Designperspektiv

Sammanfattning

Behörighetskrav

Avslutat samtliga kurser från termin ett till tre inom programmet Grafisk design eller motsvarande med godkänt resultat.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2016, vår 2015

Kurskod:
KD317A version 3
Engelsk benämning:
Design Perspective
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Grafisk design
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
10 december 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
19 januari 2015
Ersätter kursplan fastställd:
26 november 2010

Förkunskapskrav

Avslutat samtliga kurser från termin ett till tre inom programmet Grafisk design eller motsvarande med godkänt resultat.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i programmet Grafisk design och är en obligatorisk del i Kandidatexamen i Grafisk design.

Syfte

Kursen Designperspektiv syftar till att öka studentens förståelse för vetenskaplig praktik. Genom att inta olika perspektiv I relation till ämnet grafisk design förbereds studenten för examenskursens krav av att göra ett kunskapsbidrag till ämnet grafisk design.

Innehåll

I kursen designperspektiv sammanfogas de kurser studenten genomfört I åk2. De projektbeskrivningar som varje enskild kurs producerat omsätts nu I att söka och värdera litteratur I relation till formulerad frågeställning. Val av perspektiv är central för kursen. Tidigare uppsatser läses och analyseras. Opponering genomförs vid treornas 75% seminarium. Kurslitteratur beskriver olika perspektiv men det stora arbetet består I all läsa och granska uppsatser.

Lärandemål

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE
Efter avslutad kurs skall student kunna

  • samla och analysera litteratur (1)
  • formulera en projektbeskrivning (2)

FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
  • redogöra för tre olika perspektiv att inta I relation till det egna och andras designarbetet(3)
  • genomföra en opponering av uppsats 75% åk3 (4)
VÄRDERINGSFÖRMÅGA OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
  • bedöma och föreslå förbättringar av uppsats (5)

Arbetsformer

Undervisningen sker I form av föresläsningar och seminarier samt workshops I samspel med biblioteket.

Bedömningsformer

Lärandemål 1, 2 och 3 examineras genom skriftlig projektbeskrivning 3hp.
Lärandemål 4 och 5 examineras genom opponering av 75% åk.3 samt skriftlig opponeringsrapport 4,5 hp.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Uppsatser och vetenskapliga artiklar.

Barthes, Roland (2000) Camera Lucida, Vintage Classics

Benjamin, Walter (1999) Illuminations, Pimlico

Costello och Willsdon, red. (2008) The Life and Death of Images, Ethics and Aesthetics, Tate

Ekengren, Ann-marie och Hinnfors, Jonas (2012) Uppsatshandbok, hur du lyckas med din uppsats, Studentlitteratur

Hatt, Michael och Klonk, Charlotte (2006), Art history, A critical introduction to its methods, Manchester University Press

Kursvärdering

Skriftlig utvärdering sker i slutet av kursen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Staffan Schmidt, Kursansvarig
Telefon: 040-6658725