Visar 132 utbildningar

Återställ val
 • Akademiskt lärarskap

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 5 hp
  • 22 januari 2018 - 26 mars 2018
  • Distans (Malmö) dagtid 33%.
  Antal obligatoriska träffar: 2

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 13 juni 2018 - 27 augusti 2018
  • Malmö dagtid 33%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 21 mars 2019
  • Distans (Malmö) 33%.
  Antal obligatoriska träffar: 2

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Akademiskt skrivande för lärarutbildningen

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 04 juni 2018 - 02 september 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Astronomi, introduktionskurs

  • Kurs
  • grundnivå
  • 10 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 33%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 09 juni 2019
  • Malmö dagtid 33%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Ateljeristautbildning - kulturpedagogik för förskola och skola I

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 03 september 2018 - 09 juni 2019
  • Malmö kvällstid 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Ateljeristautbildning - kulturpedagogik för förskola och skola II

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 03 september 2018 - 09 juni 2019
  • Malmö kvällstid 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Att arbeta med högskolepedagogisk utveckling

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 5 hp
  • 04 april 2018 - 19 september 2018
  • Malmö dagtid 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 01 april 2019 - 13 september 2019
  • Malmö dagtid 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 01 februari 2018 - 26 april 2018
  • Malmö dagtid 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Att möta barn och elever i behov av särskilt stöd

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 09 juni 2019
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 09 juni 2019
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Att vara lärare i högre utbildning

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 5 hp
  • 17 september 2018 - 28 oktober 2018
  • Malmö dagtid 33%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 08 juni 2019 - 30 augusti 2019
  • Malmö dagtid 33%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Att vara lärare i Sverige I

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 03 september 2018 - 11 november 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 03 september 2018 - 13 januari 2019
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 25 mars 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 31 mars 2019
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 09 juni 2019
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Att vara lärare i Sverige II

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 26 mars 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 12 november 2018 - 13 januari 2019
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 03 september 2018 - 13 januari 2019
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 01 april 2019 - 09 juni 2019
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 09 juni 2019
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Avslutande uppsatskurs

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 30 hp
  • 21 januari 2019 - 07 juni 2019
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer och didaktik

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 01 april 2019 - 09 juni 2019
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Barndom och lärande: Förskolebarnets utveckling och lärande

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 15 januari 2018 - 25 mars 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 09 juni 2019
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Barndom och lärande: Matematik

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 26 mars 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Barndom och lärande: Matematik

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 12 november 2018 - 20 januari 2019
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Barndom och lärande: Naturvetenskap och teknik

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 04 mars 2019 - 09 juni 2019
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Barndom och lärande: Omsorg, fostran och samarbete i förskola

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 26 mars 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 01 april 2019 - 09 juni 2019
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Barndom och pedagogisk verksamhet för yngre

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 09 juni 2019
  • Malmö kvällstid 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Bild för lärare, åk 1-9, I+II

  • Kurs
  • grundnivå
  • 1-30 hp
  • 15 januari 2018 - 20 januari 2019
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 20 januari 2019
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 19 januari 2020
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Bild för lärare, åk 1-9, II

  • Kurs
  • grundnivå
  • 16-30 hp
  • 03 september 2018 - 20 januari 2019
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Bild för lärare, åk 1-9, III

  • Kurs
  • grundnivå
  • 31-45 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 09 juni 2019
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Collaborative Learning in Digital Learning Environments

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 5 hp
  • 08 april 2019 - 05 juni 2019
  • Distans (Malmö) 33%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Computational Physics: Introductory Course

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Distans (Malmö) 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 09 juni 2019
  • Distans (Malmö) 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Det lilla barnet - att arbeta med de yngsta barnen i förskolan

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 03 september 2018 - 20 januari 2019
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 09 juni 2019
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Didaktisk-metodisk kurs för verksamma modersmålslärare III

