Förändringsledarskap i skolan

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenterna utvecklar sin förmåga att analysera och kritiskt värdera arbete i skolor och förskolor utifrån teorier kring ledarskap, skolutveckling och organisat-ion. Vidare syftar kursen till att studenterna fördjupar sina kunskaper om hur man kan leda förändringsarbete i förskola och skola i riktning mot ökad professionell och vetenskaplig kompetens.

Behörighetskrav

En yrkesexamen avsedd för undervisning om minst 90 hp med/samt ett självständigt arbete om 15 hp, alternativt en yrkesexamen avsedd för undervisning om minst 180 hp, alternativt kandidatexamen i pedagogik.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kommande version av kursplan är under behandling och ännu ej fastställd. Den kommer fastställas senast första ansökningsdag.

Kurskod:
SO677F version 1,1
Engelsk benämning:
Change Management in School
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
Ersätter kursplan fastställd:
19 september 2017

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Skolutveckling och ledarskap.

Mer information om utbildningen

Magnus Erlandsson, kursansvarig
Telefon: 040-6658058
Kristian Sjövik, kursansvarig
Telefon: 040-6657177
Studievägledning LS,

Anmälan

15 januari 2018 - 03 juni 2018 Kvällstid 50% Malmö Anmälningskod: mah-86117

Öppen för sen anmälan

Ansök