Bilaga till utbildningsplan

Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning: Allmän inriktning 30/120 hp (ZGASP version 2,1)
30/120 hp Malmö dagtid 100%

Kurslista för ZGASP17hALLM (start höst 2017)

Höst 2017 - Termin 1
Vår 2018 - Termin 2
Höst 2018 - Termin 3
  • -
Vår 2019 - Termin 4
  • -