Bilaga till utbildningsplan

Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning: Förvaltningsinriktning 30/120 hp (ZGASP version 1)
30/120 hp Malmö dagtid 100%

Kurslista för ZGASP11vFORV (start vår 2011)

Vår 2011 - Termin 1
  • -