hp Malmö dagtid 100%

Kurslista för ZGASP11vALLM (start vår 2011)

Vår 2011 - Termin 1
  • -