Visar 503 utbildningar

Återställ val
 • Advanced Programming

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 28 augusti 2017 - 05 november 2017
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Advanced Research Methodology

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 11 december 2017 - 12 januari 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Akademisk introduktionstermin

  • Kurs
  • grundnivå
  • 30 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Akademisk text - RASK

  • Kurs
  • grundnivå
  • 4 hp
  • 07 augusti 2017 - 27 augusti 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 11 september 2017 - 22 oktober 2017
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 16 februari 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Akademiskt lärarskap

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 5 hp
  • 22 januari 2018 - 26 mars 2018
  • Distans (Malmö) dagtid 33%.
  Antal obligatoriska träffar: 2

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 13 juni 2018 - 27 augusti 2018
  • Malmö dagtid 33%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Akademiskt skrivande för lärarutbildningen

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 04 juni 2018 - 02 september 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Analys A och linjär algebra

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Arabiska med didaktisk inriktning I

  • Kurs
  • grundnivå
  • 30 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Distans (Malmö) 100%.
  Antal obligatoriska träffar: 3

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Distans (Malmö) 100%.
  Antal obligatoriska träffar: 3

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Distans (Malmö) 100%.
  Antal obligatoriska träffar: 3

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Arabiska med didaktisk inriktning II

  • Kurs
  • grundnivå
  • 30 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Distans (Malmö) 100%.
  Antal obligatoriska träffar: 4

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Distans (Malmö) dagtid 100%.
  Antal obligatoriska träffar: 4

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Arabiska med didaktisk inriktning III

  • Kurs
  • grundnivå
  • 30 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Distans (Malmö) 100%.
  Antal obligatoriska träffar: 4

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Distans (Malmö) 100%.
  Antal obligatoriska träffar: 4

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Arbetarlitteratur

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Distans (Malmö) 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Arbetsinriktad rehabilitering

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 12 januari 2018
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 01 juni 2018
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Arbetsrätt

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 12 januari 2018
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Artificial Intelligence

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 28 augusti 2017 - 05 november 2017
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Astronomi, introduktionskurs

  • Kurs
  • grundnivå
  • 10 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 33%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Ateljeristautbildning - kulturpedagogik för förskola och skola I

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Ateljeristautbildning - kulturpedagogik för förskola och skola II

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Att arbeta med högskolepedagogisk utveckling

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 5 hp
  • 25 september 2017 - 10 januari 2018
  • Malmö dagtid 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 04 april 2018 - 19 september 2018
  • Malmö dagtid 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 01 februari 2018 - 26 april 2018
  • Malmö dagtid 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 06 november 2017 - 10 januari 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Att möta barn och elever i behov av särskilt stöd

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Att skriva och publicera i digitala medier

  • Kurs
  • grundnivå
  • 30 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Att vara lärare i Sverige I

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 12 november 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 25 mars 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Att vara lärare i Sverige II

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 26 mars 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 13 november 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Att vara lärare i Sverige II, inom anpassningsperiod

  • Kurs
  • grundnivå
  • 45 hp
  • 28 augusti 2017 - 25 mars 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Avancerad programmering i C++

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 06 november 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 28 augusti 2017 - 12 januari 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 06 november 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Barndom och lärande: Förskolebarnets utveckling och lärande

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 15 januari 2018 - 25 mars 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Barndom och lärande: Introduktion

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 05 november 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Barndom och lärande: Literacy

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 05 november 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Barndom och lärande: Matematik

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 26 mars 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Barndom och lärande: Naturvetenskap och teknik

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 09 oktober 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Barndom och lärande: Omsorg, fostran och samarbete i förskola

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 26 mars 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Barndom och pedagogisk verksamhet för yngre

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Barnets bästa i teori och praktik

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 11 december 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Computational Physics: Introductory Course

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Distans (Malmö) 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Decision Making in Media Technology

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 11 december 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Bild för lärare, åk 1-9, I+II

  • Kurs
  • grundnivå
  • 1-30 hp
  • 15 januari 2018 - 20 januari 2019
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 20 januari 2019
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Bild för lärare, åk 1-9, II

  • Kurs
  • grundnivå
  • 16-30 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Bild för lärare, åk 1-9, III

  • Kurs
  • grundnivå
  • 31-45 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Business Administration: Entrepreneurship and International Strategy

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 06 november 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 28 augusti 2017 - 05 november 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Byggd miljö: Hållbar urban mobilitet

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 15 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Caucasus Studies I

  • Kurs
  • grundnivå
  • 30 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Distans (Malmö) 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Distans (Malmö) 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Caucasus Studies II

