Förvärvad högskolepedagogisk kompetens

Sammanfattning

Behörighetskrav

Examen på grundnivå eller motsvarande samt dokumenterad erfarenhet av att arbeta som lärare i högre utbildning.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, vår 2021, höst 2020, vår 2020, höst 2019

Kurskod:
HP617A version 3,2
Engelsk benämning:
Acquired Pedagogical Qualifications for Higher Education
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
26 april 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
26 april 2018
Ersätter kursplan fastställd:
28 januari 2015

Förkunskapskrav

Examen på grundnivå eller motsvarande samt dokumenterad erfarenhet av att arbeta som lärare i högre utbildning.

Syfte

Syftet med kursen är att kursdeltagarna fördjupar sina högskolepedagogiska kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Kursen vänder sig till lärare vid Malmö universitet.

Innehåll

Kursen fokuserar på uppdraget att vara lärare i högre utbildning. Temat för kursen utgörs av deltagarnas kunskaper och erfarenheter inhämtade genom högskolepedagogiskt arbete som till exempel kursutveckling, annat pedagogisk utvecklingsarbete, deltagande i högskolepedagogiska workshops med mera. Dessa erfarenheter belyses ur olika teoretiska perspektiv och värderas kritiskt.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren:

  • kunna redogöra för och värdera den egna pedagogiska erfarenheten i relation till tolkningen av läraruppdraget
  • utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet kunna reflektera över den egna pedagogiska kunskapsutvecklingen
  • utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet kunna diskutera läraruppdraget och undervisning vid Malmö universitet

Arbetsformer

Kursdeltagaren väljer arbetsformer i samråd med examinator.

Bedömningsformer

Kursdeltagaren väljer form för att visa måluppfyllelse i samråd med examinator. Av examinationsformen ska framgå hur den beprövade erfarenheten är dokumenterad, delad och prövad i ett kollegialt sammanhang.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Litteratur väljs av kursdeltagaren i samråd med kursdeltagare (max 500 sidor).

Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Akademiskt lärarskap.

Mer information om utbildningen

Marie Leijon, Kursansvarig
Telefon: 040-6658187
Anita Marttila, studieadministratör
Telefon: 040-6657345

Anmälan

01 februari 2021 - 06 juni 2021 25% Distans (Malmö) Antal frivilliga träffar: 2 Anmälningskod: mau-16168

Öppen för sen anmälan

Ansök

13 september 2021 - 16 januari 2022 25% Distans (Malmö) Antal frivilliga träffar: 2 Öppnar för anmälan 15 mars 2021.

28 september 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 33% Malmö