  • Kurs
  • grundnivå
  • 30 hp
  • 21 januari 2019 - 19 januari 2020
  • Distans (Malmö) dagtid 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 10

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Engelska för lärare, åk 1-3 (Ingår i Lärarlyftet II)

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 20 augusti 2018 - 16 januari 2019
  • Distans (Malmö) dagtid 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 4

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Engelska i ett kontrastivt perspektiv

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 03 september 2018 - 20 januari 2019
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Distans (Malmö) dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 03 september 2018 - 20 januari 2019
  • Distans (Malmö) dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 09 juni 2019
  • Distans (Malmö) 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 09 juni 2019
  • Distans (Malmö) dagtid 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Engelska och lärande: Språk och bedömning av språkförmåga

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 15 hp
  • 15 januari 2018 - 25 mars 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Environmental Economics and Ecological Economics

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 09 juni 2019
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Environmental Management: Transdisciplinary Perspectives

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 09 juni 2019
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Examensarbete

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 26 mars 2018 - 03 juni 2018
  • Distans (Malmö) dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 12 februari 2018 - 24 juni 2018
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 09 april 2018 - 23 september 2018
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 12 november 2018 - 20 januari 2019
  • Distans (Malmö) dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 17 september 2018 - 03 februari 2019
  • Distans (Malmö) dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 05 november 2018 - 24 mars 2019
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 28 januari 2019 - 16 juni 2019
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 08 april 2019 - 22 september 2019
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 01 april 2019 - 09 juni 2019
  • Distans (Malmö) dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Examensarbete

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 15 hp
  • 12 februari 2018 - 24 juni 2018
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 09 april 2018 - 23 september 2018
  • Distans (Malmö) dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 28 januari 2019 - 16 juni 2019
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 17 september 2018 - 03 februari 2019
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Förvärvad högskolepedagogisk kompetens

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 3 hp
  • 24 september 2018 - 23 december 2018
  • Distans (Malmö) dagtid 25%.
  Antal frivilliga träffar: 2

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 22 januari 2018 - 04 juni 2018
  • Distans (Malmö) dagtid 25%.
  Antal obligatoriska träffar: 2

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 04 juni 2019
  • Distans (Malmö) 25%.
  Antal frivilliga träffar: 2

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Förändringsledarskap i skolan

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 15 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 09 juni 2019
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 25 mars 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 31 mars 2019
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Grundläggande musik

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 04 juni 2018 - 02 september 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 18 oktober 2018 - 08 april 2019
  • Distans (Malmö) dagtid 25%.
  Antal obligatoriska träffar: 4

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Distans (Lund) dagtid 25%.
  Antal obligatoriska träffar: 4

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Distans (Helsingborg) dagtid 25%.
  Antal obligatoriska träffar: 4

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Distans (Malmö) dagtid 25%.
  Antal obligatoriska träffar: 4

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Distans (Trelleborg) dagtid 25%.
  Antal obligatoriska träffar: 4

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 03 september 2018 - 20 januari 2019
  • Distans (Malmö) dagtid 25%.
  Antal obligatoriska träffar: 4

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 03 september 2018 - 20 januari 2019
  • Distans (Malmö) dagtid 25%.
  Antal obligatoriska träffar: 4

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 03 september 2018 - 20 januari 2019
  • Distans (Lund) dagtid 25%.
  Antal obligatoriska träffar: 4

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 03 september 2018 - 20 januari 2019
  • Distans (Helsingborg) dagtid 25%.
  Antal obligatoriska träffar: 4

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 09 juni 2019
  • Distans (Malmö) dagtid 25%.
  Antal obligatoriska träffar: 4

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 09 juni 2019
  • Distans (Lund) dagtid 25%.
  Antal obligatoriska träffar: 4

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 09 juni 2019
  • Distans (Helsingborg) dagtid 25%.
  Antal obligatoriska träffar: 4