  • Kurs
  • grundnivå
  • 31-60 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Distans (Malmö) 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Distans (Malmö) 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Character Design

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 06 november 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Children's best Interests in Theory and Practice

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 11 december 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Children's Literature in a Global Perspective

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 05 november 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 25 mars 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Children's Rights

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 06 november 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 26 mars 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • CoDesign - design, participation, democracy

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 05 november 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Collaborative Learning in Digital Learning Environments

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 5 hp
  • 18 september 2017 - 18 december 2017
  • Distans (Malmö) 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Comics, International Perspectives

  • Kurs
  • grundnivå
  • 30 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 28 augusti 2017 - 03 juni 2018
  • Distans (Malmö) 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Communication for Development: Production Project

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 30 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Distans (Malmö) 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Communication for Development: Specialization

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Computer Science: Master Thesis

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 15 hp
  • 26 mars 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Computer Science: Research Methodologies

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 06 november 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Corporate Social Responsibility and Human Rights

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 02 oktober 2017 - 05 november 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Creative Writing I

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Creative Writing II

  • Kurs
  • grundnivå
  • 16-30 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Creative Writing Project

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Criminal Careers

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 02 oktober 2017 - 03 november 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Criminality and Ill-health

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 15 januari 2018 - 16 februari 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Criminological Theory

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 15 hp
  • 26 mars 2018 - 01 juni 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Criminology: Degree Project

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 15 hp
  • 26 mars 2018 - 01 juni 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Criminology: Degree Project

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 30 hp
  • 15 januari 2018 - 01 juni 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Databasbaserad publicering

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Datavetenskap: Examensarbete

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Computer Science: Internet of Things, Master's Course

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 60 hp
  • 28 augusti 2017 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 100%. Internationell antagningsomgång

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 28 augusti 2017 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Degree Project in Criminology

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 15 hp
  • 15 januari 2018 - 23 mars 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Den fotografiska bilden

  • Kurs
  • grundnivå
  • 30 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Design för hållbar utveckling

  • Kurs
  • grundnivå
  • 30 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Designing for wearables

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 05 november 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Det lilla barnet - att arbeta med de yngsta barnen i förskolan

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Distans (Malmö) 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 4

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Det lilla barnet - att arbeta med de yngsta barnen i förskolan

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Digital Comics

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Distans (Malmö) dagtid 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 5

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Engelska i ett kontrastivt perspektiv

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Distans (Malmö) dagtid 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Distans (Malmö) dagtid 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Distans (Malmö) dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Engelska och lärande: Språk och bedömning av språkförmåga

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 15 hp
  • 15 januari 2018 - 25 mars 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Engelska och lärande: Språk och skrivande

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 05 november 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • English for Professional Purposes

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • English I

  • Kurs
  • grundnivå
  • 1-30 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • English II

  • Kurs
  • grundnivå
  • 30 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • English III, Linguistics option

  • Kurs
  • grundnivå
  • 30 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • English III, Literary option

  • Kurs
  • grundnivå
  • 30 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Environmental Economics and Ecological Economics

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Etik och IT

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 06 november 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 06 november 2017 - 21 januari 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • European Studies: The European Union as a Global Actor

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 30 april 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • European Studies: Europe as a Field of Knowledge and Europe as an Idea

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 05 november 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 28 augusti 2017 - 12 november 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • European Studies: European Political Cultures

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 05 november 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • European Studies: European Union Law

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 26 mars 2018 - 06 maj 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 25 mars 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Evaluation Methodology and Application

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 11 december 2017 - 12 januari 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Evidence-based Crime Prevention

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 06 november 2017 - 08 december 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Examensarbete

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 06 november 2017 - 01 april 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 06 november 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Examensarbete

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 13 november 2017 - 14 januari 2018
  • Distans (Malmö) dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 12 februari 2018 - 24 juni 2018
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 09 april 2018 - 23 september 2018
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 26 mars 2018 - 03 juni 2018
  • Distans (Malmö) dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Examensarbete

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 15 hp
  • 12 februari 2018 - 24 juni 2018
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 09 april 2018 - 23 september 2018
  • Distans (Malmö) dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Experimentell medieproduktion

  • Kurs
  • grundnivå
  • 30 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Flerdimensionell analys med tillämpningar

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 06 november 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Researching Media Technology

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 06 november 2017 - 10 december 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Forskning, utveckling och utvärdering

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 9 hp
  • 06 november 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Fotboll, kultur och samhälle

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Distans (Malmö) 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Fotbollens historia

