Utbildningen handlade hela tiden för mig om att ta mig mig från klassrummet till kontoret, och man kan säga att jag verkligen lyckades. Ett halvår senare fick jag drömjobbet.

Dimardo Dean, före detta student

Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning: Förvaltningsinriktning 30/120 hp

Detta är en programinriktning av Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt avslutad utländsk högskoleutbildning motsvarande minst 2 års heltidsstudier inom område som kan hänföras till något av Malmö högskolas utbildningsområden.

Urval:

betyg 64% högskoleprov 36%

Om utbildningen

Vem är du och varför ska du läsa den här utbildningen?

Aspirantutbildningen är till för dig som har en akademisk examen från ett annat land.  Utbildningen är för dig som vill fortsätta arbeta inom ditt tidigare arbetsområde och för dig som vill hitta vägar in i ett nytt arbetsområde.

Tanken med den här utbildningen är att du ska öka dina möjligheter till ett kvalificerat arbete genom att komplettera din utländska examen med teoretiska kurser och praktik.

Observera! Aspirantutbildningen lämpar sig inte för komplettering till yrken som kräver legitimation, till exempel läkare, veterinär, apotekare, tand- läkare, sjuksköterska. 

Individuell studietid och studieplan

Din studieplan är individuell. Du måste studera minst 1 termin
(30 hp) men inte fler än 4 terminer (120 hp). I din individuella studieplan lägger du in kurser som du behöver för att stärka din kompetens i ditt arbetsområde. Kurserna väljer du i samråd med handledare på Aspirantutbildningen.

Praktik under utbildningen

Praktiken på utbildningen är obligatorisk. Längden varierar efter behov och önskemål men är vanligtvis mellan 10 och 20 veckor. Var du gör din praktik avgör du tillsammans med en handledare på utbildningen och ansvaret för att hitta en praktik delas mellan dig och handledaren. Under åren har vi samarbetat med ca 250 olika arbetsplatser och har ett brett kontaktnät på den lokala arbetsmarknaden.

Arbetsmöjligheter

Utbildningen är för dig som vill fortsätta arbeta inom ditt tidigare arbetsområde och för dig som vill hitta vägar in i ett nytt arbetsområde.

Tanken med den här utbildningen är att du ska öka dina möjligheter till ett kvalificerat arbete genom att komplettera din utländska examen med teoretiska kurser och praktik.

Två delar av Aspirantutbildningen är obligatoriska: Karriär och arbete (15 hp) och praktiken. Resten av innehållet i din studieplan tar du fram i samråd med handledare på utbildningen. Du kan välja kurser från hela universitetets utbud.

 

Intervjuer

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2017, höst 2016, höst 2015, höst 2014, höst 2013, höst 2012, vår 2012, höst 2011

Programkod:
ZGASP version 2,1
Engelsk benämning:
Education for Employment Candidates: a theoretical & practical programme for students with a foreign academic degree.
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
26 februari 2009
Fastställandedatum:
28 februari 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
01 september 2012
Ersätter utbildningsplan fastställd:
26 februari 2009

Förkunskapskrav

  • Allmän inriktning 30/120 hp 0 hp
    Grundläggande behörighet för högskolestudier samt avslutad utländsk högskoleutbildning motsvarande minst 2 års heltidsstudier inom område som kan hänföras till något av Malmö högskolas utbildningsområden.
  • Förvaltningsinriktning 30/120 hp 0 hp
    Grundläggande behörighet för högskolestudier samt avslutad utländsk högskoleutbildning motsvarande minst 2 års heltidsstudier inom område som kan hänföras till något av Malmö högskolas utbildningsområden.

Upplägg

Utbildningen har tre huvudsakliga inriktningar

  1. Allmän inriktning (30-120hp)
  2. Förvaltningsinriktning (30-120hp)
Båda inriktningar består av en gemensam del och en individuell del.

Allmän inriktning 30-120hp
Gemensam kurs/kurser:
Karriär och arbete 15hp(KB121S)

Individuella studieplaner upprättas under den inledande kursen Karriär och arbete. Studieplanen utformas med hänsyn till befintlig kompetens, personliga intressen, arbetsmarknadens specifika kompetensbehov inom yrkes- eller arbetsområdet och intervju med studenten.

Förvaltningsinriktning 30-120hp
Gemensam kurs/kurser:
Karriär och arbete 15hp (KB121S)

Individuella studieplaner upprättas under den inledande kursen Karriär och arbete. Studieplanen utformas med hänsyn till befintlig kompetens, personliga intressen, arbetsmarknadens specifika kompetensbehov inom yrkes- eller arbetsområdet och intervju med studenten.

Innehåll

Kurslista:

Lärandemål

Utbildningens syfte är att underlätta inträdet på den svenska arbetsmarknaden för personer med utländsk akademisk utbildning. Individuella studieplaner upprättas för varje student.

//Efter avslutad utbildning ska studenten://

  • Visa kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingar och förhållningssätt enligt lärandemålen för ingående kurser.

Examen

Ingen examen.

Kompletterande utbildning. Aspirantutbildningen leder inte till examen men kurserna som lästs inom Aspirantutbildning kan ingå i högskole-, kandidat- eller magister/masterexamen.

Övrigt

Aspirantutbildningen ges i enlighet med förordning (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning.

Observera att för utomeuropeisk student tas anmälningsavgift och terminsavgift ut.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Språkstudier.

Mer information om utbildningen

Mia Kvist Blihagen, programansvarig
Telefon: 040-6658345
Anders Kärrman, studieadministratör
Telefon: 040-6657324

HAR DU FRÅGOR OM DIN ANSÖKAN, BEHÖRIGHET ELLER URVAL?

Kontakta Antagningen via antagning@mau.se eller telefon 040-665 75 00.