Global rättvisa

Sammanfattning

Behörighetskrav

60 hp inom ett ämne vid GPS eller motsvarande.

Kursplan

Kommande version av kursplan är under behandling och ännu ej fastställd. Den kommer fastställas senast första ansökningsdag.

Kurskod:
MR226S version 1,2
Engelsk benämning:
Global Justice
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
Ersätter kursplan fastställd:
21 juni 2017

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Globala politiska studier.

Mer information om utbildningen