Språk - Migration - Globalisering

Programmet erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om programmet kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Människor med olika språklig, kulturell och etnisk bakgrund lever och arbetar sida vid sida i dagens globaliserade samhälle. Målet med denna flervetenskapliga utbildning är att belysa frågor som rör lokala och globala konsekvenser av internationell migration. Det handlar om att studera och problematisera migrationens orsaker och dess följder: integrations- och segregationsprocesser, kulturmöten, mänskliga rättigheter, kommunikation och identitet. Människans språk är en spegling av hennes relation till det sammanhang hon befinner sig i. Syftet med programmets första år är därför att ge grundläggande kompetens i språk- och kulturanalys utifrån språk- och humanvetenskapliga metoder och analysverktyg. År 2 skiftar perspektivet till det samhällsvetenskapliga. Här erbjuds möjlighet till fördjupade studier i och analys av t.ex rasism och olika attityder och förhållningssätt i det mångkulturella samhället. År 3 breddas kursutbudet till att även omfatta ämnena Mänskliga rättigheter eller Freds- och konfliktvetenskap. För studenter som väljer att läsa ett fjärde år erbjuds en specialiserad utbildning i endera av huvudinriktningarna IMER eller Communication in English.

Arbetsmarknaden är både nationell och internationell. Arbetsmöjligheterna finns inom bl a offentlig förvaltning, näringslivet, internationella organisationer och informationssektorn.

Programinriktningar

Behörighetskrav

Se respektive programinriktning

 

Utbildningsplan

Kommande version av utbildningsplan är under behandling och ännu ej fastställd. Den kommer fastställas senast första ansökningsdag.

Programkod:
HSMGM version 2
Engelsk benämning:
Language - Migration - Globalization with Communication in English
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
01 januari 1900
Fastställandedatum:
01 januari 1900
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
01 januari 1900

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle.

Mer information om utbildningen