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 09 juni 2019
  • Distans (Malmö) dagtid 25%.
  Antal obligatoriska träffar: 4

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling II

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Distans (Malmö) dagtid 25%.
  Antal obligatoriska träffar: 4

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 09 juni 2019
  • Distans (Malmö) dagtid 25%.
  Antal obligatoriska träffar: 4

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Historia I

  • Kurs
  • grundnivå
  • 1-30 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 03 september 2018 - 20 januari 2019
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Idrott för lärare, åk 1-6

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 11 juni 2018 - 02 september 2018
  • Distans (Malmö) 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 2

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Idrott för lärare, åk 1-6

  • Kurs
  • grundnivå
  • 22.5 hp
  • 03 september 2018 - 09 juni 2019
  • Malmö dagtid 33%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Idrott för lärare, åk 1-9, I+II

  • Kurs
  • grundnivå
  • 1-30 hp
  • 03 september 2018 - 09 juni 2019
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 03 september 2018 - 09 juni 2019
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 03 september 2018 - 09 juni 2019
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Idrott för lärare, åk 1-9, II

  • Kurs
  • grundnivå
  • 16-30 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 09 juni 2019
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 09 juni 2019
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Idrott för lärare, åk 1-9, III

  • Kurs
  • grundnivå
  • 31-45 hp
  • 03 september 2018 - 20 januari 2019
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 03 september 2018 - 20 januari 2019
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Karriärlärande i utbildning och arbetsliv

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 09 juni 2019
  • Malmö kvällstid 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Karriärövergångar ur ett samhälls- och organisationsperspektiv

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 03 september 2018 - 20 januari 2019
  • Malmö kvällstid 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Learning and Teaching in Multicultural Schools

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 03 september 2018 - 11 november 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Ledarskap och lärande

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 05 februari 2018 - 24 juni 2018
  • Distans (Malmö) dagtid 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 3

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 17 september 2018 - 03 februari 2019
  • Distans (Malmö) dagtid 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 3

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 04 februari 2019 - 23 juni 2019
  • Distans (Malmö) dagtid 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 3

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Lärarrollens komplexitet

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 09 juni 2019
  • Malmö kvällstid 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 09 juni 2019
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 03 september 2018 - 20 januari 2019
  • Distans (Malmö) 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 5

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 03 september 2018 - 20 januari 2019
  • Distans (Malmö) 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 5

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 03 september 2018 - 20 januari 2019
  • Distans (Malmö) 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 5

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Matematik för lärare, gymnasieskolan, IV

  • Kurs
  • grundnivå
  • 61-90 hp
  • 03 september 2018 - 20 januari 2019
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Matematik för lärare, åk 1-6, I

  • Kurs
  • grundnivå
  • 1-15 hp
  • 21 januari 2019 - 09 juni 2019
  • Distans (Malmö) dagtid 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 6

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 09 juni 2019
  • Distans (Malmö) dagtid 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 6

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 09 juni 2019
  • Distans (Malmö) dagtid 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 6

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 09 juni 2019
  • Distans (Malmö) dagtid 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 6

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 09 juni 2019
  • Distans (Malmö) dagtid 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 6

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 09 juni 2019
  • Distans (Malmö) dagtid 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 6

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Matematik för lärare, åk 1-6, II

  • Kurs
  • grundnivå
  • 16-30 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Distans (Malmö) dagtid 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 6

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Distans (Malmö) dagtid 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 6

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Matematik för lärare, åk 7-9, I

  • Kurs
  • grundnivå
  • 30 hp
  • 03 september 2018 - 09 juni 2019
  • Distans (Malmö) dagtid 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 8

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 03 september 2018 - 09 juni 2019
  • Distans (Malmö) dagtid 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 8

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 03 september 2018 - 09 juni 2019
  • Distans (Malmö) dagtid 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 8

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Matematik för lärare, åk 7-9, II