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Distans (Malmö) 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Företags samhällsansvar och mänskliga rättigheter

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 02 oktober 2017 - 05 november 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Förvaltningsrätt

  • Kurs
  • grundnivå
  • 1-30 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Förvärvad högskolepedagogisk kompetens

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 3 hp
  • 15 september 2017 - 15 december 2017
  • Distans (Malmö) 25%.
  Antal frivilliga träffar: 2

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 22 januari 2018 - 04 juni 2018
  • Distans (Malmö) dagtid 25%.
  Antal obligatoriska träffar: 2

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Förändringsledarskap i skolan

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 15 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 25 mars 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Gender and Sports I

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 04 juni 2018 - 08 juli 2018
  • Distans (Malmö) 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Gender and Sports II

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 04 juni 2018 - 08 juli 2018
  • Distans (Malmö) 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Genusvetenskap I

  • Kurs
  • grundnivå
  • 1-30 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Georgian I

  • Kurs
  • grundnivå
  • 1-15 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Georgian II

  • Kurs
  • grundnivå
  • 16-30 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Global Justice

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 28 augusti 2017 - 01 oktober 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Global rättvisa

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 28 augusti 2017 - 01 oktober 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Grafisk design

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Grafisk design och medier

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 05 november 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Basic English Grammar Skills for University

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 28 augusti 2017 - 05 november 2017
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 25 mars 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Basic English Reading and Vocabulary Skills for University

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 25 mars 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Basic English Writing and Presenting Skills for University

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 26 mars 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Grundläggande musik

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 04 juni 2018 - 02 september 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Grundläggande statistik och försöksplanering

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 26 mars 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap

  • Kurs
  • grundnivå
  • 1-30 hp
  • 28 augusti 2017 - 03 juni 2018
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 20 januari 2019
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap: Handikapprätt II

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 15 januari 2018 - 01 juni 2018
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Handikapprätt

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 12 januari 2018
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 01 juni 2018
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Handledarutbildning

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 28 augusti 2017 - 12 januari 2018
  • Malmö dagtid 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 01 juni 2018
  • Malmö dagtid 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Handledning i verksamhetsförlagd utbildning

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 26 mars 2018 - 01 juni 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Distans (Malmö) dagtid 25%.
  Antal obligatoriska träffar: 4

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Distans (Lund) dagtid 25%.
  Antal obligatoriska träffar: 4

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Distans (Helsingborg) dagtid 25%.
  Antal obligatoriska träffar: 4

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Distans (Malmö) dagtid 25%.
  Antal obligatoriska träffar: 4

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Distans (Trelleborg) dagtid 25%.
  Antal obligatoriska träffar: 4

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling II

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Distans (Malmö) dagtid 25%.
  Antal obligatoriska träffar: 4

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Distans (Malmö) dagtid 25%.
  Antal obligatoriska träffar: 4

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Health and Health Related Aspects in a Life Course Perspective

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 28 augusti 2017 - 29 september 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Historia I

  • Kurs
  • grundnivå
  • 1-30 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Historia II

  • Kurs
  • grundnivå
  • 30 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Historia och lärande: Att bli historielärare

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 05 november 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Historia och lärande: Sverige, Europa och världen till cirka 1800

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 06 november 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 06 november 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Human Rights I

  • Kurs
  • grundnivå
  • 1-30 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Human Rights II

  • Kurs
  • grundnivå
  • 31-60 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Human Rights III

  • Kurs
  • grundnivå
  • 61-90 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Collaborative Urban Development in Practice

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 30 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Hållbar stadsutveckling i teori och praktik

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Hälso- och sjukvårdsrätt

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 12 januari 2018
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Idéer, religion, historia: Antiken och medeltiden

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Idéer, religion, historia: Från upplysningen till postmodernitet

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Idrott för lärare, åk 1-6

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 11 juni 2018 - 02 september 2018
  • Distans (Malmö) 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 2

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Idrott för lärare, åk 1-9, I+II

  • Kurs
  • grundnivå
  • 1-30 hp
  • 28 augusti 2017 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 28 augusti 2017 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Idrott för lärare, åk 1-9, II

  • Kurs
  • grundnivå
  • 16-30 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Idrott för lärare, åk 1-9, III

  • Kurs
  • grundnivå
  • 31-45 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Idrott och hållbar utveckling

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 06 november 2017 - 14 januari 2018
  • Distans (Malmö) dagtid 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 2

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Idrott och lärande: Fysisk aktivitet ur ett livslångt perspektiv

