Bilaga till utbildningsplan

Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning: Förvaltningsinriktning 30/120 hp (ZGASP version 2,1)
30/120 hp Malmö dagtid 100%

Kurslista för ZGASP15hFORV (start höst 2015)

Höst 2015 - Termin 1
Vår 2016 - Termin 2
Höst 2016 - Termin 3
  • -
Vår 2017 - Termin 4
  • -