Vill du arbeta med ungdomar i en spännande ålder på tröskeln till vuxenlivet? Då är ämneslärarutbildning något för dig. Som ämneslärare undervisar du antingen i grundskolan, gymnasieskolan eller vuxenutbildningen.

Ämneslärarutbildning

Sammanfattning

Ämneslärarutbildningen har två inriktningar. I inriktningen mot grundskolans årskurs 7-9 studerar du två eller tre ämnen under 4 eller 4,5 år och i inriktningen mot gymnasieskolan studerar du två ämnen under 5 år.

Med en examen avsedd för årskurs 7-9 blir du behörig för undervisning i dessa årskurser i de ämnen som ingår i din examen. Din examen ger också behörighet att undervisa i dessa ämnen i årskurs 4-6. För ämnena bild respektive idrott och hälsa ges behörighet även för årskurs 1-3. I de ämnen där du har 90 hp i ämnet i din examen blir du även behörig att undervisa i gymnasieskolan (för ämnena samhällskunskap och svenska krävs dock 120 hp).

Med en examen avsedd för gymnasieskolan blir du också behörig att undervisa i årskurs 7-9 i de ämnen som ingår i din examen, om ämnet finns i grundskolan. Gällande idrott och hälsa respektive bild blir du behörig för undervisning i dessa ämnen även i årskurs 1-6. En examen mot årskurs 7-9 ger alltså en bredare behörighet än den mot gymnasieskolan och ger därmed en bredare arbetsmarknad. Oavsett examensinriktning (7-9 eller gy) blir du behörig att undervisa inom vuxenutbildningen på motsvarande nivå och i motsvarande ämnen.

Det finns ett stort antal möjliga ämneskombinationer. Du gör dina val av andra- och tredjeämne inom utbildningen. Några ämnen är både första- och andraämne (engelska, idrott, historia och religion), några är endast förstaämne (bild, matematik, samhällskunskap och svenska) och vissa är endast andra- eller tredjeämne (geografi, franska, tyska, spanska, svenska som andraspråk, biologi, fysik, teknik och naturkunskap).

I båda inriktningarna skriver du två självständiga arbeten i ditt förstaämne varav ett är ditt examensarbete.

De ingående ämnena är tydligt inriktade mot läraryrket genom att ämne och ämnesdidaktik integreras med delar av den utbildningsvetenskapliga kärnan och med den verksamhetsförlagda utbildningen.

Programinriktningar

Behörighetskrav

Se respektive programinriktning

 

Om utbildningen

Du kombinerar dina studier på ämneslärarutbildningen genom att välja ett förstaämne och ett andra- respektive tredjeämne.

Översikt tvåämneskombinationer årskurs 7-9 antagning hösten 2020

 

Förstaämne

             

Andraämne

Bild Engelska Histora Idrott Matematik Religion Samhälls-
kunskap
Svenska
Engelska BdEN   HiEn IdEn MaEn ReEn ShEn SvEn
Geografi     HiGe     ReGe ShGe  
Historia BdHi         ReHi ShHi  
Idrott   EnId HiId   MaId ReId ShId SvId
Moderna språk* BdMs EnMs HiMs IdMs MaMs ReMs ShMs SvMs
Religion BdRe   HiRe       ShRe  
Svenska som andraspråk
BdSva EnSva HiSva IdSva MaSva ReSva ShSva SvSva

*Moderna språk, dvs Franska, Spanska eller Tyska är förlagda till Lund

Översikt treämneskombinationer årskurs 7-9 antagning hösten 2020

 

Förstaämne

           

Andra- och tredjeämne

Bild Engelska Idrott Matematik Religion Samhälls-
kunskap
Svenska
Biologi och Teknik BdBiTk EnBiTk IdBiTk MaBiTk     SvBiTk
Fysik och Teknik BdFyTk EnFyTk IdFyTk MaFyTk     SvFyTk
Geografi och Historia BdGeHi EnGeHi IdGeHi MaGeHi ReGeHi ShGeHi SvGeHi
Religion och Historia BdReHi EnReHi IdReHi MaReHi   ShReHi SvReHi

Översikt ämneskombinationer gymnasieskolan antagning hösten 2020

 

Förstaämne

           

Andraämne

Engelska Historia Idrott Matematik Religion Samhälls-
kunskap
Svenska
Engelska   HiEn IdEn MaEn ReEn ShEn SvEn
Fysik*       MaFy      
Historia EnHi   IdHi MaHi ReHi ShHi SvHi
Idrott EnId HiId   MaId ReId ShId SvId
Moderna språk* EnMs
IdMs MaMs

SvMs
Naturkunskap EnNk
IdNk MaNk     SvNk
Religion EnRe HiRe IdRe MaRe   ShRe SvRe
Svenska som andraspråk EnSva HiSva IdSva MaSva ReSva ShSva SvSva

*Moderna språk, dvs Franska, Italienska, Kinesiska, Spanska eller Tyska är liksom Fysik förlagda till Lund

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2020

Programkod:
LALAM version 11
Engelsk benämning:
Master of Arts/Science in Secondary Education
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
19 november 2010
Fastställandedatum:
23 april 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020

Förkunskapskrav

 • Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Bild, 240 - 270 hp 270 hp
  Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A, (Områdesbehörighet A6c/6C)
  Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för de ämnen du väljer under utbildningen.
 • Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska, 240 - 270 hp 270 hp
  Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A, (Områdesbehörighet A6c/6C)
  Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för de ämnen du väljer under utbildningen.
 • Gymnasieskolan, förstaämne Engelska 300 hp
  Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A, (Områdesbehörighet A6c/6C)
  Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för de ämnen du väljer under utbildningen.
 • Gymnasieskolan, förstaämne Historia 300 hp
  Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Historia 1b / 1a1 + 1a2. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A, Historia A, (Områdesbehörighet A6c/6C)
  Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för det ämne du väljer under utbildningen.
 • Gymnasieskolan, förstaämne Idrott 300 hp
  Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Idrott och hälsa 1 eller motsvarande kunskaper, Matematik 2a /2b / 2c, Naturkunskap 2 alternativt Biologi 1 + Fysik 1a / 1b1 + 1b2 + Kemi 1. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A, IdhA, MaB, NkB alt BiA + FyA + KeA, (Områdesbehörighet A6c/6C)
  Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för det ämne du väljer under utbildningen.
 • Gymnasieskolan, förstaämne Matematik 300 hp
  Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Matematik 4. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A, MaD, (Områdesbehörighet A6c/6C)
  Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för det ämne du väljer under utbildningen.
 • Gymnasieskolan, förstaämne Religion 300 hp
  Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A, (Områdesbehörighet A6c/6C)
  Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för de ämnen du väljer under utbildningen.
 • Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap 300 hp
  Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 2. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A, ShB, MaB, (Områdesbehörighet A6c/6C)
  Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för det ämne du väljer under utbildningen.
 • Gymnasieskolan, förstaämne Svenska 300 hp
  Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A, (Områdesbehörighet A6c/6C)
  Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för de ämnen du väljer under utbildningen.
 • Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Historia, 240 hp 240 hp
  Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Historia 1b / 1a1 + 1a2. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A, Historia A, (Områdesbehörighet A6c/6C)
  Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för de ämnen du väljer under utbildningen.
 • Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Idrott, 240 - 270 hp 270 hp
  Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Idrott och hälsa 1 eller motsvarande kunskaper, Matematik 2a /2b / 2c, Naturkunskap 2 alternativt Biologi 1 + Fysik 1a / 1b1 + 1b2 + Kemi 1. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A, IdhA, MaB, NkB alt BiA + FyA + KeA, (Områdesbehörighet A6c/6C)
  Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för de ämnen du väljer under utbildningen.
 • Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik, 240 - 270 hp 270 hp
  Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Matematik 4. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A, MaD, (Områdesbehörighet A6c/6C)
  Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för de ämnen du väljer under utbildningen.
 • Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Religion, 240 - 270 hp 270 hp
  Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A, (Områdesbehörighet A6c/6C)
  Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för de ämnen du väljer under utbildningen.
 • Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Samhällskunskap, 240 - 270 hp 270 hp
  Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 2. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A, ShB, MaB, (Områdesbehörighet A6c/6C)
  Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för de ämnen du väljer under utbildningen.
 • Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska, 240 - 270 hp 270 hp
  Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A, (Områdesbehörighet A6c/6C)
  Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för de ämnen du väljer under utbildningen.

Upplägg

Ämneslärarutbildningen är utformad för att tillgodose de krav som ett föränderligt samhälle ställer på skola och lärare och består av sammanhållna studier inom ett program med två inriktningar. Ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 omfattar 240 eller när så krävs 270 högskolepoäng. Inriktningen innehåller kurser på avancerad nivå om sammanlagt 60 högskolepoäng. Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan omfattar 300 eller när så krävs 330 högskolepoäng. Inriktningen innehåller kurser på avancerad nivå om sammanlagt 90 högskolepoäng.
Utbildningen innehåller studier inom lärarutbildningsämnen med relevans för undervisning i något av skolväsendets ämnen för vilket det finns en fastlagd kurs- eller ämnesplan samt studier inom utbildningsvetenskaplig kärna. Från början och under större delen av utbildningen deltar studenten i arbetet på en partnerskola där den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs i samverkan mellan berörd kommun/berörd skola och högskolan. Den verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd inom relevant verksamhet och ämne och omfattar alltid minst 20 veckor (30 högskolepoäng).
I lärarutbildningsämnena integreras studier inom ämne och ämnesdidaktik med delar av utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning inom relevant verksamhet och ämne. Lärarutbildningsämnena ges som första- och andraämne samt för inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 även som tredjeämne. I förstaämnet ingår självständiga arbeten om sammanlagt 30 högskolepoäng, varav ett arbete om 15 högskolepoäng på grundnivå och ett arbete (examensarbete) om 15 högskolepoäng på avancerad nivå.
Ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 innehåller ett förstaämne som omfattar minst 90 högskolepoäng inom ämne och ämnesdidaktik. Därutöver innehåller inriktningen antingen ett andraämne som omfattar minst 60 högskolepoäng inom ämne och ämnesdidaktik. eller ett andra - och ett tredjeämne som omfattar minst 45 högskolepoäng vardera inom ämne och ämnesdidaktik. När förstaämnet utgörs av bild eller musik kan andraämnet även omfatta minst 90 högskolepoäng inom ämne och ämnesdidaktik. När två av lärarutbildningsämnena svenska, samhällskunskap eller musik ingår i utbildningen innehåller inriktningen inget tredjeämne.
Ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan innehåller ett förstaämne som omfattar minst 120 högskolepoäng inom ämne och ämnesdidaktik. Därutöver innehåller inriktningen ett andraämne. Andraämnet omfattar minst 90 högskolepoäng inom ämne och ämnesdidaktik alternativt minst 120 högskolepoäng inom ämne och ämnesdidaktik då andraämnet utgörs av svenska, samhällskunskap eller musik.
För båda inriktningarna gäller att lärarutbildningsämnena därutöver utgörs av ämnesrelaterad verksamhetsförlagd utbildning samt ämnesrelaterad utbildningsvetenskaplig kärna.
Inriktningarna ges med ett begränsat antal ämneskombinationer.
Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar 60 högskolepoäng och anknyter till kommande yrkesutövning och omfattar följande:
– skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund, innefattande de
grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,
– läroplansteori och didaktik,
– vetenskapsteori och forskningsmetodik,
– utveckling, lärande och specialpedagogik,
– sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
– bedömning och betygsättning,
– utvärdering och utvecklingsarbete, och
– elevers språk- och kunskapsutveckling i ett samhälle kännetecknat av kulturell mångfald.
Vissa delar av den utbildningsvetenskapliga kärnan som framför allt rör didaktik, styrdokument, elevers språk- och kunskapsutveckling samt bedömning och betygssättning integreras med de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna inom förstaämnena. Övriga delar av den utbildningsvetenskapliga kärnan läses i separata kurser.
Examination
Examinationen utformas utifrån de lärandemål som anges för kurserna.
Examination av verksamhetsförlagd utbildning utformas i en tillämplig progression över terminerna och utformas för att ge underlag för en helhetsbedömning av studentens lämplighet för läraryrket. Examinator utses av högskolan. Partnerskolan medverkar i bedömningen av den verksamhetsförlagda utbildningen genom att lämna underlag till examinator.
Studenten ska under hela sin utbildningstid ges möjlighet att med berörd/a lärare i skolan och på högskolan diskutera utvecklingen av sin yrkeskompetens.
På utbildningens samtliga kurser inklusive kurser i verksamhetsförlagd utbildning används betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd.
I de fall tveksamhet uppstår om en students möjlighet att med godkänt resultat fullfölja den påbörjade utbildningen eller om dennes lämplighet för yrket ska snarast genom vägledande samtal med berörd lärare och institutionsledning prövas om studenten ska avrådas att fortsätta utbildningen.

Innehåll

Kurslista:

Lärandemål

Utdrag ur Högskolelagen 2006:173
"Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. (…) Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.
Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete."
Utdrag ur SFS 2010:1064
"Mål
För ämneslärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som ämneslärare i den verksamhet som utbildningen avser. Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet.
Kunskap och förståelse
För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 7–9 ska studenten
– visa sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, inbegripet såväl överblick över ämnesstudiernas huvudområde som fördjupade kunskaper inom vissa delar av detta område och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan ska studenten
– visa sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, inbegripet såväl brett kunnande inom ämnesstudiernas huvudområde som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av detta område och fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
För ämneslärarexamen ska studenten också
– visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för den verksamhet i övrigt som utbildningen avser samt visa kännedom om vuxnas lärande,
– visa fördjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, och visa kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
– visa sådan kunskap om barns och ungdomars utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för den verksamhet som utbildningen avser,
– visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
– visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia, och
– visa fördjupad kunskap om bedömning och betygsättning.
Färdigheter och förmåga
För ämneslärarexamen ska studenten
– visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas,
– visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnen, ämnesområden och ämnesdidaktik,
– visa förmåga att ta till vara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling,
– visa förmåga att tillämpa sådan didaktik och ämnesdidaktik inklusive
metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som
utbildningen avser och för den verksamhet i övrigt som utbildningen avser,
– visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling,
– visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov,
– visa förmåga att observera, dokumentera och analysera elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och att informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare,
– visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,
– visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever,
– visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,
– visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,
– visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och
– visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten utveckla färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För ämneslärarexamen ska studenten
– visa självkännedom och empatisk förmåga,
– visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare,
– visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet. ”
För ämneslärarexamen vid Malmö högskola ska studenten också
– visa kunskap om och förmåga att beakta innebörden av interkulturalitet, medborgerlig bildning samt lärande för hållbar utveckling i pedagogisk yrkesverksamhet,
– visa kunskap om och förmåga att beakta sambandet mellan det ämnesspecifika språket och elevers kunskapsutveckling ur ett första- och andraspråksperspektiv.

Examen

Ämneslärarexamen.

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 eller Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan.
Ämneslärarexamen avläggs på avancerad nivå och uppnås efter att studenten uppnått erforderliga examensmål och poängkrav.
I examensbeviset anges de kurser som inräknas i examen samt titel på de självständiga arbetena.

Övrigt

Föreskrifter
I respektive kursplan framgår de förkunskapskrav som krävs för uppflyttning inom programmet.
För att äga tillträde till studier på utbildningens femte termin ska minst 90 högskolepoäng inom programstudierna vara godkända, varav minst 6 högskolepoäng inom verksamhetsförlagd utbildning.
För att äga tillträde till kurs med självständigt arbete på avancerad nivå (examensarbete) ska självständigt arbete på grundnivå, 15 högskolepoäng, vara godkänt.
För att äga tillträde till kurs i verksamhetsförlagd utbildning ska närmast föregående kurs i verksamhetsförlagd utbildning vara godkänd.
Student äger endast rätt till ett omtentamenstillfälle för den verksamhetsförlagda utbildningen i en kurs.
Examensarbetet ska vara förberett för elektronisk publicering.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Lärande och samhälle.

Mer information om utbildningen

Studievägledning LS,