  • Kurs
  • grundnivå
  • 31-45 hp
  • 03 september 2018 - 20 januari 2019
  • Distans (Malmö) dagtid 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 4

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 03 september 2018 - 20 januari 2019
  • Distans (Malmö) dagtid 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 4

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 03 september 2018 - 20 januari 2019
  • Distans (Malmö) dagtid 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 4

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Matematik och lärande: Analys och statistiska metoder

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 15 hp
  • 15 januari 2018 - 25 mars 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Matematik och lärande: Geometri, sannolikhet och statistik

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 01 april 2019 - 09 juni 2019
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Montessoripedagogik I + II

  • Kurs
  • grundnivå
  • 1-30 hp
  • 15 januari 2018 - 20 januari 2019
  • Distans (Malmö) veckoslut 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 6

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 19 januari 2020
  • Distans (Malmö) veckoslut 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 6

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Montessoripedagogik III

  • Kurs
  • grundnivå
  • 30 hp
  • 15 januari 2018 - 20 januari 2019
  • Distans (Malmö) veckoslut 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 6

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 19 januari 2020
  • Distans (Malmö) veckoslut 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 6

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Musik för lärare, åk 1-6, I+II

  • Kurs
  • grundnivå
  • 1-30 hp
  • 03 september 2018 - 31 mars 2019
  • Malmö eftermiddag 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • NO och teknik för lärare, åk 1-6, I

  • Kurs
  • grundnivå
  • 1-15 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 09 juni 2019
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 09 juni 2019
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 09 juni 2019
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Olika vägar till kunskap i modersmålsundervisningen

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 21 januari 2019 - 09 juni 2019
  • Distans (Malmö) dagtid 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 5

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 09 juni 2019
  • Distans (Malmö) dagtid 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 5

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 09 juni 2019
  • Distans (Malmö) dagtid 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 5

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Outdoor Pedagogy

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 26 mars 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 01 april 2019 - 09 juni 2019
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Pedagogik: Forskningsmetodisk fördjupning

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 09 juni 2019
  • Malmö kvällstid 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Pedagogik: Förändringsledarskap i skolan

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 15 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Pedagogik: Kunskapsområde och forskning

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 03 september 2018 - 11 november 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 19 januari 2020
  • Malmö eftermiddag 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Pedagogik: Perspektiv på forskning

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 15 hp
  • 03 september 2018 - 20 januari 2019
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Pedagogik: Självständigt arbete I

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 15 hp
  • 03 september 2018 - 20 januari 2019
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 09 juni 2019
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Pedagogik: Självständigt arbete I + II

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 30 hp
  • 15 januari 2018 - 20 januari 2019
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 19 januari 2020
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Pedagogik: Självständigt arbete II

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 15 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 09 juni 2019
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Pedagogik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 12 november 2018 - 20 januari 2019
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Pedagogiskt drama I, Drama och kommunikation

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 03 september 2018 - 20 januari 2019
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 09 juni 2019
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Pedagogiskt drama II, Drama i mötet med andra, rummet och samhället

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 09 juni 2019
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Pedagogiskt drama III, Berättande genom drama

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 03 september 2018 - 20 januari 2019
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Pedagogiskt drama IV, Ledarskap och gestaltning

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 21 januari 2019 - 09 juni 2019
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Pedagogiskt drama VI, Forskningsmetodik och utvecklingsarbete

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Perspektiv på och metoder för utmaningsbaserat lärande

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 5 hp
  • 17 september 2018 - 28 oktober 2018
  • Malmö dagtid 33%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Problembaserat lärande - Malmömodellen

  • Kurs
  • grundnivå
  • 5 hp
  • 25 oktober 2018 - 21 december 2018
  • Malmö dagtid 15%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Professionsutveckling på vetenskaplig grund