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 15 hp
  • 06 november 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Idrottens etik och filosofi

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 28 augusti 2017 - 05 november 2017
  • Distans (Malmö) dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Idrottspsykologi I

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Idrottspsykologi II

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Idrottstränare I

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Distans (Malmö) 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 4

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Idrottstränare II

  • Kurs
  • grundnivå
  • 30 hp
  • 28 augusti 2017 - 03 juni 2018
  • Distans (Malmö) 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 8

  Tillfället är stängt för anmälan

 • IMER II: Europe and International Migration

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 06 november 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • IMER II: The Challenges of Ethnic Diversity

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 05 november 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • IMER III: Research Methodology

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 15 januari 2018 - 25 mars 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Individual Characteristics, Environment and Crime

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 28 augusti 2017 - 29 september 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Inledande webbprogrammering med JavaScript

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Interaction Design

  • Kurs
  • grundnivå
  • 30 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Interaktionsdesign och medier

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 06 november 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Interkulturell kommunikation

  • Kurs
  • grundnivå
  • 1-15 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • International Migration and Ethnic Relations I

  • Kurs
  • grundnivå
  • 1-30 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • International Relations I

  • Kurs
  • grundnivå
  • 1-30 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • International Relations II

  • Kurs
  • grundnivå
  • 31-60 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • International Relations III

  • Kurs
  • grundnivå
  • 61-90 hp
  • 15 januari 2018 - 04 juni 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • International Migration and Ethnic Relations: Bachelor's Thesis

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 26 mars 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Internationella relationer III

  • Kurs
  • grundnivå
  • 61-90 hp
  • 22 januari 2018 - 10 juni 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Introduktionsutbildning - behörighetsgivande kurs i svenska

  • Kurs
  • gymnasienivå
  • 20 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Introduktionsutbildning - behörighetsgivande utbildning i svenska

  • Kurs
  • gymnasienivå
  • 40 hp
  • 28 augusti 2017 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 20 januari 2019
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Introduktionsutbildning-behörighetsgivande kurs i svenska

  • Kurs
  • gymnasienivå
  • 20 hp
  • 28 augusti 2017 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 28 augusti 2017 - 03 juni 2018
  • Malmö eftermiddag/kväll 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Kardiovaskulär ultraljudsdiagnostik

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 30 hp
  • 28 augusti 2017 - 01 juni 2018
  • Distans (Malmö) dagtid 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 9

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Karriär - RASK

  • Kurs
  • grundnivå
  • 3 hp
  • 04 juni 2018 - 17 juni 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Karriär och arbete

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 05 november 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Karriärlärande i utbildning och arbetsliv

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Caucasus Field and Case Studies

  • Kurs
  • grundnivå
  • 30 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Distans (Malmö) 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Kemi och lärande: Vardagskemi med kemididaktik

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 28 augusti 2017 - 05 november 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Kompetensförsörjning och planering av kompetensutveckling

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Kompetenshöjning genom utveckling och rekrytering

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Kriminologi: fortsättningskurs

  • Kurs
  • grundnivå
  • 30 hp
  • 28 augusti 2017 - 12 januari 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Kriminologi: Grundkurs

  • Kurs
  • grundnivå
  • 30 hp
  • 28 augusti 2017 - 12 januari 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 01 juni 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Kriminologi: Kandidatkurs

  • Kurs
  • grundnivå
  • 30 hp
  • 15 januari 2018 - 01 juni 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Kulturarv och kulturarvspedagogik

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Kulturjournalistik

  • Kurs
  • grundnivå
  • 30 hp
  • 28 augusti 2017 - 03 juni 2018
  • Distans (Malmö) 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 5

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Learning and Teaching in Multicultural Schools

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 05 november 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Ledarskap och lärande

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 05 februari 2018 - 24 juni 2018
  • Distans (Malmö) dagtid 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 3

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Ledarskap och organisation II

  • Kurs
  • grundnivå
  • 30 hp
  • 28 augusti 2017 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Ledarskap och organisation III

  • Kurs
  • grundnivå
  • 30 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Ledarskap och organisation: Grundkurs

  • Kurs
  • grundnivå
  • 1-30 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 28 augusti 2017 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Linjär algebra med statistik

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 15 januari 2018 - 25 mars 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Community Work in Urban Transformation

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 05 november 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Lärarrollens komplexitet

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Matematik för lärare, gymnasieskolan, IV

  • Kurs
  • grundnivå
  • 61-90 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Matematik för lärare, åk 1-6, I

