Visar 37 utbildningar

Återställ val
 • Arbetsinriktad rehabilitering

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 21 januari 2019 - 07 juni 2019
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 02 september 2019 - 17 januari 2020
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 20 januari 2020 - 05 juni 2020
  • Distans (Malmö) 50%.

  Öppnar för anmälan 16 september 2019

  • 02 september 2019 - 17 januari 2020
  • Malmö kvällstid 50%.

  Öppen för sen anmälan

 • Fotboll, kultur och samhälle

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 21 januari 2019 - 09 juni 2019
  • Distans (Malmö) 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 20 januari 2020 - 07 juni 2020
  • Distans (Malmö) 25%.

  Öppnar för anmälan 16 september 2019

 • Fotbollens historia

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 02 september 2019 - 19 januari 2020
  • Distans (Malmö) 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Gender and Sports I

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 10 juni 2019 - 14 juli 2019
  • Distans (Malmö) 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 08 juni 2020 - 12 juli 2020
  • Distans (Malmö) 100%.

  Öppnar för anmälan 16 september 2019

 • Gender and Sports II

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 08 juni 2020 - 12 juli 2020
  • Distans (Malmö) 100%.

  Öppnar för anmälan 16 september 2019

 • Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap

  • Kurs
  • grundnivå
  • 1-30 hp
  • 21 januari 2019 - 17 januari 2020
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 02 september 2019 - 05 juni 2020
  • Distans (Malmö) 50%.

  Öppen för sen anmälan

  • 20 januari 2020 - 15 januari 2021
  • Distans (Malmö) 50%.

  Öppnar för anmälan 16 september 2019

 • Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap: Handikapprätt II

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 21 januari 2019 - 07 juni 2019
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 20 januari 2020 - 05 juni 2020
  • Distans (Malmö) 50%.

  Öppnar för anmälan 16 september 2019

 • Handikapprätt

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 21 januari 2019 - 07 juni 2019
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 02 september 2019 - 17 januari 2020
  • Distans (Malmö) 50%.

  Öppen för sen anmälan

  • 20 januari 2020 - 05 juni 2020
  • Distans (Malmö) 50%.

  Öppnar för anmälan 16 september 2019

 • Handledarutbildning

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 21 januari 2019 - 07 juni 2019
  • Malmö dagtid 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 02 september 2019 - 17 januari 2020
  • Malmö dagtid 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 20 januari 2020 - 05 juni 2020
  • Malmö dagtid 25%.

  Öppnar för anmälan 16 september 2019

 • Handledning i verksamhetsförlagd utbildning

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 01 april 2019 - 07 juni 2019
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Hälso- och sjukvårdsrätt

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 02 september 2019 - 17 januari 2020
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Idrott för lärare, åk 1-9, I+II

  • Kurs
  • grundnivå
  • 1-30 hp
  • 02 september 2019 - 07 juni 2020
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 02 september 2019 - 07 juni 2020
  • Malmö dagtid 50%.

  Öppen för sen anmälan

 • Idrott för lärare, åk 1-9, III

  • Kurs
  • grundnivå
  • 31-45 hp
  • 02 september 2019 - 19 januari 2020
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 02 september 2019 - 19 januari 2020
  • Malmö dagtid 50%.

  Öppen för sen anmälan

 • Idrott och hållbar utveckling

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 11 november 2019 - 19 januari 2020
  • Distans (Malmö) dagtid 50%.

  Öppen för sen anmälan

 • Idrottens etik och filosofi

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 02 september 2019 - 10 november 2019
  • Distans (Malmö) 50%.

  Öppen för sen anmälan

 • Idrottspsykologi I

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 21 januari 2019 - 09 juni 2019
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 02 september 2019 - 19 januari 2020
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 20 januari 2020 - 07 juni 2020
  • Distans (Malmö) 50%.

  Öppnar för anmälan 16 september 2019

 • Idrottspsykologi II

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 02 september 2019 - 19 januari 2020
  • Distans (Malmö) 50%.

