Bilaga till utbildningsplan

Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning: Allmän inriktning 30/120 hp (ZGASP version 2,1)
30/120 hp Malmö dagtid 100%

Kurslista för ZGASP12hALLM (start höst 2012)

Höst 2012 - Termin 1