  • Kurs
  • grundnivå
  • 1-15 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Distans (Malmö) dagtid 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 6

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Distans (Malmö) dagtid 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 6

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Distans (Malmö) dagtid 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 6

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Matematik för lärare, åk 1-6, II

  • Kurs
  • grundnivå
  • 16-30 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Distans (Malmö) dagtid 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 6

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Distans (Malmö) dagtid 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 6

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Matematik för lärare, åk 7-9, I

  • Kurs
  • grundnivå
  • 30 hp
  • 28 augusti 2017 - 03 juni 2018
  • Distans (Malmö) dagtid 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 8

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 28 augusti 2017 - 03 juni 2018
  • Distans (Malmö) dagtid 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 8

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 28 augusti 2017 - 03 juni 2018
  • Distans (Malmö) dagtid 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 8

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Matematik för lärare, åk 7-9, II

  • Kurs
  • grundnivå
  • 31-45 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Distans (Malmö) dagtid 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 4

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Distans (Malmö) dagtid 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 4

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Distans (Malmö) dagtid 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 4

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Matematik och lärande: Analys och statistiska metoder

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 15 hp
  • 15 januari 2018 - 25 mars 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Matematik: Analys B

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 28 augusti 2017 - 05 november 2017
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Media and Communication Studies: Network Society Studies

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 05 november 2017
  • Distans (Malmö) 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Medicinsk vård II

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 26 mars 2018 - 01 juni 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Medieproduktion - Rörlig bild

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Medieteknik: Webbpublicering

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Environmental Management: Transdisciplinary Perspectives

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Montessoripedagogik I + II

  • Kurs
  • grundnivå
  • 1-30 hp
  • 15 januari 2018 - 20 januari 2019
  • Distans (Malmö) veckoslut 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 6

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Montessoripedagogik III

  • Kurs
  • grundnivå
  • 30 hp
  • 15 januari 2018 - 20 januari 2019
  • Distans (Malmö) veckoslut 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 6

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Musik för lärare, åk 1-6, I+II

  • Kurs
  • grundnivå
  • 1-30 hp
  • 28 augusti 2017 - 25 mars 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Mänskliga rättigheter III

  • Kurs
  • grundnivå
  • 61-90 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Naturorienterande ämnen och teknik för lärare, åk 4-6

  • Kurs
  • grundnivå
  • 30 hp
  • 21 augusti 2017 - 15 juni 2018
  • Distans (Malmö) dagtid 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 10

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Naturorientering, teknik och lärande: Introduktion

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • NO och teknik för lärare, åk 1-6, I

  • Kurs
  • grundnivå
  • 1-15 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • NO och teknik för lärare, åk 1-6, II

  • Kurs
  • grundnivå
  • 16-30 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Odontologi: Examensarbete

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 30 hp
  • 28 augusti 2017 - 03 februari 2019
  • Malmö dagtid 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Omvårdnad - Examensarbete (mastersnivå)

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 12 januari 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Omvårdnad vid diabetes A

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 12 januari 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Omvårdnad vid kärlsjukdomar och kärlkirurgisk/endovaskulär behandling

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 15 januari 2018 - 01 juni 2018
  • Malmö dagtid 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Omvårdnad: Examensarbete för Magisterexamen

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 15 hp
  • 19 februari 2018 - 15 oktober 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Omvårdnad: Examensarbete för mastersexamen

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 12 januari 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Omvårdnad: Forskningsmetodik I

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 11 december 2017 - 12 januari 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Omvårdnad: Forskningsmetodik II

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 15 januari 2018 - 23 mars 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Omvårdnad: Ledarskap i teori och praktik

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 15 januari 2018 - 23 mars 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 28 augusti 2017 - 29 september 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Originalproduktion inom Medieteknik

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Outdoor Pedagogy

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 26 mars 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Patientsäkerhet och kvalitetsförbättring med fokus mot personcentrerad vård

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 28 augusti 2017 - 03 november 2017
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Peace and Conflict Studies I

  • Kurs
  • grundnivå
  • 1-30 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Peace and Conflict Studies II

  • Kurs
  • grundnivå
  • 31-60 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Pedagogik: Forskningsmetodisk fördjupning

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Pedagogik: Förändringsledarskap i skolan

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 15 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Pedagogik: Kunskapsområde och forskning

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 28 augusti 2017 - 05 november 2017
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Pedagogik: Perspektiv på forskningsöversikter

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Pedagogik: Självständigt arbete I

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 15 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Pedagogik: Självständigt arbete I + II

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 30 hp
  • 15 januari 2018 - 20 januari 2019
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Pedagogik: Självständigt arbete II

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Pedagogik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 06 november 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Pedagogik: Vetenskapsteori och forskningsmetoder

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 06 november 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Pedagogiskt drama I, Drama och kommunikation

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Pedagogiskt drama II, Drama i mötet med andra, rummet och samhället

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Pedagogiskt drama VI, Forskningsmetodik och utvecklingsarbete

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Perspektiv på forskningsbaserat lärande i högskoleutbildning

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 5 hp
  • 22 september 2017 - 24 november 2017
  • Malmö dagtid 33%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Physical Education and Sports from a Swedish Perspective

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 05 november 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 25 mars 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Postcoloniality and Intersectionality

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 05 november 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Prototyping Media Technology

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 02 oktober 2017 - 05 november 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Procedural Content Generation

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 28 augusti 2017 - 05 november 2017
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Processledning av produktion, kvalitet och miljö

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Professionsutveckling på vetenskaplig grund

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 9 hp
  • 28 augusti 2017 - 15 oktober 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 25 mars 2018
  • Distans (Malmö) dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Programmering med C#

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Distans (Malmö) 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Programmering med C#, II

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Distans (Malmö) 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Programming in C#, III

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Distans (Malmö) 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Programming in C#

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Distans (Malmö) 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Programming in C#, II

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Distans (Malmö) 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Project Management: Plan, Execute and Evaluate

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 26 mars 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Projekt- och processledning i hållbar stadsutveckling

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 15 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Project and Process Management for Sustainable Urban Development

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 15 hp
  • 06 november 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Projektledning I

  • Kurs
  • grundnivå
  • 1-30 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Projektledning, tillämpad IT

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Refugees and Asylum Law

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 15 januari 2018 - 25 mars 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Rekryteringsutbildning för blivande skolledare/förskolechefer

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Retorik I

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö kvällstid 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Ryska I

  • Kurs
  • grundnivå
  • 1-15 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Ryska II

  • Kurs
  • grundnivå
  • 16-30 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Rätten till liv och moderna betydelser av liv

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 06 november 2017 - 10 december 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Rörlig bild och webcasting

  • Kurs
  • grundnivå
  • 30 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Samhällsekonomi

  • Kurs
  • grundnivå
  • 1-15 hp
  • 26 mars 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 28 augusti 2017 - 05 november 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 25 mars 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Scenproduktion: Kulturproduktion inom det sceniska området

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 26 mars 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Scenproduktion: Ljusdesign - ljussättningens metoder och tekniker

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 06 november 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Serieteckning och visuellt berättande

  • Kurs
  • grundnivå
  • 30 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Sexologi

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 12 januari 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 01 juni 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Sexualitet och funktionshinder

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 06 november 2017 - 12 januari 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Sexualitet och rusmedel

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 06 november 2017 - 12 januari 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Självständig fördjupning för dataingenjörer

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • SO för lärare, åk 1-6, I

  • Kurs
  • grundnivå
  • 1-15 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • SO för lärare, åk 1-6, II

  • Kurs
  • grundnivå
  • 16-30 hp
  • 15 januari 2018 - 25 mars 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 02 oktober 2017 - 03 november 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Socialrätt

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 12 januari 2018
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Socialt arbete

  • Kurs
  • grundnivå
  • 1-30 hp
  • 28 augusti 2017 - 12 januari 2018
  • Distans (Malmö) 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 01 juni 2018
  • Distans (Malmö) 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Social work in a Local and Global context - Continuation

  • Kurs
  • grundnivå
  • 30 hp
  • 28 augusti 2017 - 12 januari 2018
  • Malmö dagtid 100%. Internationell antagningsomgång

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 28 augusti 2017 - 12 januari 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 28 augusti 2017 - 12 januari 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Socialt arbete, inriktning funktionshinder och rehabilitering

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 12 januari 2018
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 01 juni 2018
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Socialt arbete: Aktörskap, makt och motstånd

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 15 hp
  • 26 mars 2018 - 01 juni 2018
  • Malmö kvällstid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Socialt arbete: examensarbete (magisterkurs)

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 15 hp
  • 13 november 2017 - 12 januari 2018
  • Malmö kvällstid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 28 augusti 2017 - 13 januari 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 23 mars 2018 - 01 juni 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 01 juni 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Socialt arbete: examensarbete (masterkurs)

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 12 januari 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 06 november 2017 - 12 januari 2018
  • Malmö kvällstid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 01 juni 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 26 mars 2018 - 01 juni 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Socialt arbete: examensarbete (masterkurs)