  Öppen för sen anmälan

 • Idrottstränare I

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 02 september 2019 - 19 januari 2020
  • Distans (Malmö) 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 4

  Öppen för sen anmälan

 • Idrottstränare II

  • Kurs
  • grundnivå
  • 30 hp
  • 21 januari 2019 - 19 januari 2020
  • Distans (Malmö) 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 6

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 20 januari 2020 - 17 januari 2021
  • Distans (Malmö) 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 6

  Öppnar för anmälan 16 september 2019

 • Kardiovaskulär ultraljudsdiagnostik

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 30 hp
  • 02 september 2019 - 05 juni 2020
  • Distans (Malmö) dagtid 50%.
  Antal obligatoriska träffar: 9

  Öppen för sen anmälan

 • Omvårdnad vid diabetes A

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 15 hp
  • 02 september 2019 - 17 januari 2020
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Omvårdnad vid kärlsjukdomar och kärlkirurgisk/endovaskulär behandling

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 21 januari 2019 - 07 juni 2019
  • Malmö dagtid 25%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Omvårdnad: Examensarbete för Magisterexamen

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 15 hp
  • 21 januari 2019 - 07 juni 2019
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Omvårdnad: Forskningsmetodik I

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 11 november 2019 - 17 januari 2020
  • Malmö dagtid 50%.

  Öppen för sen anmälan

 • Omvårdnad: Forskningsmetodik II

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 21 januari 2019 - 29 mars 2019
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 11 november 2019 - 17 januari 2020
  • Malmö dagtid 50%.

  Öppen för sen anmälan

 • Omvårdnad: Ledarskap i teori och praktik

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 21 januari 2019 - 29 mars 2019
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 02 september 2019 - 08 november 2019
  • Malmö dagtid 50%.

  Öppen för sen anmälan

 • Physical Education and Sports from a Swedish Perspective

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 21 januari 2019 - 31 mars 2019
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 02 september 2019 - 10 november 2019
  • Malmö dagtid 100%.

  Öppen för sen anmälan

  • 20 januari 2020 - 29 mars 2020
  • Malmö dagtid 100%.

  Öppnar för anmälan 16 september 2019

 • Sexologi

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 21 januari 2019 - 07 juni 2019
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 02 september 2019 - 17 januari 2020
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 20 januari 2020 - 05 juni 2020
  • Malmö dagtid 50%.

  Öppnar för anmälan 16 september 2019

 • Sexologi: Sexualitet och funktionshinder

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 11 november 2019 - 17 januari 2020
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Sexologi: Sexualitet, rusmedel och social utsatthet

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 11 november 2019 - 17 januari 2020
  • Malmö dagtid 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Sport, konsumtion och kultur

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 01 april 2019 - 09 juni 2019
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 30 mars 2020 - 07 juni 2020
  • Distans (Malmö) 50%.

  Öppnar för anmälan 16 september 2019

 • Sport, marknadsföring och varumärken

  • Kurs
  • grundnivå
  • 7.5 hp
  • 02 september 2019 - 10 november 2019
  • Distans (Malmö) 50%.

  Tillfället är stängt för anmälan

 • Sports Psychology

  • Kurs
  • grundnivå
  • 15 hp
  • 01 april 2019 - 09 juni 2019
  • Malmö dagtid 100%.

  Tillfället är stängt för anmälan

  • 11 november 2019 - 19 januari 2020
  • Malmö dagtid 100%.

  Öppen för sen anmälan

  • 30 mars 2020 - 07 juni 2020
  • Malmö dagtid 100%.

  Öppnar för anmälan 16 september 2019

 • Utvärdering inom evidensbaserad omvårdnad

  • Kurs
  • avancerad nivå
  • 7.5 hp
  • 02 september 2019 - 08 november 2019
  • Malmö dagtid 50%.

  Öppen för sen anmälan