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 9 hp
  • 15 januari 2018 - 25 mars 2018
  • Distans (Malmö) dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 03 september 2018 - 11 november 2018
  • Distans (Malmö) dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 04 februari 2019 - 31 mars 2019
  • Distans (Malmö) dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Rekryteringsutbildning för blivande skolledare/förskolechefer

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 03 september 2018 - 09 juni 2019
  • Malmö dagtid 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Religion och lärande: Religion, modernitet och globalisering

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 15 hp
  • 21 januari 2019 - 31 mars 2019
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Scholarship of University Teaching

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 5 hp
  • 22 januari 2018 - 26 mars 2018
  • Distans (Malmö) dagtid 33%.
  Antal obligatoriska träffar: 2

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 13 juni 2018 - 27 augusti 2018
  • Malmö dagtid 33%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 21 mars 2019
  • Distans (Malmö) 33%.
  Antal obligatoriska träffar: 2

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 28 januari 2019 - 16 juni 2019
  • Distans (Malmö) dagtid 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 3

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Special needs education, introductory course

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 15 januari 2018 - 25 mars 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Specialpedagogik: Forskningsmetodisk fördjupning

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 09 juni 2019
  • Malmö kvällstid 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Specialpedagogik: Kunskapsområde och forskning

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 03 september 2018 - 11 november 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Specialpedagogik: Perspektiv på forskning

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 15 hp
  • 03 september 2018 - 20 januari 2019
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Specialpedagogik: Självständigt arbete I

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 15 hp
  • 03 september 2018 - 20 januari 2019
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 09 juni 2019
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Specialpedagogik: Självständigt arbete I+II

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 30 hp
  • 15 januari 2018 - 20 januari 2019
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 19 januari 2020
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Specialpedagogik: Självständigt arbete II

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 15 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 09 juni 2019
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Specialpedagogik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 12 november 2018 - 20 januari 2019
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning - språkutveckling

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 15 hp
  • 03 september 2018 - 20 januari 2019
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Specialpedagogiskt förhållningssätt i modersmålsundervisning

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Distans (Malmö) 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 5

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 09 juni 2019
  • Malmö kvällstid 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Studiehandledning och språket i ämnet i modersmålsundervisning

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Distans (Malmö) kvällstid 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 5

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Distans (Malmö) kvällstid 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 5

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Styrdokument, ämnesdidaktik och bedömning

  • Kurs
  • grundnivå
  • 9 hp
  • 03 september 2018 - 11 november 2018
  • Distans (Malmö) dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 25 mars 2018
  • Distans (Malmö) dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 31 mars 2019
  • Distans (Malmö) dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Styrdokument, ämnesdidaktik och bedömning

  • Kurs
  • grundnivå
  • 9 hp
  • 15 januari 2018 - 25 mars 2018
  • Distans (Malmö) dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 03 september 2018 - 11 november 2018
  • Distans (Malmö) dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 31 mars 2019
  • Distans (Malmö) dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Svenska för lärare, åk 1-6, I

  • Kurs
  • grundnivå
  • 1-15 hp
  • 03 september 2018 - 20 januari 2019
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 03 september 2018 - 20 januari 2019
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 03 september 2018 - 20 januari 2019
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Svenska för lärare, åk 1-6, II

  • Kurs
  • grundnivå
  • 16-30 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 09 juni 2019
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 09 juni 2019
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 09 juni 2019
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Svenska som andraspråk för lärare - migration, språk och kultur

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 10 juni 2019 - 01 september 2019
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Svenska som andraspråk för lärare I

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 03 september 2018 - 20 januari 2019
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 03 september 2018 - 20 januari 2019
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Svenska som andraspråk för lärare II

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 09 juni 2019
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 09 juni 2019
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Svenska som andraspråk för lärare III

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 01 april 2019 - 09 juni 2019
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Teaching for Sustainability

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 12 november 2018 - 20 januari 2019
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Teknik för lärare, åk 1-6, I