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 30 hp
  • 28 augusti 2017 - 12 januari 2018
  • Malmö kvällstid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 28 augusti 2017 - 01 juni 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 20 januari 2019
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 01 juni 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Socialt arbete: Social utsatthet och förändringsprocesser i perspektiv

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 12 januari 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Socialt arbete: Social utsatthet och förändringsprocesser i perspektiv

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 15 hp
  • 15 januari 2018 - 23 mars 2018
  • Malmö kvällstid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Social Work: Social Policies and Welfare Studies

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 15 januari 2018 - 23 mars 2018
  • Distans (Malmö) dagtid 100%.
  Antal obligatoriska träffar: 1Antal frivilliga träffar: 1

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Socialt arbete: Åldrande och socialt arbete

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 15 hp
  • 15 januari 2018 - 23 mars 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Special needs education, introductory course

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 15 januari 2018 - 25 mars 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Specialpedagogik: Forskningsmetodisk fördjupning

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Specialpedagogik: Kunskapsområde och forskning

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 28 augusti 2017 - 05 november 2017
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Specialpedagogik: Perspektiv på forskningsöversikter

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Specialpedagogik: Självständigt arbete I

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Specialpedagogik: Självständigt arbete I+II

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 30 hp
  • 15 januari 2018 - 20 januari 2019
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Specialpedagogik: Självständigt arbete II

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Specialpedagogik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 06 november 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning - språkutveckling

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Specialpedagogiskt förhållningssätt i modersmålsundervisning

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Distans (Malmö) 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 5

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Speech and Presentation Technique through Drama - RASK

  • Kurs
  • grundnivå
  • 4 hp
  • 15 januari 2018 - 16 mars 2018
  • Malmö dagtid 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Sport, marknadsföring och varumärken

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 28 augusti 2017 - 05 november 2017
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Sports Psychology

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 06 november 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 26 mars 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Statistical Analysis: To Apply, Interpret and Understand

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 19 februari 2018 - 23 mars 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Statsvetenskap I

  • Kurs
  • grundnivå
  • 1-30 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Storytelling - Narration Across Media

  • Kurs
  • grundnivå
  • 30 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Studiehandledning och språket i ämnet i modersmålsundervisning

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Distans (Malmö) kvällstid 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 5

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Distans (Malmö) kvällstid 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 5

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Studieteknik - RASK

  • Kurs
  • grundnivå
  • 3 hp
  • 07 augusti 2017 - 27 augusti 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 11 september 2017 - 22 oktober 2017
  • Malmö dagtid 33%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 18 januari 2018 - 23 februari 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Styrdokument, ämnesdidaktik och bedömning

  • Kurs
  • grundnivå
  • 9 hp
  • 15 januari 2018 - 25 mars 2018
  • Distans (Malmö) dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 28 augusti 2017 - 05 november 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Styrdokument, ämnesdidaktik och bedömning

  • Kurs
  • grundnivå
  • 9 hp
  • 28 augusti 2017 - 05 november 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 25 mars 2018
  • Distans (Malmö) dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Swedish Language, Culture and Society I

  • Kurs
  • grundnivå
  • 1-10 hp
  • 18 september 2017 - 17 december 2017
  • Malmö kvällstid 33%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Swedish Language, Culture and Society II

  • Kurs
  • grundnivå
  • 11-20 hp
  • 12 februari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 33%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Swedish Language, Culture and Society III

  • Kurs
  • grundnivå
  • 10 hp
  • 18 september 2017 - 17 december 2017
  • Malmö kvällstid 33%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Swedish Language, Culture and Society IV

  • Kurs
  • grundnivå
  • 10 hp
  • 12 februari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 33%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Svenska för lärare, åk 1-6, I

  • Kurs
  • grundnivå
  • 1-15 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Svenska för lärare, åk 1-6, II

  • Kurs
  • grundnivå
  • 16-30 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Swedish for Exchange Students: Intermediate

  • Kurs
  • grundnivå
  • 4.5 hp
  • 16 augusti 2017 - 27 augusti 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Swedish for Exchange Students: Beginners 2

  • Kurs
  • grundnivå
  • 4.5 hp
  • 25 september 2017 - 10 december 2017
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 14 februari 2018 - 20 april 2018
  • Malmö kvällstid 33%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Swedish for Exchange Students, Beginners I

  • Kurs
  • grundnivå
  • 1-4.5 hp
  • 10 januari 2018 - 01 februari 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 17 augusti 2017 - 08 september 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Svenska som andraspråk för lärare I

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Svenska som andraspråk för lärare II

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Svenska som andraspråk för lärare III

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Teaching for Sustainability

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 06 november 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Teknik för lärare, åk 1-6, I

  • Kurs
  • grundnivå
  • 1-7.5 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Distans (Malmö) dagtid 25%.
  Antal obligatoriska träffar: 3

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Teknik och lärande: Grundkurs

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 05 november 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 28 augusti 2017 - 05 november 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Teknik och lärande: Teknik i vår omgivning

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 06 november 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Tematisk högskolepedagogik, bedömning

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 5 hp
  • 09 april 2018 - 04 juni 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Theorizing Media Technology

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 28 augusti 2017 - 01 oktober 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • The Law and Practice of the United Nations - Model United Nations

  • Kurs
  • grundnivå
  • 30 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • The Right to Life and Modern Conceptions of Life

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 06 november 2017 - 10 december 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Theatre in English - Theory and Performance I

  • Kurs
  • grundnivå
  • 1-15 hp
  • 28 augusti 2017 - 05 november 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Tvåspråkighet och identitet

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Undervisning och handledning av vuxna I

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Utbildningsvetenskap, magisterkurs

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 45 hp
  • 15 januari 2018 - 02 juni 2019
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Utepedagogik för förskolan och de tidiga skolåren

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö veckoslut 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Utställningsdesign

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Utveckling, lärande och specialpedagogik

  • Kurs
  • grundnivå
  • 9 hp
  • 26 mars 2018 - 03 juni 2018
  • Distans (Malmö) dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 06 november 2017 - 14 januari 2018
  • Distans (Malmö) dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Utveckling, lärande och specialpedagogik

  • Kurs
  • grundnivå
  • 9 hp
  • 06 november 2017 - 14 januari 2018
  • Distans (Malmö) dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 26 mars 2018 - 03 juni 2018
  • Distans (Malmö) dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Utveckling, lärande och specialpedagogik

  • Kurs
  • grundnivå
  • 9 hp
  • 28 augusti 2017 - 08 oktober 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Webbutveckling I

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Distans (Malmö) 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Webbutveckling II - Klient

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Distans (Malmö) 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Verksamhetsförlagd utbildning II

  • Kurs
  • grundnivå
  • 6 hp
  • 20 november 2017 - 17 december 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Verksamhetsförlagd utbildning III

  • Kurs
  • grundnivå
  • 6 hp
  • 11 september 2017 - 08 oktober 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Verksamhetsförlagd utbildning III

  • Kurs
  • grundnivå
  • 6 hp
  • 06 november 2017 - 03 december 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 18 september 2017 - 15 oktober 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 23 april 2018 - 20 maj 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 05 februari 2018 - 11 mars 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Verksamhetsförlagd utbildning III

  • Kurs
  • grundnivå
  • 6 hp
  • 18 september 2017 - 15 oktober 2017
  • Distans (Malmö) dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 20 november 2017 - 17 december 2017
  • Distans (Malmö) dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 16 oktober 2017 - 12 november 2017
  • Distans (Malmö) dagtid 75%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Verksamhetsförlagd utbildning IV

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 6 hp
  • 20 november 2017 - 17 december 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 20 november 2017 - 17 december 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Verksamhetsförlagd utbildning V

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 6 hp
  • 27 november 2017 - 24 december 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 18 september 2017 - 15 oktober 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 05 februari 2018 - 04 mars 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Verksamhetsförlagd utbildning V

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 6 hp
  • 20 november 2017 - 17 december 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 18 september 2017 - 15 oktober 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 11 september 2017 - 08 oktober 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Vetenskapsteori och forskningsmetodik

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 12 januari 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Victimology

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 06 november 2017 - 08 december 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Violence Risk Assessment

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 02 oktober 2017 - 03 november 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Åldrande och socialt arbete

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 03 november 2017
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Ämnesdidaktik: Forskningsmetodisk fördjupning

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Ämnesdidaktik: Kunskapsområde och forskning

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 28 augusti 2017 - 05 november 2017
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Ämnesdidaktik: Perspektiv på forskningsöversikter

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Ämnesdidaktik: Självständigt arbete I

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 15 hp
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Ämnesdidaktik: Självständigt arbete I + II

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 30 hp
  • 15 januari 2018 - 20 januari 2019
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Ämnesdidaktik: Självständigt arbete II

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 15 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Ämnesdidaktik: Självständigt arbete II

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 15 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Ämnesdidaktik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 06 november 2017 - 14 januari 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan