Polisprogrammet

Sammanfattning

Polisyrket är ett viktigt arbete som ger möjlighet att göra skillnad för människor. Som polis behöver du kunskap och kompetens inom många olika områden. Polisprogrammet är därför både praktiskt och teoretiskt orienterat. Utbildningen omfattar fem terminers heltidsstudier, inklusive aspiranttjänstgöring i en polisregion.

Behörighetskrav

Polismyndigheten och Rekryteringsmyndigheten ansvarar för antagning till polisprogrammet.
Mer utförlig information finns på http://polisen.se/Bli-polis/

Om utbildningen

Polisyrket är ett flexibelt arbete där du hanterar svåra situationer och möter människor med olika bakgrunder. Det kräver många olika kompetenser och kunskaper och polisutbildningen är därför problembaserad och täcker många olika kunskapsområden. Utbildningen varvar teoretiska moment med praktiska övningar och är inriktad på polisens uppdrag, regelverk och metoder.

Frågeställningar om mänskliga rättigheter, etik, värdegrund och bemötande är integrerade under hela utbildningstiden för att medvetandegöra normer och värderingar.

Polisutbildningen på Malmö universitet ges på uppdrag av Polismyndigheten och omfattar fem terminers heltidsstudier, inklusive aspiranttjänstgöring i en polisregion.

Utbildningens innehåll

Du studerar ämnen som juridik, kriminologi, vårdvetenskap, beteendevetenskap, socialt arbete och statsvetenskap. Polisutbildningen ger dig kunskaper om bland annat polisens roll och uppdrag i samhället, brottsutredning, förhörs- och intervjumetodik, kriminalteknik, brottsförebyggande arbete, polisiär konflikthantering (taktik, självskydd och vapen), it- och kommunikationssystem, trafiksäkerhet och polistaktisk bilkörning, ordning och trygghet.

Läs utbildningsplanen för polisutbildningen här

Aktuella kursplaner för polisprogrammet:

Termin 1 Grunder i Polisiärt arbete, 30 hp

Termin 2 Polisiärt arbete I, 30 hp

Termin 3 Polisiärt arbete II, 30 hp

Termin 4 Polisiärt arbete III, del 1, 18 hp

Termin 4 Polisiärt arbete III, del 2, 12 hp

Efter examen

Polisutbildningen leder till polisexamen. En polis kan ha många olika typer av yrkesroller inom Polismyndigheten. Vanligast är att en nyexaminerad polis arbetar i yttre tjänst eller i utredningsverksamhet. 

Läs mer om polisyrket här

Ansök till polisutbildningen

Rekryteringsmyndigheten administrerar ansökningarna till polisutbildningen och genomför alla tester och undersökningar av dig som ansöker. 

Läs mer om hur du söker till polisutbildningen här

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle.

Mer information om utbildningen

Caroline Mellgren, programansvarig
Telefon: 040-6657941
Ewa-Marie Siwerson, studieadministratör
Telefon: 040-6657268
Susanne Destow, studievägledare
Telefon: 040-6658283