  • Kurs
  • grundnivå
  • 1-7.5 hp
  • 03 september 2018 - 20 januari 2019
  • Distans (Malmö) dagtid 25%.
  Antal obligatoriska träffar: 4

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 09 juni 2019
  • Distans (Malmö) dagtid 25%.
  Antal obligatoriska träffar: 4

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Tematisk högskolepedagogik, bedömning

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 5 hp
  • 09 april 2018 - 04 juni 2018
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Teoretiska begrepp och konkret forskning

  • Kurs
  • grundnivå
  • 5 hp
  • 28 januari 2019 - 17 mars 2019
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 17 september 2018 - 13 januari 2019
  • Malmö dagtid 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Undervisning och handledning av vuxna I

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 03 september 2018 - 20 januari 2019
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 09 juni 2019
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Utbildningsvetenskap, magisterkurs

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 45 hp
  • 15 januari 2018 - 02 juni 2019
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Utepedagogik för förskolan och de tidiga skolåren

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 03 september 2018 - 20 januari 2019
  • Malmö veckoslut 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Utveckling, lärande och specialpedagogik

  • Kurs
  • grundnivå
  • 9 hp
  • 12 november 2018 - 20 januari 2019
  • Distans (Malmö) dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 26 mars 2018 - 03 juni 2018
  • Distans (Malmö) dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 01 april 2019 - 09 juni 2019
  • Distans (Malmö) dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Utveckling, lärande och specialpedagogik

  • Kurs
  • grundnivå
  • 9 hp
  • 26 mars 2018 - 03 juni 2018
  • Distans (Malmö) dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 12 november 2018 - 20 januari 2019
  • Distans (Malmö) dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 01 april 2019 - 09 juni 2019
  • Distans (Malmö) dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Verksamhetsförlagd utbildning III

  • Kurs
  • grundnivå
  • 6 hp
  • 05 februari 2018 - 11 mars 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 23 april 2018 - 20 maj 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 04 februari 2019 - 10 mars 2019
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Verksamhetsförlagd utbildning III

  • Kurs
  • grundnivå
  • 6 hp
  • 04 februari 2019 - 10 mars 2019
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 29 april 2019 - 26 maj 2019
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Verksamhetsförlagd utbildning III och IV

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 12 hp
  • 03 september 2018 - 28 oktober 2018
  • Distans (Malmö) 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Verksamhetsförlagd utbildning IV

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 6 hp
  • 29 april 2019 - 26 maj 2019
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Verksamhetsförlagd utbildning IV

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 6 hp
  • 29 april 2019 - 26 maj 2019
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Verksamhetsförlagd utbildning V

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 6 hp
  • 05 februari 2018 - 04 mars 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 04 februari 2019 - 10 mars 2019
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 17 september 2018 - 14 oktober 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 26 november 2018 - 23 december 2018
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Verksamhetsförlagd utbildning V

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 6 hp
  • 04 februari 2019 - 10 mars 2019
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 29 april 2019 - 26 maj 2019
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Ämnesdidaktik: Forskningsmetodisk fördjupning

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 09 juni 2019
  • Malmö kvällstid 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Ämnesdidaktik: Kunskapsområde och forskning

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 03 september 2018 - 11 november 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Ämnesdidaktik: Perspektiv på forskning

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 15 hp
  • 03 september 2018 - 20 januari 2019
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Ämnesdidaktik: Självständigt arbete I

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 15 hp
  • 03 september 2018 - 20 januari 2019
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 09 juni 2019
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Ämnesdidaktik: Självständigt arbete I + II

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 30 hp
  • 15 januari 2018 - 20 januari 2019
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 19 januari 2020
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Ämnesdidaktik: Självständigt arbete II

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 15 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Ämnesdidaktik: Självständigt arbete II

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 15 hp
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 21 januari 2019 - 09 juni 2019
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Ämnesdidaktik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 12 november 2018 - 20 januari 2019
  • Malmö kvällstid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan