Bilaga till utbildningsplan

Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning: Förvaltningsinriktning 30/120 hp (ZGASP version 2,1)
30/120 hp Malmö dagtid 100%

Kurslista för ZGASP12vFORV (start vår 2012)

Vår 2012 - Termin 1